Doplňující informace k obměně stejnokrojových součástek

Povolené kombinace starých a nových stejnokrojových součástek k prohlédnutí zde: 

SZ-GR-O8

Rubriky: Komentáře |

Organizační změna Českých drah – odbory mají jiné informace než Česká televize!

V pondělí 24. 5. 2021 proběhlo jednání odborových centrál s představenstvem Českých drah, a.s. (ČD), na kterém proběhla prezentace záměru organizační změny ČD s účinností od 1. 7. 2021.

Odborové centrály se ztotožňují s prezentovanými cíli organizační změny, z nichž těmi nejdůležitějšími jsou konkurenceschopnost ČD, avšak na opravdu liberalizovaném trhu se stejnými podmínkami pro všechny dopravce, zjednodušení řídících procesů a zefektivnění pracovních postupů, vedoucích k redukci nákladů společnosti.

Odborové centrály měly dotazy k přednesené prezentaci záměru, vznesly připomínky adoporučení, které zahrnou do svých stanovisek a další kolo jednání představenstva ČD s odbory o organizační změně je svoláno na 9. 6. 2021.

Obrovské překvapení pro představitele odborů vyvolala reportáž o plánovaném velkém propouštění ve zpravodajském pořadu „Události, komentáře“ České televize následující den, 25. 5., po jednání představenstva ČD:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3317277-velke-propousteni-planuji-ceske-drahy-na-cervenec-zjednodusi-i-rizeni-firmy-misto

Přinesla informace, které odborům nebyly prezentovány a není zřejmé, na základě jakých údajů a jakou organizační změnu podporuje vicepremiér a mj. i ministr dopravy Karel Havlíček, který v uplynulém období výrazně přispěl k destrukci ČD a sekundoval angažmá některých „levnějších“ alternativních dopravců na úkor kvality i síťovosti služeb železnice. V závěru října loňského roku odmítal argumenty zástupců odborů, které se naplnily, a tak nová kvalita dálkové dopravy v jeho pojetí s využitím „přebarvených“ německých motorových vozů dopravce Arriva vlaky z let 1987-1988 přinesla rekordní výpadky služeb (odříkání a zpoždění vlaků z důvodů technických závad dopravce) a například imobilním občanům namísto nástupu a výstupu pomocí zvedacích plošin nakládku a vykládku nebohého cestujícího ručně a manipulaci „jako s pytlem brambor“.

 

.V rámci jednání odborů v působnosti Generálního ředitelství ČD se následně 26. 5. zástupkyně vedení ČD distancovaly od výstupů televizní reportáže s tím, že stěžejní počty propouštěných a další překvapivé a s odbory neřešené informace prezentoval autor reportáže a nikoliv generální ředitel ČD.

Náš svaz se netají tím, že pozici ČD považuje za složitou díky ovládnutí resortu dopravy soukromým sektorem a soukromými zájmy. Odbor veřejné dopravy Ministerstva dopravy působí zejména v poslední době u výkonů v dálkové dopravě okatě jako samoobsluha pro alternativní dopravce a k žádné regulérní soutěži o lepší a levnější služby v rozporu s naší i evropskou legislativou nedochází.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

České dráhy seznamují odborové organizace se záměrem zásadních organizačních změn

České dráhy oslovily odborové centrály dopisem z 19. 5. t. r. a zvou jejich zástupce ke společné schůzce s představenstvem ČD na 24. 5. t.r.  Vycházíme z toho, že je odborům v této fázi předkládán pouze záměr organizační změny, která se předpokládá s účinností od 1. 7. 2021.


Vlastní organizační změna jako taková totiž musí představovat ucelený komplex změn organizačního řádu, systemizací organizačních jednotek, změn organizace prácea personálního obsazení, u kterých předpokládáme, že budou s odborovými centrálami projednány podle zákoníku práce a platné kolektivní smlouvy.


Náš svaz se ztotožňuje s proklamovanými cíli záměru organizační změny jako jsou zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení efektivity řídících procesů a pracovních postupů, avšak dosavadní výstupy, které jsou k dispozici, nepředstavují konkrétnější informace, jak pozitivních změn dosáhnout včetně sledovaného ekonomického efektu a vyvolávají otázky, na které je třeba znát odpověď.


Při dluhovém zatížení ČD cca 45 mld se na první pohled z návrhu nové organizační struktury jeví jako podceněná oblast řízení ekonomiky, kde se zřejmě předpokládá prostor pro externí služby.


Součástí záměru je budoucí vyčlenění opravárenské základny – tzv. ČD servisu a zároveň již byla prezentována snaha o řešení společného podniku či privatizace čerpacích stanic, údajně zatížených náklady na ekologickou zátěž a uvedení do normového stavu. Čerpací stanice a jejich provoz máme za zcela jednoznačnou strategickou, resp. konkurenční a ekonomickou výhodu ČD.


Odčleňování takových činností se značnou přidanou hodnotou a garantovanou potřebou a ziskovostí na mnoho let dopředu, a tím i jasnou obchodní perspektivou, je pro nás nepřijatelné.


Je potřeba si vyjasnit, jaké budou garance plnění kolektivní smlouvy v nové organizační struktuře a na kolik je potřeba kolektivní smlouvu změnit.


Očekáváme, že vlastní organizační změna, její postup i dopady budou náležitě projednávány.

 

Firemní výbor SOSaD při ČD, a.s.

Rubriky: Archiv |

Strojvedoucí čelí obvinění za nehodu, jejímž hlavním viníkem není!

K Okresnímu soudu v Chebu se dostala jedna z „nejslavnějších“ železničních nehod, kterou náhodou zachytil fotograf z dronu a díky tomu obletěla hlavnízpravodajské relace a ohromila televizní diváky po celém světě. Průběžný nákladní vlak 64520 ČD Cargovjel v neděli 28. července 2019 v 16 hodin 32 minut mezi železničními stanicemi Chodová Planá a Mariánské Lázně na provizorium a přeložku trati, o které neměl strojvedoucí tušení. Byly na ní díky výstavbě nového mostu tři protisměrné oblouky se dvěma vloženými přímými úseky a v „senzačním“ přímém přenosu diváci viděli vykolejení jedné ze dvou lokomotiv a 13 nákladních vozů ze 17 – tzv. „Rajek“ pro přepravu volně ložených práškových hmot, které se na cca 9 m vysokém náspu vyskládaly z trati a doslova vysypaly za obrovského oblaku vápencového prachu.

Jak se to mohlo stát? V místě přeložky a stavebních prací byla nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h a nákladní vlak do ní vjel rychlostí o 61 km/h vyšší, tzn. 91 km/h. Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce (DI)to bylo bezprostřední příčinou nehody a za její zásadní příčinu označila DI porušení stanovených technologických postupů provozovatele dráhy a dopravce strojvedoucím. DI situaci na trati v souvislosti se značením rychlostí označila za nebezpečnou a vydala doporučení Drážnímu úřadu ke změně předpisů provozovatele dráhy, tedy Správy železnic.

Přestože závěrečná zpráva DI neuvádí příčiny mimořádnosti v systému bezpečnosti, spolu s prezentovanými doporučeními vypovídá zjištěné inspektory DI a prezentované o totálních selháních včetně systému bezpečnosti. Zásadní okolnosti a skutečné příčiny toho, že nákladní vlak vjel rychlostí 91 km/h na místo, které omezoval tzv. rychlostník číslicí 30 na rychlost 30 km/h, jsou skandální.

Zmíněnému omezení rychlosti totiž předcházel rychlostník s číslem 95, který na trati neměl co dělat! Ten utvrdil strojvedoucího, projíždějícího trať po 7 měsících, že se nic nezměnilo, a není divu, že přehlédl předvěstník s návěstí pro traťovou rychlost „Očekávejte traťovou rychlost“ s číslicí „3“, který byl 130 metrů předrychlostníkem 95 s dalšími rychlostníky a číslicemi 100 a 70, následně 125 pro jiné vlaky, dominantně potvrzujícími původní traťové rychlosti bez omezení. Podle příslušného předpisu Správy železnic přitom platí, že předvěstník předvěstí traťovou rychlost od nejbližšího následujícího rychlostníku a tady tomu tak nebylo, když po upozornění na omezení rychlosti původní sestava rychlostníků strojvedoucího utvrdila v tom, že pro něj platí nejvyšší dovolená rychlost 95 km/h.
Přestože právě předpis Správy železnic D1 stanovuje výše uvedená pravidla, ze zprávy DI vyplývá, že gestor předpisu D1hájí popsaný stav tím, že není výslovně zakázán. To by znamenalo, že rychlostníky podle trati jsou na české železnici „zbytečnýmiatrapami“, což nelze připustit.

Česká železnice se pro strojvedoucí stává čím dál větší a hustší džunglí neustále se měnících podmínek a pravidel pro provoz, které určuje namísto nezávislé instituce Správa železnic, zajišťující provozování dráhy i řízení provozu.Zcela evidentní je střet zájmů Správy železnic, která celkem nelogicky zajišťuje předpisovou činnost pro provozování dráhy a její předpisy musí dodržovat železniční dopravci, kteří se dostávají do nevýhodné pozice. Zatímco Správa železnic si předpisy a provozními opatřeními logicky ve svém zájmu „zjednodušuje život“, komplikuje jej dopravcům, kteří jsou hendikepováni i nevýhodnější pozicí už při šetření mimořádností na železnici.

Zcela zásadní je, že stavební činnost v inkriminovaném úseku spolu s realizovanou přeložkou trati měly časově omezený dočasný charakter a byly nejdříve provázeny opatřeními pro přechodné omezení rychlosti, což představuje označení začátku a konce pomalé jízdy, o kterém je strojvedoucí zpraven zvlášť písemným rozkazem. Přes nedostatečně obhájené důvody a ve zprávě DI též protichůdná vysvětlení 15. 7. 2019 Správa železnic přistoupila ke zrušení přechodného a zavedení trvalého omezení traťové rychlosti rychlostníkem 30 km/h, čímž u takto dramatického omezení rychlosti odpadla pojistka písemného rozkazu. Díky nepochopitelnému ponechání původních rychlostníků došlo ke zmatečnému značení a vytvoření nebezpečného stavu, na který byla Správa železnic upozorněna 2 dny před nehodovou událostí Českými dráhami po předchozích negativních zkušenostech a obavách strojvedoucích, kteří sami zažili mezi Chodovou Planou a Mariánskými Lázněmi „horké chvilky“.

O poznatcích strojvedoucích v případě značení osudného rychlostního omezení a dalších okolnostech změny dočasného na trvalé omezení rychlosti přinesla podrobnosti Česká televize již 30. 7. 2019:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2883488-tricitka-misto-devadesatky-prekvapovala-strojvedouci-jiz-pred-nehodou-podle-szdc-je

Podle svojí výpovědi strojvedoucí vlaku 64520 osudného dne při prohlížení jízdního řádu ve služebním tabletu přehlédl předvěstník s číslicí 3 a zaregistroval rychlostník 95 km/h, který jej utvrdil v tom, že na tomto úseku trati nejsou žádné změny. Zároveň byl přesvědčen, že mimořádnosti včetně změn v tabulkách traťových poměrů (TTP) jsou předkládány v listinné podobě v Knize normálií. Tomu odpovídá i zjištění DI, že ve služebním tabletu nebyly před  jeho jízdou přečteny aktuální TTP pro jeho vlak, čítající 13 stran informací.

Podrobnosti v závěrečné zprávě Drážní inspekce:

DI_ChodPlana_190728

Pokud se kdokoliv „prokouše“ závěrečnou zprávou Drážní inspekce, objeví celou řadu okolností, pochybení a systémových chyb, které jednoznačně převažují nad mírou provinění strojvedoucího osudného vlaku Pn64520.

 

                                                                                                 Jindřich Berounský

                                                                                      Svaz Odborářů Služeb a Dopravy   

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

PKS SŽ 2021 ve znění 1. 2. 3. a 4. změny

Ke stažení a prohlížení zde:  PKS SŽ 2021 ve znění 1. 2. 3. a 4. změny

 

Rubriky: Archiv |

Společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 3. 5. 2021

Zaměstnavatel na dnešním jednání předložil nový návrh textu 4. změny PKS, ve kterém reflektoval na připomínky odborových organizací:
• realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. října 2021;
• v souvislosti s připravovanými organizačními změnami došlo k doplnění bodu 3.1.6 A) odstupného tak, aby navýšené odstupné dle tohoto bodu mohlo být uplatněno i při dřívějším projednání nadbytečnosti s konkrétními zaměstnanci dotčenými organizační změnou, u nichž pracovní poměr skončí k poslednímu kalendářnímu dni, který předchází datu účinnosti organizační změny.

Zástupci odborových organizací s návrhem vyslovili souhlas = došlo ke sjednání 4. změny PKS SŽ na rok 2021.

Mgr. Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Rubriky: Komentáře |

Katalog stejnokrojových součástek 2021 u Správy železnic

Soubor k prohlížení a stažení zde:  Katalog stejnokrojů SŽ 2021

Rubriky: Archiv |

INFORMACE O ZAMÝŠLENÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNĚ U ČD, a.s.

Na společném jednání odborových centrál se zaměstnavatelem – videokonferenci s představenstvem ČD dne 26. 4. 2021 byla odborovým centrálám formou Power Pointové prezentace předána stručná informace o zamýšlené organizační změně, kterou má v úmyslu zaměstnavatel realizovat od 1. 7. 2021. Cíli organizační změny jsou zefektivnění a zrychlení řídících procesů především eliminací počtu řídících úrovní. S tím souvisí nastolený proces centralizace a řešení diverzity jednotlivých regionálních celků.

Zaměstnavatel se odkazuje na Strategii ČD do roku 2030, která však není odborovým centrálám známa, a proto o ni vedení ČD žádáme.

Problematická je a o nepromyšlenosti změn svědčí rychlost úprav předkládaných dokumentů, které organizační změnu předcházejí.

Činnost Českých drah má být rozdělena do třech segmentů, a to Osobní doprava, Servis a Nákup a správa majetku. Tyto segmenty by měly územně fungovat ve třech regionálních celcích a to Západ, Střed a Východ.
Protože se jedná o prvotní informaci o zamýšlené změně a naše odborová organizace nedostala žádný materiál, který by fakticky zdůvodňoval změny a přesvědčil o jejich výhodnosti, zároveň vůbec není řešen dopad do zaměstnanosti, FV SOSaD při ČD, a.s. bude požadovat další informace.

Vzhledem k tomu, že zamýšlená organizační změna je připravována s předpokladem platnosti od 1. 7. 2021, očekáváme v nebližší době od zaměstnavatele plnohodnotný materiál se žádostí o projednání. V něm potom přirozeně předpokládáme, že už budou potřebné informace, abychom mohli zhodnotit organizační změnu a zaujmout k ní odpovídající stanovisko.

Jan Kadečka
Předseda Svazu Odborářů Služeb a Dopravy
Předseda FV SOSaD při ČD, a.s.

Rubriky: Komentáře |

Společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS u SŽ ze dne 27. 4. 2021

Dne 20. 4. 2021 předložil zaměstnavatel návrh 4. změny PKS 2021, který obsahuje dva body:

  • realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. října 2021;
  • v souvislosti s plánovaným sloučením OŘ Olomouc a OŘ Ostrava doplnění bodu 3.1.6 A) odstupného tak, aby navýšené odstupné dle tohoto bodu mohlo být uplatněno i při dřívějším projednání nadbytečnosti s konkrétními zaměstnanci dotčenými organizační změnou, u nichž pracovní poměr skončí k 31. 12. 2021.

V této souvislosti zaměstnavatel předložil na dnešním jednání Návrh harmonogramu postupových kroků k zajištění sloučení Oblastního ředitelství Ostrava a Oblastního ředitelství Olomouc k 1. 1. 2022 ve smyslu usnesení Správní rady Správy železnic, státní organizace č. 13/2021 ze dne 26. 3. 2021.

V rámci kolektivního vyjednání o 4. změně PKS 2021 dne 20. 4. 2021 i 27. 4. 2021 prozatím nedošlo ke shodě a kolektivní vyjednávání bude pokračovat dne 3. 5. 2021.

Rubriky: Komentáře |

Evropa železnici v roce 2021 obnovuje a oslavuje, Česká republika ji konzervuje?

Novela zákona o drahách, která se tento týden dostala ve druhém čtení na bedra poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, měla doladit proces transpozice evropské legislativy v rámci 4. železničního balíčku, který má liberalizaci železnice za celkem jasně nastolený proces vytvoření kvalitnějšího, efektivnějšího a bezpečnějšího systému služeb, které udělají železnici v Evropě čím dál více žádanou a konkurenceschopnější zejména ve vztahu k silnici, ze které se postupně přesune většina nákladní dopravy a čím dál větší objemy cestujících. Česká republika je v případě železnice ostrůvek nepochopení záměrů Evropské unie s vlastním výkladem evropských směrnic. Čeština je košatá, ale myslíte-li francouzsky, anglicky a třeba i rusky, jazykové překlady se různí, a když do toho ještě přiložíte různé nápady lidí, kteří si na železnici prakticky nic nevyzkoušeli, vznikne nepropustná česká právní houština, kterou Evropa jen tak nevstřebá.

Pokračování článku zde: Evropa zeleznici obnovuje…

 

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |