Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 2. jednání o 1. změně PKS SŽDC 2014

V pondělí 17. 3. 2014 se v sídle zaměstnavatele sešli zástupci zaměstnavatele a odborových centrál na plánovaném kolektivním vyjednávání o podobě 1. změny PKS SŽDC 2014. Zaměstnavatel seznámil odborové organizace s prodloužením stávajících podmínek u zaměstnanců se smluvní mzdou a předal jim statistické údaje o mzdách v jednotlivých oborech za rok 2013 (údaje ČSÚ).

OSŽ předložilo písemný materiál k diskusi jako reakci na návrh zaměstnavatele 1. změny PKS SŽDC 2014. Zástupci ostatních OC prezentovali svá stanoviska k návrhu OSŽ. Po diskusi nebyl předložený návrh přijat.

Následně předložil zástupce zaměstnavatele modifikovaný návrh 1. změny PKS SŽDC 2014. Jednání o novém návrhu, případně jiných úpravách v textu, proběhne v termínu 19. – 21. 3. 2014 v Berouně.

Zástupce zaměstnavatele dále předložil k projednání návrh Pokynu generálního ředitele k uplatnění ustanovení o pracovní době, pracovní pohotovosti, dovolené a překážkách v práci u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.  K materiálu podal podrobný výklad ředitel odboru personálního. Vypořádání připomínek se uskuteční v termínu výjezdního kolektivního vyjednávání. 

Lubomír Michalec, Jiří Skopový

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.