Archiv rubriky: Archiv

Výchova výpravčích na Moravě

Práce výpravčího je krásná a zajímavá v mnoha ohledech. Stinnou stránkou jsou nutnost pracovat bezchybně a povinnost vstřebat celou řadu předpisů a norem, které se musí dodržet, ale také nekonečnou řadu opatření dlouhodobějších, ale i rozkazů a příkazů krátkodobé povahy k určité situaci či příležitosti. Jedna taková nastala v souvislosti s plánovanou, i když nakonec neuskutečněnou návštěvou premiéra v závěru července.

Přednosta jednoho z provozních obchodů Správy železnic informoval svoje podřízené kolegy, řídící železniční provoz, že Olomoucký kraj navštíví premiér, ministr dopravy a generální ředitel Správy železnic, přičemž ten den lze očekávat v době od 7.00 do 14.30 návštěvu některých stanic, především Olomouc hl. nádraží, Bohuňovice, Šternberk, Újezd u Uničova, Uničov, Přerov, Dluhonice.

Pan přednosta neponechal nic náhodě a uvědomil si významný díl odpovědnosti za zdárný průběh návštěvy premiéra. Vydal písemné opatření, jehož podstatnou část uvádím doslovně, avšak z důvodu ochrany soukromí jsou použita fiktivní jména:

Vyzývám a ukládám:  

 • Vzornou ústrojovou kázeň, upravenost, čistota, oholené tváře.  
 • Perfektní vystupování. Vstoupí-li premiér do dopravní kanceláře, výpravčí se představí a stručně zhodnotí provozní situaci. Neopomene přivítat i generálního ředitele. Modelová situace:
 • Dluhonice: Dobrý den pane premiére, výpravčí Vratislav Vracel. Vítáme vás na Moravě. Náročná výluková činnost, ale vše zvládáme.
 • Olomouc hl. n.: Dobrý den pane premiére, vedoucí směny Alois Našinec (Lojzo, budeš mít bílou košili s dlouhým rukávem, aby zakryla tetování). Vítáme vás na Hané. Jezdíme dobře, skoro včas.
 • Šternberk: Dobrý den pane premiére, výpravčí Jarmil Čuba. Vítáme vás na Moravě. Se stavbou dobrá spolupráce, náhradní autobusová doprava do Olomouce bezproblémová.
  Po odchodu ne pouze nashledanou, ale nashledanou, děkujeme za návštěvu.
 • Výpravčí zítřejší denní směny provedou kontrolu se zaměřením na funkčnost výtahů, eskalátorů, dodržování a kvalitu úklidu, doplnění dezinfekčních prostředků (ve vestibulu i na svých pracovištích), kontrolu nápisů, kontrolu trojjazyčné verze vývěsky na koronavirus. Odstraní přeplácané vývěsky stejného typu a neopomene odstranit zbytky lepící pásky.

Následuje pasáž komu a jak hlásit nedostatky, ale hlavně poučení od přednosty, které představuje strhující závěr, za který by se nestyděl leckterý náčelník ani politruk z éry, na kterou jsme už málem zapomněli:

Nehrajeme si na Potěmkinovu vesnici, nelakujeme narůžovo. Bude-li sebevrah „u sousedů“ a vlaky budou mít zpoždění nebo jezdit odklonem – normálně informovat o problémech.

Můžete mít jakékoliv politické názory, můžete být členem jakékoliv politické strany, ale vnímejte návštěvu jako významný počin pro naši firmu a náš kraj. Nepochybuji o vaší slušnosti a loajálnosti k firmě a nepochybuji ani o vaší profesionalitě ve vystupování.  

Zbývá dodat, že pan přednosta o svých lidech bezpochyby pochybuje, ale snaha se cení.                                                                                                       

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |

Pernink – další zbytečná nehoda s mrtvými a raněnými!

Kolik je potřeba obětí železničních nehod, aby někdo dokopal Ministerstvo dopravy (MD) k systémovému řešení bezpečnosti, odpovídajícímu 21. století? Namísto toho právě MD způsobilo bezpečnostní džungli na české železnici a skrečovalo řešení zabezpečení železničních tratí s tzv. zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu D3, tj. na kterých provoz řídí dispečer z jednoho místa a strojvedoucí jsou povinni se mu ve stanovených dopravnách ohlásit a požádat ho o svolení k další jízdě.

Pernink 7. 7. 2020 – strojvedoucí osobního vlaku číslo 17113 Johanngeorgenstadt – Karlovy Vary dolní nádraží se rozjíždí včas v 15.07 z Perninku a má za to, že křižuje v Nových Hamrech, jako tomu je o sobotách, nedělích a svátcích – s vlakem 17112 Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt. Tak tomu bylo shodou okolností díky svátkům od soboty až do pondělka 4. – 6. 7. Jenže on je první pracovní den, avšak úterý 7. 7. a proti němu jede vlak 17110 o 31 minut dříve, se kterým má křižovat už v Perninku. Krátce po odjezdu z Perninku dochází k čelní srážce obou vlaků v oblouku a nepřístupném lesním porostu. V případě trati 142 Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt jde v úseku Nejdek – Potůčky opět o srážku vlaků na trati se zjednodušeným řízením podle předpisu D3, když dispečer, resp. výpravčí DOZ Nejdek, kam došla v roce 2018 modernizace z Karlových Varů, sídlí v železniční stanici Karlovy Vary.

Alarmující je, že už po tragických srážkách vlaků 22.7.2004 mezi Bavorovem a Strunkovicemi nad Blanicí se 2 usmrcenými, 16 těžce a 17 lehce zraněnými a  1. 9. 2007 na regionální dráze Číčenice – Volary mezi Bavorovem a Vodňany se 13 zraněnými vydala Drážní inspekce bezpečnostní doporučení na technické zabezpečení dané trati a tratích obdobných s tzv. zjednodušeným řízení drážní dopravy dispečerem dle předpisu D3. Po několika urgencích a tlaku Drážní inspekce, mj. vzhledem k opakování obdobných mimořádných událostí, byl nakonec firmou AŽD vyvinut systém „Radioblok“, který automaticky nedovolí strojvedoucímu odjet bez svolení dispečera a nedovolí jízdu dvou vlaků proti sobě. Zařízení bylo instalováno pilotně a prioritně na trati Číčenice – Volary v jižních Čechách (od 26. 4. 2011 tréninkový provoz, od 5. 12. 2012 ověřovací provoz, od 14. 12. 2014 úplný provoz) a následně mělo být zavedeno na dalších obdobných tratích, jako např. Čáslav – Třemošnice, na které dne 4. 3. 2019 došlo k další zbytečné srážce osobního a nákladního vlaku se 6 zraněnými.

Skandální je, že Ministerstvo dopravy s analfabety na oblast bezpečnosti železnice již vyvinutý a v provozu ověřený systém „Radioblok“ skrečovalo s odkazem na nový evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS, kterého se však dočkáme do roku 2025 jen na hlavních koridorových tratích a jeho implementace na regionální tratě je nesmyslná a nereálná i ekonomicky, každopádně by spíše znamenala zánik regionální železniční dopravy.

Ani investice do bezpečnosti železniční dopravy nemusí v České republice znamenat skutečné zajištění bezpečnosti a ochranu před srážkou vlaků. 3. 5. 2018 se na Českokrumlovsku mezi dopravnami Křemže a Boršov nad Vltavou srazily osobní vlaky na trati 194, která byla prezentována jako nejbezpečnější v republice. Při nehodě bylo zraněno 13 cestujících (mezi nimi i děti z mateřské školy). Po revitalizaci za více než 1,6 mld Kč (bez DPH) byla od září 2016 tato trať dokonce vícenásobně zajištěna proti selhání lidského činitele – strojvedoucího. Kromě dálkového řízení byla na zmíněné trati zprovozněna rádiová síť TRS, dobudovány antény pro pokrytí celého území a došlo k vybavení systémem VNPN, t. j. systémem a zařízeními „Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla“. Zabezpečovací zařízení neumožňovalo, aby vlak vůbec odjel z dopravny a po zvukové výstraze by byl zastaven, následně i díky tzv. generálnímu stopu i další vlaky. Má to však háček. Tak tomu bylo jen do 9.12. 2017. Jihočeský kraj hledal nejlevnějšího dopravce i na „nejbezpečnější trať v České republice“, jak byla úspěšná revitalizace prezentována v září 2016 v médiích, a tak vozidlo osudného vlaku nemělo 3. 5. 2018 vybavení, odpovídající zabezpečení trati.

Krátce po nástupu vícepremiéra Karla Havlíčka do resortu dopravy odborové centrály na železnici vyzvaly k řešení tristní situace v oblasti bezpečnosti a síťovosti železnice. Po jednání na Úřadu vlády 4. února s premiérem Babišem a vícepremiérem Havlíčkem železniční odbory ve společném materiálu popsaly problémy železnice mj. v oblasti bezpečnosti s poukazem na  alarmující a nepřijatelné snižování úrovně zajištění bezpečnosti železniční dopravy, když od roku 2017 dochází k postupnému paralyzování Drážního úřadu (který mj. plní v rámci unijního práva funkci národního bezpečnostního úřadu pro železnici) a Drážní inspekce,  tzn. institucí, které bezpečnost železniční dopravy přímo ovlivňují.

Od té doby došlo k obměně 2 náměstků ministra dopravy, avšak k potvrzení těch, kteří mají stávající stav na svědomí. Žádná systémová změna se zatím nekonala, a tak je otázkou, co se na železnici musí odehrát, aby varování odborů a fakta o úpadku bezpečnosti stála za pozornost vícepremiéra Havlíčka, který se dnes seznamuje tváří v tvář s tvrdou realitou – mrtvými a raněnými, vyprošťovanými ze zdeformovaných železničních vozidel. Resort dopravy by měli opustit ti, kteří stávající stav dopustili a nikoliv ti, kteří jej chtěli řešit, jako se tomu děje doposud. Na tahu s odpovídajícím řešením je pan vícepremiér Havlíček, v roli ministra dopravy plně odpovědný za resort dopravy a systém bezpečnosti železniční dopravy.   

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

V Praze 7. 7. 2020

Rubriky: Archiv |

DOHODA O VÝŠI NÁHRADY MZDY PRO DOTČENÉ ZAMĚSTNANCE ČD, a.s. V DOBĚ ČÁSTEČNÉ NEZAMĚSTNANOSTI § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi byla podepsána dohoda, která má přinést zmírnění ekonomické ztráty zaměstnavatele v důsledku vyhlášení stavu nouze ČR kvůli Koronaviru.

Nikdo není nadšen z toho, že se musíme těmito opatřeními zabývat. Bohužel dle zaměstnavatele je toto opatření důležité a nutné, abychom se nemuseli v budoucnosti zabývat existenčními problémy firmy. V neposlední řadě jde o zachování pracovních míst zaměstnanců, kteří jsou v tuto chvíli dočasně nevyužitelní, avšak pro firmu i nadále potřební.

Důvodem finančních problémů firmy je především ztráta tržeb z osobní přepravy a to o 90%, omezení dopravy o 25% a návazných služeb až o 65%.

Tato dohoda zajistí zaměstnancům

• navýšení náhrady průměrné mzdy v částečné nezaměstnanosti o 10% oproti návrhu zaměstnavatele a zákoníku práce, její výše tak činí 70%

• rovnoměrné plánování zbylého výkonů mezi dotčené zaměstnance

• uplatnění veškerých opatření Vlády ČR (včetně výše náhrady mzdy) či jiného ústředního orgánu státní správy, pokud budou pro zaměstnance výhodnější

• a mnoho dalšího viz dohoda.

Platnost tohoto dokumentu je od 1. 4. – 30. 4. 2020

Přeji si a doufám, že až tato dohoda skončí, bude situace v ČR pro nás příznivější a zaměstnavatel nebude muset znovu přistupovat k tomuto opatření.

Celý dokument ke stažení zde: Dohody částečná nezaměstnanost ČD DUBEN

Kadečka Jan
Předseda Svazu Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |

1. změna PKS ČD Cargo, a.s. 2020/21 + další informace k současnému stavu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě současné situace ve vývoji pandemie KORONAVIRU a k tomu vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu a dalších restriktivních opatření, které přímo i nepřímo ovlivňují fungování naší společnosti ČD Cargo, a.s., z důvodu dočasného snížení odbytu nebo omezení poptávky po poskytovaných službách, se zaměstnavatel a sociální partneři (OC) včetně našeho svazu po několikadenním jednání dohodli na 1. změně PKS ČD Cargo, a.s.

Hlavním bodem této změny je částečná nezaměstnanost (§ 209 ZP).
Zaměstnavatel a OC se dohodli na změně PKS ČDC a to v těchto bodech:

Příloha 2 – SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

4.17 Odměňování při převedení na jinou práci a při částečné nezaměstnanosti
4.18 Odměňování při převedení na jinou práci a při částečné nezaměstnanosti
4.17.4 Částečná nezaměstnanost (§ 209 ZP)
V období, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci z důvodu dočasného omezení odbytu nebo omezení poptávky po poskytovaných službách, se uplatňuje částečná nezaměstnanost podle § 209 ZP.

4.17.4.1 V případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení poptávky po jím poskytovaných službách, vzniká v souladu s výše uvedenou platnou právní úpravou překážka v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci, který nemohl vykonávat práci, přísluší náhrada mzdy ve výši 70 % průměrného výdělku (návrh zaměstnavatele byl 60%).

4.17.4.2 Rozsah použití částečné nezaměstnanosti bude uplatňován na konkrétních pracovištích a u konkrétních zaměstnanců s ohledem na sociální a existenční dopady. Bližší specifikace je uvedena v Opatření č. 0005/2020 Ř O10 GŘ ČDC k aplikaci částečné nezaměstnanosti (§209 ZP) s maximální možnou účastí všech zaměstnanců na konkrétních pracovištích.

Příloha č. 4 POKYN K UPLATŇOVÁNÍ STĚŽEJNÍCH BODŮ PKS
Příloha 2 – Systém odměňování zaměstnanců společnosti
Částečná nezaměstnanost – článek 4.17.4
Částečnou nezaměstnanost uplatňuje zaměstnavatel v případě, kdy nemůže zaměstnanci z důvodu dočasného omezení poptávky po jím poskytovaných službách přidělovat práci v celém rozsahu týdenní pracovní doby.
ČDC vydají po dohodě s OC Opatření č. 0005/2020 Ř O10 GŘ ČDC k aplikaci částečné nezaměstnanosti (§209 ZP).
Nedílnou součástí této dohody je Opatření č. 0005/2020 Ř O10 GŘ ČDC k aplikaci částečné nezaměstnanosti (§209 ZP).
Toto opatření řeší uplatňování a organizování částečné nezaměstnanosti na konkrétních pracovištích a u konkrétních zaměstnanců.
Zaměstnavatel přijal většinu našich návrhů a připomínek ke zmírnění dopadu aplikace § 209 na zaměstnance, kteří by neměli být tímto dotčeni.
Zaměstnavatel spolu s místně příslušnou odborovou organizací při projednávání materiálu dle bodu 2.1 tohoto opatření, přihlédnou ke skutečnostem sociálního a existenčního stavu konkrétního zaměstnance, pokud na to kterákoliv ze stran upozorní nebo o nich informuje sám zaměstnanec.
Stejným způsobem bude zaměstnavatel postupovat ve vztahu k zaměstnanci, který se vrátil z karantény delší než 14 dní nebo z čerpání ošetřovného z důvodu opatření o uzavření školních a dětských zařízení po dobu alespoň 30-ti dnů, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak.
V případě, že u konkrétního zaměstnance přesto dojde v důsledku uplatnění § 209 ZP k nedosažení výše minimální mzdy, zaměstnavatel odvede zákonné pojistné nejméně z minimální mzdy za zaměstnance.

Toto opatření č.0005/2020 Ř O10 GŘ ČDC je platné a účinné od 1. dubna 2020 do 30. června 2020.
V případě pokračování nouzového stavu po 30. 6. 2020 se bude znovu jednat o prodloužení opatření.

1. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 se uzavírá na dobu od 1. dubna 2020 do 31. srpna 2020.

Oba tyto dokumenty v celém znění jsou k dispozici na http://www.sosad.cz/soubory-cd-cargo/ a budou také zaslány FV SOSaD ČDC včetně předsedů ZO SOSaD.
Žádám předsedy ZO SOSaD o zvýšenou pozornost při projednávání těchto záležitostí a též o zvýšený dohled nad dodržováním vydaných opatření.
Dotazy a připomínky směřujte na mne.

Děkuji a přeji všem v této době mnoho zdraví …

Milan Mikeš
Předseda FV SOSaD ČDC

Rubriky: Archiv |

Soud rozhodl: odvolání J. Duška z čela OSŽ bylo neplatné

Odvolání Jaromíra Duška z funkce předsedy Odborového sdružení železničářů (OSŽ) před 13 lety bylo neplatné. V úterý o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7.
Představenstvo organizace odvolalo Duška z čela odborů v září 2007, podle svých kolegů ve vedení zneužíval svoji funkci k osobnímu prospěchu a odbory poškozoval. Podle Duška bylo jeho odvolání v rozporu se stanovami OSŽ a podal žalobu. Odbory nyní řeší, co může rozhodnutí soudu pro jejich organizaci znamenat.
„Odvolání z funkce předsedy bylo neplatné,“ uvedla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 7 Marie Filippiová. Podle deníku probrala všechny vytýkané skutky a došla k tomu, že se buď nestaly, nebyly závažné, či je Dušek dostatečně vysvětlil. Duška tehdy nahradil Jaromír Pejša. Rozhodnutí soudu není pravomocné. „Určitě se odvoláme,“ reagoval současný předseda OSŽ Martin Malý.

(zdroj zdopravy.cz)

Rubriky: Archiv |

PKS ČD 2020

Podnikovou kolektivní smlouvu Český drah, a.s., na rok 2020 je možné přečíst zde…

Rubriky: Archiv |

PKS ČD 2020 podepsána!

Dne 12. 12. 2019 v dopoledních hodinách byla na Českých drahách podepsána Podniková kolektivní smlouva na rok 2020.

Věřím, že zaměstnanci budou spokojeni, i když je PKS 2020 vyjednaným kompromisem a není zcela podle mých představ. Důležité pro mne bylo podepsat smlouvu, která přinese nárůst mezd a nepodkročí nebo neomezí stávající PKS. To se, myslím, nakonec povedlo.

Zaměstnanci mají v příštím roce podpisem PKS ČD, a.s. zajištěno:

 • Mzdový nárůst tarifní mzdy o 4,9%;
 • Smluvní mzdy do limitu 60 000 Kč se zvednou minimálně o 3% a maximálně o dohodnutý tarif;
 • Osobní ohodnocení a objem finančních prostředků na osobní ohodnocení zůstane ve stejném znění jako v roce 2019;
 • Kompenzace za obtížnost pracovního režimu, při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem bude 250 Kč;
 • Příspěvek na stravenky se zvedne na 55 Kč;
 • Příplatek ve výši 150 Kč za každou odpracovanou směnu, v níž je začátek směny nebo konec směny v době mezi 22:00 hod. až 5:30 hod.;
 • Nově vzniká příplatek za flexibilitu zaměstnanců ve dvou variantách od 100 – 500 Kč dle určených parametrů;
 • Odměna za unik tržeb nebude vázaná jen za tržby dle TR 10;
 • Odstupné 10 násobků mzdy pro zaměstnance s praxí u ČD 35 let a více z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti;
 • Změna ve svátkovém právu;
 • Změna příspěvku na penzijní pojištění o 100 Kč atd..

Celou novou PKS ČD, a.s. na rok 2020 zveřejníme ihned, jakmile bude po konečných úpravách k dispozici.

Kadečka Jan

Rubriky: Archiv |

Na SŽDC dnes podepsána PKS 2020…

V tarifních mzdách dojde k nárůstu o 4,5 %, objem prostředků na mzdy stoupne celkem o 5,5 %. Dále došlo ke změnám v odměnách za držení pracovní pohotovosti, příplatku za práci v noci a příplatku za práci o sobotách a nedělích.

Zaměstnanci navíc dostanou ještě v prosincové výplatě na základě pozitivního vývoje hospodaření mimořádnou odměnu ve výši 9 000 Kč.

Novinkou je zavedení příspěvku na dopravu 3 600 Kč zaměstnancům na dopravu. SŽDC tím reaguje na skutečnost, že na řadě tratí skončí České dráhy a přestanou tak platit režijky. Příspěvek se bude týkat všech zaměstnanců.

 

                                                            Bc. Lubomír Michalec, Jiří Skopový, Josef Matys

 

 

Rubriky: Archiv |

7. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC ze dne 22. listopadu 2019

Dne 22. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.

Na začátku jednání proběhla diskuze o podobě příspěvku na dopravu na období jízdního řádu od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 – 3. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019 a PKS po 31. 12. 2019. Došlo ke shodě nad úpravou podmínek vyplacení příspěvku. Vzhledem k tomu, že stále nedošlo ke shodě na straně odborových organizací o požadované výši příspěvku na dopravu, nebylo o této problematice dále jednáno.

V další části jednání došlo k dohodě o úpravě podmínek zajištění očkování zaměstnanců proti klíšťové encefalitidě a proti hepatitidě.

Dále bylo jednáno o navýšení sazeb tarifních mezd; stanovení navýšených sazeb odměn z dohody pro pracovníka dozoru; navýšení procentuální výše příplatku za práci v noci. V souvislosti s dalším návrhem zaměstnavatele na zvýšení tarifních mezd bylo ze strany zaměstnavatele konstatováno, že musí být hledány zdroje v již dohodnutém textu kolektivní smlouvy – v motivační zvláštní odměně zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou a v disponibilním objemu mzdových prostředků bez OON pro výplatu výkonové odměny. Ke shodě nedošlo a všechny otevřené body zůstávají v rozporu.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pondělí 2. prosince 2019 v Praze.

Rubriky: Archiv |

Evropa se právem obává o bezpečnost české železnice

Zatímco Vláda dnes (18. 11. 2019) schvaluje tzv. Systemizaci služebních a pracovních míst na rok 2020, která počítá se zajímavými redukcemi zaměstnanců Drážní inspekce a Drážního úřadu, v odborných kruzích je veřejným tajemstvím, že aktuální auditní zpráva Evropské agentury pro železnice – European Union Agency for Railways (ERA) z auditu, který proběhl v září a v říjnu, hovoří o tom, že bezpečnost na české železnici je řešena nedostatečně především personálními kapacitami a kontrolami v provozu. To, co má Vláda schvalovat, je tak v rozporu se závěry návrhu auditní zprávy ERA, která se má projednávat na Ministerstvu dopravy v lednu 2020, přitom na ministerstvu se o nelichotivé zprávě ví.

Dva úřady, které mají přímý vliv na bezpečnost drážní dopravy – Drážní úřad (DÚ) a Drážní inspekce (DI), mají přijít o další část zaměstnanců za situace, kdy česká železnice zažívá boom především v oblasti osobní dopravy, vedle toho se nelogicky snižuje počet lidí, zabývajících se bezpečností na dráhách, kde již vznikla situace, jako by na silnici namátkově nekontrolovala řidiče dopravní policie. Vedle toho se u soukromých dopravců trhají rekordy v krátkosti přípravy nových strojvedoucích, zároveň se zvolnily podmínky pro jejich zdravotní způsobilost.

Kuriózní je, že 5 mld. Kč na kompenzace za státní slevy jízdného si naše republika může dovolit, ale 3,6 mil. Kč alespoň na zachování současného personálního stavu u institucí, které ovlivňují bezpečnost desítky tisíc provozních zaměstnanců a milionů cestujících, nikoliv.

Podívejme se ale podrobněji, o čem připravované změny na DI a DÚ jsou a jak jsou oficiálně vysvětleny

Drážní úřad

Celkové snížení počtu systemizovaných míst vychází z provedené analýzy činností a má dopad do organizační struktury úřadu. Cílem změn je zejména sjednocení organizačních struktur v územních odborech sekce infrastruktury. V komentáři Ministerstva dopravy ke státnímu rozpočtu je uvedeno, že počet zaměstnanců organizace pro rok 2020 je oproti roku 2019 snížen o 6 , tj. na 109 zaměstnanců, v tom 100 státních zaměstnanců a 9 zaměstnanců v pracovním poměru.

Drážní inspekce

Dochází ke zrušení odboru ústřední inspektorát s úsporou jednoho místa představeného. Oddělení zařazená v tomto útvaru budou podřízena přímo vedoucímu služebního úřadu. Cílem je odstranění duplicitně vykonávaných činností na místě ředitele odboru, a tím zvýšení akceschopnosti úřadu při šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí. V komentáři Ministerstva dopravy ke státnímu rozpočtu je uvedeno, že počet zaměstnanců organizace pro rok 2020 je oproti roku 2019 snížen o 1 zaměstnance, tj. na 38 zaměstnanců, v tom 38 státních zaměstnanců.

U Drážní inspekce se zastavme. V posledních letech se dramaticky snížil počet zaměstnanců Drážní inspekce ze 48, resp. 49 systemizovaných, na současných 39 zaměstnanců, a tak snížení o 1 zaměstnance vypadá jako něco, co by nemělo vyvolat nějakou polemiku. Jenže opak je pravdou. Už z pouhých odůvodnění k navrhovaným změnám k systemizaci lze rozpoznat, že jsou mimo realitu a mají uměle odůvodnit neodůvodnitelné, alespoň dle nic neříkajících frází nebo dokonce absolutních nesmyslů – např. mimořádné události na Drážní inspekci šetří inspektoři územních inspektorátů, nikoliv zaměstnanci ústředního inspektorátu, takže argument akceschopnosti je úplně „mimo mísu“ a všem v rezortu dopravy, kteří znají problematiku, to je zřejmé. U Drážní inspekce se pouze potvrdilo, že vystudovaný matematik v jejím čele – Mgr. Jan Kučera si pouze vyřizuje účty se svým bývalým nadřízeným Mgr. Romanem Šigutem, nad kterým v rámci posledního „přesoutěžení“ vedení Drážní inspekce za podivuhodných okolností „zvítězil“, když měl oproti svému bývalému představenému Šigutovi, když se ve finále vybíralo, významný bonus v „přátelství“ s náměstkem ministra dopravy Kopřivou.

V roce 2020 nejen v souvislosti s opatřeními tzv. 4. železničního balíčku přibudou DÚ a DI další povinnosti, které přinesou jednoznačně navýšení personální kapacity, do toho o nás mluví nelichotivě audit, takže stávající kroky jsou nevysvětlitelné, navíc v případě DI jde o vyřizování osobních účtů v plné nahotě. Evropa se právem obává o stav bezpečnosti na české železnici, kde vítězí soukromé zájmy nad bezpečností železničního provozu a hlavně cestujících.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |