Strojvedoucí čelí obvinění za nehodu, jejímž hlavním viníkem není!

K Okresnímu soudu v Chebu se dostala jedna z „nejslavnějších“ železničních nehod, kterou náhodou zachytil fotograf z dronu a díky tomu obletěla hlavnízpravodajské relace a ohromila televizní diváky po celém světě. Průběžný nákladní vlak 64520 ČD Cargovjel v neděli 28. července 2019 v 16 hodin 32 minut mezi železničními stanicemi Chodová Planá a Mariánské Lázně na provizorium a přeložku trati, o které neměl strojvedoucí tušení. Byly na ní díky výstavbě nového mostu tři protisměrné oblouky se dvěma vloženými přímými úseky a v „senzačním“ přímém přenosu diváci viděli vykolejení jedné ze dvou lokomotiv a 13 nákladních vozů ze 17 – tzv. „Rajek“ pro přepravu volně ložených práškových hmot, které se na cca 9 m vysokém náspu vyskládaly z trati a doslova vysypaly za obrovského oblaku vápencového prachu.

Jak se to mohlo stát? V místě přeložky a stavebních prací byla nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h a nákladní vlak do ní vjel rychlostí o 61 km/h vyšší, tzn. 91 km/h. Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce (DI)to bylo bezprostřední příčinou nehody a za její zásadní příčinu označila DI porušení stanovených technologických postupů provozovatele dráhy a dopravce strojvedoucím. DI situaci na trati v souvislosti se značením rychlostí označila za nebezpečnou a vydala doporučení Drážnímu úřadu ke změně předpisů provozovatele dráhy, tedy Správy železnic.

Přestože závěrečná zpráva DI neuvádí příčiny mimořádnosti v systému bezpečnosti, spolu s prezentovanými doporučeními vypovídá zjištěné inspektory DI a prezentované o totálních selháních včetně systému bezpečnosti. Zásadní okolnosti a skutečné příčiny toho, že nákladní vlak vjel rychlostí 91 km/h na místo, které omezoval tzv. rychlostník číslicí 30 na rychlost 30 km/h, jsou skandální.

Zmíněnému omezení rychlosti totiž předcházel rychlostník s číslem 95, který na trati neměl co dělat! Ten utvrdil strojvedoucího, projíždějícího trať po 7 měsících, že se nic nezměnilo, a není divu, že přehlédl předvěstník s návěstí pro traťovou rychlost „Očekávejte traťovou rychlost“ s číslicí „3“, který byl 130 metrů předrychlostníkem 95 s dalšími rychlostníky a číslicemi 100 a 70, následně 125 pro jiné vlaky, dominantně potvrzujícími původní traťové rychlosti bez omezení. Podle příslušného předpisu Správy železnic přitom platí, že předvěstník předvěstí traťovou rychlost od nejbližšího následujícího rychlostníku a tady tomu tak nebylo, když po upozornění na omezení rychlosti původní sestava rychlostníků strojvedoucího utvrdila v tom, že pro něj platí nejvyšší dovolená rychlost 95 km/h.
Přestože právě předpis Správy železnic D1 stanovuje výše uvedená pravidla, ze zprávy DI vyplývá, že gestor předpisu D1hájí popsaný stav tím, že není výslovně zakázán. To by znamenalo, že rychlostníky podle trati jsou na české železnici „zbytečnýmiatrapami“, což nelze připustit.

Česká železnice se pro strojvedoucí stává čím dál větší a hustší džunglí neustále se měnících podmínek a pravidel pro provoz, které určuje namísto nezávislé instituce Správa železnic, zajišťující provozování dráhy i řízení provozu.Zcela evidentní je střet zájmů Správy železnic, která celkem nelogicky zajišťuje předpisovou činnost pro provozování dráhy a její předpisy musí dodržovat železniční dopravci, kteří se dostávají do nevýhodné pozice. Zatímco Správa železnic si předpisy a provozními opatřeními logicky ve svém zájmu „zjednodušuje život“, komplikuje jej dopravcům, kteří jsou hendikepováni i nevýhodnější pozicí už při šetření mimořádností na železnici.

Zcela zásadní je, že stavební činnost v inkriminovaném úseku spolu s realizovanou přeložkou trati měly časově omezený dočasný charakter a byly nejdříve provázeny opatřeními pro přechodné omezení rychlosti, což představuje označení začátku a konce pomalé jízdy, o kterém je strojvedoucí zpraven zvlášť písemným rozkazem. Přes nedostatečně obhájené důvody a ve zprávě DI též protichůdná vysvětlení 15. 7. 2019 Správa železnic přistoupila ke zrušení přechodného a zavedení trvalého omezení traťové rychlosti rychlostníkem 30 km/h, čímž u takto dramatického omezení rychlosti odpadla pojistka písemného rozkazu. Díky nepochopitelnému ponechání původních rychlostníků došlo ke zmatečnému značení a vytvoření nebezpečného stavu, na který byla Správa železnic upozorněna 2 dny před nehodovou událostí Českými dráhami po předchozích negativních zkušenostech a obavách strojvedoucích, kteří sami zažili mezi Chodovou Planou a Mariánskými Lázněmi „horké chvilky“.

O poznatcích strojvedoucích v případě značení osudného rychlostního omezení a dalších okolnostech změny dočasného na trvalé omezení rychlosti přinesla podrobnosti Česká televize již 30. 7. 2019:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2883488-tricitka-misto-devadesatky-prekvapovala-strojvedouci-jiz-pred-nehodou-podle-szdc-je

Podle svojí výpovědi strojvedoucí vlaku 64520 osudného dne při prohlížení jízdního řádu ve služebním tabletu přehlédl předvěstník s číslicí 3 a zaregistroval rychlostník 95 km/h, který jej utvrdil v tom, že na tomto úseku trati nejsou žádné změny. Zároveň byl přesvědčen, že mimořádnosti včetně změn v tabulkách traťových poměrů (TTP) jsou předkládány v listinné podobě v Knize normálií. Tomu odpovídá i zjištění DI, že ve služebním tabletu nebyly před  jeho jízdou přečteny aktuální TTP pro jeho vlak, čítající 13 stran informací.

Podrobnosti v závěrečné zprávě Drážní inspekce:

DI_ChodPlana_190728

Pokud se kdokoliv „prokouše“ závěrečnou zprávou Drážní inspekce, objeví celou řadu okolností, pochybení a systémových chyb, které jednoznačně převažují nad mírou provinění strojvedoucího osudného vlaku Pn64520.

 

                                                                                                 Jindřich Berounský

                                                                                      Svaz Odborářů Služeb a Dopravy   

Příspěvek byl publikován v rubrice Postřehy Jindřicha Berounského. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.