Informace ze ZO SOSaD BUS

13. 5. 2024 rezignoval na funkci předsedy závodního výboru ZO kvůli pracovně právnímu sporu se zaměstnavatelem Lukáš Juříček a zůstal členem závodního výboru. 21. 5. 2024 byl do čela ZO SOSaD BUS zvolen Milan Zimmermann a místopředsedou rozšířeného závodního výboru ZO SOSaD BUS se stal Sergiy Sazonov.

14. 6. 2024 proběhlo v Praze 1 v sídle Advokátní kanceláře TEMPUS v Benediktské ulici první jednání vedení holdingu BusLine  se ZO SOSaD BUS. Zaměstnavatele zastupovali advokáti Mgr. Karin Konstantinovová, Mgr. Jan Seidl, jednatelé Ing. Radka Janáčková a Ing. Pavel Tomšů. ZO SOSaD prezentoval předseda Milan Zimmermann, svaz a jeho analytický tým Jindřich Berounský.

Úvodem byla představena ZO SOSaD BUS a její motivace k působení nejen v rámci BusLine KHK, ale také BusLine LK. Kolektivní smlouva mezi BusLine KHK s.r.o. a Základní organizací DOSIA pro BusLine KHK přinesla v letošním roce díky pokračující inflaci významný propad reálných mezd, o 5 dní méně dovolené, nahrazené nejasným mimořádným pracovním volnem pro zaměstnance, kteří vyčerpají základní výměru dovolené do 31. 10. daného roku a za podmínky zajištění provozu pro objednatele.    

ZO SOSaD BUS se ohradila proti prohlášením a deklaracím, které byli řidiči autobusů nuceni podepisovat v rámci seznamování se sankcemi objednatelů. Zaměstnavatel uznává chybu, mělo dojít jen k seznámení se sankcemi objednatelů.

Zástupci SOSaD budou jednat o společném návrhu kolektivní smlouvy s odborovou organizací DOSIA. Otevřeli rozpor v případě úklidu autobusů, který má být podle kolektivní smlouvy zajištěn dodavatelsky a provádějí jej řidiči autobusů, kteří mají dohody o provedení práce s firmou OverLine. Od září 2022 přestali být za úklid placeni a zároveň nebyly vypověděny dohody o provedení práce. Tento stav je třeba napravit, a to adekvátním navýšením tarifní mzdy a nebo naplněním uzavřených dohod.

Následně došlo na jednání o prémiové složce mzdy, kterou má zaměstnavatel za nadstandardní složku mzdy. Zástupci SOSaD upozornili, že při kladném hospodářském výsledku by však měla být prémiová složka mzdy vyplácena a na základě jasných kritérií, nikoliv vágních a obecných. Zaměstnavatel byl požádán o vysvětlení manuálu řidiče a jeho dostupnost na střediscích.

Předseda ZO SOSaD BUS Milan Zimmermann otevřel otázku nevhodné skladby turnusů a směn. Zaměstnavatel odkázal na jednání s objednatelem, který v současnosti připravuje jízdní řády a s nimi související turnusy.    

SOSaD seznámil zaměstnavatele s formami členství a angažovanosti svazu ve prospěch zaměstnanců. Zaměstnanci BusLine mají možnost být členy, kterým se strhávají odborové příspěvky prostřednictvím mzdové účtárny, ale stanovami svazu je také umožněno anonymní členství s možností placení příspěvku přímo svazu. Další zastupovanou skupinou jsou zaměstnanci, kteří nechtějí být zastupováni t. č. největší odborovou organizací DOSIA, ani se nechtějí odborově organizovat. Ti mohou pověřit ZO SOSaD BUS k jejich zastupování bez nutnosti angažmá v odborové organizaci.    

Co se týká dovolené a mimořádného pracovního volna, zaměstnavatel garantuje oproti prezentovanému v kolektivní smlouvě, že mimořádné pracovní volno může být čerpáno bez podmínky vyčerpání základní výměry dovolené do 31. 10. daného roku s tím, že stávající úprava bude vyhodnocena a k dalšímu jednání.

Zaměstnavatel prezentoval zklamání z negativní odezvy na pořádané akce v oblasti působení Busline KHK a Lk. SOSaD deklaroval iniciativu a zájem o spoluorganizování akcí, které má v úmyslu zaměstnavatel pro zaměstnance pořádat ze svých prostředků i mimo FKSP. Jde hlavně o poznávací zájezdy.  Zaměstnavatel přislíbil kroky ke zlepšení informovanosti zaměstnanců, přičemž nástěnky ve střediscích by měly vystřídat uzamykatelné skříňky.

Aktuálně zaměstnavatel připravuje překvapení a akci pro děti zaměstnanců, které v září nastoupí do prvních tříd základních škol. Zaměstnanci mají možnost na střediscích ohlásit svoje děti, kterých se tato životní událost týká.        

V nejbližší době dojde k jednání s odborovou organizací DOSIA, ze kterého by měl vzejít návrh nové kolektivní smlouvy BusLine KHK s odborovými organizacemi DOSIA a ZO SOSaD BUS.

Již po prvním konstruktivním jednání se zaměstnavatelem lze předpokládat, že zapojení základní organizace SOSaD BUS bude přínosem pro všechny zaměstnance holdingu BusLine a pro zlepšení komunikace se zaměstnavatelem.

Jindřich Berounský

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.