Archiv rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského

Dva elitní železniční odborníci České republiky místo díků zločinci?

22. března 2016 přinesla média pro mnohé senzační zprávu, že policie od rána zasahuje v sídle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v Praze, v pražské pobočce projektantské firmy SUDOP a ve Výzkumném ústavu železničním. Ještě dopoledne potvrdil vrchní státní zástupce Ondřej Trčka, že protikorupční policie obvinila šest lidí a tři firmy v souvislosti se zadávacím řízením veřejných zakázek SŽDC v roce 2015.

Podle státního zástupce se obvinění dopustili trestných činů v průběhu roku 2015 spácháním celkem dvou skutků, které souvisejí se zadávacím řízení ohledně veřejných zakázek.

„Policejní orgán zahájil trestní stíhání šesti fyzických osob a tří právnických osob pro zločin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, zločin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a zvlášť závažný zločin poškození finančních zájmů Evropské unie ve stadiu pokusu,“ uvedl Trčka.

Celý článek J. Berounského k tomuto tématu zde:  odborníci

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Jak v České Lípě hledali lidskost a specialista KORIDu Lk napravuje České dráhy

V České Lípě, přesněji na cestě cestujícího, odkázaného na elektrický vozík, z České Lípy do Doks se odehrál zajímavý příběh se šťastným koncem. Cestující „vozíčkář“ přijel vlakem Českých drah (ČD) z Doks do České Lípy s využitím zdvihací plošiny a vlakem ČD s odjezdem v 17.37 se chtěl zase vrátit do Doks. Motorový vůz osobního vlaku řady 843 je vybaven zdvihací plošinou, která uzvedne 250 kg. Sám cestující je prostorově výraznější, do toho měl zavěšený nákup na vozíku, a tak se na českolipském nádraží odehrál neúspěšný pokus o vyzvednutí elektrického vozíku i s vozíčkářem a nákupem. Plošina se trochu zvedla, ale cestujícího na elektrickém vozíku nevyzvedla. Asi 5 minutové snažení bylo zakončeno verdiktem, že náklad je pro plošinu moc těžký.

Zoufalý cestující mohl počkat na rychlík Arrivy s odjezdem v 18.24, ale motorové jednotky řady 845 Arrivy žádnou plošinu nemají. Možná on sám nebo jeho kolegové na vozíčku už zažili nakládku „jako pytel brambor“, anebo marné pokusy personálu Arrivy o nakládku s využitím lyžin i tam, kde je nejde použít. Vozíčkář se k domovu do Doks vydal po vlastní ose elektrického vozíku. Přestože nedošlo k žádnému jinak povinnému předhlášení cestujícího na elektrickém vozíku, zaměstnanci ČD to ochotně zkusili a měli vůli jej přepravit. Každopádně se postupem času s nástupem Arrivy na rychlíky kolem České Lípy vozíčkáři upínají jen na služby ČD, které vozíčkáře přepravit umí. Nikoliv však nad únosnost zdvihací plošiny.

Celý článek J. Berounského ke stažení zde:  Jak v České Lípě hledají lidskost a KORID napravuje ČD

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Záchrana železnice cyklostezkami a normotvorné kutilství v poslanecké sněmovně

Jeden z klíčových předpisů resortu dopravy – zákon o drahách již delší dobu nebere vážně sama Vláda České republiky. V rozporu s ním řešila k 1. lednu 2020 systemizaci Drážní inspekce a aktuální vládní návrh zákona, který měl být transpoziční novelou unijního práva, nechala zaplevelit až neuvěřitelnou formou normotvorného kutilství. Zákon o drahách se netěší ani valnému zájmu poslanců, kteří jsou v drtivé většině uživateli výdobytků automobilového průmyslu. Je na posledních místech sněmovních statistik sledovanosti, a to se odráží v tristním stavu české železnice, představující pořádnou legislativní džungli. 

Pro zákonodárce automobilisty se dá situace železnice srovnat s tím, jako kdyby na silnicích zmizela dopravní policie. Kromě vážných nehod s mrtvými a těžce zraněnými by si pokroucené plechy včetně požárů vyřešili sami provozovatelé vozidel a nějakému zvláštnímu silničnímu úřadu poslali zprávu včetně toho, jak se příště napraví. To je česká železnice roku 2021 očima automobilisty, aby to pochopil.

Celý článek zde:    Záchrana železnice

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Střípky z blamáže při zlepšování osobní dopravy na českých kolejích

Na libereckém nádraží se v pátek 4. června odehrál zdánlivě malý příběh. Plně vystihuje rozsáhlou blamáž na českých kolejích a destrukci české železnice. Pod špatně vykládaným fenoménem liberalizace čím dál více vládnou soukromé zájmy. Ministerstvo dopravy i Liberecký kraj hledali toho nejlepšího a zároveň nejlevnějšího dopravce. Strkají hlavu do písku a nezajímají se o skutečný stav služeb, které měly být lepší. Skutečnost je jiná a doposud bedlivě utajovaná.

V pátek 4. června se další skupina zaměstnanců Českých drah (ČD) dozvěděla, že pro ně v souvislosti s postupnou plánovanou eliminací ČD Ministerstvem dopravy a Libereckým krajem není místo a jejich pracovní poměr skončí do konce července. Mimo jiné mají odejít i 2 železniční inženýři, odpovídající za služby ČD v Libereckém kraji, oba s dlouholetou praxí. Jednou z dotčených je i dlouholetá liberecká osobní pokladní. Příkladně sloužila a usmívala se na zákazníky. Vedle péče o 2 děti si dálkově udělala vysokou školu přímo ve svém oboru. Jenže zrovna v Libereckém kraji není třeba na železnici vzdělaných lidí a dopravní školy jsou přítěží.

Celý příspěvek J. Berounského zde:  Zlepšování osobní dopravy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Organizační změna Českých drah – odbory mají jiné informace než Česká televize!

V pondělí 24. 5. 2021 proběhlo jednání odborových centrál s představenstvem Českých drah, a.s. (ČD), na kterém proběhla prezentace záměru organizační změny ČD s účinností od 1. 7. 2021.

Odborové centrály se ztotožňují s prezentovanými cíli organizační změny, z nichž těmi nejdůležitějšími jsou konkurenceschopnost ČD, avšak na opravdu liberalizovaném trhu se stejnými podmínkami pro všechny dopravce, zjednodušení řídících procesů a zefektivnění pracovních postupů, vedoucích k redukci nákladů společnosti.

Odborové centrály měly dotazy k přednesené prezentaci záměru, vznesly připomínky adoporučení, které zahrnou do svých stanovisek a další kolo jednání představenstva ČD s odbory o organizační změně je svoláno na 9. 6. 2021.

Obrovské překvapení pro představitele odborů vyvolala reportáž o plánovaném velkém propouštění ve zpravodajském pořadu „Události, komentáře“ České televize následující den, 25. 5., po jednání představenstva ČD:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3317277-velke-propousteni-planuji-ceske-drahy-na-cervenec-zjednodusi-i-rizeni-firmy-misto

Přinesla informace, které odborům nebyly prezentovány a není zřejmé, na základě jakých údajů a jakou organizační změnu podporuje vicepremiér a mj. i ministr dopravy Karel Havlíček, který v uplynulém období výrazně přispěl k destrukci ČD a sekundoval angažmá některých „levnějších“ alternativních dopravců na úkor kvality i síťovosti služeb železnice. V závěru října loňského roku odmítal argumenty zástupců odborů, které se naplnily, a tak nová kvalita dálkové dopravy v jeho pojetí s využitím „přebarvených“ německých motorových vozů dopravce Arriva vlaky z let 1987-1988 přinesla rekordní výpadky služeb (odříkání a zpoždění vlaků z důvodů technických závad dopravce) a například imobilním občanům namísto nástupu a výstupu pomocí zvedacích plošin nakládku a vykládku nebohého cestujícího ručně a manipulaci „jako s pytlem brambor“.

 

.V rámci jednání odborů v působnosti Generálního ředitelství ČD se následně 26. 5. zástupkyně vedení ČD distancovaly od výstupů televizní reportáže s tím, že stěžejní počty propouštěných a další překvapivé a s odbory neřešené informace prezentoval autor reportáže a nikoliv generální ředitel ČD.

Náš svaz se netají tím, že pozici ČD považuje za složitou díky ovládnutí resortu dopravy soukromým sektorem a soukromými zájmy. Odbor veřejné dopravy Ministerstva dopravy působí zejména v poslední době u výkonů v dálkové dopravě okatě jako samoobsluha pro alternativní dopravce a k žádné regulérní soutěži o lepší a levnější služby v rozporu s naší i evropskou legislativou nedochází.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Strojvedoucí čelí obvinění za nehodu, jejímž hlavním viníkem není!

K Okresnímu soudu v Chebu se dostala jedna z „nejslavnějších“ železničních nehod, kterou náhodou zachytil fotograf z dronu a díky tomu obletěla hlavnízpravodajské relace a ohromila televizní diváky po celém světě. Průběžný nákladní vlak 64520 ČD Cargovjel v neděli 28. července 2019 v 16 hodin 32 minut mezi železničními stanicemi Chodová Planá a Mariánské Lázně na provizorium a přeložku trati, o které neměl strojvedoucí tušení. Byly na ní díky výstavbě nového mostu tři protisměrné oblouky se dvěma vloženými přímými úseky a v „senzačním“ přímém přenosu diváci viděli vykolejení jedné ze dvou lokomotiv a 13 nákladních vozů ze 17 – tzv. „Rajek“ pro přepravu volně ložených práškových hmot, které se na cca 9 m vysokém náspu vyskládaly z trati a doslova vysypaly za obrovského oblaku vápencového prachu.

Jak se to mohlo stát? V místě přeložky a stavebních prací byla nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h a nákladní vlak do ní vjel rychlostí o 61 km/h vyšší, tzn. 91 km/h. Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce (DI)to bylo bezprostřední příčinou nehody a za její zásadní příčinu označila DI porušení stanovených technologických postupů provozovatele dráhy a dopravce strojvedoucím. DI situaci na trati v souvislosti se značením rychlostí označila za nebezpečnou a vydala doporučení Drážnímu úřadu ke změně předpisů provozovatele dráhy, tedy Správy železnic.

Přestože závěrečná zpráva DI neuvádí příčiny mimořádnosti v systému bezpečnosti, spolu s prezentovanými doporučeními vypovídá zjištěné inspektory DI a prezentované o totálních selháních včetně systému bezpečnosti. Zásadní okolnosti a skutečné příčiny toho, že nákladní vlak vjel rychlostí 91 km/h na místo, které omezoval tzv. rychlostník číslicí 30 na rychlost 30 km/h, jsou skandální.

Zmíněnému omezení rychlosti totiž předcházel rychlostník s číslem 95, který na trati neměl co dělat! Ten utvrdil strojvedoucího, projíždějícího trať po 7 měsících, že se nic nezměnilo, a není divu, že přehlédl předvěstník s návěstí pro traťovou rychlost „Očekávejte traťovou rychlost“ s číslicí „3“, který byl 130 metrů předrychlostníkem 95 s dalšími rychlostníky a číslicemi 100 a 70, následně 125 pro jiné vlaky, dominantně potvrzujícími původní traťové rychlosti bez omezení. Podle příslušného předpisu Správy železnic přitom platí, že předvěstník předvěstí traťovou rychlost od nejbližšího následujícího rychlostníku a tady tomu tak nebylo, když po upozornění na omezení rychlosti původní sestava rychlostníků strojvedoucího utvrdila v tom, že pro něj platí nejvyšší dovolená rychlost 95 km/h.
Přestože právě předpis Správy železnic D1 stanovuje výše uvedená pravidla, ze zprávy DI vyplývá, že gestor předpisu D1hájí popsaný stav tím, že není výslovně zakázán. To by znamenalo, že rychlostníky podle trati jsou na české železnici „zbytečnýmiatrapami“, což nelze připustit.

Česká železnice se pro strojvedoucí stává čím dál větší a hustší džunglí neustále se měnících podmínek a pravidel pro provoz, které určuje namísto nezávislé instituce Správa železnic, zajišťující provozování dráhy i řízení provozu.Zcela evidentní je střet zájmů Správy železnic, která celkem nelogicky zajišťuje předpisovou činnost pro provozování dráhy a její předpisy musí dodržovat železniční dopravci, kteří se dostávají do nevýhodné pozice. Zatímco Správa železnic si předpisy a provozními opatřeními logicky ve svém zájmu „zjednodušuje život“, komplikuje jej dopravcům, kteří jsou hendikepováni i nevýhodnější pozicí už při šetření mimořádností na železnici.

Zcela zásadní je, že stavební činnost v inkriminovaném úseku spolu s realizovanou přeložkou trati měly časově omezený dočasný charakter a byly nejdříve provázeny opatřeními pro přechodné omezení rychlosti, což představuje označení začátku a konce pomalé jízdy, o kterém je strojvedoucí zpraven zvlášť písemným rozkazem. Přes nedostatečně obhájené důvody a ve zprávě DI též protichůdná vysvětlení 15. 7. 2019 Správa železnic přistoupila ke zrušení přechodného a zavedení trvalého omezení traťové rychlosti rychlostníkem 30 km/h, čímž u takto dramatického omezení rychlosti odpadla pojistka písemného rozkazu. Díky nepochopitelnému ponechání původních rychlostníků došlo ke zmatečnému značení a vytvoření nebezpečného stavu, na který byla Správa železnic upozorněna 2 dny před nehodovou událostí Českými dráhami po předchozích negativních zkušenostech a obavách strojvedoucích, kteří sami zažili mezi Chodovou Planou a Mariánskými Lázněmi „horké chvilky“.

O poznatcích strojvedoucích v případě značení osudného rychlostního omezení a dalších okolnostech změny dočasného na trvalé omezení rychlosti přinesla podrobnosti Česká televize již 30. 7. 2019:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2883488-tricitka-misto-devadesatky-prekvapovala-strojvedouci-jiz-pred-nehodou-podle-szdc-je

Podle svojí výpovědi strojvedoucí vlaku 64520 osudného dne při prohlížení jízdního řádu ve služebním tabletu přehlédl předvěstník s číslicí 3 a zaregistroval rychlostník 95 km/h, který jej utvrdil v tom, že na tomto úseku trati nejsou žádné změny. Zároveň byl přesvědčen, že mimořádnosti včetně změn v tabulkách traťových poměrů (TTP) jsou předkládány v listinné podobě v Knize normálií. Tomu odpovídá i zjištění DI, že ve služebním tabletu nebyly před  jeho jízdou přečteny aktuální TTP pro jeho vlak, čítající 13 stran informací.

Podrobnosti v závěrečné zprávě Drážní inspekce:

DI_ChodPlana_190728

Pokud se kdokoliv „prokouše“ závěrečnou zprávou Drážní inspekce, objeví celou řadu okolností, pochybení a systémových chyb, které jednoznačně převažují nad mírou provinění strojvedoucího osudného vlaku Pn64520.

 

                                                                                                 Jindřich Berounský

                                                                                      Svaz Odborářů Služeb a Dopravy   

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Evropa železnici v roce 2021 obnovuje a oslavuje, Česká republika ji konzervuje?

Novela zákona o drahách, která se tento týden dostala ve druhém čtení na bedra poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, měla doladit proces transpozice evropské legislativy v rámci 4. železničního balíčku, který má liberalizaci železnice za celkem jasně nastolený proces vytvoření kvalitnějšího, efektivnějšího a bezpečnějšího systému služeb, které udělají železnici v Evropě čím dál více žádanou a konkurenceschopnější zejména ve vztahu k silnici, ze které se postupně přesune většina nákladní dopravy a čím dál větší objemy cestujících. Česká republika je v případě železnice ostrůvek nepochopení záměrů Evropské unie s vlastním výkladem evropských směrnic. Čeština je košatá, ale myslíte-li francouzsky, anglicky a třeba i rusky, jazykové překlady se různí, a když do toho ještě přiložíte různé nápady lidí, kteří si na železnici prakticky nic nevyzkoušeli, vznikne nepropustná česká právní houština, kterou Evropa jen tak nevstřebá.

Pokračování článku zde: Evropa zeleznici obnovuje…

 

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Sankční bič na strojvedoucí jako rošťáky na kolejích by poslanci měli odmítnout!

V poslední době se železnice v České republice stala terčem amatérských pokusů o její řešení ze strany těch, kteří nemají ani potuchy o specifických zákonitostech železničního provozu a vymýšlejí opatření včetně zákonodárných pokusů, nad kterými zůstává rozum stát. Dříve „zákony psané krví“, vycházející z praxe a konkrétních nehod, se postupně nesystémově „zaplevelily“ a do toho jsme „transponovali“ vágní evropské směrnice, kde převládají doporučení a sousloví typu „mělo by být, měla by mít“, a tak se nám bujně rozrůstá česká právní železniční džungle, které odpovídá i novela zákona o drahách, obsahující guláš všech možných ingrediencí, které v něm ani nejde rozpustit, jak do něj nepatří.

Nejnovějším hitem jsou sankce pro strojvedoucí, které se do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dostaly formou pozměňovacího návrhu novely zákona o dráhách jako rádoby opatření pro zvýšení bezpečnosti po sérii loňských letních nehod a incidentů na železnici, z nichž některé představují tzv. projetí návěsti „Stůj“. Pojetí sankcí, vytržení profese strojvedoucího jako společného jmenovatele a strůjce všeho špatného při minutí převážně červeného světla návěstidla dělá z opatření nesmyslně vražený klín do celkového systému železnice, složeného z povinností a odpovědnosti všech, podílejících se na provozování dráhy a drážní dopravy včetně zabezpečovacího a dalších technických zařízení…

Článek J. Berounského zde:    Paskvil

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Podle ÚOHS není česká a evropská legislativa relevantní tam, kde má jezdit Arriva!

Zatímco Ministerstvo dopravy (MD) se už dávno stalo podpůrnou divizí dopravce Arriva vlaky s.r.o. – novodobé štiky mezi železničními dopravci, která určuje kvalitu rychlíkové dopravy v nezávislé trakci, pohádky o férové hospodářské soutěži mezi Arrivou a Českými dráhami (ČD)se nově účastní bývalá nejvyšší autorita v rámci jejího hlídání – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), na který se Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) obrátil na počátku prosince a znovu na počátku ledna. ÚOHS byl upozorněn na sérii porušení našich i evropských právních předpisů v případě procesu, kterým se jako by vybíral dopravce na linku R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem.Na výčtu porušení právních norem se shodli zástupci všech odborových organizací, zastupujících i zaměstnance jiných dopravců mimo ČD. Angažmá Arrivy na této lince bylo totiž domluveno dávno před „soutěžním divadlem“.
Internetový deník Zdopravy.cz přinesl 22. ledna ve svém článku informaci, že ÚOHS zamítl stížnost ČD a výběr Arrivy na rychlíky z Liberce byl podle něj v pořádku.

https://zdopravy.cz/vyber-arrivy-na-rychliky-z-liberce-byl-v-poradku-konstatoval-uohs-71810/

Celý příspěvek zde:  Paralyzovaný ÚOHS a nerelevantní legislativa

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Péče řádného hospodáře na dráze jinak v Liberci a jinak v Praze

V rámci procesu liberalizace železnice proklamuje Evropská unie (EU), že cílem všech opatření – tzv. železničních balíčků a vztažné legislativy je postupně se zlepšující a efektivnější systém železnice. Jenže EU „národ Švejků“ podcenila. V maličké České republice uprostřed Evropy, rozčleněné na 13 samostatných krajů (bez Prahy), které, ač jsou optikou Evropy nepostřehnutelné, se převážně chovají jako samostatné gubernie a utvářejí si svoje vlastní další „systémy“ bez ohledu na ostatní. V České republice máme tedy opak přívětivějšího systému dopravy a putování veřejnou dopravou přes hradby a různé podmínky jednotlivých krajů a stále větší množství nekoordinovatelných dopravců je pěkným dobrodružstvím.

Celý příspěvek zde:  Péče řádného hospodáře na dráze

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |