Archiv autora: admin

Společná informace o jednání s odborovými centrálami u SŽ ze dne 22. 7. 2021

Hlavním bodem dnešního jednání bylo rozdělení prostředků z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.


Ke dni 15. 7. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíc červen 2021 či přímou platbou na zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem 1 149 765 Kč.


Společná pracovní komise rozdělila prozatím 1 100 000 Kč mezi 13 nejpostiženějších kolegyň a kolegů, kterým nyní bude předložena k podpisu dohoda o poskytnutí daru.


Zaměstnavatel a odborové centrály vyjadřují poděkování všem dosavadním dárcům finančních prostředků a vyzývají zaměstnance k projevení solidarity i v následujících dvou měsících (vždy stačí podat novou žádost o provedení srážky ze mzdy za příslušný měsíc).

Celková aktuální odhadovaná škoda dosavadních žadatelů se pohybuje na hranici 32 000 000 Kč, kdy muselo dojít i k demolici obydlí poškozených zaměstnanců.

Zároveň stále překvapující rozmary počasí nevylučují nutnost pomoci i dalším zaměstnancům.

Rubriky: Archiv |

Číslo účtu k veřejné sbírce pro kolegy ze SŽ

Na základě dohody zástupců odborových centrál působících u Správy železnic, se zaměstnavatelem ze dne 25. 6. 2021, došlo 1. 7. 2021 ke zřízení speciálního bankovního účtu č. 94-14606011/0710, na který můžou zaměstnanci SŽ přispívat formou srážky ze mzdy za měsíce červen, červenec a srpen.

Vybrané finanční prostředky budou použity jako pomoc našim kolegům postiženým řáděním přírodních živlů v létě 2021.

Na účet se dá přispívat i formou přímého zaslání finanční hotovosti z běžných účtů, a to nejen aktivních zaměstnanců SŽ.

Za projevenou pomoc děkujeme!!! Mgr. Lubomír Michalec

Žádost o provedení srážky ze mzdy.pdf

Žádost o provedení srážky ze mzdy.doc

Rubriky: Komentáře |

Veřejná sbírka pro kolegy ze SŽ, postižené živelní katastrofou

Dne 25. 6. 2021 ve 13:30 byla zástupcem SŽ panem Ing. Kouckým svolána mimořádná schůzka s odborovými partnery vzhledem k mimořádným událostem na jižní Moravě.

Všechny odborové centrály jednoznačně podpořili žádost generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA o vypsání sbírky „Živelní událost léto 2021 – SŽ“.

Protože se jedná o pomoc kolegům, postiženým nečekaným tornádem s fatálními následky, vyzývá odborová organizace SOSaD své členy i ostatní kolegy k příspěvku do tohoto fondu.

Účinnost této sbírky se předpokláda od 1. 7. 2021 a jako nejefektivnější forma příspěvku byla vybrána srážka ze mzdy.
Formulář na toto i vše ostatní bude ihned po začátku platnosti zveřejněno zde na vebových stránkách.

Předem děkujeme za projevenou solidaritu.

Pro členy SOSaD je samozřejmě otevřený náš podpůrný fond. Volejte 730 572 000.

Mgr. Lubomír Michalec, I. místopředseda SOSaD

 

Prvotní odhad škod na infrastruktuře Správy železnic je cca 150 mil. korun…

Rubriky: Komentáře |

Poznávání naší země – Žďárské vrchy

SOSaD ve spolupráci se Správou železnic, s.o., ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. provádí průzkum zájmu ke kulturně sportovní akci na Českomoravské vysočině – Žďárských vrších v termínu 3. – 6. 9. 2021.
Propozice ke stažení zde:  Ždárské vrchy

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Záchrana železnice cyklostezkami a normotvorné kutilství v poslanecké sněmovně

Jeden z klíčových předpisů resortu dopravy – zákon o drahách již delší dobu nebere vážně sama Vláda České republiky. V rozporu s ním řešila k 1. lednu 2020 systemizaci Drážní inspekce a aktuální vládní návrh zákona, který měl být transpoziční novelou unijního práva, nechala zaplevelit až neuvěřitelnou formou normotvorného kutilství. Zákon o drahách se netěší ani valnému zájmu poslanců, kteří jsou v drtivé většině uživateli výdobytků automobilového průmyslu. Je na posledních místech sněmovních statistik sledovanosti, a to se odráží v tristním stavu české železnice, představující pořádnou legislativní džungli. 

Pro zákonodárce automobilisty se dá situace železnice srovnat s tím, jako kdyby na silnicích zmizela dopravní policie. Kromě vážných nehod s mrtvými a těžce zraněnými by si pokroucené plechy včetně požárů vyřešili sami provozovatelé vozidel a nějakému zvláštnímu silničnímu úřadu poslali zprávu včetně toho, jak se příště napraví. To je česká železnice roku 2021 očima automobilisty, aby to pochopil.

Celý článek zde:    Záchrana železnice

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Střípky z blamáže při zlepšování osobní dopravy na českých kolejích

Na libereckém nádraží se v pátek 4. června odehrál zdánlivě malý příběh. Plně vystihuje rozsáhlou blamáž na českých kolejích a destrukci české železnice. Pod špatně vykládaným fenoménem liberalizace čím dál více vládnou soukromé zájmy. Ministerstvo dopravy i Liberecký kraj hledali toho nejlepšího a zároveň nejlevnějšího dopravce. Strkají hlavu do písku a nezajímají se o skutečný stav služeb, které měly být lepší. Skutečnost je jiná a doposud bedlivě utajovaná.

V pátek 4. června se další skupina zaměstnanců Českých drah (ČD) dozvěděla, že pro ně v souvislosti s postupnou plánovanou eliminací ČD Ministerstvem dopravy a Libereckým krajem není místo a jejich pracovní poměr skončí do konce července. Mimo jiné mají odejít i 2 železniční inženýři, odpovídající za služby ČD v Libereckém kraji, oba s dlouholetou praxí. Jednou z dotčených je i dlouholetá liberecká osobní pokladní. Příkladně sloužila a usmívala se na zákazníky. Vedle péče o 2 děti si dálkově udělala vysokou školu přímo ve svém oboru. Jenže zrovna v Libereckém kraji není třeba na železnici vzdělaných lidí a dopravní školy jsou přítěží.

Celý příspěvek J. Berounského zde:  Zlepšování osobní dopravy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Doplňující informace k obměně stejnokrojových součástek

Povolené kombinace starých a nových stejnokrojových součástek k prohlédnutí zde: 

SZ-GR-O8

Rubriky: Komentáře |

Organizační změna Českých drah – odbory mají jiné informace než Česká televize!

V pondělí 24. 5. 2021 proběhlo jednání odborových centrál s představenstvem Českých drah, a.s. (ČD), na kterém proběhla prezentace záměru organizační změny ČD s účinností od 1. 7. 2021.

Odborové centrály se ztotožňují s prezentovanými cíli organizační změny, z nichž těmi nejdůležitějšími jsou konkurenceschopnost ČD, avšak na opravdu liberalizovaném trhu se stejnými podmínkami pro všechny dopravce, zjednodušení řídících procesů a zefektivnění pracovních postupů, vedoucích k redukci nákladů společnosti.

Odborové centrály měly dotazy k přednesené prezentaci záměru, vznesly připomínky adoporučení, které zahrnou do svých stanovisek a další kolo jednání představenstva ČD s odbory o organizační změně je svoláno na 9. 6. 2021.

Obrovské překvapení pro představitele odborů vyvolala reportáž o plánovaném velkém propouštění ve zpravodajském pořadu „Události, komentáře“ České televize následující den, 25. 5., po jednání představenstva ČD:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3317277-velke-propousteni-planuji-ceske-drahy-na-cervenec-zjednodusi-i-rizeni-firmy-misto

Přinesla informace, které odborům nebyly prezentovány a není zřejmé, na základě jakých údajů a jakou organizační změnu podporuje vicepremiér a mj. i ministr dopravy Karel Havlíček, který v uplynulém období výrazně přispěl k destrukci ČD a sekundoval angažmá některých „levnějších“ alternativních dopravců na úkor kvality i síťovosti služeb železnice. V závěru října loňského roku odmítal argumenty zástupců odborů, které se naplnily, a tak nová kvalita dálkové dopravy v jeho pojetí s využitím „přebarvených“ německých motorových vozů dopravce Arriva vlaky z let 1987-1988 přinesla rekordní výpadky služeb (odříkání a zpoždění vlaků z důvodů technických závad dopravce) a například imobilním občanům namísto nástupu a výstupu pomocí zvedacích plošin nakládku a vykládku nebohého cestujícího ručně a manipulaci „jako s pytlem brambor“.

 

.V rámci jednání odborů v působnosti Generálního ředitelství ČD se následně 26. 5. zástupkyně vedení ČD distancovaly od výstupů televizní reportáže s tím, že stěžejní počty propouštěných a další překvapivé a s odbory neřešené informace prezentoval autor reportáže a nikoliv generální ředitel ČD.

Náš svaz se netají tím, že pozici ČD považuje za složitou díky ovládnutí resortu dopravy soukromým sektorem a soukromými zájmy. Odbor veřejné dopravy Ministerstva dopravy působí zejména v poslední době u výkonů v dálkové dopravě okatě jako samoobsluha pro alternativní dopravce a k žádné regulérní soutěži o lepší a levnější služby v rozporu s naší i evropskou legislativou nedochází.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

České dráhy seznamují odborové organizace se záměrem zásadních organizačních změn

České dráhy oslovily odborové centrály dopisem z 19. 5. t. r. a zvou jejich zástupce ke společné schůzce s představenstvem ČD na 24. 5. t.r.  Vycházíme z toho, že je odborům v této fázi předkládán pouze záměr organizační změny, která se předpokládá s účinností od 1. 7. 2021.


Vlastní organizační změna jako taková totiž musí představovat ucelený komplex změn organizačního řádu, systemizací organizačních jednotek, změn organizace prácea personálního obsazení, u kterých předpokládáme, že budou s odborovými centrálami projednány podle zákoníku práce a platné kolektivní smlouvy.


Náš svaz se ztotožňuje s proklamovanými cíli záměru organizační změny jako jsou zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení efektivity řídících procesů a pracovních postupů, avšak dosavadní výstupy, které jsou k dispozici, nepředstavují konkrétnější informace, jak pozitivních změn dosáhnout včetně sledovaného ekonomického efektu a vyvolávají otázky, na které je třeba znát odpověď.


Při dluhovém zatížení ČD cca 45 mld se na první pohled z návrhu nové organizační struktury jeví jako podceněná oblast řízení ekonomiky, kde se zřejmě předpokládá prostor pro externí služby.


Součástí záměru je budoucí vyčlenění opravárenské základny – tzv. ČD servisu a zároveň již byla prezentována snaha o řešení společného podniku či privatizace čerpacích stanic, údajně zatížených náklady na ekologickou zátěž a uvedení do normového stavu. Čerpací stanice a jejich provoz máme za zcela jednoznačnou strategickou, resp. konkurenční a ekonomickou výhodu ČD.


Odčleňování takových činností se značnou přidanou hodnotou a garantovanou potřebou a ziskovostí na mnoho let dopředu, a tím i jasnou obchodní perspektivou, je pro nás nepřijatelné.


Je potřeba si vyjasnit, jaké budou garance plnění kolektivní smlouvy v nové organizační struktuře a na kolik je potřeba kolektivní smlouvu změnit.


Očekáváme, že vlastní organizační změna, její postup i dopady budou náležitě projednávány.

 

Firemní výbor SOSaD při ČD, a.s.

Rubriky: Archiv |

Strojvedoucí čelí obvinění za nehodu, jejímž hlavním viníkem není!

K Okresnímu soudu v Chebu se dostala jedna z „nejslavnějších“ železničních nehod, kterou náhodou zachytil fotograf z dronu a díky tomu obletěla hlavnízpravodajské relace a ohromila televizní diváky po celém světě. Průběžný nákladní vlak 64520 ČD Cargovjel v neděli 28. července 2019 v 16 hodin 32 minut mezi železničními stanicemi Chodová Planá a Mariánské Lázně na provizorium a přeložku trati, o které neměl strojvedoucí tušení. Byly na ní díky výstavbě nového mostu tři protisměrné oblouky se dvěma vloženými přímými úseky a v „senzačním“ přímém přenosu diváci viděli vykolejení jedné ze dvou lokomotiv a 13 nákladních vozů ze 17 – tzv. „Rajek“ pro přepravu volně ložených práškových hmot, které se na cca 9 m vysokém náspu vyskládaly z trati a doslova vysypaly za obrovského oblaku vápencového prachu.

Jak se to mohlo stát? V místě přeložky a stavebních prací byla nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h a nákladní vlak do ní vjel rychlostí o 61 km/h vyšší, tzn. 91 km/h. Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce (DI)to bylo bezprostřední příčinou nehody a za její zásadní příčinu označila DI porušení stanovených technologických postupů provozovatele dráhy a dopravce strojvedoucím. DI situaci na trati v souvislosti se značením rychlostí označila za nebezpečnou a vydala doporučení Drážnímu úřadu ke změně předpisů provozovatele dráhy, tedy Správy železnic.

Přestože závěrečná zpráva DI neuvádí příčiny mimořádnosti v systému bezpečnosti, spolu s prezentovanými doporučeními vypovídá zjištěné inspektory DI a prezentované o totálních selháních včetně systému bezpečnosti. Zásadní okolnosti a skutečné příčiny toho, že nákladní vlak vjel rychlostí 91 km/h na místo, které omezoval tzv. rychlostník číslicí 30 na rychlost 30 km/h, jsou skandální.

Zmíněnému omezení rychlosti totiž předcházel rychlostník s číslem 95, který na trati neměl co dělat! Ten utvrdil strojvedoucího, projíždějícího trať po 7 měsících, že se nic nezměnilo, a není divu, že přehlédl předvěstník s návěstí pro traťovou rychlost „Očekávejte traťovou rychlost“ s číslicí „3“, který byl 130 metrů předrychlostníkem 95 s dalšími rychlostníky a číslicemi 100 a 70, následně 125 pro jiné vlaky, dominantně potvrzujícími původní traťové rychlosti bez omezení. Podle příslušného předpisu Správy železnic přitom platí, že předvěstník předvěstí traťovou rychlost od nejbližšího následujícího rychlostníku a tady tomu tak nebylo, když po upozornění na omezení rychlosti původní sestava rychlostníků strojvedoucího utvrdila v tom, že pro něj platí nejvyšší dovolená rychlost 95 km/h.
Přestože právě předpis Správy železnic D1 stanovuje výše uvedená pravidla, ze zprávy DI vyplývá, že gestor předpisu D1hájí popsaný stav tím, že není výslovně zakázán. To by znamenalo, že rychlostníky podle trati jsou na české železnici „zbytečnýmiatrapami“, což nelze připustit.

Česká železnice se pro strojvedoucí stává čím dál větší a hustší džunglí neustále se měnících podmínek a pravidel pro provoz, které určuje namísto nezávislé instituce Správa železnic, zajišťující provozování dráhy i řízení provozu.Zcela evidentní je střet zájmů Správy železnic, která celkem nelogicky zajišťuje předpisovou činnost pro provozování dráhy a její předpisy musí dodržovat železniční dopravci, kteří se dostávají do nevýhodné pozice. Zatímco Správa železnic si předpisy a provozními opatřeními logicky ve svém zájmu „zjednodušuje život“, komplikuje jej dopravcům, kteří jsou hendikepováni i nevýhodnější pozicí už při šetření mimořádností na železnici.

Zcela zásadní je, že stavební činnost v inkriminovaném úseku spolu s realizovanou přeložkou trati měly časově omezený dočasný charakter a byly nejdříve provázeny opatřeními pro přechodné omezení rychlosti, což představuje označení začátku a konce pomalé jízdy, o kterém je strojvedoucí zpraven zvlášť písemným rozkazem. Přes nedostatečně obhájené důvody a ve zprávě DI též protichůdná vysvětlení 15. 7. 2019 Správa železnic přistoupila ke zrušení přechodného a zavedení trvalého omezení traťové rychlosti rychlostníkem 30 km/h, čímž u takto dramatického omezení rychlosti odpadla pojistka písemného rozkazu. Díky nepochopitelnému ponechání původních rychlostníků došlo ke zmatečnému značení a vytvoření nebezpečného stavu, na který byla Správa železnic upozorněna 2 dny před nehodovou událostí Českými dráhami po předchozích negativních zkušenostech a obavách strojvedoucích, kteří sami zažili mezi Chodovou Planou a Mariánskými Lázněmi „horké chvilky“.

O poznatcích strojvedoucích v případě značení osudného rychlostního omezení a dalších okolnostech změny dočasného na trvalé omezení rychlosti přinesla podrobnosti Česká televize již 30. 7. 2019:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2883488-tricitka-misto-devadesatky-prekvapovala-strojvedouci-jiz-pred-nehodou-podle-szdc-je

Podle svojí výpovědi strojvedoucí vlaku 64520 osudného dne při prohlížení jízdního řádu ve služebním tabletu přehlédl předvěstník s číslicí 3 a zaregistroval rychlostník 95 km/h, který jej utvrdil v tom, že na tomto úseku trati nejsou žádné změny. Zároveň byl přesvědčen, že mimořádnosti včetně změn v tabulkách traťových poměrů (TTP) jsou předkládány v listinné podobě v Knize normálií. Tomu odpovídá i zjištění DI, že ve služebním tabletu nebyly před  jeho jízdou přečteny aktuální TTP pro jeho vlak, čítající 13 stran informací.

Podrobnosti v závěrečné zprávě Drážní inspekce:

DI_ChodPlana_190728

Pokud se kdokoliv „prokouše“ závěrečnou zprávou Drážní inspekce, objeví celou řadu okolností, pochybení a systémových chyb, které jednoznačně převažují nad mírou provinění strojvedoucího osudného vlaku Pn64520.

 

                                                                                                 Jindřich Berounský

                                                                                      Svaz Odborářů Služeb a Dopravy   

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |