Blamáž na kolejích pod Ještědem

S koncem jízdního řádu 2021/2022 přišli 10. prosince cestující v Libereckém kraji o možnost svézt se nejmodernějším vozidlem nezávislé trakce v České republice – RegioSharkem (regionálním žralokem) řady 844. Motorová jednotka polského výrobce Pesa, kterou objednávají i Německé dráhy DB, aby nahradily Siemens Desira řady 642, vyklidila páteřní meziregionální linku L2 Liberec – Česká Lípa – Děčín v rámci údajné generační obměny vozidel a zlepšování služeb podle odborníka na železnici Libereckého kraje – stavebního inženýra Pavla Blažka, který pracuje v tandemu s vedoucí odboru dopravní obslužnosti Krajského úřadu Libereckého kraje ing. Monikou Šulcovou.

Na rozdíl od Německa a ostatních krajů České republiky, kde se vozidla pro veřejnou dopravu posuzují podle skutečných parametrů, evropských standardů a vztažné legislativy, v Libereckém a Ústeckém kraji platí „odborný názor“, respektive subjektivní dojmy stavebního inženýra Blažka.

Celý článek Jindřicha Berounského zde:  Blamáž na kolejích pod Ještědem LK

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

PKS Správy Železnic 2023

PKS SŽ 2023-1 ke stažení

 

Rubriky: Archiv |

Šéf Drážní inspekce se usvědčil z nekompetentnosti

U šéfa Drážní inspekce (DI) Jana Kučery je evidentní, že na prvním místě jsou pro něj média. To by nebylo špatně, kdyby poskytoval fundované a nikoliv předčasné informace k železničním nehodám se svými domněnkami a vlastními úsudky, které se nakonec nepotvrdily. V souvislosti s uplynuvším rokem od tragického pádu kabinky lanové dráhy na Ještěd dokonce přišel 31. října se zajímavými zjištěními, která teď do vzniku závěrečné zprávy nemůže prozradit. To škodí instituci, která je i podle evropské legislativy klíčovou pro bezpečnost na železnici a inspekčním orgánem pro vyšetřování nehod a mimořádných událostí a které bulvární styl rozhodně nepřispívá k její prestiži.

Celý článek J. Berounského zde: Sef Drazni inspekce se usvedcil z nekompetentnosti

 

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

PKS Správy železnic na rok 2023 podepsána.

Dne 16. 11. 2022 byla podepsána všemi OC PKS SŽ 2023, takže zaměstnanci mají zachovány všechny benefity a mohou tak mít klidné svátky…

Rubriky: Archiv |

Bulvární vyjádření k lanovce na Ještěd a resty šéfa Drážní inspekce

31. října uplynul 1 rok od nešťastného pádu kabinky lanové dráhy Českých drah Horní Hanychov – Ještěd a téhož dne se šéf Drážní inspekce Jan Kučera dopustil skandálních bulvárních informací médiím o údajných zajímavých zjištěních, která nemůže prezentovat. Nejsdílnější byl podle všeho pro zpravy.iDNES.cz, kde uvedl: „Šetření vedeme, máme zjištěné i okolnosti a další zajímavé věci, ale nebudeme je dávkovat postupně. Počkáme, až bude hotová zpráva, která bude obsahovat jak posudek, tak naše zajímavá zjištění“. Podle něj je posudek nejdůležitější částí výsledné zprávy, neboť určí, proč prasklo tažné lano. „Všechno ostatní, jako revize údržby, kdo měl co kontrolovat, jestli mohl něco vědět, už máme zpracované.“ Kučera také míní, že prasknutí tažného lana není nic, co by se nedalo očekávat. „To, že praskne tažné lano, se stát může. Ale má se s tím počítat, a to tak, aby v případě prasknutí prostě nedošlo k pádu kabinky. A to jsou právě ty okolnosti.“ Na posudek a tedy i závěrečnou zprávu si ale bude muset veřejnost ještě počkat. „Až posudek dostaneme, bude trvat ještě dva až tři měsíce, než vypracujeme zprávu. Musí se k tomu vyjádřit zúčastněné strany. Až pak bude zveřejněná,“ dodal Kučera s tím, že zpráva bude nejspíš hotová až po Novém roce.

Celý článek J. Berounského zde:  Bulvární vyjádření k lanovce a resty šéfa Drážní inspekce

 

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizací z jednání dne 4. 11. 2022

Dne 4. 11. 2022 proběhlo jednání zaměstnavatele a odborových centrál v sídle organizace.

Zástupci odborových organizací na základě dohody z minulého jednání připojili podpis k Rámcovým zásadám FKSP a Zásadám C-FKSP pro rok 2023. Dnes budou zásady zveřejněny na intranetových stránkách SŽ tak, aby mohla být zahájena jednání na úrovni organizačních složek o jejich zásadách pro rok 2023.

Jelikož odborová organizace Aliance drážního provozu doposud nepřipojila svůj podpis k návrhu Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, zahájil zaměstnavatel v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, projednávání pokynu generálního ředitele: Opatření zaměstnavatele při nesjednání Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, pro rok 2023.

Základní parametry návrhu:
• Tarifní mzdy stejné jako v roce 2022;
• Neposkytnutí příspěvku na dopravu v listopadu roku 2023;
• Odstupné pouze dle zákoníku práce;
• Příspěvek na stravování ve výši roku 2022;
• Neposkytování žádného z druhů zvláštní odměny;
• Neposkytování kondičních pobytů;
• Navýšení možných měsíčních odchylek v plánování směn oproti stanovené týdenní pracovní době.

Další jednání proběhne dne 11. listopadu 2022.

Rubriky: Archiv |

10. ročník alpského lyžování SOSaD

Propozice a pokyny zde: LETÁK 10.ročník alpského lyžování-1

PROPOZICE 10.ročník alpského lyžování

Rubriky: Komentáře |

Nehoda nákladního vlaku v Poříčanech není náhoda

Drážní inspekce na svém webu informovala formou tiskové zprávy, že 10. 10. 2022 v 17:07 hodin v Poříčanech minul nákladní vlak Pn 55098, převážející benzen, návěstidlo, vjel na slepou kolej a následně se srazil se zarážedlem. V důsledku srážky vykolejila lokomotiva a dvě cisterny.

Z „odborného sdělení“ Drážní inspekce na webu vyplývá, že se zarážedlo slepé a jinak kusé koleje, na kterou nákladní vlak vjel, vydalo naproti vlaku, aby se mohlo srazit. Vlak do něj totiž najel. Zarážedlo je zároveň prostředkem boční ochrany vlakové cesty a proto je nepříjemnou skutečností, že se lokomotiva a 2 cisterny položily na druhou a nultou kolej, čili hlavní traťové koleje. Je obrovským štěstím a zásluhou dispečerů řízení provozu, že do náhle vzniknuvší překážky žádný další vlak nenajel. Přes inkriminované místo byly stavěny 3 vlakové cesty a vlaky zastavil generální stop.

Celý článek J. Berounského zde:  Nehoda nákladního vlaku v Poříčanech není náhoda

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizací ke kolektivnímu vyjednávání u Správy železnic dne 7. 10. 2022

Dne 7. 10. 2022 pokračovalo kolektivní vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, a to v Masarykově salónku v ŽST Praha – Dejvice.

Generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, předložil v 10:30 hod. konečný návrh zaměstnavatele pro toto kolektivní vyjednávání, a to po zhodnocení maximálních ekonomických možností organizace tak, aby sjednaný nárůst neohrozil zaměstnanost ve Správě železnic, státní organizaci.

Základní parametry tohoto návrhu:
• nárůst tarifních mezd a objemu smluvních mezd o 5,2 %;
• zvýšení motivační zvláštní odměny pro tarifní zaměstnance o 200 Kč;
• navýšení zvláštní odměny pro držitele licence strojvedoucího, zaměstnance
s odbornou zkouškou ND-06 a D-04 o 300 Kč;
• navýšení hodnoty stravenek na 140 Kč (směna 12 hod. a více), 120 Kč
ostatní a druhá stravenka pro zaměstnance HZS v hodnotě 70 Kč. Příslušně
bude navýšen i peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál);
• zachování kondičních pobytů (zrušení možnosti tzv. domácí KOP) a nově
zařazení profese Diagnostik ŽDC);
• zachování ostatních benefitů.

Po diskuzi o předloženém návrhu vyslovili souhlas zástupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO,FV, FŽ ČR a FSČR a společně se zaměstnavatelem podepsali PKS pro rok 2023. Odborová organizace ADP s tímto návrhem zaměstnavatele nesouhlasila a svůj podpis k PKS nepřipojila.

Rubriky: Archiv |

Tropical Islands a Babylon

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ,s.o., ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. pro Vás připravil Tropical Islands v Německu 23. 10. 2022 a Babylon v Liberci 11. – 13. 11. 2022. AKCE JSOU JIŽ PLNĚ OBSAZENY.

Tropical Islands 

 

 

 

 

Babylon   

Rubriky: SOSaD pořádá ... |