PKS 2014 u SŽDC podepsána

Dnes 9. 12. 2013 se uskutečnilo další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na rok 2014.

V úvodu jednání generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., představil stanovisko zaměstnavatele k návrhům odborových centrál. Po náročném jednání, kdy obě strany částečně ustoupily ze svých stanovisek a poté došlo ke shodě. Při zachování stejných osobních nákladů jako v roce 2013 dojde, kromě již dohodnutých oblastí, k navýšení tarifních mezd do 1 %, poskytování profesní odměny, zůstala zachována stávající výše výkonové odměny. Jednání bylo završeno podpisem podnikové kolektivní smlouvy smluvními stranami. Smluvní strany se shodly, že nadále budou jednat o změně způsobu odměňování vybraných profesí řízení provozu a infrastruktury s cílem realizace úprav k datu 1. 4. 2014.

Došlo i k podpisu Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2014.

Dále se jedná o Zásadách používání C-FKSP a Pracovním řádu s cílem dosáhnout dohody do 31. 12. 2013.

V pátek 13. 12. 2013 proběhne technické čtení podepsané Podnikové kolektivní smlouvy a následně dojde k jejímu zveřejnění, tisku a distribuci do organizačních složek SŽDC.

Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.