Archiv rubriky: Komentáře

Jednání odborových svazů o společné postupu ve vztahu k Ministerstvu dopravy pokračuje

V souvislosti se situací kolem výběru dopravce pro rychlíkové linky R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem a R27 Olomouc – Krnov – Ostrava, která je díky nepochopitelnému jednání Ministerstva dopravy předmětem znepokojení a kritiky odborů, jednaly v pátek 11. září v sídle OSŽ v Praze Vysočanech odborové centrály, působící na ČD, o společném postupu s tím, že v pondělí 14. září by mělo dojít k finalizaci společného stanoviska a oslovení Ministerstva dopravy.

Jan Kadečka

V Praze 11. 9. 2020

Rubriky: Komentáře |

2. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ke dni 4. 9. 2020

V tomto týdnu probíhalo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, kdy zástupci odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel předložil dne 30. 6. 2020:
• Podnikové kolektivní smlouvy SŽ na rok 2021
• Rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP
• Dohody o kolektivním vyjednávání
• Směrnice SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ.

Na začátku jednání došlo ke shodě nad textem Dohody o kolektivním vyjednávání.

Jednání se zúčastnil generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který přítomné účastníky seznámil s rozpočtovým výhledem, s informacemi o stavební činnosti a odpověděl na velké množství otázek přítomných zástupců odborových organizací.

V průběhu výjezdního kolektivního vyjednávání se dostavila i ředitelka cestovní kanceláře ČD Travel, s.r.o., a zhodnotila letošní průběh v cestovním ruchu.

Výrazně došlo ke sblížení stanovisek v Rámcových zásadách fondu kulturních a sociálních potřeb, kdy došlok rozšíření možnosti využití tohoto fondu i neaktivními zaměstnanci (zejm. zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené). V rozporu zůstává výše přídělu do C-FKSP, minimální množství účastníků a zaměstnanců na akcích s příspěvkem z C-FKSP, ve finančních limitech pro stravování u sportovních a kulturních akcí, výše příspěvku na činnost odborových organizací, možnost použití prostředků FKSP na péči o zrak.

U Podnikové kolektivní smlouvy došlo ke shodě nad výší prostředků na odstraňování závad v oblasti BOZP a zlepšování pracovních podmínek, a to ve výši 70 mil. Kč.

Rozpory přetrvávají zejména u:
• Doby platnosti PKS
• Kondiční program vs Kondiční pobyty
• Možnosti více než dvou po sobě jdoucích nočních směn
• Některá ustanovení u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
• Posouzení pracovišť, kde nelze přerušit práci, a proto na nich bude čerpána přiměřená doba na oddech a jídlo
• Výše tarifních mezd
• Příplatek za zaškolování
• Odměňování zaměstnanců HZS
• Výkonová odměna
• Zvláštní odměna
• Příplatek za práci o sobotách a nedělích

Dále zaměstnavatel předložil nový návrh charakteristik prací připravovaného Katalogu zaměstnání u KZAM 31606 Výpravčí (TS 9-11), KZAM 81805 Pracovník infrastruktury s licencí strojvedoucího (podmínky pro TS10 u zaměstnanců s licencí strojvedoucího, kteří nemají elektrokvalifikaci).

Mimo zmíněné dokumenty byly projednány materiály reagující na vývoj situace s onemocněním COVID-19.

Smluvní strany budou dále jednat 15. září 2020 v sídle organizace.

Mgr. Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Rubriky: Komentáře |

Stanovisko SOSaD k předloženému návrhu změny PKS ČD 2020

Nesouhlasné stanovisko SOSaD zde: Stanovisko FV SOSaD

Rubriky: Komentáře |

Skandální ministerská fraška – hledání nejlepšího železničního dopravce (Arrivy)

Právě v těchto dnech vrcholí závěrečné dějství frašky „hledání nejlepšího dopravce“ pro dálkové železniční linky pod taktovkou Ministerstva dopravy (MD). Budou se teprve otevírat obálky s nabídkami dopravců, které jsou bez pochyby tajné, ale dopravce Arriva vlaky s.r.o. už na rychlíkové linky, pro které se dopravce vybírá, nabírá strojvedoucí a průvodčí, kterým říká, že je prostě má jisté.

„Není nic staršího než včerejší noviny“ – toto přísloví a věta, kterou použil Karel Čapek a poukaz na krátkou paměť člověka mají posloužit jako jedna z podstatných okolností pro další expanzi železničního dopravce, který dokáže nabídnout svoje služby, které ještě nikde nenaplnil podle smlouvy s objednatelem a přesto je o ně ještě větší zájem jako o nejlepší.

Dopravce Arriva vlaky s.r.o. je bez nadsázky obdivuhodným zázrakem na českých kolejích. Především díky extrémnímu nasazení managementu Arrivy, hraničícímu s hazardem, a obětavosti provozních zaměstnanců se mu podařilo s novým jízdním řádem od 15. 12. 2019 rozjezdit 4 dálkové železniční linky a další regionální v Libereckém a Zlínském kraji, přestože na to neměl dostatek vozidel ani personálu. Ještě na začátku letošního roku vypadala expanze Arrivy na české koleje jako železniční apokalypsa, což dokládají stovky mediálních výstupů. Nejslavnější byly v mrazu netopící retro soupravy, vynechávání spojů bez náhrady, a nebo s náhradou, o které nikdo nevěděl.

Celý článek zde:   Arriva

Rubriky: Komentáře |

Nad Tatrou sa blýska

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli pro Vás připravil ve dnech 25. – 28. 9. 2020 sportovní akci na Slovensku.

Přihlášky od 9:00 hodin 24. 8. 2020 pouze na tel. 972 241 366 – sekretariát SOSaD.

Propozice ke stažení zde:    Tatry

 

Rubriky: Komentáře |

Společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS SŽ na rok 2020 ze dne 18. 8. 2020

Dne 6. 8. 2020 bylo ze strany odborových organizací otevřeno kolektivní vyjednávání zasláním návrhu k nové 3. změně Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2020 (dále jen „PKS SŽ 2020“). Zaměstnavatel v zákonné lhůtě zaslal odborovým organizacím stanovisko a dne 18. 8. 2020 proběhlo jednání v sídle OSŽ. V rámci tohoto jednání nedošlo ke shodě o možnostech úhrady testů na COVID-19 pro účastníky KOP, avšak bylo dohodnuto doplnění PKS SŽ 2020 bod 2. 1. 2. 5 základního textu o následující odstavec:

V případě, že se zaměstnanec z důvodu obavy z nákazy COVID-19 odmítne KOP zúčastnit, bude zaměstnanci poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku dle bodu 2.1.2.5 písmeno a) nebo b), bez absolvování dvanáctidenního pobytu (tzv. domácí KOP) v termínu dle provozních možností zaměstnavatele s přihlédnutím k zájmům zaměstnance.

Pokyny k realizaci tohoto bodu PKS vydá ředitel odboru personálního.

Sjednáním této 3. změny PKS SŽ 2020 bylo kolektivní vyjednávání ukončeno.

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Komentáře |

Dispečer Potěmkin zachraňuje řízení provozu Správy železnic

Jen co strůjci opatření pro bezpečnost na českých železnicích s údajným zjednodušeným řízením provozu podle předpisu D3 odhalili kritiku svého nesmyslného celoplošného zásahu, který z regionální osobní dopravy dělá nepotřebnou atrakci a z nákladní dopravy drahou senzaci počtem zbytečně promrhaných hodin prostojů nákladních vlakových čet a stovek hodin zbytečně burácejících motorů lokomotiv, povolali v centrále Správy železnic „dispečera Potěmkina“, aby Správu železnic zachránil před průšvihem a přinesl formou tiskové zprávy „fantastické výsledky“ jak jinak než „veleúspěšného opatření“:

„Statistiky z víkendu i prvního pracovního dne týdnu ukazují, že opatření, která jsme zavedli od 15. srpna, nezpůsobují zpoždění vlaků a neohrožují stabilitu jízdního řádu. Konkrétně v sobotu evidujeme na těchto tratích z důvodu zavedení ohlašovací povinnosti 55 zpoždění s průměrným zpožděním na jeden vlak 1,5 minuty, v neděli 48 zpoždění s průměrem na jeden vlak 2 minuty a v pondělí 17. srpna 41 zpoždění s průměrem 1,5 minuty na jeden vlak. Pro úplnost – na tratích D3 jezdí za 24 hodin téměř 2000 vlaků,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a dodal: „Velké poděkování patří dirigujícím dispečerům a všem strojvedoucím, kteří se novými opatřeními řídí.“

„Dispečer Potěmkin“ vyrobil senzační tiskovou zprávu pro média: „Bezpečnostní opatření na tratích se zjednodušeným řízením provozu vlaky nezpožďují“, která v titulku popírá zpoždění, aby se jimi záhy zmatenému čtenáři pochlubila. Takto konstruovaný první pokus o chloubu za zpoždění je nejméně v evropských podmínkách unikátní. Představte si, že se pochválíte, že jste z původně včas jedoucích vlaků dokázali geniálními opatřeními zpozdit v sobotu 55 vlaků, v neděli 48 a v pondělí 41 vlaků. No to je senzace!!! Avšak dispečer Potěmkin zapomněl na to, že na železnici fungují základní fyzikální zákony a vlaky nelétají, i když by se to po senzačním opatření hodilo. To znamená, že když nařídíme celoplošně hlášení a komunikaci mezi strojvedoucími a dispečery tam, kde nebyla, někde musí strojvedoucí několikrát přeladit radiostanici, jinde dokonce dojít k traťovému telefonu daleko do dopravní kanceláře a ještě ji odemknout, musí se to u doposud kvalitně konstruovaných jízdních řádů bez rezerv projevit tím, že vlaky budou celoplošně zpožděné, a nebo se budou brutálně porušovat předpisy, aby se jízdní řád stihnul.

„Dispečerem Potěmkinem“ a Správou železnic ve skutečnosti prezentovaná a přiznaná zpoždění odpovídají maximálně 2 malým provozním obvodům Správy železnic a „dispečerovi Potěmkinovi“ asi ušlo, že k prezentovaným číslům náleží nula, což číslovky o řád mění a blíží se realitě, kterou lze snadno zjistit. Kromě splněných grafikonů výpravčích, ke kterým se veřejnost nedostane, lze využívat veřejně dostupnou aplikaci Správy železnic GRAPP https://provoz.szdc.cz/GRAPPNV/, kde stačí přiblížit jednotlivé dirigované tratě a kliknout na převážně zelené a oranžové šipečky, představující jednotlivé vlaky a přesný údaj zpoždění. Zelená do 5 minut a oranžová nad to. Pokud to uděláte od 6 hodin ráno ve zhruba dvouhodinových intervalech, zjistíte stovkové řády zpožděných vlaků jen na tratích s tzv. zjednodušeným řízením provozu podle předpisu D3, ale úplně nejlepší bude osobní poznání a výlet vlakem z Tanvaldu do Harrachova nebo z Mladé Boleslavi hlavního nádraží do Mšena a Mělníka. Kterýkoliv den jenom na těchto 2 tratích opatření zpožďuje (při dodržování předpisů) 40 – 48 vlaků a je to jistota navzdory tiskové zprávě Správy železnic, která možná hovořila jen o těchto 2 tratích a nějak to z textu vypadlo.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Komentáře |

Když hloupé opatření pro bezpečnost poráží železnici

15. srpen lze prohlásit za svátek hlouposti na české železnici. Právě od toho dne má začít fungovat jedno z nejnejapnějších opatření za účelem zvýšení bezpečnosti železnice, které znamená přesně opak, ale zároveň návrat české železnice o více než 20 let do minulého století. Na více než 60 tratích a traťových úsecích osobní vlaky výrazně zpomalí, mnohdy až na hranici únosnosti a využitelnosti z pohledu zákazníka, když navenek pro cestujícího budou jen každou chvíli delší dobu nesmyslně stát, aniž by se cokoliv dělo a strojvedoucí s dirigujícím dispečerem si nesmyslně popovídají, jako například: „Zde dopravna Kohoutkovice. Strojvedoucí vlaku 16726 Petr Jánoš. Vlak 16726 v 16.21 v Kohoutkovicích. Může odjet vlak 16726 v 16.22 z Kohoutkovic do Olbramovic? Zde dirigující dispečer Jasenčák. Ano, vlak 16276 může odjet v 16.22 z Kohoutkovic do Olbramovic. Jasenčák. Správně, konec.“ Pokud si kdokoliv podobné hlášení a jeho obdobu vyzkouší a změří čas pro něj potřebný, na mnoha místech opepřený přelaďováním radiostanic, kterými se strojvedoucí bude zabývat namísto sledování vlakové cesty před sebou, dojde mu nejapnost opatření a i to, že opakovaným nesmyslným hlášením umoříme strojvedoucí i dirigující dispečery tak, že to rádo by podstatné přestanou vnímat a dojde jen k nesmyslnému a o to nebezpečnějšímu „blábolení a meldování“.

I na tratích a traťových úsecích, kde se žádné vlaky nepotkají, bude strojvedoucí neustále ohlašovat, kde je a žádat o souhlas k jízdě do další dopravny. Absurdní opatření pro bezpečnost, na které přišla doslova z leknutí expertní skupina ministra dopravy pro bezpečnost na železnici 15. července 2020 jako na odezvu na srážku vlaků u Perninku, může překonat už jenom ještě dokonalejší opatření v podobě zastavení provozu na železnici, aby bylo bezpečnosti učiněno zadost a lidé mohli přejít na mnohonásobně nebezpečnější silnici. Služební předpis D3 Správy železnic, který se jmenuje „Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy“ tak lze regulérně přejmenovat na „Předpis pro zkomplikování řízení a likvidaci drážní dopravy“.

Absurdita opatření se stává tragikomickou fraškou, když se jízdní řád Správy železnic podle nového opatření oficiálně upravuje od 15. srpna pouze na tratích 064 Mšeno – Mladá Boleslav – Lomnice nad Popelkou a 076 Mělník – Mšeno, kde se jízdní doba vlaků a časy jízdy mění o 2 až 6 minut a teoreticky by to nemělo nikomu vadit. Na ostatních tratích se bude hrát divadlo a budou se co nejrychleji a rutinně „meldovat nesmyslná hlášení“ i 4x za sebou tak, aby vzniklo co nejmenší zpoždění, za které náleží dopravci sankce od objednatelů – především krajů a ty budou dopravci muset vymáhat zpět po Správě železnic za „dobrou správu“ a řízení provozu, které vlaky zpozdí. Dodržení jízdního řádu bude paradoxně dokazovat nedodržení opatření a porušení předpisu, se kterým se legálně podle jízdních řádů počítá. Česká železnice se tak díky novému opatření dostala do situace, že předpisem jde postupně zastavit železniční provoz, aby byl bezpečnější, avšak nepoužitelný, ale v České republice naštěstí předpisy existují jen proto, aby se porušovaly, takže je vyhráno a zřejmě jezdit budeme!

Bohužel i v dnešní době je stále aktuální dovětek, který v rámci vyřizování stížností na plašení dobytka vlakem používali železniční úředníci za Rakouska-Uherska: „Ostatně jsme arci toho nesměrodatného názoru, že voli a osli by se měli řídit dráhou a nikoliv dráha podle volů a oslů.“

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Komentáře |

Drážní inspekce vyráběla zraněné, ale žádní nebyli.

Miláček médií Jan Kučera, jinak matematik v čele Drážní inspekce, ví dobře, co chtějí slyšet média, ví také velice dobře, komu se klanět, aby si mohl říkat generální inspektor. Ostudně však zapomíná na to, že tato instituce je tu především pro objektivní šetření vážných železničních nehod a mimořádností, nikoliv pro uspokojení potřeb a radost médií, vyrábění senzací a pro tuto instituci je nedůstojné upouštět jakékoliv předčasné soudy a domněnky.

Ve čtvrtek 13.8. v 9:15 vykolejil za vjezdu do železniční stanice Tišnov rychlík R 975 Vysočina, jedoucí z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna. Přední a zadní podvozek předposledního vozu se vydaly jinam, čímž došlo k vidlicové jízdě. Drážní inspekce původně uvedla, že je „předpoklad zraněných a vyšší škody“. To se ale podle pozdějšího vyjádření Policie ČR nepotvrdilo a zraněn naštěstí nikdo nebyl. Generální inspektor si však neopomněl přisadit moudro, které mu nepřísluší: „Prošetřujeme všechny možnosti, ale zatím to vypadá na lidské pochybení. Nehody tohoto druhu se dějí velice výjimečně“. V této souvislosti je nutné připomenout, že podobný druh vyjadřování a předčasných soudů s termínem „zatím“ včetně využívání částice „asi“ je pro Drážní inspekci nepřípustný a její činnost devalvuje. Nehoda je zkrátka v šetření a žádné asi ani zatím tam nepatří. Pan Kučera by si měl vzít lekci z profesionálního vystupování zástupců hasičů a Policie ČR při nedávném neštěstí a požáru panelového domu v Bohumíně, kteří potvrdili šetření události a vyjádřili se pouze k okolnostem požáru, které znali. Žádné zatím ani asi nepoužili.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Komentáře |

Zázraky na českých kolejích aneb „džungle na železnici“ jako česká cesta pokroku

Česká republika je v oblasti železniční dopravy unikátním ostrůvkem zázraků, které nám Evropa závidí. Analytický tým Svazu Odborářů Služeb a Dopravy se rozhodl otevřít postupně zajímavé střípky okolnosti fungování železnice v České republice, která měla být původně po roce 1989 a „sametové revoluci“ řízena „neviditelnou rukou trhu“ a člověkem euro-atlantského typu odsouzena k postupnému zániku, aby nepřekážela symbolu volnosti a neomezeného pohybu – automobilu, ale mezitím se nám pláty betonu a asfaltu ucpaly a relikvii minulého století železnici je třeba křísit jen krátce po té, kdy jsme ji zakonzervovali jako nejrozsáhlejší fungující železniční muzeum na světě. Pravda je, že alespoň existenci páteřní železniční sítě nikdo nezpochybňoval, ale už víme proč. Za více než 30 let se stal pojem tunel nikoliv pokrokovou stavbou železniční infrastruktury, zkracující vzdálenosti, ale synonymem penězovodů a korupce. Flotila českých vysokorychlostních jednotek – pendolin se na rozdíl od svých bratříčků a sestřiček v Evropě nerozjela nikdy rychlostí, pro kterou byla konstruována a proto také některé z páteřních koridorových úseků „modernizujeme“ za 30 let potřetí a na úkor rychlosti a bezpečnosti železnice stavíme zákazníkům železnice uživatelsky nepříjemné bariéry – protihlukové stěny a nekonečná zábradlí, aby nebylo z okna vlaků nic vidět a prodloužily se přestupní vzdálenosti – to vše pod rouškou hygienických a bezpečnostních norem, které v Evropě neznají.

Jako bývalá železniční velmoc, která chrlila lokomotivy do celého světa, jsme původně chtěli dohánět západní Evropu a když jsme se propracovali do Evropské unie, evropský vlak se čím dál rychleji vzdaluje a my se vydáváme „balkánskou cestou“ pokroku, když historická vozidla, představující ekologickou zátěž pro Německo, ale i další země Evropy směrem na západ, rádi recyklujeme, resp. přebarvíme, abychom vůbec měli čím jezdit a už to je pro nás pokrok, který jsme tak trochu okoukali třeba v pokrokovějším Rumunsku.

Zatímco Evropská unie žije liberalizací železnice a má za to, že probíhají soutěže o nejlepší veřejné služby, v České republice přednostně uspokojujeme soukromé tužby. Připravili jsme pro vás seriál o tom, jak soukromý sektor ovládl Ministerstvo dopravy, které čím dál méně potřebuje plnohodnotného ministra a už vůbec ne „silného národního dopravce“České dráhy (ČD), kterého chtěl v závěru léta 2018 hájit bývalý generální ředitel Pavel Krtek a „dojel na to“ za pomoci české akademické sféry v čele s panem profesorem Moosem, který se záhy stáhl a působí už jen jako náměstek pro výstavbu pavilonu v Krajské nemocnice Liberec. Každopádně zanechal za sebou velmi pochybnou stopu účelového angažmá na ČD s jasným cílem a na krátkou dobu. Pokud si pan profesor Moos přečte, co ventiloval za motivaci pro svoje angažmá v čele dozorčí rady Českých drah a jaký je výsledek, musí se hodně stydět a dopředu se lze bát toho, jak dopadne jím hlídaný pavilon liberecké krajské nemocnice.

Český výklad evropské legislativy způsobil, že čím více vlaků a čím více dopravců, kterých máme v Evropě rekordně 121, tím stále menší hrstka strážců pořádku na železnici představuje větší bezpečnost.

V evropském liberalizovaném světě, ale českém těstíčku, vznikla zajímavá hra na „soutěžní rovinu“. Auditované výsledky ČD jsou na Ministerstvu dopravy hlídány těmi, kteří nakonec přidělují výkony konkurenci, pro kterou neplatí zákon o účetnictví ani struktury vykazování podle příslušné vyhlášky. Největším z hitů poslední doby je dopravce Regiojet Radima Jančury, který může všechno a umí perpetum mobile na finance a zázraky. Rekordman v kreativním účetnictví, dá-li se to tak nazvat, dosáhl unikátního výsledku. Po trvale vykazované ztrátě do roku 2017 vykázal v rámci výsledků od roku 2018 nerozdělený zisk z uplynulých let ve výši 38 mil. Kč, ověřený auditorem. Od počátku jeho podnikání navíc schází (a nikomu to nevadí) konsolidovaná účetní závěrka celého holdingu.

Hlavním a nejobdivuhodnějším bonbónkem je tygr české železnice – dopravce Arriva vlaky, s.r.o., který získal od státu, resp. Ministerstva dopravy zakázku na 4 linky rychlíkové dopravy, aniž by na to měl vozidla a personál. Ministerstvu dopravy dokonce nevadilo, že z veřejných výsledků vychází Arriva vlaky jako garážový dopravce, který neplní svoje povinnosti ani podle zákona o účetnictví a tudíž teoreticky nemohl zakázku od státu, hlídajícího zákonnost, dostat. Nečekané vysvětlenívšak přinesl redaktor Seznam Zpráv Ondřej Koutník v souvislosti s obchody a kontakty vlivných ČD Carga. Ukazuje se, že na zakázky na železnici mají vliv jiné věci a okolnosti. Nejde ani tak o zlepšování služeb a kvality železniční osobní i nákladní dopravy. Svůj významný vliv mají různé zájmové skupiny jako třeba i myslivecké sdružení, kde se sejdou lidé, kteří chtějí skolit jelena, ale také to hypoteticky mohou být myslivecké kroužky, které řeší skolení zajíce a tam může být společný jmenovatel, představující společný zájem soukromý, avšak nikoliv veřejný.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Komentáře |