PKS ČD 2020 podepsána!

Dne 12. 12. 2019 v dopoledních hodinách byla na Českých drahách podepsána Podniková kolektivní smlouva na rok 2020.

Věřím, že zaměstnanci budou spokojeni, i když je PKS 2020 vyjednaným kompromisem a není zcela podle mých představ. Důležité pro mne bylo podepsat smlouvu, která přinese nárůst mezd a nepodkročí nebo neomezí stávající PKS. To se, myslím, nakonec povedlo.

Zaměstnanci mají v příštím roce podpisem PKS ČD, a.s. zajištěno:

 • Mzdový nárůst tarifní mzdy o 4,9%;
 • Smluvní mzdy do limitu 60 000 Kč se zvednou minimálně o 3% a maximálně o dohodnutý tarif;
 • Osobní ohodnocení a objem finančních prostředků na osobní ohodnocení zůstane ve stejném znění jako v roce 2019;
 • Kompenzace za obtížnost pracovního režimu, při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem bude 250 Kč;
 • Příspěvek na stravenky se zvedne na 55 Kč;
 • Příplatek ve výši 150 Kč za každou odpracovanou směnu, v níž je začátek směny nebo konec směny v době mezi 22:00 hod. až 5:30 hod.;
 • Nově vzniká příplatek za flexibilitu zaměstnanců ve dvou variantách od 100 – 500 Kč dle určených parametrů;
 • Odměna za unik tržeb nebude vázaná jen za tržby dle TR 10;
 • Odstupné 10 násobků mzdy pro zaměstnance s praxí u ČD 35 let a více z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti;
 • Změna ve svátkovém právu;
 • Změna příspěvku na penzijní pojištění o 100 Kč atd..

Celou novou PKS ČD, a.s. na rok 2020 zveřejníme ihned, jakmile bude po konečných úpravách k dispozici.

Kadečka Jan

Rubriky: Archiv |

Za poznáním Balatonu

ZO SOSaD Sokolov ve spolupráci se zaměstnavateli pořádá poznávací akci v Maďarsku ve dnech 23. – 27. 3. 2020.

Propozice ke stažení zde: Balaton

Rubriky: Komentáře |

Na SŽDC dnes podepsána PKS 2020…

V tarifních mzdách dojde k nárůstu o 4,5 %, objem prostředků na mzdy stoupne celkem o 5,5 %. Dále došlo ke změnám v odměnách za držení pracovní pohotovosti, příplatku za práci v noci a příplatku za práci o sobotách a nedělích.

Zaměstnanci navíc dostanou ještě v prosincové výplatě na základě pozitivního vývoje hospodaření mimořádnou odměnu ve výši 9 000 Kč.

Novinkou je zavedení příspěvku na dopravu 3 600 Kč zaměstnancům na dopravu. SŽDC tím reaguje na skutečnost, že na řadě tratí skončí České dráhy a přestanou tak platit režijky. Příspěvek se bude týkat všech zaměstnanců.

 

                                                            Bc. Lubomír Michalec, Jiří Skopový, Josef Matys

 

 

Rubriky: Archiv |

PKS SŽDC na rok 2020

Dnes, 6. 12. 2019 ve 12:45 hodin, byla podepsána PKS SŽDC na rok 2020.

Podrobnosti později…

Rubriky: Komentáře |

Státem podporovaný úpadek bezpečnosti na železnici a paralýza Drážní inspekce?

Situace kolem Drážní inspekce (DI) začíná nabývat skandálních rozměrů a zároveň poodhaluje celkový odborný a personální marast vedení resortu dopravy, na který zadělal bývalý ministr dopravy Dan Ťok. Poslední návrh změny systemizace DI, schválený Vládou ČR 18. 11. letošního roku a prezentovaný navrhovatelem – generálním inspektorem (GI) Drážní inspekce Janem Kučerou jako opatření k odstranění duplicitně vykonávaných činností na místě ředitele odboru, a tím zvýšení akceschopnosti úřadu při šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí, se jeví pouze jako jeho osobní záležitost a likvidace svého bývalého nadřízeného pod rouškou služebního zákona. Zkrátka akceschopnost Drážní inspekce se má zlepšit pouze zrušením pozice jednoho z nejdéle sloužících a nejzkušenějších lidí inspekce – v současnosti ředitele Ústředního inspektorátu Romana Šiguta, který vedl do roku 2016 Drážní inspekci 10 let a nějak na něj nezbylo ani podřadnější místo v rámci instituce, o které toho ví moc a dlouhou dobu se od něj Jan Kučera jako náměstek učil.

Skandál je, že generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera nezná zákon č. 266/1994, o  drahách, se kterým je v rozporu, když schválený vládní materiál obsahuje jeho opatření, že: „dochází ke zrušení odboru ústřední inspektorát s úsporou jednoho místa představeného. Oddělení zařazená v tomto útvaru budou podřízena přímo vedoucímu služebního úřadu“. Pan generální inspektor uvedl Vládu ČR v omyl a bude muset nejdříve iniciovat změnu zákona o drahách, který dle ustanovení § 53a, odst. 1 stanovuje, že Drážní inspekce se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty.  

Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera se plně ztotožnil s omezením kompetencí svojí instituce od roku 2017 s novelou zákona o drahách, ale podle všeho v tom má chaos, který lze demonstrovat na zajímavých příkladech. Podle § 53b šetří Drážní inspekce příčiny a okolnosti vzniku vážných nehod na dráze železniční. Příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí může DI šetřit, je-li to vhodné s ohledem na jejich závažnost, opakovanost, souslednost nebo na jejich dopady na provozovatele dráhy a dopravce. Generální inspektor Jan Kučera to pojal tak, že Drážní inspekce šetří, co chce.

Dne 8. 6. 2019 došlo k požáru motorového vozu 831.117 v Praze Stodůlkách, obsazeného 26 cestujícími, kteří sotva stačili utéci a mimořádná událost byla nahlášena DI 15 minut po jejím vzniku. Motorový vůz totálně shořel přes zásah složek integrovaného záchranného systému a motorový vůz byl sešrotován dopravcem cca 4 dny po události bez toho, aniž by Drážní inspekce cokoliv vyšetřila. Nejde vůbec o dopravce a vozidlo, které náklonnost k zahoření mělo. Drážní inspekce na to navenek nijak nereagovala, a to i přes dotazy podle zákona 106, o svobodném přístupu k informacím. Naopak Drážní inspekce v pojetí Jana Kučery zaměstnává kdekoho nesmyslným šetřením banálních událostí typu „usmyknutý přestavník u výhybky“ nebo donekonečna šetřených událostí na přejezdech, z 99 % způsobených řidiči motorových vozidel.

Mezi obdobné nesmysly patří podněty na tzv. pozdní ohlášení mimořádné události s výzvami na zahájení přestupkového řízení, přičemž se například o mimořádné události vůbec nejedná. Jedním z nejpikantnějších případů poslední doby je podnět Drážní inspekce k zahájení přestupkového řízení kvůli údajné mimořádné události v Depu historických vozidel Českých drah, a.s. v Lužné u Rakovníka, kde došlo k banálnímu poškození vozu M 260.001 Stříbrného šípu obsluhou točny, avšak stojícího mimo točnu a bez cestujících. Asi i každý laik pochopí, že zajímat se o malichernost a obsluhu točny, ale nezajímat se o událost, kde bylo požárem ohroženo 26 lidí, je divné. Pod odbornou taktovkou Ministerstva dopravy je ale všechno možné, a tak přejděme ke způsobu obsazování funkcí na Ministerstvu dopravy a jeho podřízených institucích.   

Fenoménem poslední doby a nástrojem ke zlepšení obsazování funkcí ve státní správě měl být tzv. služební zákon, který byl původně přijat ze 3 důvodů. Mělo jít o profesionalizaci státní správy, její stabilizaci a odpolitizování. Šlo o to, aby byli chráněni ti zaměstnanci, co si řádně plní své povinnosti, jednají nestranně, nebojí se rozhodovat, aby se zamezilo účelovým personálním změnám zvláště na nejvyšších postech státní správy – tzn. nebylo možné dosazovat na tyto posty přátelé nebo známé a zbavovat se „nepohodlných“.   Z provedených změn v poslední době, týkajících se organizace a bezpečnosti železniční dopravy je patrné, že dnešní výsledný chaos v institucionálním zajištění bezpečnosti železnice představuje opak a byl účelově připravován od roku 2016 jako nástroj pro nekontrolovatelnost prostředí, do kterého vstoupí více dopravců, u kterých se s trochou nadsázky jedná o „soutěž, kdo dříve vyrobí strojvedoucího“, pokud se ho nepodaří sebrat Českým drahám, a.s..

Je veřejným tajemstvím v rámci rezortu dopravy, co se přesně v roce 2016 odehrávalo a jak. se odehrálo výběrové řízení na generálního inspektora Drážní inspekce dle přechodných ustanovení zákona o státní službě, v rámci tzv. „přesoutěžení“. V té době byla zároveň projednávána novela zákona o dráhách , která odebírala oprávnění pro DI provádět prevenci a která zcela měnila (k horšímu) systém šetření mimořádných událostí v drážní dopravě (MU). Místo v rámci „výběrového řízení“ obhajoval Mgr. Roman Šigut (DI vedl od roku 2006), jeho koncepce byla zachování dosavadního systému propojení šetření MU a prevence – nesouhlasil s novelou zákona o dráhách, do výběrového řízení se přihlásil i jeho náměstek Mgr. Jan Kučera – ten proti novele zákona o dráhách nevystupoval a byl připraven ji realizovat dle představ ministerstva dopravy (MD). Novelu zákona o dráhách připravovali na MD Ing. Kušnír (ředitel odboru drah) pod vedením náměstka ministra Ing. Němce, a Mgr. Vavřina (ředitel odboru legislativy) pod vedením náměstka ministra Mgr. Kopřivy. Celé to zastřešoval tehdejší státní tajemník Ing. Čoček. Ve výběrovém řízení uspěli Roman Šigut i Jan Kučera, na návrh ministra Ťoka vláda jmenovala od 1. 7. 2016 GI DI Mgr. Kučeru, kterému k funkci měli pomoci jeho přátelé z MD – Ing. Hlubučková (nyní ředitelka auditu na MD), Mgr. Vavřina (nyní státní tajemník na MD) a především Mgr. Kopřiva, který byl vůči Mgr. Kučerovi osobou blízkou. O tom, jak čisté a transparentní to vše bylo, svědčí, že se Roman Šigut o změně dověděl až v době jednání Vlády ČR – vše bylo v naprostém utajení. Proti výběrovému řízení  jako protizákonnému se Mgr. Šigut brání soudní cestou a zatím bez výsledku. Nejprve byl převeden na funkci náměstka GI, místo však Mgr. Kučera za pomocí již nového státního tajemníka Mgr. Vavřiny záhy zrušil a Mgr. Šigut byl převeden o další stupeň řízení níž na ředitele Ústředního inspektorátu, tedy na místo, které se nyní opět ruší.

Samotné výběrové řízení v roce 2016 stojí ještě za bližší vysvětlení. Jeho organizace a administrace byla plně v gesci státního tajemníka Ministerstva dopravy, kterým byl tehdy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Do funkce byl jmenován, i když nesplňoval základní předpoklad pro jmenování dle zákona o státní službě, a to potřebnou praxi. Jmenování státního tajemníka MD bylo protiprávní, tzn. všechna jeho rozhodnutí a kroky, které z titulu této funkce učinil, by v právním prostředí znamenaly neplatnost, tedy i ty ve výběrovém řízení na GI DI. Právní a politickou odpovědnost za fatální chybu – stav, že státním tajemníkem MD byl někdo, kdo ani neměl být do této funkce jmenován má primárně bývalý ministr dopravy Ťok, který se paradoxně podílel na schvalování zákona o státní službě. Státní tajemník MD byl ve výběrovém řízení na GI DI navíc ve střetu zájmů – působil totiž zároveň jako předseda řídicího výboru dopravce České dráhy, a. s., a člen správní rady provozovatele dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. – byl tedy členem nejvyšších orgánů subjektů, které byly nejčastěji předmětem šetření a kontrol ze strany Drážní inspekce, na kterých má být DI nezávislá. Výběrovou komisi na GI DI musí dle zákona o státní službě jmenovat jedině Vláda ČR, nicméně se tak nestalo a jmenoval ji přímo státní tajemník MD. Tím překročil jemu svěřenou zákonnou pravomoc a logicky zapříčinil nezákonnost celého výběrového řízení. Vládě ČR bylo znemožněno nejen rozhodnout o jmenování výběrové komise jako celku, ale i nominovat do této komise svého člena. Žádný z členů výběrové komise neměl kvalifikaci (odbornou způsobilost, znalosti) z problematiky šetření drážních nehod, což je hlavní činnost DI, potažmo jejího generálního inspektora. Rozhodnutí ministra dopravy Ťoka předložit materiál na jmenování GI DI ke schválení Vládě ČR znamenalo, že vláda rozhodla na základě celého řetězce protiprávních kroků MD, čímž byla úmyslně či z nedbalosti uvedena kolektivně v omyl. Nezákonné jmenování na nejvyšší místa v rezortu MD však nebylo jediné.

Vedle toho je z výsledků nedávno provedeného auditu Evropské agentury pro železnice (ERA), který proběhl v září a v říjnu, zřejmé, že v oblasti bezpečnosti, kterou reprezentuje Drážní úřad i Drážní inspekce, má Česká republika co dohánět, a to personálně i odborně. Auditorský tým ERA hodnotí kriticky politický vliv a novou redukci zaměstnanců řešících  drážní bezpečnost negativně s tím, že zcela nepochopen je systém řízení bezpečnosti na železnici v rámci EU a systém posuzování rizik. Na české železnici je toho času pro EU málo uvěřitelný stav, jako kdyby na silnici nepůsobily hlídky dopravních policistů a neměřily rychlost, nepokutovaly za přestupky. Systém kontroly české železnice spočívá hlavně v dopředu ohlášeném tzv. „státním dozoru“, na který se jde náležitě dopředu připravit, aby bylo vše v pořádku. Úspory na bezpečnosti železniční dopravy jsou za zvyšujících se výkonů železnice i počtu dopravců zcela nesmyslné a v kontextu s nutností přiblížit se systému řízení bezpečnosti EU dvojnásob.  

 

V Praze 4. 12. 2019

 

                                                                                  Jindřich Berounský

                                                                        Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Komentáře |

Informace z kolektivního vyjednávání o podobě PKS ČD Cargo.a.s. pro rok 2020/2021.

Zástupci odborových svazů (OC) působících u společnosti ČD Cargo, se sešli dne 19. 11. 2019 k přípravě protinávrhu PKS 2020/2021.Na začátku jednání byli přítomni zástupci zaměstnavatele a OC byl prezentován návrh podnikatelského plánu pro rok 2020.

Další jednání proběhlo 29. 11. 2019 v sídle OSŽ v Praze Vysočanech za účasti vedení společnosti a zástupců všech OC působících u ČDC.
Za zaměstnavatele byli přítomni výkonný ředitel Ing. Tóth, člen představenstva Ing. Škvařil finanční ředitel, Ing. Šimek, personální ředitel Ing. Bakalář, vedoucí oddělení 010/3 Mgr. Kreischová a Ing. Kreische.

Výkonný ředitel Ing. Tóth v úvodu jednání odprezentoval současnou situaci v ČD Cargu a přednesl vize pro příští rok, plánované investice/například nákup lokomotiv a vozů různých řad a dále výhled přeprav v příštím období.
Jednání pokračovalo čtením základního textu návrhu PKS, kde došlo ke shodě. Jednalo se převážně o technické úpravy textu.

Další jednání proběhne ve dnech 9. a 10. 12. 2019 opět v sídle OSŽ.

                                                                      Za SOSaD Milan Mikeš, Jana Bartáková

Rubriky: Komentáře |

8. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC ze dne 2. prosince 2019

Dne 2. prosince 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.

Na začátku jednání bylo jednáno o příspěvku na dopravu na období jízdního řádu od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 – 3. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019 a PKS po 31. 12. 2019. Dvě odborové organizace potvrdily, že nadále nesouhlasí s navrhovanou výší tohoto příspěvku.

Dále zaměstnavatel předložil návrh na jednoroční platnost PKS včetně odůvodnění tohoto návrhu – odborové organizace nesouhlasily a požadují dvouletou platnost PKS.

V návrhu č. 2 dnešního dne zaměstnavatel zvýšil částku zvláštní odměny určené k motivaci zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou oproti svému poslednímu návrhu ze dne 22. 11. 2019, ponechal navýšení odměny pracovníka dozoru, navýšení tarifních mezd, navýšení objemu použitelného pro výplatu výkonových odměn a navýšení procenta příplatku za práci v noci. Odborové organizace s tímto návrhem vyslovily nesouhlas.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pátek 6. prosince 2019 v Praze.

Rubriky: Komentáře |

O Jihomoravské „dopravní gubernii“ České republiky i Evropy aneb „Když Radim Jančura radí o ekonomice železnice Jihomoravskému kraji, ale výsledky hospodaření svého holdingu dlouhodobě tají“

V rámci České republiky začíná být Jihomoravský kraj „samostatnou dopravní gubernií“, kterých může být po jeho vzoru brzy 14, a tak už zanedlouho mohou cestující v České republice pod „metodickým vedením“ Ministerstva dopravy za probíhajícího upevňování hranic krajů co by oblastí rozličných kreativních nápadů ve veřejné dopravě čekat a studovat různé tarify i způsoby odbavení a nastupování do vlaku. S nadsázkou je možné předvídat, že třeba i přemírou dobrého vína v kraji se od České republiky Jihomoravský kraj brzy oddělí a nejen to, zřejmě vystoupí i z Evropské unie, takže se ani nespojí se sousedním Rakouskem.

Těžko uvěřitelný příběh se zatím odehrává v oblasti veřejné železniční osobní dopravy, kde Jihomoravský kraj – doposud vzor v organizaci veřejné dopravy alespoň krajským dispečinkem a návazností všech druhů dopravy zjistil, že je nejlepší ze všech krajů v čerpání evropské dotace z Operačního programu Doprava II na vozidla, kterou ve výši 5,5 mld Kč „vysál téměř celou“ z necelých 8 miliard Kč na úkor ostatních krajů jako nejlépe připravený, takže by mohl dokázat více než umí Evropa, Evropská unie a slovutná Evropská komise, která už řeší, že cestující by měl být kdekoliv v Evropské unii odbaven odkudkoliv a kamkoliv jedním jízdním dokladem, a to bez ohledu na nějaké národní systémy. V Jihomoravském kraji to tak nebude. Celá Evropa bude muset vstřebat jeho tarifní podmínky a má možnost využít úžasného odbavovacího systému a dlouhodobě precizovaného projektu POSEIDON, o kterém zatím nikdo netuší kromě obyvatel Jihomoravského kraje.

Společnost KORDIS JMK jako koordinátor železniční, regionální autobusové a městské hromadné dopravy v Jihomoravském kraji od roku 2013 ve spolupráci s dopravci a objednateli dopracovala do dokonalosti odbavování cestujících v kraji, které je prohlášeno za moderní. Název POSEIDON vznikl jako akronym ze slov: Pohodlný Odbavovací Systém Elektronických Integrovaných Dokladů, ale přestože uživatelsky a spolehlivostí zdaleka nedosahuje úrovně aplikací Českých drah, v aktérech systému a určitě i cestujících evokuje dokonalost podobností názvu se jménem starořeckého boha moře a vodního živlu Poseidóna.

Vraťme se ale k meritu věci. Jihomoravský kraj si má pořídit vlastní vlaky a 21. listopadu 2019 o tom rozhodli krajští zastupitelé, když po dlouhé diskusi schválili nákup 37 elektrických jednotek od Škody Transportation za 6,7 miliardy korun. Z toho má 85 procent pokrýt evropská dotace.Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s., (ČD) Václav Nebeský napsal hejtmanovi a Radě Jihomoravského kraje dopis, datovaný 5. 11., s upozorněním na rizika nákupu vozidel do vlastnictví kraje a nabídkou investice ČD s výzvou k jednání o smlouvě o závazku veřejné služby, účinné už záhy v přechodném období od 1.1. 2020 a s poukazem na to, že tato smlouva nerespektuje reálnou kapacitu vlaků, ale objednává a hradí jen objednatelem stanovenou kapacitu v místo kilometrech, která neodpovídá skutečně provozovaným soupravám vlaků. Smlouva byla označena právem za ekonomicky nevýhodnou pro ČD. Na dopis ČD reagoval dopisem hejtmanovi, Radě i Zastupitelstvu Jihomoravského kraje, datovaným 17.11., podnikatel a občan Jihomoravského kraje Radim Jančura, který označil záměr pořídit vozidla do vlastnictví kraje z OPD za největší počin Jihomoravského kraje v jeho historii, který bude mít pozitivní vliv na život občanů kraje i Brňanů. Oba dopisy zveřejnil web Zdopravy.cz, kde jsou ke stažení na následujícím linku:

https://zdopravy.cz/jihomoravsti-zastupitele-rozhoduji-o-miliardovem-nakupu-novych-vlaku-cd-jim-ho-rozmlouvaji-37633/

Poučný materiál Radima Jančury, hanobící podklady ČD,musel zastupitele přesvědčit o výhodnosti pronájmu vlastních vozidel vysoutěženému dopravci a pro laika vypadá senzačně. Pominu-li, že došlo k porovnání nákupu souprav nových vlaků s nákupem automobilu, a že na vstupech a v odhadech létají Radimu Jančurovi desítky miliónů, nepodložených vůbec ničím, a vedle sebe operuje termíny jako náklady na vlakový kilometr celkem a maximální náklady na vlakový kilometr celkem, Radim Jančura zapomněl říci zastupitelům to zásadní, co staví čísla o výhodnosti nákupu vozidel krajem úplně jinak.

Kraje nejsou zřízeny k podnikání v oblasti pronájmu movitého majetku, proto nesplňují podmínku zákona o DPHa narozdíl od dopravce nemohou odečíst DPH na vstupu, takže Jihomoravský kraj zaplatí při sazbě DPH 21 % cca 1,4 mld Kč navíc, a to bez možnosti odpočtu na vstupu. Pořizovací cena se tak v konečném důsledku pohybuje na 15% ceny vozidel bez DPH + celou výší DPH, tedy v částce vyšší než 2,3 mld. Kč. Podmínky pronájmu železničních kolejových vozidel navíc obsahuje dopis Evropské komise čj. REGIO.DDG2.F.3/MP D(2016)4251419, stanovující zásadní podmínku: „Pokud železniční podniky platí za pronájem, sazba musí odpovídat podmínkám na trhu“, tj. nájem musí představovat cenu obvyklou na trhu. Pronájem však není „veřejnou službou“, kterou se zajišťuje dopravní obslužnost a je z tohoto pohledu tzv. „příjmem projektu“, kterým se krátí poskytnutá dotace EU v poměru, ve kterém byla poskytnuta na vozidla (15 : 85).

Je diskutabilní, kolik má kraj vlastních zdrojů, ale na podstatnou část investice si bude muset vzít úvěr. Jihomoravský kraj v konečném důsledku vynaloží ze svého 6 650 900 000 Kč. 1 396 689 000 Kč DPHa k tomu bude zatížen úroky podle výše úvěru, které Radim Jančura „věští ze skleněné koule“. Po dodání posledního vozidla ze zakázky, čítající 37 elektrických jednotek, teprve může být zažádáno o uvolnění dotace, pokud vůbec bude v alokované výši po důkladném posuzování přiznána. Délka posuzování je další velkou neznámou, když ČD mají zkušenost, že doposud nejsou proplacena vozidla, dodaná v roce 2017.

Radim Jančura se při pokusu o porovnání pořízení vozidel z OPD krajem a dopravcem ČD dobral nesprávně k investičním nákladům kraje při pořízení vozidel 1 167 276 Kč a dopočítal se k senzačním 12,36 Kč na vlkm (vedle 76,90 Kč/vlkm u vozidel pořízených ČD a odpisů 30 let), když vychází z úvěru na 30 let a úroku 1,5 % p.a., avšak zcela vynechal pro kraj zásadní zaplacení DPH ve výši 1,4 mld Kč do nenávratna, k tomu přirozeně neřeší možnou prodlevu dodání vozidel a jejich proplacení, které jsou velmi pravděpodobné, od toho se odvíjející další náklady, díky kterým Jihomoravský kraj možná zaplatí vozidla 2 krát. Pronájem je ekonomicky oprávněným nákladem, který dopravce, jemuž budou vozidla pronajata, uplatní do vyúčtování kompenzace (prokazatelné ztráty), kterou kraj zaplatí.Příjem z pronájmu je příjmem projektu, kterým se ponižuje poskytnutá dotace, tzn. vrací se poměrná část poskytnuté dotace v poměru, kterým byla financována vozidla. Kraj tak postupně vrátí větší část, ne-li celou vzhledem k těžko odhadnutelným podmínkám trhu a současné výši pronájmu vozidel na trhu.

Radim Jančura je obdivuhodný podnikatel – kaskadér, který přivedl do veřejné dopravy, a to na železnici i do autobusů, nové zákazníky, ale doposud nevíme za kolik. Zastupitelům Jihomoravského kraje prostě „vysypal z rukávu“ nesprávná čísla. Než si zase napříště zastupitelé Jihomoravského kraje nechají radit a přečtou nějaké ekonomické poučky Radima Jančury, měli by v obchodním rejstříku pohledat konsolidovanou účetní závěrku holdingu Student Agency. Dodnes, v rozporu se zákonem o účetnictví, nebyla zveřejněna žádná a nikomu to nevadí. Ani Ministerstvu dopravy, které na základě nejnižší ceny vlakokilometru v obálce zadalo výkony páteřní moravské linky R8 od letošního prosince na 8 let Regiojetu Radima Jančury, jehož počty si však určitě pozornost zasluhují a víme, že mu nedělá problém vypálit jakékoliv číslo. Radí však ministru dopravy a nedělá mu problém „ukřižovat premiéra Babiše, když něco podělá“. Někdo nad ním a jeho holdingem zkrátka drží ochrannou ruku.

Jihomoravský kraj je v trochu jiné situaci. Vydává se dlouhou a riskantní cestou do neznáma, kde to je o politické odpovědnosti za případné ohrožení financování kraje,jeho zadlužení, omezení rozvoje i investic a ohrožení mobility občanů s vědomím, že tato cesta má v soukromém sektoru už svého jasného vítěze.

V Praze 27. 11. 2019

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Komentáře |

7. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC ze dne 22. listopadu 2019

Dne 22. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.

Na začátku jednání proběhla diskuze o podobě příspěvku na dopravu na období jízdního řádu od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 – 3. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019 a PKS po 31. 12. 2019. Došlo ke shodě nad úpravou podmínek vyplacení příspěvku. Vzhledem k tomu, že stále nedošlo ke shodě na straně odborových organizací o požadované výši příspěvku na dopravu, nebylo o této problematice dále jednáno.

V další části jednání došlo k dohodě o úpravě podmínek zajištění očkování zaměstnanců proti klíšťové encefalitidě a proti hepatitidě.

Dále bylo jednáno o navýšení sazeb tarifních mezd; stanovení navýšených sazeb odměn z dohody pro pracovníka dozoru; navýšení procentuální výše příplatku za práci v noci. V souvislosti s dalším návrhem zaměstnavatele na zvýšení tarifních mezd bylo ze strany zaměstnavatele konstatováno, že musí být hledány zdroje v již dohodnutém textu kolektivní smlouvy – v motivační zvláštní odměně zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou a v disponibilním objemu mzdových prostředků bez OON pro výplatu výkonové odměny. Ke shodě nedošlo a všechny otevřené body zůstávají v rozporu.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pondělí 2. prosince 2019 v Praze.

Rubriky: Archiv |

Evropa se právem obává o bezpečnost české železnice

Zatímco Vláda dnes (18. 11. 2019) schvaluje tzv. Systemizaci služebních a pracovních míst na rok 2020, která počítá se zajímavými redukcemi zaměstnanců Drážní inspekce a Drážního úřadu, v odborných kruzích je veřejným tajemstvím, že aktuální auditní zpráva Evropské agentury pro železnice – European Union Agency for Railways (ERA) z auditu, který proběhl v září a v říjnu, hovoří o tom, že bezpečnost na české železnici je řešena nedostatečně především personálními kapacitami a kontrolami v provozu. To, co má Vláda schvalovat, je tak v rozporu se závěry návrhu auditní zprávy ERA, která se má projednávat na Ministerstvu dopravy v lednu 2020, přitom na ministerstvu se o nelichotivé zprávě ví.

Dva úřady, které mají přímý vliv na bezpečnost drážní dopravy – Drážní úřad (DÚ) a Drážní inspekce (DI), mají přijít o další část zaměstnanců za situace, kdy česká železnice zažívá boom především v oblasti osobní dopravy, vedle toho se nelogicky snižuje počet lidí, zabývajících se bezpečností na dráhách, kde již vznikla situace, jako by na silnici namátkově nekontrolovala řidiče dopravní policie. Vedle toho se u soukromých dopravců trhají rekordy v krátkosti přípravy nových strojvedoucích, zároveň se zvolnily podmínky pro jejich zdravotní způsobilost.

Kuriózní je, že 5 mld. Kč na kompenzace za státní slevy jízdného si naše republika může dovolit, ale 3,6 mil. Kč alespoň na zachování současného personálního stavu u institucí, které ovlivňují bezpečnost desítky tisíc provozních zaměstnanců a milionů cestujících, nikoliv.

Podívejme se ale podrobněji, o čem připravované změny na DI a DÚ jsou a jak jsou oficiálně vysvětleny

Drážní úřad

Celkové snížení počtu systemizovaných míst vychází z provedené analýzy činností a má dopad do organizační struktury úřadu. Cílem změn je zejména sjednocení organizačních struktur v územních odborech sekce infrastruktury. V komentáři Ministerstva dopravy ke státnímu rozpočtu je uvedeno, že počet zaměstnanců organizace pro rok 2020 je oproti roku 2019 snížen o 6 , tj. na 109 zaměstnanců, v tom 100 státních zaměstnanců a 9 zaměstnanců v pracovním poměru.

Drážní inspekce

Dochází ke zrušení odboru ústřední inspektorát s úsporou jednoho místa představeného. Oddělení zařazená v tomto útvaru budou podřízena přímo vedoucímu služebního úřadu. Cílem je odstranění duplicitně vykonávaných činností na místě ředitele odboru, a tím zvýšení akceschopnosti úřadu při šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí. V komentáři Ministerstva dopravy ke státnímu rozpočtu je uvedeno, že počet zaměstnanců organizace pro rok 2020 je oproti roku 2019 snížen o 1 zaměstnance, tj. na 38 zaměstnanců, v tom 38 státních zaměstnanců.

U Drážní inspekce se zastavme. V posledních letech se dramaticky snížil počet zaměstnanců Drážní inspekce ze 48, resp. 49 systemizovaných, na současných 39 zaměstnanců, a tak snížení o 1 zaměstnance vypadá jako něco, co by nemělo vyvolat nějakou polemiku. Jenže opak je pravdou. Už z pouhých odůvodnění k navrhovaným změnám k systemizaci lze rozpoznat, že jsou mimo realitu a mají uměle odůvodnit neodůvodnitelné, alespoň dle nic neříkajících frází nebo dokonce absolutních nesmyslů – např. mimořádné události na Drážní inspekci šetří inspektoři územních inspektorátů, nikoliv zaměstnanci ústředního inspektorátu, takže argument akceschopnosti je úplně „mimo mísu“ a všem v rezortu dopravy, kteří znají problematiku, to je zřejmé. U Drážní inspekce se pouze potvrdilo, že vystudovaný matematik v jejím čele – Mgr. Jan Kučera si pouze vyřizuje účty se svým bývalým nadřízeným Mgr. Romanem Šigutem, nad kterým v rámci posledního „přesoutěžení“ vedení Drážní inspekce za podivuhodných okolností „zvítězil“, když měl oproti svému bývalému představenému Šigutovi, když se ve finále vybíralo, významný bonus v „přátelství“ s náměstkem ministra dopravy Kopřivou.

V roce 2020 nejen v souvislosti s opatřeními tzv. 4. železničního balíčku přibudou DÚ a DI další povinnosti, které přinesou jednoznačně navýšení personální kapacity, do toho o nás mluví nelichotivě audit, takže stávající kroky jsou nevysvětlitelné, navíc v případě DI jde o vyřizování osobních účtů v plné nahotě. Evropa se právem obává o stav bezpečnosti na české železnici, kde vítězí soukromé zájmy nad bezpečností železničního provozu a hlavně cestujících.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |