Dočká se Drážní inspekce šéfa profesionála?

Na jednom z informačních dopravních webů vyšel nedávno článek „Česko marně hledá cestu, jak snížit počty mrtvých na přejezdech. Přibývá hlavně sražených chodců“, který informoval o jednání sněmovního podvýboru pro dopravu na téma železničních přejezdů a bezpečnosti na nich. Zmíněný článek se soustřeďuje na sdělení, která poslancům prezentoval Jan Kučera, toho času zastávající funkci generálního inspektora Drážní inspekce.

Pan Kučera podle článku informoval poslance, že trendem poslední doby je výrazný nárůst střetnutí vlaku s chodci na přejezdech a že kromě sebevrahů jde o nepozornost chodců, kteří se nesoustředí, mají sluchátka, dívají se do mobilu. Jenže tady něco nesedí. Ten, kdo sleduje práci Drážní inspekce (DI) za poslední roky, dobře ví, že DI mimořádné události typu střetnutí drážních vozidel na železničním přejezdu s osobou nešetří.

Novelou zákona o dráhách od dubna 2017 ztratila i oprávnění k výkonu státního dozoru ve věcech drah, tudíž neprovádí ani dozorování šetření mimořádných událostí provozovatelů dráhy a dopravců. Jestliže DI dané nehody nešetří a neprovádí ani jejich dozorování, rozhodně nemůže veřejně tvrdit, co bylo jejich příčinou – není k tomu kompetentní a ztrácí tím na své důvěryhodnosti. Nelze než dojít k závěru, že jde o další z celé řady přešlapů a neprofesionálního jednání Jana Kučery, který snad chtěl jen zapůsobit na naše zákonodárce a utvrdit je o tom, že je muž na pravém místě. Není.

O tom byl už dvakrát opakovaně informován ministr dopravy podklady, které obdržel od Analytického týmu Svazu Odborářů Služeb a Dopravy doslova do vlastních rukou na jednáních s odbory.

Shodou okolností se do programu na jednání Vlády České republiky 17. května dostal až dodatečně narychlo bod 405/23 – Ustanovení členů výběrové komise na jmenování vedoucího služebního úřadu – generálního inspektora Drážní inspekce. Složení výběrové komise bude stát určitě za pozornost. Pokud bude složena z fundovaných odborníků na bezpečnost železniční dopravy, nebude pochyb o tom, že se profesionální přístup vrátí do čela instituce, kde jí moc chybí a naléhavě jej potřebuje.

 

Jindřich Berounský
Analytický tým Svazu Odborářů Služeb a Dopravy

Příspěvek byl publikován v rubrice Postřehy Jindřicha Berounského. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.