Archiv rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského

SOSaD rozšířil svoji působnost o autobusové dopravce a řidiče autobusů

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy se rozrostl o další základní organizaci a pobočný spolek svazu. V působnosti holdingu BusLine vznikla nová základní organizace BUS se sídlem v Nové Pace (IČO 21433941).

18. dubna byl představitelům holdingu BusLine, resp. společností BusLine Support s.r.o. a BusLine KHK s.r.o. představen závodní výbor základní organizace BUS, který působí ve složení Lukáš Juříček, Milan Zimmermann a Sergyi Sazonov. Všichni jmenovaní pracují jako řidiči u společnosti BusLine KHK s.r.o..
Jednání přípravného výboru základní organizace se uskutečnilo již 2. 3. 2024 a do jeho čela byl zvolen Lukáš Juříček co by předseda, místopředsedou se stal Milan Zimmermann. 14. 3. 2024 schválila vznik nové základní organizace BUS generální rada svazu. Následně došlo k příslušné úpravě stanov SOSaD a registraci nové základní organizace BUS u rejstříkového soudu.

Hlavním podnětem ke vzniku základní organizace BUS se staly rapidně se horšící pracovní podmínky řidičů vedle asociální komunikace některých představitelů vedení holdingu ve vztahu k řidičům autobusů a jejich ignorace doposud působící základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (DOSIA). Situace došla tak daleko, že předseda této organizace v dopise kolegům popsal konkrétní zkušenosti a arogantní až opovržlivé jednání jednatelky Ing. Radky Janáčkové, se kterou, jak doslovně uvádí „skončila éra slušného chování a začalo období tvrdé arogance“.

Základní organizace BUS s podporou a zázemím dlouhodobě etablované odborové organizace předpokládá spolupráci se základní odborovou organizací DOSIA, která by měla přinést silnější hlas odborů při hájení práv zaměstnanců holdingu BusLine a eliminaci negativních jevů a nezákonných postupů vedení společností holdingu BusLine. V rozporu se zákoníkem práce v současnosti dochází k přenášení sankcí objednatelů veřejné dopravy ve vztahu k dopravci na řidiče autobusů.
Základní organizace BUS v rámci svého představení vyzvala vedení holdingu BusLine ke stanovení termínu jednání, které by se mělo týkat i kolektivní smlouvy, doposud uzavřené s odborovou organizací DOSIA. Předseda základní organizace BUS Lukáš Juříček sám čelí v současnosti šikaně ze strany vedoucího provozovny Hořice Martina Čermáka, pod kterou se podepisuje i jednatelka Ing. Radka Janáčková, protiprávně usilující o ukončení pracovního poměru s předsedou základní organizace Lukášem Juříčkem.
Vedení svazu kroky základní organizace BUS v holdingu BusLine podporuje a v případě pokračování protiprávního jednání budou následovat podnět příslušnému inspektorátu práce, případně i žaloba u soudu jako nejkrajnější cesta k ochraně práv zaměstnanců holdingu BusLine.

Jindřich Berounský

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Kam kráčí Centrum techniky a diagnostiky Správy železnic? Aneb když generál Svoboda osobním dopisem likviduje Svobodu…

Základním posláním Centra techniky a diagnostiku (dále CTD) je zajišťovat diagnostiku, technický servis a rozvoj v oblasti provozuschopnosti železniční dopravní cesty včetně výkonu správy a provozu rádiových sítí a dílčích částí jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS na železniční dopravní cestě. CTD je také gestorem norem a technologií.

Tato instituce je vnitřní organizační jednotkou Správy železnic. Byla vnímána jako třešnička na dortu, kam se dostali dlouholetí praktici a odborníci, kteří mají největší předpoklady zajišťovat technickou progresi na železnici. Jak se však ukazuje v poslední době, postavení této instituce a její ukotvení v organizační struktuře Správy železnic má do ideálu daleko. Hospodářská činnost …

Celý článek Jindřicha Berounského zde:

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Neradostné bilancování roku 2023 pro České dráhy

5. prosince 2023 došlo k dohodě odborových centrál a vedení Českých drah o Podnikové kolektivní smlouvě, která přinesla přilepšení o tarifní stupeň strojvedoucím a strojmistrům. Jinak navýšení do tarifních mezd ve výši 2,3% a každý zaměstnanec obdrží měsíčně mimořádnou odměnu ve výši 1.000 Kč, která má představovat průměrný nárůst 2,2%. Měsíční nárůst každého zaměstnance (včetně smluvních mezd) by měl být 4,5%. Zároveň se ustoupilo od redukcí KOP, dodatkového volna a mimořádných odměn při životním výročí. Od 1. 4. 2024 si o 1 tarifní stupeň výše polepší vlakový doprovod. Pokud se podíváme za hranice do Německa a Rakouska, nadále se rozevírají nůžky a pokračuje až děsivý mzdový propad všech zaměstnanců ČD.

Ministerstvo dopravy podle očekávání završilo první otevřenou soutěž na provoz dálkových vlaků v případě linky R9 Praha Brno přes Vysočinu a 3. května podepsalo smlouvu na 15 let s dopravcem RegioJet, který v tendru „porazil“ České dráhy. Dopravce má od prosince 2026 vyjet s úplně novými jednotkami od polské společnosti PESA Bydgoszcz.

Celý článek J. Berounského zde: Neradostné bilancování roku 2023 pro České dráhy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Soutěžní blamáž na kolejích Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj vyhlásil na počátku září unikátní „soutěž“, která má dopředu svého vítěze a hledá se jen „největší poražený“. Doposud se obešla bez většího zájmu médií. Veřejná zakázka, zveřejněná na profilu zadavatele zakazky.krajbezkorupce.cz, se jmenuje Zajišťování veřejných služeb v regionální železniční osobní dopravě vozidly v majetku Jihomoravského kraje. Administruje ji Advokátní kancelář Fiala, Tejkal a partneři. Lhůta pro podání nabídek se prodloužila ze 30. října do 10. listopadu. S kontraktem a novým dopravcem se počítá od prosince 2024 do prosince 2034, ale ve skutečnosti se nehledá svéprávný dopravce, ale jenom personální agentura pro strojvedoucí a nesvéprávný vazal Jihomoravského kraje a jeho koordinátora dopravy.

Jihomoravský kraj „vybírá dopravce“, který zajistí provoz elektrických jednotek Moravia. Ty pořídil do svého vlastnictví a doposud je provozují České dráhy (ČD), které sehrály roli užitečného mouřenína při jejich problematickém uvádění do provozu. Kraj jich má 37, z toho šest dvouvozových o kapacitě 146 míst k sezení (EMU 140) a 31 čtyřvozových s kapacitou 333 míst (EMU 310). Celkové náklady na jejich pořízení dosáhly 6,651 miliardy korun (bez DPH) s dotací z Operačního programu Doprava Evropské unie ve výši 5,483 miliardy na 36 jednotek, kterou Jihomoravský kraj ukousl na úkor většiny krajů České republiky.

Pokračování článku J. BEROUNSKÉHO zde: Soutěžní blamáž na kolejích Jihomoravského kraje

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Jan Kučera potvrdil svoji nekompetentnost pro vedení Drážní inspekce

Hospodářské noviny přinesly 8. 8. 2023 rozhovor redaktora Martina Bibena s Janem Kučerou, „obhájivším“ post v čele Drážní inspekce (DI). Podle všeho doposud vládu České republiky nezajímají výsledky DI, mající sestupnou tendenci, a výběrové řízení, působící jako fraška, mělo za cíl najít nejohebnějšího destruátora instituce, která se vymkla tomu, co má splňovat podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic.

Jan Kučera ukazuje v rozhovoru neskutečnou rozpolcenost a ohebnost, se kterou si v některých pasážích odporuje. Prezentuje celou řadu nepravdivých informací, ale hlavně dokazuje svoji nekompetentnost a potvrzuje dosavadní oprávněnost kritiky odborů. Zcela zásadní kotrmelec prodělal v případě svého pohledu na evropský systém zabezpečení ETCS. Doposud prosazoval bezvýhradní aplikaci na všech tratích a svého předchůdce Romana Šiguta za osvícené hledání jiných řešení odměnil i v tomto ohledu negativním služebním hodnocením, které nakonec představuje hanopis v rozsahu přes 2400 stran.

V dopisu Svazu Odborářů Služeb a Dopravy kvůli nehodě Pendolina v Bohumíně ze 7. července letošního roku si uvědomuje reálie a finanční náročnost zavádění systému ETCS, ale doporučuje jej v maximálně možné míře. 8. srpna už je náhle třeba vymyslet něco jednoduššího a levnějšího na tratích, kde ETCS nebude. Po 7 letech dospěl k tomu, za co soustavně hanobil svého předchůdce Romana Šiguta při jeho postupném „sesazování“ a dosažené likvidaci.

V rozsáhlém rozhovoru se Jan Kučera dotkl odborů a analytického týmu Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD). Jeho demagogii a zcela nepravdivé informace je třeba uvést na pravou míru:

Pokračování článku zde – Jan Kučera potvrdil svoji nekompetentnost pro vedení Drážní inspekce-1

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

„Férovka“ a bezpečnostní Potěmkin ministra Kupky v resortu dopravy

19. července vláda znovu jmenovala na pět let do funkce generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučeru. A to navzdory tomu, že už rok a půl dostává ministr dopravy podklady o rapidně se zhoršujících výsledcích Drážní inspekce (DI), která jde pod jeho vedením doslova „do kytek“. Shovívavost ministra dopravy před výsledky DI došla tak daleko, že 7. června Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) poslal informace o DI – podložená a nezpochybnitelná fakta panu premiérovi a celé vládě. (viz zde)

https://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/odborari-vyzyvaji-vladu-k-okamzitym-zmenam-na-drazni-inspekci/2380864

http://www.sosad.cz/setreni-nehody-pendolina-v-bohumine-vyvolava-vice-otazek-nez-odpovedi/

Doposud pan ministr Kupka alespoň svými ústy profesionálního mluvčího prezentoval, že bezpečnost železnice je jeho prioritou. V takovém případě by byla logická změna v čele Drážní inspekce. Nestalo se tak a vysvětlení přináší citace pana ministra Kupky v oficiální tiskové zprávě Ministerstva dopravy: „Svoje pozice obhájili profesionálové, kteří mají mou důvěru. Věřím, že stejně jako doposud budou spravovat svoje úřady odpovědně, budou hledat další nutné provozní úspory, zjednodušovat a redukovat agendy a přispívat k další digitalizaci v dopravě“.

Tato citace prozrazuje diametrálně odlišné priority. Nejlepší je ten, kdo si personálně zdecimuje úřad, porušuje a obchází naši i evropskou legislativu, řešící bezpečnost železnice. Proto se také šetření vážných železničních nehod a incidentů postupně omezuje, délka šetření se výrazně prodlužuje a na kvalitě nezáleží. Celý příspěvek zde: Férovka i Potěmkin ministra Kupky v resortu dopravy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Šetření nehody Pendolina v Bohumíně vyvolává více otázek než odpovědí!

27. června uplynul rok od vážné železniční nehody v železniční stanici Bohumín, kde se krátce po východu slunce na samotném začátku cesty srazilo Pendolino – expres SuperCity 516 do Prahy s lokomotivou na posunu. Drážní inspekce (DI) zveřejnila závěrečnou zprávu o výsledcích šetření mimořádné události těsně před uplynutím roční lhůty, ale jsou v ní nejasnosti, doslova záhady, obsahuje nepochopitelné nepřesnosti a dokonce i nejapnosti jako doporučení evropského zabezpečovače ETCS v metru či na vlečkách!

Prvořadým úkolem DI je šetření příčin a okolností mimořádných událostí. DI má zjistit příčinu nehody s cílem zabránit jejímu opakování a policie zkoumá trestněprávní odpovědnost konkrétních osob. Opírá se o výstupy DI, které má za fundované a podložené důkazy. Na místě mimořádné události musí inspektor DI proto zajistit všechny skutečnosti potřebné pro vyšetřování. V souvislosti s vydáním závěrečné zprávy proběhla v médiích informace, že kriminalisté již před časem případ odložili a nemuseli čekat na ukončení práce DI. Měli údajně dostatek indicií, které ukázaly na strojvedoucího jako viníka nehody a ten při ní zemřel.

Po prozkoumání závěrečné zprávy DI zaslal Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Ministerstvu dopravy, Drážnímu úřadu, Drážní inspekci i příslušným vyšetřovatelům Policie ČR stanovisko s výhradami k závěrečné zprávě DI. Ty jsou spolu s otázkami ke zodpovězení uvedeny ve 33 bodech.

Stanovisko+SOSaD_079_Zaverecna zprava DI Bohumin-1

Zpráva už v základu nedokázala popsat správně viditelnost odjezdového návěstidla, které měl strojvedoucí projet přes návěst „Stůj“. Rozpor je i v ujeté vzdálenosti Pendolina od návěstidla. Prezentací nepravdivého času východu slunce byly zkresleny světelné poměry a popřena skutečnost, že na východě republiky slunce vychází dříve než třeba v Praze. „Spletení se“ téměř o 15 minut chybně vyloučilo ovlivnění viditelnosti návěstidla paprsky slunce.

Dále je ze zprávy zřejmý chaos v řízení provozu a nejasné rozložení jednotlivých obvodů odpovědnosti za posun v železniční stanici Bohumín. Zarážející je, že v 5:02:01 byly dispečerem zadány úkony pro jízdu posunového dílu ČD Cargo, když v 5:00:48 se strojvedoucí Pendolina potkal s pohotovostním výpravčím a bylo zřejmé, že je možný brzký odjezd vlaku Ex 516 (Pendolina). Ten skutečně nastal a odjezdové návěstidlo L2 bylo míjeno už v 5:03:06. Byl posun v čase kolem pravidelného odjezdu vlaku Ex 516 tak nutný? Neměl tam co dělat!

Zcela nejapným a nemístným je v závěrečné zprávě doporučení DI, aby vlastníci a provozovatelé drah železničních v maximálně možné míře rozšiřovali traťovou část vlakového zabezpečovače evropského zabezpečovacího systému ETCS. Pokud by bylo vztaženo na koridorové tratě, v pořádku, ale na všechny dráhy, jako i vlečky a metro, je to nesmysl.

Přestože zpráva popisuje bezpečnostní mezery a systémové chyby, obsahuje i návrh řešení bezpečnější výpravy vlaků osobní dopravy, rozporuje si závěrem, že systémová příčina nebyla zjištěna. Těch poctivý čtenář zprávy najde více.

Jindřich Berounský

 

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Tisková zpráva: SOSaD oslovil vládu kvůli bezpečnosti železnice a vedení Drážní inspekce

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) oslovil dopisem vládu kvůli bezpečnosti české železnice a zásadním výhradám k vedení Drážní inspekce. O tom, že nejde o plané výhrady odborů, svědčí i letošní pravomocný rozsudek soudu v případu vážné železniční nehody a vykolejení nákladního vlaku (dne 28. 7. 2019) mezi železničními stanicemi Chodová Planá a Mariánské Lázně. Podle soudu neselhal strojvedoucí, ale systém bezpečnosti na železnici. Na to již několik let svaz upozorňuje.

SOSaD poukazuje na chybně transponovanou evropskou legislativu. Od roku 2017 došlo k paralyzování pro bezpečnost stěžejních institucí – Drážního úřadu a Drážní inspekce. K tomu přispěli legislativci Ministerstva dopravy, kteří na železnici vytvořili stav, jako by na silnici nebyli dopravní policisté. Došlo k omezení kompetencí obou zmíněných institucí a ještě ke všemu k jejich personálnímu oslabení v době zvyšujícího se počtu dopravců na českých kolejích a v případě Drážního úřadu i převzetí dalších povinností v rámci evropského železničního prostoru.

Analytický tým SOSaD sleduje dlouhodobě činnost všech institucí, které se podílejí na zajištění bezpečnosti železnice. Jako jeden z nejslabších článků byla po důkladném a dlouhodobém rozboru vyhodnocena Drážní inspekce. Vedle zmíněných omezených pravomocí díky nekompetentnímu vedení. Zatímco řadoví inspektoři umí velmi precizně popsat okolnosti a příčiny nehodových, resp. mimořádných událostí, neodpovídá tomu závěr závěrečných zpráv, který je dokonce podle potřeby ohýbán a dokazuje, že v rozporu s evropskou legislativou není Drážní inspekce nezávislou institucí. Přehled zjištění analytického týmu svazu je přílohou dopisu vládě. v jejíž kompetenci a odpovědnosti
je i obsazení vedení Drážní inspekce.

V uplynulém měsíci dosáhla Drážní inspekce anti rekord v délce trvání šetření mimořádné události, který namísto stanovené lhůty 1 rok činí 4 roky šetření v případě vykolejení 4 vozů nákladního vlaku v úseku trati Domoušice – Hřivice.

SOSaD upozornil na to, že v českém systému bezpečnosti se ztratil při požáru rychlíku v Lužických horách v německé motorové jednotce uhořelý dětský kočárek, o který se doposud v rozporu s naší i evropskou legislativou nezajímá Drážní inspekce ani Drážní úřad.

Aktuální je nemístné ohýbání informací v rámci strategického dokumentu Drážní inspekce, který se objevil na jejím webu. Jde o Plán strategického rozvoje Drážní inspekce do roku 2026, kde je na straně 7 Graf 1, který má představovat počet šetřených mimořádných událostí v plném rozsahu. Podle všeho má navodit dojem, že po nástupu Jana Kučery do čela inspekce od 1. 7. 2016 došlo k jejich výraznému navýšení. Opak je pravdou, díky změně legislativy došlo k výraznému snížení počtu šetřených případů a graf ve skutečnosti představuje jen počet vydaných závěrečných zpráv. Tento dokument je rovněž přiložen v dopisu vládě.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy


Rubriky: Archiv, Postřehy Jindřicha Berounského |

Ministerstvo dopravy bylo „zprivatizováno“ i s ministrem Kupkou!

Uplynulo půl druhého roku nové vlády. Od ní se očekávaly zásadní změny i v resortu dopravy, který pro ně měl největší předpoklady. Po 8 letech vlády ANO zrovna končil mandát i stěžejním superúředníkům. Jedním ze základních volebních hesel, která měla úspěch, byla „deagrofertizace státní správy“. Lidé s jakoukoliv vizí v dopravě měli šanci ji tedy v čele resortu uplatnit.

Předchozímu období se nedá říci vláda ANO nad resortem, ale jeho ovládnutí vlivovými skupinami v čele s mediálně nejvýraznějším Jaroslavem Faltýnkem. Ministerstvo dopravy se tak postupně podařilo zprivatizovat Agrofertu a například i spřízněným železničním dopravcům Regiojetu a Arrivě. Pro ně se stalo samoobsluhou, respektive spíše zbytečným, i když noblesním přístřeškem pro symbolická setkávání. Není divu, protože „zajíc dávno běhal jinudy“ a stále vesele běhá jinými pražskými, prostějovskými i průhonickými uličkami.

Předchůdce v čele resortu Karel Havlíček – „rozdvojený“ do dalšího resortu a vicepremiér, měl zpočátku opravdovou snahu něco řešit, i když to měl zakázáno. Jeho počáteční elán a vstřícnou komunikaci s odbory po několika měsících vystřídaly fráze a místo e-mailů a zpráv, zakončených sympatickým „Držte se“ přišly strohé a nic neříkající dopisy úředníků, kteří postupně a velmi bravurně zvládli odtržení pana dvojministra od problémů.

O nového ministra Martina Kupku se tentokráte stěžejní superúředníci úřadu postarali ještě lépe a před jeho nástupem do úřadu. Celý příspěvek zde: Ministerstvo dopravy zprivatizováno-1

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Dočká se Drážní inspekce šéfa profesionála?

Na jednom z informačních dopravních webů vyšel nedávno článek „Česko marně hledá cestu, jak snížit počty mrtvých na přejezdech. Přibývá hlavně sražených chodců“, který informoval o jednání sněmovního podvýboru pro dopravu na téma železničních přejezdů a bezpečnosti na nich. Zmíněný článek se soustřeďuje na sdělení, která poslancům prezentoval Jan Kučera, toho času zastávající funkci generálního inspektora Drážní inspekce.

Pan Kučera podle článku informoval poslance, že trendem poslední doby je výrazný nárůst střetnutí vlaku s chodci na přejezdech a že kromě sebevrahů jde o nepozornost chodců, kteří se nesoustředí, mají sluchátka, dívají se do mobilu. Jenže tady něco nesedí. Ten, kdo sleduje práci Drážní inspekce (DI) za poslední roky, dobře ví, že DI mimořádné události typu střetnutí drážních vozidel na železničním přejezdu s osobou nešetří.

Novelou zákona o dráhách od dubna 2017 ztratila i oprávnění k výkonu státního dozoru ve věcech drah, tudíž neprovádí ani dozorování šetření mimořádných událostí provozovatelů dráhy a dopravců. Jestliže DI dané nehody nešetří a neprovádí ani jejich dozorování, rozhodně nemůže veřejně tvrdit, co bylo jejich příčinou – není k tomu kompetentní a ztrácí tím na své důvěryhodnosti. Nelze než dojít k závěru, že jde o další z celé řady přešlapů a neprofesionálního jednání Jana Kučery, který snad chtěl jen zapůsobit na naše zákonodárce a utvrdit je o tom, že je muž na pravém místě. Není.

O tom byl už dvakrát opakovaně informován ministr dopravy podklady, které obdržel od Analytického týmu Svazu Odborářů Služeb a Dopravy doslova do vlastních rukou na jednáních s odbory.

Shodou okolností se do programu na jednání Vlády České republiky 17. května dostal až dodatečně narychlo bod 405/23 – Ustanovení členů výběrové komise na jmenování vedoucího služebního úřadu – generálního inspektora Drážní inspekce. Složení výběrové komise bude stát určitě za pozornost. Pokud bude složena z fundovaných odborníků na bezpečnost železniční dopravy, nebude pochyb o tom, že se profesionální přístup vrátí do čela instituce, kde jí moc chybí a naléhavě jej potřebuje.

 

Jindřich Berounský
Analytický tým Svazu Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |