Archiv autora: admin

Ministerstvo dopravy bylo „zprivatizováno“ i s ministrem Kupkou!

Uplynulo půl druhého roku nové vlády. Od ní se očekávaly zásadní změny i v resortu dopravy, který pro ně měl největší předpoklady. Po 8 letech vlády ANO zrovna končil mandát i stěžejním superúředníkům. Jedním ze základních volebních hesel, která měla úspěch, byla „deagrofertizace státní správy“. Lidé s jakoukoliv vizí v dopravě měli šanci ji tedy v čele resortu uplatnit.

Předchozímu období se nedá říci vláda ANO nad resortem, ale jeho ovládnutí vlivovými skupinami v čele s mediálně nejvýraznějším Jaroslavem Faltýnkem. Ministerstvo dopravy se tak postupně podařilo zprivatizovat Agrofertu a například i spřízněným železničním dopravcům Regiojetu a Arrivě. Pro ně se stalo samoobsluhou, respektive spíše zbytečným, i když noblesním přístřeškem pro symbolická setkávání. Není divu, protože „zajíc dávno běhal jinudy“ a stále vesele běhá jinými pražskými, prostějovskými i průhonickými uličkami.

Předchůdce v čele resortu Karel Havlíček – „rozdvojený“ do dalšího resortu a vicepremiér, měl zpočátku opravdovou snahu něco řešit, i když to měl zakázáno. Jeho počáteční elán a vstřícnou komunikaci s odbory po několika měsících vystřídaly fráze a místo e-mailů a zpráv, zakončených sympatickým „Držte se“ přišly strohé a nic neříkající dopisy úředníků, kteří postupně a velmi bravurně zvládli odtržení pana dvojministra od problémů.

O nového ministra Martina Kupku se tentokráte stěžejní superúředníci úřadu postarali ještě lépe a před jeho nástupem do úřadu. Celý příspěvek zde: Ministerstvo dopravy zprivatizováno-1

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Volby do Správní a Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR 211

Volby do Správní a Dozorčí rady 2023

Pojďme kolegu a dobrého kamaráda Ing. Bc. Petra Tomana, BA (Hons) podpořit!

Rubriky: Archiv |

Dočká se Drážní inspekce šéfa profesionála?

Na jednom z informačních dopravních webů vyšel nedávno článek „Česko marně hledá cestu, jak snížit počty mrtvých na přejezdech. Přibývá hlavně sražených chodců“, který informoval o jednání sněmovního podvýboru pro dopravu na téma železničních přejezdů a bezpečnosti na nich. Zmíněný článek se soustřeďuje na sdělení, která poslancům prezentoval Jan Kučera, toho času zastávající funkci generálního inspektora Drážní inspekce.

Pan Kučera podle článku informoval poslance, že trendem poslední doby je výrazný nárůst střetnutí vlaku s chodci na přejezdech a že kromě sebevrahů jde o nepozornost chodců, kteří se nesoustředí, mají sluchátka, dívají se do mobilu. Jenže tady něco nesedí. Ten, kdo sleduje práci Drážní inspekce (DI) za poslední roky, dobře ví, že DI mimořádné události typu střetnutí drážních vozidel na železničním přejezdu s osobou nešetří.

Novelou zákona o dráhách od dubna 2017 ztratila i oprávnění k výkonu státního dozoru ve věcech drah, tudíž neprovádí ani dozorování šetření mimořádných událostí provozovatelů dráhy a dopravců. Jestliže DI dané nehody nešetří a neprovádí ani jejich dozorování, rozhodně nemůže veřejně tvrdit, co bylo jejich příčinou – není k tomu kompetentní a ztrácí tím na své důvěryhodnosti. Nelze než dojít k závěru, že jde o další z celé řady přešlapů a neprofesionálního jednání Jana Kučery, který snad chtěl jen zapůsobit na naše zákonodárce a utvrdit je o tom, že je muž na pravém místě. Není.

O tom byl už dvakrát opakovaně informován ministr dopravy podklady, které obdržel od Analytického týmu Svazu Odborářů Služeb a Dopravy doslova do vlastních rukou na jednáních s odbory.

Shodou okolností se do programu na jednání Vlády České republiky 17. května dostal až dodatečně narychlo bod 405/23 – Ustanovení členů výběrové komise na jmenování vedoucího služebního úřadu – generálního inspektora Drážní inspekce. Složení výběrové komise bude stát určitě za pozornost. Pokud bude složena z fundovaných odborníků na bezpečnost železniční dopravy, nebude pochyb o tom, že se profesionální přístup vrátí do čela instituce, kde jí moc chybí a naléhavě jej potřebuje.

 

Jindřich Berounský
Analytický tým Svazu Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Záchrana republiky antisociální vládou aneb vše zase zaplatí za trest poctivě pracující

Ozdravný balíček antisociální vlády – prezentace MF

Ozdravný balíček antisociální vlády

 

 

Rubriky: Archiv |

Informace z jednání OC a ČD Cargo 6. 4. 2023

Dne 6. 4. 2023 byla ve společnosti ČD Cargo podepsána 1. změna Podnikové kolektivní smlouvy. Došlo k dohodě o navýšení hodnoty stravenek a stravného.

Dále byl projednán prozatímní rozpočet Sociálního fondu a příděl pro jednotlivé JOS.

 

Milan Mikeš
Předseda FV SOSaD ČD Cargo

Rubriky: Archiv |

Králíky – Dolní Morava – Dlouhé Stráně

SOSaD připravil ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, ČD a ČD Cargo pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky kulturně sportovní akci 3. ročník Poznávání naší země.

Program je ke stažení zde: PNZ 3 R-3

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

PKS 2023 ČD, a.s. ve znění 1. změny

PKS ČD, a.s., na rok 2023 ve znění 1. změny

Rubriky: Archiv |

LDT Chorvatsko 2023

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, s.o., ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. pořádá letní dětský tábor v Chorvatsku v destinaci Pakoštane v termínu 16. 6. – 25. 6. 2023.

ČÚ pro platbu: 0249769894/0300

Propozice ke stažení zde: LDT Chorvatsko 2023 – nabídka

Přihláška: přihláška tábor ( lze vyplnit PC ) 2023

                přihláška tábor 2023

Pokyny k odjezdu  a příjezdu: Pokyny k odjezdu a příjezdu 2023

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Za Harry Potterem do Londýna

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli Správa železnic, s.o., ČD, a.s. a ČDC, a.s. pro Vás připravil v termínu 5. – 9. 6. 2023 poznávací zájezd do Londýna a okolí. Podíváme se do studií Harryho Pottera, na Stonehenge a další.

Propozice ke stažení zde:  Za Harry Potterem do Londýna

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Krakov Polsko

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, s.o., ČD a.s. a ČD Cargo, a.s. pořádá

12. – 14. 5. 2023 zájezd do polského Krakova a jeho okolí.

Propozice ke stažení zde: Zájezd Krakov

 

Rubriky: SOSaD pořádá ... |