Informace z jednání zaměstnavatele a OC na výjezdním kolektivním vyjednávání o podobě budoucí PKS SŽDC v Roztokách u Křivoklátu

V dohodnutém termínu 7. – 10. 10. 2013 se koná kolektivní vyjednávání v Roztokách u Křivoklátu. Hlavním záměrem tohoto jednání po zahájení kolektivního vyjednávání po 2. 9. 2013 bylo dosažení společného postupu v dalším průběhu kolektivního vyjednávání o PKS SŽDC a snaha o minimalizaci rozporných návrhů.

V úvodu prvního dne zasedání došlo k interpretaci stanovisek zaměstnavatele a OC a následné implementaci obou návrhů do výchozího dokumentu kolektivního vyjednávání.

Následující den jednání se v dopoledním bloku uskutečnila revize projednávaného textu, kde došlo ke změně stanoviska OC ohledně doby platnosti a účinnosti PKS. Změna se týkala návrhu zkrácení doby platnosti a účinnosti PKS na jeden rok (2014). V odpoledním a večerním bloku došlo k argumentaci jednotlivých stran nad spornými body společného textu. Zástupci OC využívali při jednání práva k definování svých návrhů dvěma způsoby – metodou per partes (samostatným vyjádřením každé OC) nebo prostřednictvím prezentace společného stanoviska OC jimi určeným zástupcem.

Ve středu 9. 10. 2013 se v odpoledních hodinách zúčastnil zasedání kolektivního vyjednávání generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D. , který představil nové návrhy zaměstnavatele reagující na dosavadní průběh kolektivního vyjednávání. Souhlasil s návrhem OC na dobu platnosti a účinnosti PKS na dobu roku 2014, dále zachování KOP za stávajících podmínek a na konci svého vystoupení zdůraznil, že nelze počítat s navýšením objemu mzdových a ostatních osobních nákladů oproti současné PKS. Po přednesení návrhu zaměstnavatele následovala diskuze mezi generálním ředitelem a zástupci OC.

Kolektivní vyjednávání bude pokračovat dle harmonogramu v souladu se sjednanou dohodou v sídle zaměstnavatele.

Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.