SOSaD rozšířil svoji působnost o autobusové dopravce a řidiče autobusů

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy se rozrostl o další základní organizaci a pobočný spolek svazu. V působnosti holdingu BusLine vznikla nová základní organizace BUS se sídlem v Nové Pace (IČO 21433941).

18. dubna byl představitelům holdingu BusLine, resp. společností BusLine Support s.r.o. a BusLine KHK s.r.o. představen závodní výbor základní organizace BUS, který působí ve složení Lukáš Juříček, Milan Zimmermann a Sergyi Sazonov. Všichni jmenovaní pracují jako řidiči u společnosti BusLine KHK s.r.o..
Jednání přípravného výboru základní organizace se uskutečnilo již 2. 3. 2024 a do jeho čela byl zvolen Lukáš Juříček co by předseda, místopředsedou se stal Milan Zimmermann. 14. 3. 2024 schválila vznik nové základní organizace BUS generální rada svazu. Následně došlo k příslušné úpravě stanov SOSaD a registraci nové základní organizace BUS u rejstříkového soudu.

Hlavním podnětem ke vzniku základní organizace BUS se staly rapidně se horšící pracovní podmínky řidičů vedle asociální komunikace některých představitelů vedení holdingu ve vztahu k řidičům autobusů a jejich ignorace doposud působící základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (DOSIA). Situace došla tak daleko, že předseda této organizace v dopise kolegům popsal konkrétní zkušenosti a arogantní až opovržlivé jednání jednatelky Ing. Radky Janáčkové, se kterou, jak doslovně uvádí „skončila éra slušného chování a začalo období tvrdé arogance“.

Základní organizace BUS s podporou a zázemím dlouhodobě etablované odborové organizace předpokládá spolupráci se základní odborovou organizací DOSIA, která by měla přinést silnější hlas odborů při hájení práv zaměstnanců holdingu BusLine a eliminaci negativních jevů a nezákonných postupů vedení společností holdingu BusLine. V rozporu se zákoníkem práce v současnosti dochází k přenášení sankcí objednatelů veřejné dopravy ve vztahu k dopravci na řidiče autobusů.
Základní organizace BUS v rámci svého představení vyzvala vedení holdingu BusLine ke stanovení termínu jednání, které by se mělo týkat i kolektivní smlouvy, doposud uzavřené s odborovou organizací DOSIA. Předseda základní organizace BUS Lukáš Juříček sám čelí v současnosti šikaně ze strany vedoucího provozovny Hořice Martina Čermáka, pod kterou se podepisuje i jednatelka Ing. Radka Janáčková, protiprávně usilující o ukončení pracovního poměru s předsedou základní organizace Lukášem Juříčkem.
Vedení svazu kroky základní organizace BUS v holdingu BusLine podporuje a v případě pokračování protiprávního jednání budou následovat podnět příslušnému inspektorátu práce, případně i žaloba u soudu jako nejkrajnější cesta k ochraně práv zaměstnanců holdingu BusLine.

Jindřich Berounský

Příspěvek byl publikován v rubrice Postřehy Jindřicha Berounského. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.