KONTAKTY

SOSaD je spolkem (dříve občanským sdružením) – odborovou organizací, která se řídí novým občanským zákoníkem.

Sdružuje sedm základních organizací, které mají postavení pobočných spolků a SOSaD má právní postavení spolku hlavního.

Všechny tyto spolky jsou zapsané ve veřejném rejstříku – rejstříku spolků, který je vedený Městským soudem v Praze pod č.j. L18953.

IČ: 22737723
DIČ: CZ22737723

Adresa:

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy
Křižíkova 552/2
186 00  Praha 8 – Karlín
Bankovní spojení: Komerční banka 43-2207550287/0100

Markéta Kuchařová, sekretariát SOSaD


Telefon: 972 241 366, 730 160 849
E-mail: sek@sosad.cz

 

Jan Kadečka, předseda SOSaD,
předseda FV při ČD, a.s., svazový inspektor BOZP
Telefon: 972 424 486 (Ústí n. L.), 972 241 363 (Praha), 604 855 053
E-mail: Jan.Kadecka@sosad.cz

 

 

Mgr. Lubomír Michalec1. místopředseda SOSaD
předseda FV při SŽ, s.o., svazový inspektor BOZP
Telefon: 730 572 000, 972 241 364 (Praha), 972 433 391 (Děčín)
E-mail: Lubomir.Michalec2@sosad.cz

 

 

Milan Mikeš2. místopředseda SOSaD,
předseda FV při ČD Cargo, a.s.
Telefon: 774 873 900, 972 241 364
E-mail: Mikes.Milan@email.cz

 

 

JUDr. Jiří Rokos, právník SOSaD, člen GR
Telefon: 972 241 362, 602 442 694
E-mail: jiri.rokos@sosad.cz  rokos@mail.ex01.itpd.cz


Jiří Skopový, člen GR a místopředseda FV při SŽ, s.o.
Telefon: 972 443 745, 604 444 248
E-mail: jiri.skopovy@centrum.cz   skopovy@spravazeleznic.cz

 

 

Milan Kliment, člen GR a FV při SŽ, s.o.
Telefon: 972 444 325, 606 744 443
E-mail: ZOSOSaD@seznam.cz   mkliment@email.cz

 

 

Zdeněk Michalec, člen FV při SŽ, s.o.
Telefon: 606 213 632
E-mail: cicomichalec@seznam.cz

 

 

Radek Knespl, člen FV při SŽ, s.o.
Telefon: 728 409 335
E-mail: radekknespl@atlas.cz

 

 

Syma Petr, člen GR a FV při SŽ, s.o.
Telefon: 725 712 659
E-mail: syma@spravazeleznic.cz

 

 

Cenkner Jaromír, člen FV při SŽ, s.o.
Telefon: 605 485 283
E-mail: cenknerjar@atlas.cz

 

Bc. Martin Novikov
Jindřich Berounský, člen GR a místopředseda FV při ČD, a.s.
Telefon: 724 255 200, 724 134 370
E-mail: berounsky@kcod.cd.cz   jindrich.berounsky@seznam.cz
Josef Weis, člen FV při ČD, a.s.
Telefon: 724 496 752
E-mail: Josef.Weis@seznam.cz
Roman Viola, člen FV při ČD, a.s.
Telefon: 728 870 505
E-mail: viola@zap.cd.cz

 

 

Hana Smrčková, člen FV při ČD, a.s.
Telefon: 737 770 502
E-mail: hanulesmrckova@seznam.cz

 

 

Jakl Richard, člen FV při ČD, a.s.
Telefon: 724 496 600
E-mail: r.jakl@atlas.cz
 
 
 
Bartáková Jana, člen GR a místopředsedkyně FV při ČD Cargo, a.s.
Telefon: 736 682 692
E-mail: bartakova8@atlas.cz
 
 
 
Jan Kazík, člen GR a FV při ČD Cargo, a.s.
Telefon: 972 763 245, 603 804 056
E-mail: kazik.honza@gmail.com
 
 
 
Eva Lhotská, člen FV při ČD Cargo, a.s.
Telefon: 606 796 907
E-mail: LhotskaEva@seznam.cz
 

 

Marcela Sýkorová, člen FV při ČD Cargo, a.s.
Telefon: 739254663
E-mail:  marsykorova@seznam.cz

 

Karel Stehlík, člen FV při ČD Cargo, a.s.
Telefon: 725857122
E-mail:  karlos.stehlik@seznam.cz

 

 

Ing. Zdeněk Vaníček, předseda RK SOSaD
Telefon: +420 602 244 986
E-mail: Zdenek.Vanicek@cd.cz