Pokyny k LDT Chorvatsko – Nemira 2016

Pokyny k odjezdu a příjezdu

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Turnaj v malé kopané – Jílové u Děčína – 2. července 2016

Propozice k turnaji ke stažení zde …

fotbalovy-mic-arsenal-fc-s-podpisy-vel-1

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Poděkování

P_20160421_121834 (2)

Vážení kolegyně a kolegové,

chtěl bych Vám všem poděkovat za hlasy, které jste mi dali při volbách do dozorčí rady Českých drah, a.s.. Přestože nestačily na mé zvolení, není všem dnům konec a vynasnažím se hájit Vaše zájmy i mimo tento orgán, tak jako doposud.

                                                                                                             S úctou Jan Kadečka

Rubriky: Komentáře |

Akce – PŘEJEZD KRUŠNÝCH HOR na kolech – Sokolov – 18.06.2016

Propozice akce ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Informace z jednání na SŽDC ze dne 26. 4. 2016

Jednání zahájil a řídil personální ředitel Ing. Koucký, který přednesl k projednání návrh novelizace Směrnice č. 110 Předepisování náhrad škod zaměstnancům. Ač jsme k tomuto dokumentu již připomínky dávali  a některé byli zapracovány, nelíbila se nám  tato část:

Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

             Příklad č. 1:

Při cestě hromadným dopravním prostředkem je zaměstnanci odcizen svěřený služební mobilní telefon, který měl v zadní kapse kalhot. Pachatel nebyl zjištěn. Policie případ odloží. Zaměstnanec je povinen nahradit škodu v plném rozsahu.

Dle nás si tento příklad protiřečí s předchozí větou. Tím, že byl zaměstnanec obětí trestného činu, ztráta vznikla bez jeho zavinění. Následná zoufalá diskuze, že pokud má telefon v přední kapse, tak za nic nemůže a pokud v zadní, tak ano, nepotřebuje dalšího komentáře…

Další informací byl přechod 325 zaměstnanců  z ČD, a.s. v souvislosti s převodem majetku k 1. 6. 2016. Pro tyto zaměstnace bude momentálně platit PKS Českých drah. V této souvislosti musí být otevřen katalog zaměstnání, neboť SŽDC nemá  a katalog musí být aktualizován. Možná by bylo dobré toho využít a pokusit se navýšit třídy u některých výpračích, případně signalistů a konečně je pořádně ohodnotit.

V souvislosti s avizovanou změnou Zákoníku práce, bylo odsouhlaseno nenaplňovat některá ustanovení článků 14 a 41, přílohy č. 2, PKS 2016 – 2017.

Na závěr Ing. Pospíšil představil, celkovou Zprávu o stavu BOZP za rok 2015.

                                                                                                  Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Putování po severním Polsku

SOSaD pořádá, ve spolupráci se zaměstnavatelem 1. – 4. 8. 2016, kulturně sportovní akci, tentokrát u našich severních sousedů.

Propozice jsou ke stažení zde: Propozice Polsko

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Turnaj v kopané „O pohár Předsedy SOSaD“ – 25. června 2016 – Františkovy Lázně

Propozice k turnaji ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Kulturně sportovní akce – Po stezkách vinohradu Mikulov 24. – 26. 10. 2016

Propozice Mikulov ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Pro volby do dozorčí rady Českých drah, a.s. máme svého kandidáta

P_20160421_121834 (2)

Vážení členové SOSaD, čtenáři našich stránek a příznivci našeho odborového svazu!

Generální rada SOSaD rozhodla o nominaci svého kandidáta pro volby do DR ČD, a. s. z řad zaměstnanců ČD, které se mají konat koncem dubna 2016.

Kandidátem SOSaD je Jan Kadečka, vlakvedoucí Českých drah a toho času i předseda svazu.

Kandidát se zavazuje, že pro případ svého zvolení bude pravidelně informovat své voliče o činnosti dozorčí rady, což se podle mého názoru do nynějška nikterak neděje.

Kandidát v případě svého zvolení hodlá dbát, aby rozhodování dozorčí rady bylo v souladu se zájmy zaměstnanců Českých drah, chce dohlížet na řádné hospodaření Českých drah, a. s. a plnit další povinnosti vyplývající z právních předpisů a ze stanov Českých drah, a.s. – mimo jiné v rámci činnosti dozorčí rady dozírat na činnost představenstva včetně voleb a odvolávání jeho členů.

To všechno jsou stálé povinnosti pro členy DR volené zaměstnanci z jejich řad. Generální rada SOSaD věří, že v osobě tohoto kandidáta dojde v případě jeho zvolení k řádnému naplňování těchto úkolů a hájení Vašich zájmů i opravdových zájmů Českých drah, a navrhuje Vám, abyste volili tohoto kandidáta.

                                                                        JUDr. Jiří Rokos, člen generální rady SOSaD

Rubriky: Archiv |

Národní parky Severní Dalmácie

Již obsazeno!!!   Možno několik zájemců přihlásit jako náhradníky.

SOSaD dále pořádá, ve spolupráci se zaměstnavatelem SŽDC, 14. – 18. 9. 2016 kulturně sportovní akci v Chorvatsku.

Propozice ke stažení najdete zde: Propozice Chorvatsko

Rubriky: SOSaD pořádá ... |