Archiv rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského

SOSaD oslovil podnětem ÚOHS: Česká rozdávačka na kolejích by Ministerstvu dopravy projít neměla

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy podal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podnět k přezkoumání úkonů objednatele – Ministerstva dopravy (MD) a návrh na vydání předběžného opatření v případě rychlíkové linky R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem, která se stala předmětem blamáže a těžko pochopitelných kroků MD.

Kroky MD napadly dokonce samotné ČD nejdříve námitkami a následně návrhem ÚOHS na zahájení řízení o přezkoumání úkonů objednatele a návrhem na vydání předběžného opatření, kterým by ÚOHS zakázal MD uzavřít smlouvu na linku R 14 podle oznámení z 5. října t. r. o výběru dopravce Arriva vlaky, a to až do právní moci svého rozhodnutí. Zatímco námitky proti MD podepsali 2 členové představenstva ČD, na které se záhy obrátil hněv MD, návrh ÚOHS už nikdo z představenstva „neriskoval“ podepsat, protože MD si obchodní společnost ČD plete s příspěvkovou organizací kdykoliv se to hodí, a tak pro MD kritickýa hodně nelichotivý dokument podepsala ředitelka odboru právního ČD.

ÚOHS doposud žádosti o předběžné opatření nevyhověl a probíhá prvoinstanční řízení. Ještě v týdnu, kdy začne platit nový jízdní řád, podle kterého se bude jezdit od neděle 13. prosince, není jasné, jaké vlaky se na lince R14 objeví. Je to situace, jaká nemá nikde obdoby. Zatímco dceřiná společnost Německých drah DB Arriva vlaky s.r.o. instalovala do stanic před zraky osobních pokladníků ČD prodejní automaty jízdenek, do některých osobních pokladen ČD na lince R14 přišly nové kávovary.

Celý článek najdete zde:  Česká rozdávačka by MD projít neměla_fin

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Šéf Drážní inspekce jede! Likvidace předchůdce a inspirace Stachanovci!

Bez nadsázky lze říci, že šéf Drážní inspekce (DI) Jan Kučera se aktivně podílí na postupné samolikvidaci a snižování významu svojí instituce. Pod jeho vedením došlo k odebrání části kompetencí DI a redukci 11 míst inspektorů v době zvyšujících se výkonů i počtu dopravců na železnici. Novinkou poslední doby jsou stachanovský závazek zrychlení vyšetřování mimořádných událostí na železnici a „poprava“ předchůdce v čele DI Romana Šiguta.

Jan Kučera oslavil v polovině října obrovský osobní úspěch. Dovršil více než 3letou snahu o likvidaci svého předchůdce Romana Šiguta. Tomu dělal skoro 10 let náměstka a v rezortu dopravy byli vnímání jako nerozluční přátelé. Jan Kučera jako úředník na svém místě se postupně zasloužil o více než 2600 stran dlouhý spis Romana Šiguta a 92 stran rozhodnutí o ukončení jeho služebního poměru. Ten prozatím skončil po téměř 18 letech působení na Drážní inspekci, kterou Roman Šigut sám 10 let vedl. Očima jeho nástupce je tím nejhorším člověkem na inspekci, pro kterého není v jím vedeném úřadu místo. Při poslední změně systemizace k 1. lednu letošního roku se stal jediným nadbytečným. Kuriózní je, že z pozice ředitele Ústředního inspektorátu DI, kterou nechal Jan Kučera zrušit stejně jako Ústřední inspektorát. To vše v rozporu se zákonem o drahách, což protiprávně schválila v závěru minulého roku vláda, jím uvedená v omyl.

Článek pokračuje zde:  Novinky z Drážní inspekce

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Skandální selhání Ministerstva dopravy a čím dál větší chaos na železnici

V tomto týdnu se obrátilo 12 odborových svazů na vicepremiéra a ministra dopravy Karla Havlíčka, aby kvůli lince R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem přehodnotil 5.října oznámený výběr dopravce Arriva, ke kterému dospěl po sérii netransparentních kroků odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy (MD), a nechal vypsat řádnou veřejnou soutěž.

V souvislosti s oznámeným výběrem dopravce Arriva se v médiích objevily velmi unáhlené informace, že na lince R14 bude s novým jízdním řádem od 13. prosince jezdit Arriva, ale nejde předjímat a toho času jde o nepravdivé informace. Díky nezákonnému postupu ministerstva jako zadavatele, o který se zajímají orgány činné v trestním řízení, došlo k návrhu na zahájení řízení o přezkoumání jeho úkonů u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud žijeme v právním státě, budou od 13. prosince pokračovat na lince R14 České dráhy.

Příběh manipulací, vedoucích k výběru již dávno domluveného dopravce Arrivy, odkrývá rezignaci odboru veřejné dopravy na jakékoliv zákony a lhůty pro sestavu jízdních řádů, ale také vliv soukromého sektoru, který ministerstvo paralyzoval.

Česká republika je evropským rekordmanem v pohrdání vlastními zákony a lhůtami, když ještě na přelomu října a listopadu není u dálkové dopravy a rychlíků objednávaných státem jasné, kdo bude jezdit od letošního 13. prosince ve 2hodinovém intervalu na 274 km rychlíkových linek!

Marast, do jakého veřejnou dopravu soukromým sektorem paralyzovaný odbor veřejné dopravy MD dostal, nejlépe dokazuje veřejně přístupný dokument na webu MD, který se jmenuje Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025 s výhledem do roku 2030. Ten bez rozpravy schválila 12. října Vláda České republiky a vůbec si nevšimla, že nejde o žádnou koncepci, ale slepenec popisu stavu, přehlídku názorů a odporujících si variant, kteréžto svým provedením význam slova koncepce potírají.

Zásadní potíž je v tom, že podle zákona o veřejných službách mají být s touto koncepcí v souladu plány dopravní obslužnosti území našich územně správních celků – tedy hlavně krajů a krajské plány dopravní obslužnosti musí být do souladu s koncepcí veřejné dopravy státu uvedeny do 1 roku ode dne schválení. Kraje však vůbec nemají na co navázat, takže jde očekávat, že se ještě více v duchu současného trendu nepovedené regionalizace osamostatní a výsledkem může být až 13 různorodých systémů dopravy a tarifních podmínek na malém území, které je pod rozlišovací schopnost Evropy.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Ministerská fraška výběru dopravce na rychlíkové linky směřuje k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i k orgánům činným v trestním řízení

Zatímco v Evropské unii představuje liberalizace železnice v osobní dopravě a závazku veřejných služeb kultivovaný proces nabídkových řízení nebo regulérních přímých zadání, po kterých přichází zlepšování služeb, v České republice a v podání Ministerstva dopravy (MD) to je obcházení obou výše uvedených postupů, když resort dopravy stále více ovládají soukromé zájmy a nezákonné zákulisní dohody, které přinášejí uspokojování soukromých tužeb a zhoršení služeb. Netransparentní „výběr“ dopravců nebo spíše „česká rozdávačka“ mají toho času obrovský korupční potenciál v souvislosti s víceletými miliardovými zakázkami. Zatím se však nedostaly do hledáčku orgánů činných v trestním řízení, přestože si to zaslouží.

Resortu železniční dopravy nepřidává, že mu už 6 let nevládne žádný ministr dopravy, který je pro železnici převážně jen marketingovou loutkou, ale za otěže všeho důležitého na kolejích tahá „tajně“ člověk, o kterém se nesmí mluvit.

Minulý týden obdržely Vrchní státní zastupitelství v Praze, Národní centrála proti organizovanému zločinu i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podnět k prošetření, respektive oznámení o skutečnostech, které vedou k podezření ze spáchání trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži nebo veřejné dražbě podle § 256 tr.zákoníku a pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle § 257 tr. zákoníku.

Celý příspěvek zde:  Ministerská fraška výběru dopravce na rychlíkovou linku R14 pokračuje_SOSaD-1

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

„Férovka“ vicepremiéra Havlíčka na výletě resortem dopravy

První dějství nekonečně dlouho trvající frašky výběru již v červnu vybraného dopravce je u konce, když vicepremiér Havlíček 5 .října oznámil: „Na základě porovnání nabídek a ověření ceny na trhu jsme se rozhodli u linky z Pardubic přes Liberec do Ústí nad Labem upřednostnit společnost Arriva. Ta nabídla na sedm let o 302 milionů výhodnější nabídku než České dráhy. Zároveň nám garantuje, že od půlky prosince obsluhu této trati zvládne s kvalitními vlaky a personálem.“

Když pomineme, že Arriva na železnici ještě nic garantovaného nenaplnila, soustavně se jí to zázračně odpouští, máme za sebou doslova apokalypsu na kolejích ještě ze začátku roku, která byla díky opatřením kolem koronaviru COVID-19 zapomenuta a zřejmě má pomoci zase probíhající druhá vlna, pan vicepremiér prezentuje kvalitní vlaky a personál. Ty „kvalitní“ více než 30 leté vlaky jsou vynikající v rovinatém terénu, ale horské úseky a sklonové poměry Libereckého kraje nezvládají už teď a přitom vozidla mají podle smlouvy umožnit efektivní využití technických parametrů infrastruktury a disponovat dostatečnými dynamickými vlastnostmi pro rychlé dosažení maximální traťové rychlosti i ve sklonově náročných úsecích. Třeba z České Lípy na Jedlovou si to jde vychutnat náležitě a zapojením motorových jednotek řady 845 místo 843 s plošinami je eliminována možnost přepravy imobilních cestujících, jejichž podmínky se měly podle §36e zákona o drahách zlepšovat a nikoliv likvidovat.

Pokračování článku zde:   Férovka vicepremiéra Havlíčka

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Odbory na železnici společně protestují proti postupu Ministerstva dopravy při výběru dopravců na rychlíkové linky R14 a R27

Ve středu 30. září se uskutečnila videokonference Ministerstva dopravy (MD) se zástupci železničních odborů. Za MD se jí zúčastnil vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček, jeho náměstkové Jan Sechter a Ladislav Němec, zároveň ředitel odboru veřejné dopravy Ondřej Michalčík. Odborové sdružení železničářů zastupovali Martin Malý a Vladislav Vokoun, Federaci strojvůdců ČR Jaroslav Vondrovic a Pavel Semecký, Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Jindřich Berounský.

Odborové organizace vyzvaly Ministerstvo dopravy ke zrušení tzv. „rozstřelu“ pro výběr dopravců na linky R14 a R27 z důvodu netransparentnosti a porušení platných termínů pro zpracování jízdního řádu podle § 34a zákona o drahách a Prohlášení o dráze Správy železnic na rok 2021.

Jako jediné a regulérní východisko doslova z „nouzového stavu“, který MD svým postupem způsobilo, považujeme pokračování angažmá stávajícího dopravce ČD a vypsání regulérní veřejné soutěže na 15 let mj. s ohledem na potřebné investice do bezpečnosti (ETCS).

Dopravce Arriva vlaky s.r.o. doposud ve velké míře neplní kvalitativní parametry smlouvy o závazku veřejných služeb, nezveřejňuje svoje výsledky podle zákona o účetnictví a podal začátkem července nabídku na linky R14 a R27. V této souvislosti byl záhy zahájen nábor nových zaměstnanců pro nová střediska dopravce Arriva vlaky, s.r.o., kde tento nepůsobí, s vysvětlením oslovovaným i vlastním zaměstnancům, že ČD nemají o linky zájema nebo že ČD nemohou podat konkurenceschopnou nabídku.

Celý příspěvek zde:  Společné prohlášení odborů po jednání s MD

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Angažmá dopravce Arriva vlaky v Libereckém kraji je podepřeno manipulacemi, střetem zájmů, podvodem a nesplněnými sliby

S novým jízdním řádem od konce minulého roku a letos se na kolejích Libereckého kraje povedlo nevídané. V rámci zvyšování atraktivnosti regionální železniční osobní dopravy v kraji pod Ještědem díky novému angažmá dopravce Arriva vlaky s.r.o. přišli cestující mezi Železným Brodem a Tanvaldem o možnost bezbariérově nastupovat i vystupovat, hendikepovaní na větších invalidních vozících o možnost přepravy úplně.

Cestující se vozí převážně přes 30 let starými německými motorovými vozy řady 845 a na lince L3 mezi Libercem a Starou Pakou spočívá zlepšení v tom, že jezdí 20 let staré a kdysi pokrokové, ale dnes ošuntělé červené jednotky Siemens Desiro řady 642 DB Regio s nálepkami Arrivy namísto Českými dráhami (ČD) nabízených 8 let starých moderních motorových jednotek řady 844 od Pesy. To vše díky manipulacím a vnímání železnice ze strany bývalého jednatele koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje KORID Lk – stavebního inženýra Pavla Blažka, který měl do ledna minulého roku zároveň poradenskou firmu Transport Advisory, s.r.o. společně s manažerem dopravce Arriva vlaky a dlouho využíval důvěry hejtmana i Rady Libereckého kraje, které vodil v případě železnice jako „nestranný odborník“ doslova na provázku, když na jednáních rovnou mluvil za kraj a vedle toho dělal vše pro Arrivu. Ještě dnes po odvolání z funkce jednatele (9. června letošního roku) jako specialista KORIDuLk na drážní dopravu ztvárňuje obsah komunikace hejtmana a náměstka pro dopravu Jana Svitáka v případě železnice a umíněně pracuje na tom, aby z ČD byl jen „zbytkový dopravce“ jako na lince L3 v úseku Liberec – Stará Paka, kterou Liberecký kraj zadal celou Arrivě s výjimkou jednoho páru vlaků, které ekonomicky a provozně do konceptu Arrivě nezapadají, a to posledního nočního ve 22.53 hodin z Liberce do Semila prvního ranního ve 4.10 ze Semil do Liberce. Vlakovým četám ČD tak až ironicky zůstal nejméně oblíbený výkon, kdy se jedou z domova z Liberce vyspat na nocležnu do Semil, kam dorazí po půlnoci, aby se časně ráno vrátily zpět.

Celý článek zde: Angažmá dopravce Arriva vlaky v Libereckém kraji

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Předvolební diskuse České televize na téma dopravy Libereckého kraje „odkopala lobbistu Arrivy“, placeného Libereckým krajem

V rámci předvolební diskuse České televize (ČT) s kandidáty na hejtmana Libereckého kraje 10. září došlo i na dopravu, kterou moderátor České televize Martin Řezníček uvedl: „A zaměřme jsme se teď na jeden z dalších velkých problémů Libereckého kraje. A tím je doprava. Kraji se ani v tomto konkrétním volebním období nepodařilo splnit sliby a zlepšit zásadně například železniční dopravu mezi Prahou a Libercem, zároveň doprava vázne i mezi Libercem a Pardubicemi, dokonce rychlíky Českých drah na této trati jezdí pomaleji než v době, kdy železnici vládla pára.“

Celý článek zde:Doprava Libereckého kraje v ČT

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Odbory na železnici společně proti postupu Ministerstva

Odborové centrály vyjadřují znepokojení nad dosavadním postupem výběru dopravce pro linky R14 a R27 a žádají o urgentní jednání s ministrem dopravy.

Po společných jednáních 8. a 11. září oslovilo 11 odborových organizací jednomyslným stanoviskem a žádostí o urgentní jednání 14. září vicepremiéra a ministra dopravy Karla Havlíčka, kterému vyjadřují znepokojení a obavy, že dosavadní postup Ministerstva dopravy při výběru budoucího dopravce nejeví znaky úsilí o zvyšování úrovně služeb a technologické úrovně zajištění bezpečnosti provozu na linkách R14 a R27, ale je z něj zřejmá pouze enormní snaha o výměnu dopravce.

Celý článek najdete zde: http://www.sosad.cz/category/postrehy-jindricha-berounskeho/

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Odborové organizace na ČD řeší společný postup proti dosavadním krokům Ministerstva dopravy při výběru dopravců na rychlíkové linky

V úterý 8. září odpoledne se v sídle OSŽ v Domě Bohemika v Praze Vysočanech sešly ke společnému jednání odborové organizace působící v rámci Českých drah, a.s., aby se domluvily na společném postupu a vyjádřily znepokojení nad situací kolem výběru dopravce pro rychlíkové linky R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem a R27 Olomouc – Krnov – Ostrava. Zatímco v Evropě se považuje za standardní pro výběr dopravce a jeho reálně založené angažmá doba 2 – 3 let, v případě linek R14 a R27 jej Ministerstvo dopravy (MD) řeší ještě 3 měsíce před zahájením provozu za nových podmínek, které se neustále mění a prověří je již nový jízdní řád 2020/2021 od 13. prosince letošního roku.

Otevřena byla i záležitost dosavadního přídělu rychlíkových linek alternativním dopravcům, kteří začali jezdit na 5 linkách se současně platným jízdním řádem 2019/2020, aniž si MD ověřilo jejich skutečnoupřipravenost, čímž došlo od poloviny prosince a na začátku letošního roku k výraznému ohrožení bezpečnosti železničního provozu i k závažnému snížení kvality, resp. spolehlivosti služeb a výrazné eliminaci možností přepravy imobilních občanů.

Zástupci odborových centrál se obrátili na předsedu Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. Vladislava Vokouna, který je zástupcem zaměstnanců v dozorčí radě ČD, aby využil jejího čtvrtečního jednání k apelu na představenstvo ČD i dozorčí radu a ČD využily všech zákonných prostředků dopravce a korporátní společnosti k hájení svých obchodních zájmů a neopakovala se situace ze závěru roku 2018, kdy ČD nevyužily žádných opravných prostředků a nechaly se MD paralyzovat. Vedle toho se jasně ukázalo, že dopravci Arriva vlaky s.r.o., který převzal 4 rychlíkové linky, nestačil na rozjezd ani rok a v současnosti má být nový dopravce připraven ani ne 2,5 měsíce od plánovaného otevření obálek s nabídkami 30. září, přičemž ani v tu dobu nebude angažmá dopravce jisté díky možným opravným prostředkům…

Pokračování velmi zajímavého příspěvku zde:  Neskutečné…

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |