4. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC ze dne 22. října 2019

Dne 22. října 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace i za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

Zaměstnavatel postupně předložil několik návrhů, které vedly k těmto novým dohodnutým textům:

 • 2.2.1: prostředky k odstraňování případných závad v oblasti BOZP, zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců – zaměstnavatel vyčlení finanční prostředky do celkové výše 70 mil. Kč;
 • Článek 22 – Zvláštní ustanovení pro odměňování zaměstnanců HZS:
  • rizikový příplatek ve výši 2 000 Kč za měsíc;
  • odměna za odklízení pozůstatků usmrcených osob nebo zvířat ve výši 200 Kč při každém zásahu;
  • nová odměna pro zaměstnance v zaměstnání Hasič specialista (KZAM 516 16) a Hasič technik specialista (KZAM 516 11) ve výši 500 Kč za měsíc;
 • Příplatek za práci o sobotách a nedělích (článek 18): 13 % průměrného výdělku, nejméně však 17 Kč za hodinu;
 • Příplatek při práci na laně se zvýšil na 120 Kč za hodinu.

 

Ustanovení, u kterých nedošlo ke shodě:

 • Platnost PKS;
 • Výše tarifních mezd;
 • Výše příplatku za práci v noci;
 • Výše odměny pracovníka dozoru;
 • Výše příspěvku na dopravu.

 

Další termín kolektivního vyjednávání je v pátek 1. listopadu 2019 v sídle organizace.

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.