Blamáž na kolejích Zlínského kraje a dopravní revoluce versus nová nemocnice

Až těžko uvěřitelné politické kupčení se v současné době odehrává v rámci veřejné dopravy a zdravotnictví ve Zlínském kraji.  Hejtman Jiří Čunek a náměstek pro dopravu Pavel Botek (oba KDU-ČSL) byli doposud zastánci revoluce veřejné dopravy ve Zlínském kraji, která v porovnání s jinými kraji skomírala. V poslední době vehementně prosazovali rozšíření vlakové a autobusové dopravy v kraji zhruba o třetinu s tím, že Zlínský kraj dával ve srovnání s podobně velkými kraji nejméně peněz na veřejnou dopravu, a to byl i důvod jejího menšího využití. Nový integrovaný systém dopravy (IDS) dala dohromady Zlínskému kraji poradenská firma Transport Advisory a jeho cílem bylo přivést obyvatele Zlínského kraje zpátky do veřejné dopravy. Zavedení nového systému dopravy a navýšení nabídky regionální železniční i linkové autobusové dopravy mělo stát cca 600 milionů korun ročně navíc.

Zajímavý zvrat, který od základu popírá původní záměry ve veřejné dopravě, přišel v souvislosti s plánem na vybudování nové krajské nemocnice, která se má stavět na zelené louce ve Zlíně Malenovicích. Hejtman Čunek je podle posledních proklamací ochoten veřejnou dopravu obětovat za novou nemocnici, protože má problém s postojem hnutí ANO. To nechce podpořit novou nemocnici, pokud se veřejná doprava výrazně navýší a pokazuje na hrozící finanční potíže kraje. Přestože je hejtman Čunek jiného názoru, a to, že rozpočet by zvládl obě akce, s ohledem na koaliční dohodu ustoupil a údajně vydal pokyn, aby veřejná doprava zůstala příští rok přibližně na stejných kilometrech jako letos.

Co se týká snížení objemu kilometrů linkové autobusové dopravy, nahrává mu skutečnost, že antimonopolní úřad před časem zrušil tendr na nové autobusové dopravce. Kraj tak může původní rozsah zakázky bez problémů omezit, ale popírá tím původní koncepci rozvoje veřejné dopravy, spojenou s vazbami mezi železniční a linkovou autobusovou dopravou.  Se železničními dopravci, se kterými má kraj uzavřené smlouvy, údajně jedná o snížení objemu vlakových kilometrů během 2 let o 25 %, a to je celkem zásadní problém. Zlínský kraj vybíral dopravce pseudo soutěží, když porovnával nabídky více dopravců a pro nabízené ceny za vlakový kilometr je podstatný jejich rozsah. Teoreticky se tak kraj vrátil do bodu 0, avšak v této souvislosti je třeba připomenout, jakým zajímavým způsobem angažoval dopravce Arriva vlaky s.r.o. a co padlo na jednání stěžejního zastupitelstva kraje na počátku roku – 7. ledna, na které lze s odstupem času nahlížet jako na divadlo, které mělo přinést záměr zlepšení veřejné dopravy a jen tak okrajově i nového dopravce na železnici za zásluhy. Náměstek hejtmana Botek oslovil dopisem všechny zastupitele kraje, že si Arriva angažmá v kraji zaslouží, protože už dávno pro kraj vykonává službu komerční linkou dálkové dopravy.

7. ledna se na Zastupitelstvu Zlínského kraje v podstatě odehrál neuvěřitelný divadelní příběh. Za prvé se ukázalo, že angažmá Arrivy je pro náměstka Botka a hejtmana Čunka otázkou života a smrti, průběh jednání, které bylo místy show, to odhalil v plné nahotě. Problém byl záměrně sehrán tak, že jde o navýšený rozsah objednávané dopravy o 38 %, kde se jako by vytratil dlouhodobý železniční kontrakt pro Arrivu. Hejtman Čunek se na jednání zastupitelstva dopustil několika porušení jednacího řádu. Když pominu nepodstatný detail, který je neslušností, že nedal na úvod prostor paní poslankyni Gajdůškové, zcela zásadní bylo uvedení a hlasování protinávrhů, které řadil podle „logičnosti“, nikoliv podle pořadí. Paní poslankyně Gajdůšková otevřela v průběhu jednání zajímavou otázku angažmá firmy Transport Advisory na přípravě dopravního konceptu Zlínského kraje, kde poukázala na personální propojení s dopravcem Arriva vlaky, které se do března letošního roku skutečně odehrávalo. Na reakci a otázku hejtmana Jiřího Čunka v rámci jednání zastupitelstva, zda to má chápat, že si někdo připravil podmínky pro svého dopravce a řešil dopravní obslužnost, náměstek hejtmana Botek odvětil, že to není pravda a firma Transport Advisory řešila jen linkovou autobusovou dopravu. Jak lze zjistit z rejstříku smluv Zlínského kraje, pan náměstek Botek celému zastupitelstvu krajel hal.Firma Transport Advisory řešila celkem zásadně železniční dopravní obslužnost a má v registru smluv 3 smlouvy o díle (jednu dokonce s hejtmanem Jiřím Čunkem) v úhrnné hodnotě za necelých 5 mil Kč bez DPH, a to na řešení dopravního modelu veřejné dopravy Zlínského kraje.  

Analytický tým Svazu Odborářů Služeb a Dopravy shromáždil veřejně dostupné podklady a mediální výstupy Zlínského kraje, zároveň požádal Zlínský kraj o informace  zákona 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ze všeho vyplývá několik závěrů:

Zlínský kraj se dopustil pseudo soutěže dopravců, kde jeden měl výhodu prostřednictvím propojení s poradenskou firmou Transport Advisory, s.r.o. Zvláštní druh řízení Zlínského kraje nejde fakticky vyhodnotit jako přímé zadání ani veřejnou soutěž. Zlínský kraj zároveň poskytl svazu důkaz o netransparentnosti jeho jednání tím, že nemá žádné podklady o jednáních s dopravci, která předcházela uzavření smluv o závazku veřejné služby.

Nový postoj Zlínského kraje, související se záměrem snížení objednávky rozsahu  dopravy včetně její kompenzace představuje úplně nové podmínky pro všechny dopravce a následně ceny dopravního výkonu pro objednatele. Tímto je negováno jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7. ledna letošního roku, kde se náměstek hejtmana dopustil nepravdivé informace zastupitelstvu, která měla na rozhodování zastupitelstva podstatný vliv. V této souvislosti vyhodnocují orgány Svazu Odborářů Služeb a Dopravy další právní kroky, se kterými seznámí Zastupitelstvo Zlínského kraje v rámci jeho mimořádného jednání, plánovaného na závěr tohoto týdne.  

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů a Služeb Dopravy

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv, Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.