Hledá se nový šéf státní akciovky, kterou stát cíleně poškozuje ?!

Senzační odhalení skutečné situace národního železničního dopravce České dráhy, a.s., (ČD) přinesly veřejnosti 6. června 30. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a vyjádření premiéra České republiky Andreje Babiše v souvislosti se spekulacemi o chystaném odvolání předsedy představenstva a generálního ředitele ČD Miroslava Kupce. Kritická slova pana premiéra, směřovaná k Miroslavu Kupcovi, představovala mimo jiné výtku, že na vlastní žádost během pár týdnů trvajícího angažmá odešel z představenstva ČD do OKD Michal Heřman, kterého však vybrala oficiálně firma Constellation s. r. o. a má to ve svých referencích na webu. https://www.constellation.cz/cz/news.php

Pan premiér si dal v tomto případě gól do vlastní branky, neboť společnost Constellation vybral jeho vlastní bývalý ministr dopravy Dan Ťok a aby to nebylo málo, na stejném webu má tato společnost v referencích  „Projekt vyhledání a výběru nového předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti OKD a.s.“ spolu s krátkým přiznáním, že firma Constellation byla pověřena řízením projektu vyhledání a výběru vhodných kandidátů na pozici předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti OKD.

Nejdůležitějším sdělením pana premiéra ale bylo, že hlavní očekávání, kladené na předsedu představenstva, bylo stabilizovat vedení Českých drah. Opakem stability je destabilizace a pan premiér tak sněmovně po pravdě řekl veřejné tajemství, že České dráhy jsou destabilizovány, což je zjevné, protože se nemohou chovat jako korporátní společnost díky zásahům státu z poslední doby, které vygradovaly shodou okolností 11. září minulého roku, evokujícího vzpomínky na výročí tragédie  newyorských dvojčat, kdy bylo rozprášeno bývalé představenstvo ČD v čele s Pavlem Krtkem z důvodu údajné nedostatečné přípravy na liberalizaci osobní dopravy, únavy a nedostatečné komunikace, v pojetí Ministerstva dopravy ČR chápané jako potřebné aktivní předání majetku a výkonů soukromým dopravcům, kde si o to řeknou. Od 11. září minulého roku tak nemůže ČD vést svéprávný člověk a odborník s vlastním uvažováním, ale poslušná loutka, plnící soukromým dopravcům, co jim na očích vidí, protože ti už dávno vedou kroky ministra dopravy a stěžují si, že Miroslav Kupec není dostatečně loajální k nim.

V kontextu s vyjádřeními pana premiéra ve vztahu ke stávajícímu předsedovi představenstva ČD, který zůstal doposud jako jediný zástupce bývalého managementu a tudíž nositelem zbytku kontinuity a stability, se v plné nahotě odkrývá neuvěřitelný příběh „úspěšné popravy národního dopravce ČD“ v roce 2018, tedy v roce jeho 100. výročí, a to tehdejším ministrem dopravy Danem Ťokem, ústředním orgánem státní správy – Ministerstvem dopravy ČR (dále MD) včetně 2 sekčních náměstků ministra Čočka a Němce, sedících v řídícím výboru ČD, řídícím výborem a hlavně dozorčí radou ČD v čele s profesorem Petrem Moosem za tím účelem vybranou.

Příběh roku 2018 a postupné destabilizace státní akciové společnosti ČD můžeme začít tím, že po sérii konzultací mezi odborem veřejné dopravy MD a ČD v 2. polovině roku 2017, když došlo ke sladění požadavků objednatele, byla MD 28. února 2018 předána ucelená nabídka ČD na MD notifikovanou kompletní zakázku, zahrnující jako provázaný celek všechny dálkové linky. Využitím synergií zejména v provázanosti vozby na více linkách tak ČD odkryly svoje minimální cenové hranice a v rámci této nabídky předložily i návrh smlouvy včetně finančního modelu. V následujících měsících byla o nabídce ČD ze strany MD „zahájena jednání“.

V červnu 2018 svolalo MD údajně na základě předložení alternativních nabídek na přímé zadání dopravce ČD, RegioJet, Arriva  a LeoExpress, kde podalo informaci, že na některé linky vypsané zakázky přímého zadání obdrželo více nabídek a rozhodlo o dalším postupu, spočívajícím v rozdělení notifikované 1 zakázky na více zakázek, a to na linky, na které obdrželo jen nabídku ČD – tyto zadají ČD, u linek s více nabídkami vypracuje MD jednotné zadání se závazným návrhem smlouvy, který zpracuje MD, a vyzve dopravce, kteří projevili o konkrétní linky zájem, k předložení nových nabídek. Z nich vyberou dopravce s nejlevnější nabídkou. V tomto duchu však tehdy nebyla provedena změna původní notifikace z 26.4.2017.

V závěru června oslovilo představenstvo ČD dopisem ministra dopravy, kde upozornilo na potřebu řešení záležitostí zachování síťovosti železniční osobní dopravy s ohledem na komfort zákazníků, na nevyřešené problémy vůči ČD, a.s. (s těmito problémy byl již seznámen řídící výbor ČD), které ČD při soutěžích na otevřeném trhu diskriminují. V té době bylo představenstvo ČD stabilizovaným týmem, který se právem nemohl dívat na bezradnost a nečinnost odborníků MD, stále více se sbližujících se soukromými dopravci. Zajištění síťovosti, vyřešení nediskriminačních podmínek a celé řady otázek opakovaně a intenzivně od roku 2016 po MD požadovaly odborové centrály, působící na ČD, avšak bez patřičné odezvy a jakéhokoliv náznaku praktického řešení s výjimkou náznaku podceněného a opakovaně odkládaného jednotného tarifu.

13. července 2018, bezprostředně po vyslovení důvěry vládě České republiky, došlo v rámci řídícího výboru ČD k radikálnímu řezu v dozorčí radě ČD, kde byla vyměněna většina z devíti členů, a to 5. Radikální změna obsazení dozorčí rady ČD byla prezentována jako její odpolitizování a příchod odbornosti díky nově nominovaným akademikům v čele s bývalým ministrem dopravy profesorem Moosem. Jak vyplynulo z vystoupení ministra dopravy Dana Ťoka na tiskové konferenci téhož dne, noví členové dozorčí rady byli nominováni s tím, že odvolají stávající představenstvo ČD a iniciují výběrové řízení na celé vedení ČD. Tento zajímavý krok ve své podstatě avizoval diskvalifikaci nových členů dozorčí rady, kteří mají posloužit jako loutky k záměru, pro který byli vybráni a nemohli se seznámit se skutečnou situací ČD. Žádná odborná čistota nepřišla a v případě avizovaného odpolitizování dozorčí rady šlo o blamáž díky nominací Jana Štrofa – člena ANO bez praxe v dopravě a vedoucího kanceláře předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO). Ten skutečně politicky „působil“ a původně byl představen jako nominant na post politického náměstka ministra dopravy.

V létě 2018 zároveň přichází po další sérii schůzek MD s dopravci bez zápisů éra tzv. „rozstřelů“ MD a nové terminologie, kterou doposud legislativa ČR ani Evropské unie nezná. Za zmínku stojí 23. červenec, kdy ČD zřejmě naposledy měly možnost překvapit. Ačkoliv se původně málem nemohly díky „omylem požadovanému“ vakuovému WC na lince R 14 Pardubice – Liberec přihlásit s nosným vozovým parkem řady 843, oproti původní síťové a MD známé nejlevnější nabídce ještě vyšťouraly úspory a překvapily ministerské i nečekaně jediného soupeře Arrivu, když vedle jeho nabídky 101,50 Kč vytasily cenu dopravního výkonu 97,95 Kč na vlkm. Takže příště už žádné překvapení!   

Zajímavostí je, že po dlouhodobé rezignaci na zajištění síťovosti služeb ze strany MD  14. srpna 2018 vyzývá ministr dopravy SŽDC k předložení vlastní koncepce síťových služeb.

Přišel již zmíněný den D a 11. září 2018 nově nominovaná většina 5 z 9 členů dozorčí rady ČD: Prof. Ing. Petr Moos, CSc., Doc. Ing. Josef Kolář, CSc., Ing. Jan Štrof, Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M., Doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. úspěšně zahájili destabilizaci ČD nejen odvoláním předsedy představenstva ČD Pavla Krtka, Martina Bělčíka a Ludvíka Urbana, ale znefunkčnili také statutární orgán, kde zůstali jen Miroslav Kupec a Michal Štěpán. 18. září byl teprve mimořádnou dozorčí radou dovolen jako další člen představenstva Radek Dvořák. Dalším vážným přešlapem dozorčí rady ČD bylo paralyzování ČD ve vztahu k důvěrným materiálům, mobilizačním plánům, resp. tajným informacím Armády ČR, vnitra, Policie ČR, atd. Prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň „důvěrný“ má mít všech 5 členů představenstva a v případě krizových situací a důvěrných materiálů mohou za ČD právně vystupovat a podepisovat dokumenty předseda představenstva + 1 nebo místopředseda představenstva + 1., avšak mající prověrku na „důvěrné“. Jediný, kdo tuto prověrku měl a podmínky za ČD splňoval, byl Michal Štěpán, který skončil v představenstvu po uplynutí mandátu 20.února letošního roku. Zcela nepochopitelné se jevilo načasování změn v představenstvu ve vztahu k CER – Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností. Pavel Krtek co by předseda představenstva působil v řídícím výboru této největší evropské železniční instituce přes 3 roky a pomohl slušnému postavení ČD na mezinárodní úrovni. Účast českého zástupce v řídicím výboru CER znamenala příležitost ovlivňovat proces tvorby a schvalování norem, které rozhodující měrou ovlivňují činnost evropských dopravců. Shodou okolností se zasedání Managament Committee, resp. řídícího výboru CER konalo v pondělí 17. září a následně 18. září proběhlo tamtéž setkání řídícího výboru CER s eurokomisařkou pro dopravu Violetou Bulc před zahájením železničního veletrhu InnoTrans v Berlíně. Za ČD ani SŽDC se po 3 letech nikdo nezúčastnil a ani nemohl zúčastnit díky jasně vázanému mandátu, který ČD ztratily a přirozeně není zájmem soukromých dopravců, aby jej ČD zase zpět měly.

Po dalších konzultacích s dopravci bez zápisů, kde se neřešila vozidla ani jejich počty, vyzvalo 17. září 2018 MD dopravce včetně ČD k předložení nové nabídky na soubor linek Ex2 + R18, na soubor linky R8 a na soubor motorových linek R21 + R22 + R24 + R26. Opět jde o tzv. rozstřel a zaslalo dopravcům závazné zadání výkonu a rychlosti vozidel, kapacity a rozsahu služeb. Vedle linek Ex2 + R18, kde se nedala pro ČD rozsahem v tak krátkém čase očekávat konkurenční nabídka, se alternativní dopravci dočkali senzačního úspěchu ve dnech 29. a 30.11.2018. Z otevírání obálek podle předložených nabídkových cen vyplynul záměr MD a následně uzavření smlouvy s ČD na soubor Ex2+R18, s firmou RegioJet na linku R8, a se společností Arriva vlaky na linky R21+R22+R24+R26.

Z informací, získaných podle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a veřejných zdrojů vyplývá, že jediným hodnotícím kritériem MD při otevírání obálek byla maximální předpokládaná výše celkové kompenzace, na základě které bylo alternativním dopravcům přiděleno 12 % z celkového dopravního výkonu na trhu dálkové dopravy, a to nejméně do konce roku 2022. Zajímavé je, že úplně rozdílné výkony obou dopravců představují cenu dopravního výkonu na vlkm těsně pod 120 Kč. U Arrivy 119,60 Kč a u RegioJetu 119,88 Kč. Rozsahem výkonů, o které se oba dopravci dělí bez dalšího určení vozového parku a jeho zázemí se obě nabídky jeví jako nepodepřené reálnými náklady, protože obsahují moc neznámých. To potvrzuje stále se zvyšující inzerovaná mzda strojvedoucích.

MD ČR prezentuje údajné úspory na jednotlivých linkách v řádech 100 mil. Kč za poptávaná období, ale zcela opomnělo roli zástupce státu jakožto akcionáře společnosti ČD, která bude jeho postupem poškozena a zatížena fixními náklady, zároveň se dá díky tak obrovskému skokovému záměru angažmá soukromých dopravců předpokládat „kanibalizace“ zaměstnanců ČD ve funkci strojvedoucí a dalšího vlakového doprovodu, do kterých ČD vložily prostředky na výcvik. I v této souvislosti je třeba apelovat na to, že stát musí postupovat jako řádný hospodář, tj. v souladu se zákonem č. 77/2002 Sb. dbát, aby akciová společnost ČD poskytovala přepravní služby, které jsou v souladu s jejím podnikatelským plánem a obchodním zájmem.

Objednatelé veřejných služeb, a to stát i kraje, by měli zajistit, aby vynaložení finančních prostředků bylo to „nejlepší možné“, tzn. co nejhospodárnější, nejúčelnější a nejefektivnější. Splnění tohoto požadavku vychází z ustanovení § 2 písm. m), n) a o), § 25, § 27 a § 28 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; § 45 odst. 2 a § 53 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; § 14 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Objednatelé jsou tak ve skutečnosti vázáni k řešení dalších podmínek a kvality služeb dodavatelů v železniční osobní dopravě, přičemž  cena nesmí být jediným kritériem, jelikož by tím byl zcela popřen požadavek efektivnosti a účelnosti. U veřejných prostředků musí být v tomto směru dosaženo co nejlepšího poměru ceny a kvality.

Pro ČD kroky MD a způsob angažmá alternativních dopravců představují negativní ekonomické dopady, které nemohou vyvážit prezentované úspory státu na jednotlivých linkách. Jde o ztrátu tržeb z jízdného, výnosu z kompenzací MD, snížení hodnoty podniku, v některých lokalitách potenciální dopady do zaměstnanosti. Zároveň to znamená omezení možnosti investic do nových železničních kolejových vozidel, přičemž na většině předmětných linek mají najít uplatnění již opotřebená zahraniční vozidla. Celkem odhadujeme riziko zhoršení výsledku hospodaření ČD cca o 700 mil. Kč a znehodnocení ČD zůstatkovou hodnotou nepotřebných aktiv cca 600 mil. Kč, to vše škodě tohoto státu.

MD zvolený postup, uváděný jako přímé zadání, kde jsou porovnávány nabídky více dopravců, prezentované jako rozstřel nebo tržní konzultace, představují jakousi pseudo soutěž, kterou naše ani evropská legislativa nezná, avšak není pochyb o tom, že MD ČR zvolený proces musí být transparentní a kroky, které k rozhodnutí o výběru dopravců a zadání zakázek v závazku veřejných služeb vedly, musí být doložitelné. Ani na žádost Svazu odborářů služeb a dopravy podle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, MD kromě protokolů z otevírání obálek nedoložilo záznamy z jednání s dopravci, ke kterým prokazatelně opakovaně došlo a zároveň neposkytlo požadované informace o plánovaném typu a počtu nasazených vozidel. Ty jsou v případě RegioJetu velkou neznámou, společnost Arriva vlaky prezentuje nasazení motorových vozů řady 845, avšak MD s ní uzavřelo smlouvu i přes ignoraci povinností podle zákona o účetnictví a rejstříkového zákona nezveřejňováním povinných údajů v rámci veřejných listin obchodního rejstříku. Poslední informace představují účetní závěrku z roku 2016. To bývalý ministr dopravy „pro soukromý sektor“ Ťok na dubnovém jednání s odbory neviděl jako problém a řešení takového dopravce kvůli porušování zákona o účetnictví i rejstříkového zákona by údajně „neustál“ před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). MD se tak samo dopouští porušování výše uvedených zákonů a porušování péče řádného hospodáře.

Od poloviny minulého roku je zřejmé, že ústřední orgán státní správy – MD ČR, řídící výbor i dozorčí rada ČD nebyli loajální vůči vlastní korporaci a soustavně poškozují vlastnictví státu. Předchozí ministr dopravy Dan Ťok a MD ČR upřednostnili zájmy soukromého sektoru na úkor vlastní společnosti, kterou prokazatelně poškodili. Neméně závažná je role MD jako průkopníka obcházení zákonů a vytváření doposud neznámé formy korupčního prostředí, který inspiroval i některé kraje, o kterých budeme postupně na stránkách našeho svazu informovat. Namísto jejich metodického řízení je MD a jeho dlouhodobý postoj příčinou postupného rozkladu síťových služeb železnice, když se naopak díky výrazně se zvyšující poptávce po železnici kultivované zapojení alternativních dopravců nabízí ku prospěchu všem a především zákazníkům železnice. Připomeňme si, že Evropská unie předpokládá v rámci liberalizace železničního trhu a 4. železničního balíčku kultivovaný, resp. systematický proces zlepšování služeb v železniční osobní dopravě – konkrétně zvýšení kvality, transparentnosti, účinnosti a výkonnosti s akcentem na pozitivní síťové dopady, sociální a územní soudržnost a celkovou efektivitu systému veřejné dopravy, což MD ještě nepochopilo a podle všeho nehodlá akceptovat.

Analytický tým Svazu Odborářů Služeb a Dopravy vyhodnotil všechny nashromážděné podklady a 13. června předloží orgánům svazu ke schválení návrh příslušných podnětů ÚOHS, v rámci Evropské komise potom Generálnímu ředitelství pro mobilitu a dopravu a Generálnímu ředitelství pro regionální a městskou politiku.     

V Praze 7. 6. 2019                                                                      Jindřich Berounský

                                                                                    Svaz Odborářů a Služeb a Dopravy

 

Jedná se o seriál na pokračování a příští týden bude na téma krajů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv, Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.