Informace z jednání OC na ČD Cargo a.s. 26. 2. 2019

Jednání ve 13.00 hod. zahájil výkonný ředitel p. Ing. Tomáš TÓTH

 • Shrnutí událostí od posledního jednání
 • Diskuze o zaslaném materiálu k motivaci zaměstnanců SOKV (Opatření 004/2019 motivace zaměstnanců SOKV)
 • Návrh na revizi Interních norem (IN) spojených s PKS ČD Cargo a.s. – termín 8/2019
 • Souhlas s návrhem na revizi KATALOGU zaměstnání! – termín 9 -10/2019
 • Další motivace jednotlivých profesí.
 • Návrh na zahájení jednání o PKS 2020/2021 – termín od 1. 11. 2019 s ukončením 1–2/2020, s předchozím označením kapitol PKS, na kterých je shoda
 • Dopracovat ve spolupráci s OC IN ke KOP (Kondiční ozdravné pobyty)

 

Poté se slova ujal předseda představenstva p.Ivan BEDNÁRIK, MBA

 • Zopakoval potřebu revize KATALOGU zaměstnání, již zadal příkaz k podrobnější analýze jednotlivých zkoušek a jejich rozsahu.
 • Informoval o možnostech přehodnocení posuzování MU (mimořádných událostí) především projetí návěstidla apod.
 • Dále shrnul aktuální vývoj hospodářského výsledku, až na několik výpadků přeprav na Slovensku je většinou vše dle plánu.
 • Předpoklad navýšení přeprav dřeva díky kůrovcové kalamitě v oblasti Vysočina.
 • Informace, jak probíhá nákup a renovace jak HV, tak vozového parku.
 • K zaslanému dokumentu 004/2019 – motivace v SOKV požádal o zaslání návrhů a připomínek do 5. 3. 2019.
 • Domluven termín k předchozí problematice SOKV a to 6. 3. 2019 od 13.30 hod.
 • Diskuze o soutěži na SŽDC – Postrková služba.

Odbor personální p. Ing. Mojmír BAKALÁŘ

 • Informoval o akcích týkajících se budoucích zaměstnanců zejména propagace a prezentování ČD Carga v učebních oborech a na středním školství, zatím dobrá spolupráce.
 • Vývoj PKS v souvislosti s KOP a Katalogem do konce 9/2019

Odbor personální pí Mgr. Pavla KREISCHOVÁ

 • Informace a odsouhlasení čerpání a rozpočtu SF a C-SF 2019 (Sociální fond)

 

Milan Mikeš

Předseda FV SOSaD ČD Cargo a.s.

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.