6. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 30. 11. 2015

Dne 30. 11. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Zaměstnavatel předložil sociálním partnerům nový komplexní návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

 • mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC,
 • zvýšení příspěvku na penzijní spoření u vybraných zaměstnání,
 • zvýšené odstupné v principech PKS 2015,
 • zachování profesní odměny,
 • definici dělené směny dle PKS 2015,
 • definici vícesměnného pracovního režimu,
 • rozšíření kondičních pobytů o vybraná zaměstnání infrastruktury,
 • stanovení výkonové odměny,
 • zvýšení tarifních mezd,
 • změna hodnoty stravenky pro zaměstnance se směnou v délce 12 hod. a více,
 • akcí sociálního a bezpečnostního charakteru v objemu 50 mil.

Odborové organizace s předloženým návrhem nesouhlasily a předložily formou společného protinávrhu požadavek na odstupné roku 2015, zvýšení tarifních mezd, výkonové odměny, délky směny pro stravenky s vyšší nominální hodnotou.

Požadavky OC zaměstnavatel nepřijal.

Následně zaměstnavatel zahájil projednávání Opatření generálního ředitele SŽDC pro případ neuzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016.

Jelikož nedošlo k uzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016 do 30. 11. 2015, jak bylo sjednáno v dohodě o kolektivním vyjednávání, proběhlo jednání o dalším postupu – další termín společného jednání je pondělí 7. 12. 2015 v sídle organizace.

Bc. Lubomír Michalec, I. místopředseda

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.