Správa železniční dopravní cesty stojí před rozsáhlou organizační změnou

Odborové orgány na úrovni centrál odborových organizací a závodní výbory všech našich základních organizací v minulých dnech projednaly návrhy SŽDC na změny struktury generálního ředitelství i dalších organizačních článků (OŘ) včetně změny hranic, počtu i působnosti jednotlivých provozních obvodů (PO), atd. Podle našeho názoru jde zřejmě o komplex nejrozsáhlejších změn v SŽDC od jejího vzniku. Podrobnosti o nich se vymykají možnostem tohoto článku, protože může jít zatím oficiálně o neveřejné údaje, přestože počet zaměstnanců se týká pravidel pro hromadné propouštění, což punc potencionálního obchodního tajemství mění a o změnách asi vědí i návštěvníci hospod a restaurací víc, než samotní autoři.

Zaměstnanci, kteří jsou dotčení změnou, její rozsah také již od léta znají a většinou jim to nepřináší žádnou radost. Pokud nejsou přímo nadbyteční, většinou se jim jejich šéfové odstěhují kamsi jinam, mnohdy i docela daleko (ve srovnání se stávajícím stavem) a hranice jejich působnosti se diametrálně změní.

To způsobí, že zaměstnanci budou muset nově dojíždět za prací mnohdy do větší vzdálenosti než dříve nebo mohou dojíždět do nových sídel provozních obvodů a oblastních ředitelství minimálně za účelem školení, vyřizování různých potvrzení, atd., když tato nová „sídla“ jsou mnohdy pro zaměstnance dál, než ta předchozí.  Zkrátka když bude zaměstnanec něco potřebovat vyřídit „u podniku“, bude ho to stát více volného času, než dosud, bez ohledu na to, že se to netýká všech.

Je také na místě obava, že se zhorší pracovněprávní podmínky zaměstnanců, minimálně z těch důvodů, že zaměstnavatel se bude snažit stávající rozsahy  hranicí OŘ a PO v pracovních smlouvách upravit do podmínek nových obvodů a promítnout je do změn pracovních smluv, čímž zřejmě povinnost výkonu práce ve vymezeném obvodu nebo území se změní na širší. Potěšilo by nás případné ujištění, že tomu tak nebude.

Zdá se, že nejhorší dopad očekávaných změn bude u finančních (provozních) účetních. Ti (nebo ty, protože jde hlavně o dámy) se přemisťují na nová „centrální“ pracoviště do Pardubic a Olomouce. Zkuste si dojíždět z Prahy nebo Ústí nad Labem, anebo Děčína na nová pracoviště. Přitom jsou mnozí toho názoru, že by tyto účetní měly být nepříliš daleko od stavebních správ a dalších základních článků řízení, protože tam podklady pro ně vznikají a „výkony“ těchto správ se ve finanční rovině zpracovávají. Doplňování podkladů pro účtování tak může představovat složitější manévry než dříve.

Přitom zaměstnavatel zřejmě očekává zjednodušení všech agend a určitě i nějaké ty finanční úspory. Jaké, to odborovým orgánům nebylo vyčísleno, přestože by to mělo být to nejpodstatnější.

Již od léta t.r. se změny, resp. jejich dopady na zaměstnance, projednávají s jednotlivými články řízení i s dotčenými lidmi (zaměstnanci), ale na jejich dotazy na to, co tomu říkají odbory, včetně dotazů po pozitivech těchto změn, jaksi chybí odpověď. Zaměstnavatel totiž nějak „pozapomněl“ tyto změny nejdříve projednat s odbory, zejména na úrovni vrcholové. Tím ztratil podstatný vliv, který mohl mít na lidi, a to vliv přes odbory, které mohly se znalostí věci tyto změny podpořit a změny lidem pomoci vysvětlit.

Sice jeho případný kalkul, že změny podpoří i bez znalosti věci a kdykoliv tradiční odboroví kejvalové, mu asi vyšel, ale nedůvěra zaměstnanců k těmto subjektům opět posílila, což zaměstnavateli nemusí být milé, pokud mu to ovšem není jedno. S ohledem, jak jsou změny projednávány mechanickým seznamováním bez ekonomických efektů a bez zaujetí pro věc, bych skoro přisvědčil tomuto názoru.

Za těchto okolností, kdy příslušné orgány Svazu Odborářů Služeb, to je Firemní výbor SOSaD při SŽDC a další orgány působící u jednotlivých OŘ a PO SŽDC, nemají možnost projednat komplexně rozsah navrhovaných organizačních změn včetně dopadů do zaměstnanosti a očekávaným úsporám, musejí mít k nim nutně výhrady a bez doložení ekonomické efektivnosti nejsou přesvědčeny o jejich nutnosti. V případě centralizace pracovišť účetních dokonce s touto změnou nesouhlasí. Rovněž mají výhrady k některým dalším nově koncipovaným změnám, když projednání se jeví z hlediska dopadů jako málo komplexní a neúplné. Poukazují rovněž na nově vzniklé možné obtíže zaměstnanců při jejich dojíždění na nová pracoviště, kdy jejich potřeba času, stráveného na cestě do a ze zaměstnání, výrazně naroste.

Přitom stačilo včas mít vše připraveno a se znalostí věci to rovněž včas projednat. Zaměstnanci i odbory by se mohli přesvědčit o vhodnosti změn na další rozvoj SŽDC a případně by bylo možné vyřídit dotazy a připomínky.

A co Vy, milí čtenáři? Souhlasíte s výše uvedenými organizačními změnami? Rádi Vaše názory uveřejníme, samozřejmě bez Vašich osobních údajů, které jsou u nás chráněny jako u vydavatele každého periodika. K anonymním sdělením ale nebudeme přihlížet.

  1. R.
Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.