Důležité zákony a normy ke stažení

Plynová zařízení – vyhláška č. 21/1979 Sb.

Vyhrazená elektrická technická zařízení – vyhláška č. 73/2010

Technické požadavky na osobní ochranné prostředky – nařízení vlády č. 21/2003 Sb.

BOZP na staveništích – nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků – nařízení vlády č. 495/2001

Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů – nařízení vlády č. 378/2001

Systém bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy – vyhláška č. 376/2006 Sb.

Podmínky ochrany zdraví při práci – nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – zákon č. 309/2006 Sb.

Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

Způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu – nařízení vlády č. 201/2010

Provozování dopravy dopravními prostředky – nařízení vlády č. 168/2002

Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí – nařízení vlády č. 101/2005

Kontroly, revize a zkoušky plynových zařízení – vyhláška č. 85/1978

Elektrická zařízení – vyhláška č. 73/2010 Sb.

Ochrana zdraví při práci – nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Způsobilost v elektrotechnice – vyhláška č. 50/1978

Spotřebiče plynných paliv – vyhláška č. 22/2002

Vyhrazená plynová zařízení – vyhláška č. 21/1979