Podniková kolektivní smlouva Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na rok 2015 podepsána!!!

Dne 1. 12. 2014 pokračovalo jednání o podobě nové podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po roce 2014 za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého a zástupců všech 9 odborových centrál.

V průběhu jednání docházelo ke sbližování vzájemných stanovisek zaměstnavatele a odborových centrál. Na závěr jednání došlo ke shodě o textu podnikové kolektivní smlouvy s následujícími hlavními rozdíly oproti PKS SŽDC pro rok 2014:

  • nárůst mzdových tarifů o 2,9 %;
  • výše přislíbené základní sazby výkonové odměny: 4,00 % (s možností diferencované odměny u vybraných pracovišť v objemu maximálně 0,3 % a v rozsahu 3,7 % – 12 %);
  • rozšíření nárokovosti na kondiční pobyty o 4 profese (velitel JPO, zástupce velitele JPO, dispečer ŽDC a samostatný elektrodispečer);
  • zvýšení hodnot stravenek od 1. 4. 2015 na 80 Kč a nově od 1. 4. 2015 zavedení stravenek pro zaměstnance v nepřetržitém pracovním režimu v hodnotě 100 Kč.

Zároveň byly sjednány i zásady Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2015 a zásad C – FKSP.

                                                                        Lubomír Michalec, I. místopředseda SOSaD

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.