2. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 18. 10. 2017

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 pokračovalo v rámci výjezdního jednání v Berouně.

Došlo k podrobnému probrání všech rozporných bodů a následně zaměstnavatel předložil několik návrhů.  Během dnešního jednání došlo ke shodě v následujících oblastech:

  • penzijního spoření;
  • životního pojištění;
  • výše finančních prostředků k odstraňování případných závad v oblasti BOZP, zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců do celkové výše 60 mil. Kč;
  • principů a zásad poskytování osobního příplatku;
  • poskytování zvláštní odměny i v zaměstnání signalista v žst. Brno hl. n. (500 Kč);
  • ve zvláštních ustanoveních pro odměňování zaměstnanců HZS – příplatek při použití izolačních dýchacích přístrojů se zvyšuje na 250 Kč za 1 hodinu výkonu práce, odměna za odklízení pozůstatků usmrcených osob nebo zvířat se zvyšuje na 350 Kč; dále došlo k navýšení služebního příplatku u některých tarifních stupňů;
  • příplatku za práci ve výškách a nad volnou hloubkou a za vybrané rizikové práce z hlediska prašnosti, hlučnosti a vibrací – navýšení sazby od 5 do 10 metrů (včetně) na 30 Kč, od 10 metrů na 50 Kč a za hodinu práce s určenými stroji (nově se rozšiřuje o rozbrušovačku) na 30 Kč.

                                                                                                                                     

Dále zaměstnavatel předložil návrh Rámcových zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2018; návrh Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2018 a návrh Otázek a odpovědi k používání prostředků FKSP SŽDC.

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.