Problémový dopis z 18.3.2020 č.j. 914/2020-O10 o převedení zaměstnanců OCP a OJ ZAP do režimu letmo z důvodu nouzového stavu, který vznikl díky pandemii COVID-19 – vyřešen. Dodatek č. 2 k dohodě o částečné nezaměstnanosti u ČD, a.s. podepsán.

Dnes se podařilo dohodnout ukončení platnosti vydaného opatření ze dne 18.3.2020 č.j. 914/2020 – O10 ke dni 1. 8. 2020, které zaměstnavatel dle našeho názoru zneužil, když se mu nepodařilo dohodnout s naší odborovou organizací o 1. změně PKS ČD, a.s. pro rok 2020, aby zaměstnanci OCP a OJ ZAP byli nadále zařazeni v režimu letmo až do 30.9.2020i po ukončení nouzového stavu.

Byli jsme proto znepokojení, že toto opatření, které jsme dostali jen na vědomí za situace, kdy byl vyhlášen nouzový stav a nikdo z nás nevěděl, jak se bude COVID-19 a nouzový stav s ním nadále vyvíjet, chtěl zaměstnavatel bez projednání aplikovat plošně i po ukončení nouzového stavu.

Dle našeho názoru zaměstnavatel postupoval v rozporu platnou legislativou a PKS, když si svévolně aplikoval opatření, kdy zaměstnance nepřevedl na zpět do turnusového režimu po ukončení nouzového stavu v souvislosti COVID-19 a chtěl je nechat, bohužel i s podporou ostatních odborových organizací, v režimu letmo až do 30. 9. 2020 a to právě s odkazem na tento dopis.

Toto naše stanovisko jsme zaměstnavateli oznámili dopisem, kde jsme požadovali odvolání tohoto opatření a dále již uplatňování nových opatření zaměstnavatele dle platné PKS ČD, a.s.

Odborová SOSaD organizace jako jediná nedala souhlas a nepřipojila svůj podpis k prodloužení dohody o částečné nezaměstnanosti na ČD, a.s. dne 1. 6. 2020, pokud bude toto opatření v platnosti.

Jsme stále přesvědčeni, že zaměstnanci mohli být převedeni z režimu letmo do turnusového režimu mnohem dříve, než je uvedeno v novém opatření.
Přesto jsme nakonec rádi, že se našla shoda se zaměstnavatelem a zaměstnanci OCP a OJ ZAP dle nového opatření budou od 1. 8. 2020 zařazeni do turnusového režimu. Režim letmo již nebude využit plošně, ale jen lokalitách, kde je z důvodu COCVID-19 nadále omezen provoz.

Věříme, že podmínky nového opatření a jeho aplikaci si naše základní organizace ohlídají.

Vzhledem k tomu, že byla nalezena shoda nad výše uvedeným dokumentem, naše odborová organizace připojila nakonec svůj podpis k dodatku o částečné nezaměstnanosti u ČD, a.s. s platností do 31. 7. 2020

Kadečka Jan
Předseda Svazu Odborářů Služeb a Dopravy

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.