Společná informace z jednání OC na Správě železnic 11. 12. 2020

Dne 11. 12. 2020 proběhlo formou videokonference jednání zástupců zaměstnavatele se zástupci centrál odborových organizací.

Body jednání:

  1. Informace o poskytnutí pololetní mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2020 za splnění mimořádných a jednorázových úkolů ve ztížených podmínkách epidemiologické situace a vyhlášeného nouzového stavu.
  2. Doplnění novely Pracovního řádu SŽ s účinností od 1. 1. 2021 – shoda.
  3. Zásady FKSP – na straně odborových organizací opakovaně nedošlo k jednotnému stanovisku  – bude dále jednáno. Spornými body jsou zejména stanovení limitů finančních prostředků na hromadně organizované zájezdy, kulturní a sportovní akce z C-FKSP pořádaných odborovými organizacemi a podmínky idividuálních rekreací z C – FKSP.
  4. Bylo zahájeno projednávání Celkové zprávy z prověrek BOZP 2020.
  5. Byla poskytnuta informace, že do 31. 3. 2021 bude možné používání starých výstrojních součástek, od 1. 4. 2021 bude umožněno používání již jen nových. Nové a aktuální se nemohou používat současně. Ze strany odboru nákupu a veřejných zakázek (O8) bude v příštím týdnu vydán upřesňující podrobný pokyn.

Další jednání proběhne 18. 12. 2020 od 9:30 hodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.