Česká železniční džungle pod taktovkou Ministerstva dopravy

Pokud Evropská unie počítala se IV. železničním balíčkem jako rámcem pro kultivované zlepšování služeb v železniční osobní dopravě, Česká republika a některé její kraje se utrhly trochu jiným směrem.Plán na jednotný celostátní tarif schválilo Ministerstvo dopravy již v květnu 2017. Projekt dostala na starost státní organizace Cendis, která by měla zajistit i rozúčtování tržeb a nákladů mezi dopravci. Po průtazích a dalších slibech ty poslední hovoří o spuštění pilotního provozu ve 2. polovině příštího roku, zákonem v prosinci příštího roku.

Opravdová džungle, chaos a destrukce železničního systému přicházejí už v závěru letošního roku. Ministerstvo dopravy, kterému jsou síťovost služeb a kultivovaný proces liberalizace železnice cizí, když pro něj doposud nesplnilo podmínky, vydalo v závěru října příručku „Jízdní doklady pro cestování v železniční osobní dopravě od prosince 2019“, která představuje poutavé čtení, připomínající divokou kovbojku. Člověk se dozvídá, že Ministerstvo dopravy v současné době odpovídá pouze za objednávku nadregionální dopravy (zpravidla expresy a rychlíky), vnímá však oblast provázání s regionální dopravou jako důležitou.Toto tvrzení představuje pouhý výsměch a situace na české železnici pravý opak, když příručka prezentuje trnitou cestu různými druhy odbavení s vícero jízdenkami v rámci jedné jízdy cestujícího.

V plné nahotě se ukazuje, že Ministerstvo dopravy totálně selhalo jako ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy, když na dění v krajích rezignovalo a podle něj kraje ve vlastní kompetenci už od roku 2005 objednávají a financují vlaky, nastavují si tak parametry kvality a tarify, uplatňované v regionální dopravě. Ve skutečnosti má ministerstvo páky na kraje prostřednictvím prostředků z memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti, když i letos poslalo krajům a Praze téměř 3 mld. Kč a vzniklý tarifní chaos podle všeho odpovědným za veřejnou dopravu vyhovuje.

Regionalizace veřejné dopravy se v České republice opravdu povedla. Naše v porovnání s Evropou mikro územně správní celky to teď celé Evropě ukážou, když jejich zástupci pojali existenci našich krajů jako vlastnictví a malé gubernie, kde bude cestování zážitkem, a to především stresujícím díkyčetným odlišnostem v odbavení a mj. unikátnímu usměrňovanému nástupu pomocí zelených pruhů na jihomoravských linkách S2 a S3. V Jihomoravském kraji probíhá nábor revizorů se širokou škálou dovedností a vzdělání od vyučení po vysokoškolské. Každopádně si na sebe musejí vydělat, takže v Jihomoravském a Zlínském kraji napříkladvýrazně ubydou služby cestujícím, ale přibyde těch, kteří jen kontrolují.

V pomyslné soutěži krajů – kategorii angažmá co největšího počtu dopravců na co nejmenším území a nikoliv v logických provozních souborech se stal vítězem Ústecký kraj, spolupracující s Libereckým, kde zase platí „Jenom německé je hezké“ a šlo tam postřehnout příběh fascinace Siemens Desirem, které bylo prohlášeno za nejlepší vozidlo pro Liberecký kraj a nestačila na něj ani zánovní Pesa.

Fenoménem doby je velký vliv koordinátorů veřejné dopravy na krajské politiky, kteří se v dopravě převážně neorientují, někteří vykazují dokonce dopravní analfabetismus, a tak vznikl prostor pro přilepšení stále zajímavějšímu a podobnému okruhu lidí, zabývajících se odbavovacími systémy, kteří dokážou slíbit cokoliv a spokojeně se napojit na krajské penězovody.

Na situaci v jednotlivých krajích se postupně a podrobně podíváme. Přes „vysoké datum“ v souvislosti s příchodem období nového jízdního řádu ještěstále není všude úplně jasno a pochybnosti přibývají.

Na závěr je třeba konstatovat, že zatímco už dlouho čekáme na jednotný státní tarif, který nemá ambice být využíván, tak rozdíly a rozkouskováním odbavení cestujících po miniaturních regionech jdeme proti zájmům zákazníků železnice. Evropská komise nelpí ani na státním či národním tarifu, ale prosazuje otevření a propojení prodejních systémů, aby si cestující mohl koupit jakoukoliv kombinaci jízdenek na jednom místě. Česká republika se svým postojem od vyspělejší části Evropy skandálně odtrhuje.

V Praze 13. 11. 2019
Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.