IV. sjezd SOSaD potvrdil vedení i směrování svazu

10. 5. 2022 se konal v Ústí nad Labem v kongresovém centru hotelu Clarion IV. řádný sjezd Svazu Odborářů Služeb a Dopravy, který se po zahájení, nezbytných procedurách a vystoupeních hostů věnoval hodnocení uplynulého pětiletého období. Své zprávy přednesli předseda svazu i Firemního výboru pro ČD Jan Kadečka, I. místopředseda svazu a předseda Firemního výboru Správy železnic Mgr. Lubomír Michalec a II. místopředseda a předseda Firemního výboru ČD Cargo Milan Mikeš. V nich shrnuli svoji činnost a aktuální dění na železnici. Činnost analytického týmu svazu, který směřuje k intenzivnější komunikaci se zástupci Evropské komise a dalších odborových organizací a institucí v Evropě, představil jeho vedoucí Jindřich Berounský.


Delegáti sjezdu kladně zhodnotili a velmi ocenili dosavadní činnost svazu za uplynulé pětileté období a poté zvolili v tajném hlasování na dalších pět let tyto funkcionáře svazu:


Do funkce předsedy SOSaD a současně i předsedy Firemního výboru SOSaD při ČD, a.s. byl opětovně zvolen Jan Kadečka, do funkce I. místopředsedy svazu byl opětovně zvolen Mgr. Lubomír Michalec a současně se stal znovu předsedou Firemního výboru SOSaD při Správě železnic, státní organizace, do funkce II. místopředsedy Svazu a současně do pozice předsedy Firemního výboru SOSaD při ČD Cargo, a.s. byl opětovně zvolen pan Milan Mikeš.

Dále byli na IV. sjezdu SOSaD zvoleni místopředsedové výše uvedených firemních výborů (FV), a to paní Jana Bartáková pro činnost FV SOSaD u ČD Cargo, a.s., pánové Jindřich Berounský pro činnost FV SOSaD u ČD, a.s. a Jiří Skopový pro činnost FV SOSaD u Správy železnic, státní organizace.

Sjezd zvolil novou revizní komisi svazu a jejími členy se stali Eva Hlaváčová, Lucie Pacholíková, Andrea Tarantová a Ing. Zdeněk Vaníček.

Proces voleb funkcionářů svazu byl na sjezdu poprvé a velmi úspěšně realizován elektronickým způsobem v rekordním čase cca 20 minut.


V rámci diskuse vystoupil i čestný předseda svazu Ing. Jaromír Dušek, který apeloval především na zvýšení reálných příjmů zaměstnanců. Padla celá řada námětů zejména pro kolektivní vyjednavače.


Další diskuse byla věnována činnosti analytického týmu svazu a jeho zjištěním, vycházejícím z vlastního šetření a informací, získaných na základě informačního zákona 106. Za analytický tým podal delegátům v odpovědích na dotazy bližší informace o tristním pojetí liberalizace železnice i její bezpečnosti opět Jindřich Berounský, který kriticky prezentoval výstupy generálního inspektora Drážní inspekce Mgr. Kučery a jeho nezákonný postup se zneužitím služebního zákona při likvidaci bývalého generálního inspektora Mgr. Šiguta. Delegátům sjezdu byla představena zjištění ohledně angažmá dopravce Arriva vlaky s.r.o. a přehlížení četných závad a výpadků dopravce ze strany Ministerstva dopravy, Drážního úřadu, Drážní inspekce a krajských objednatelů, což dokazuje nerovné podmínky a preferenci alternativního dopravce „za každou cenu“ v rozporu s evropskou směrnicí 1370 a 4. železničním balíčkem. To se týká především linky R14 Ústí nad Labem – Liberec – Pardubice a linek R21 Praha – Tanvald a R22 Kolín – Šluknov. Jindřich Berounský dále prezentoval kritiku novely zákona o drahách a nesmyslnost, resp. nutnost radikálního přehodnocení Národního implementačního plánu ETCS, který by svými neufinancovatelnými náklady způsobil likvidaci především regionální dopravy, kde lze využít např. radioblok v kombinaci se satelitními systémy.

Závěrem přijal sjezd usnesení, ve kterém uložil úkoly zvoleným zástupcům na další pětileté období. V rámci svého mandátu mají především nadále věnovat svoje úsilí k zabránění devastace české železnice, nedopustit pokles reálných mezd u všech skupin zaměstnanců ani pokles sociálních jistot včetně důchodů a aktivně vystupovat ve vztahu k zaměstnavatelům s cílem zajistit dodržování zákoníku práce a kolektivních smluv. Aktivní přístup je vyžadován i v případě společných protestů odborových centrál proti zhoršování životní úrovně i postavení zaměstnanců.

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.