S čím jdeme na jednání o společném protinávrhu odborových centrál k návrhu 1. změny PKS SŽDC 2018-2019 z dílny zaměstnavatele

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dle našeho názoru již bylo ze strany zaměstnavatele dost vymlouvání ve smyslu, že na SŽDC nejsou pro větší mzdový nárůst finanční prostředky! Peníze u této státní organizace jsou, tak to prostě je. A už je na čase, aby je zaměstnanci za svoji poctivou a zodpovědnou práci dostali. Vždyť jen inflace je 100% reálně mnohem větší, než uvádí ČSÚ (2,3%). To vidí každý z nás při každodenních nákupech. Ale když si dovolím použít jejich statistiky průměrné nominální hrubé mzdy, tak vzrostla od ledna 2017 do února 2018 z 27 880,- Kč na 31 851,- Kč a tedy zhruba za rok o 3 971,- Kč. A u Vás? To si spočítejte sami.

Proto jdeme za SOSaD do společného protinávrhu s těmito požadavky, dle našeho názoru pro Vás zaslouženými:

 • Příloha č. 1 článek 17  odst. 1 – navýšení dovolené u 36h., 37,5h. i 40h. o týden
 • Příloha č. 2 článek 34 odst. 3 písm. a) – navýšení základní sazby VO z 5% na 7%
 • Příloha č. 2 článek 34 odst. 4 – minimální výše objemu mzdových prostředků bez OON pro výplatu VO musí činit 8 %
 • Příloha č. 2 článek 39 odst. 5 – zrušit 700,- Kč pro Prahu a Brno pro výpravčí Brno hl. n. a Praha hl. n. a 500,- Kč signalista Brno hl. n. – diskriminační proti ostatním, zaměstnavatel může ohodnotit sám bez PKS
 • Příloha č. 2 článek 40 odst. 1 písm. a) doplnit jubileum 60 let věku
 • Příloha č. 2 článek 40 odst. 2 písm. a) – navýšit na 12 000,- Kč
 • Příloha č. 2 článek 40 odst. 2 písm. b) – navýšit na 15 000,- Kč
 • Příloha č. 2 článek 40 odst. 2 písm. c) – navýšit na 20 000,- Kč
 • Příloha č. 2.1 odst. 1 – navýšení tarifních stupňů o 15%
 • Příloha č. 2.1 odst. 2 – rozšířit pásma o 9 a 10 a to od 35 a od 40 let a sazbu u všech zvednout o 0,5%
 • Příloha č. 2.1 odst. 3 – navýšit odměnu pro pracovníka dozoru sazbu A ze 79,- Kč na 90,- Kč, B z 83,- Kč na 95,- Kč a C z 87,- Kč na 100,- Kč
 • Příloha č. 2.1 odst. 4 – příplatek za práci přesčas zvednout z 25% na 30%, z 50% na 55% a z 33% na 42%
 • Příloha č. 2.1 odst. 5 – příplatek za práci v noci zvednout z 11% na 25%, nejméně 20,- Kč/hod.
 • Příloha č. 2.1 odst. 6 – příplatek za soboty a neděle zvednout z 11% na 25%, nejméně 20,- Kč/hod.
 • Příloha č. 2.1 odst. 7 – sazbu A navýšit z 50% na 70%, sazbu B navýšit z 35% na 50%
 • Příloha č. 2.1 odst. 8 – navýšit příplatek za režim práce sazbu A z 12,- Kč na 17,- Kč, B z 10,- Kč na 15,- Kč a C ze 7,- Kč na 12,- Kč
 • Příloha č. 3 článek 1 odst. 4 – navýšení nominální hodnoty stravenek z 110,- Kč na 118,- Kč a z 90,- Kč na 98,- Kč
 • Příloha č. 4 článek 1 odst. 4 – zrušit spoluúčast zaměstnanců na KOP ve výši 100,- Kč, neboť se již neplatí žádný regulační poplatek za pobyt v nemocnici
 • Příloha č. 4 článek 2 odst. 1 – přidat po dovršení věku 60 let a po odpracování 30 let, z toho nejméně 10 let ve vybraných … upravit nárok na KOP u tabulky č. 1 na každý 1 rok a u tabulky č. 2 jednou za 2 roky.
 • Přesunout KZAM 413 33 Operátor železniční dopravy z tabulky č. 2 do tabulky č. 1 a upravit tím nárok na KOP jednou za 2 roky
 • Příloha č. 5 – náborový příspěvek  pro klíčová zaměstnání pozbývá platnost k datu 31. 12. 2018 a v 1. změně PKS jej již do PKS nezařazovat, dle nás sem nepatří

      

                                                  Bc. Lubomír Michalec, předseda FV SOSaD při SŽDC

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.