Článek o režijkách – I. část

Jak železničáři a důchodci užívají zaměstnanecké jízdní výhody (pokud vůbec) a hlavně:

 Jak dlouho ještě budou?

  1. část

České dráhy se stále více a opakovaně nechávají slyšet, že zaměstnanecký tarif jízdného pro zaměstnance a jejich některé rodinné příslušníky je jim břevnem v oku, protože jim tuto výši jízdného a podmínky pro něj (tedy zejména okruh osob oprávněných používat takové jízdné) nařizuje ministr dopravy v ustavení § 33 zákona č. 77/2002 Sb. (ve znění pozd. předpisů). V důsledku toho ČD vláčí na svých bedrech haldu režistů, kteří svým údajně směšně nízkým jízdným téměř ruinují hospodaření Českých drah, protože ty by měly zhruba o půl miliardy větší příjem z jízdného, než kdyby místo režistů vozily zákazníky s jiným druhy slev.  Ale co nadělají, ministr rozhodl (rozhoduje) podle platného (a prý špatného) zákona a tak ČD nemohou být ve výraznějším zisku (možná vůbec nějakém zisku).

A také do veřejných soutěží vyhlašovaných MD se ČD ze stejných důvodů nemohou přihlásit. Tedy přihlásit se mohou, ale nemohou vyhrát, protože jim za hrbem sedící halda režistů, která, resp. náklady na ně, každé výběrové řízení zhatí přibližně o tuto částku, když režisti se na úkor ČD fakticky obohacují; jeden novinář dokonce napsal, že tyto osoby takovou částku dokonce ČD fakticky dluží.

Rubriky: Komentáře |

Cyklovýlet KOLEM OKOLO OHŘE – 12. srpna 2016

Propozice Cyklovýlet od pramenů Ohře ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Jednání podnikových výborů a generální rady Svazu Odborářů Služeb a Dopravy 9. 6. 2016

Stručný přehled hlavních bodů a postřehů z jednání firemních výborů ČD, ČD Cargo, SŽDC a generální rady SOSaD

Kromě organizačních záležitostí a podpůrného fondu se jednání zabývala otázkami budoucnosti železnice jako takové a především Českých drah, a.s. (ČD), v souvislosti s novelou zákona o drahách, který by se dal nazvat také „proti Českým drahám“. Novela Zákona č. 266/1994 Sb. O drahách má za cíl implementovat evropskou legislativu, resp. Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES. Proto získala přívlastek transpoziční.

Celý příspěvek zde.

Rubriky: Komentáře |

Sinsheim a Legoland

Odjezd do SRN je 11. 6. 2016 ve 3:00 od vlakového nádraží v Děčíně, dále ve 3:30 z Ústí od „myší díry“ a v 6:40 ze Sokolova z čerpací stanice ONO vedle dálnice. Návrat 12. 6. 2016 v nočních hodinách.

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Sportovní akce – Nízké Tatry 1. – 4. září 2016

Propozice ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Pokyny k LDT Chorvatsko – Nemira 2016

Pokyny k odjezdu a příjezdu

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Turnaj v malé kopané – Jílové u Děčína – 2. července 2016

Propozice k turnaji ke stažení zde …

fotbalovy-mic-arsenal-fc-s-podpisy-vel-1

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Poděkování

P_20160421_121834 (2)

Vážení kolegyně a kolegové,

chtěl bych Vám všem poděkovat za hlasy, které jste mi dali při volbách do dozorčí rady Českých drah, a.s.. Přestože nestačily na mé zvolení, není všem dnům konec a vynasnažím se hájit Vaše zájmy i mimo tento orgán, tak jako doposud.

                                                                                                             S úctou Jan Kadečka

Rubriky: Komentáře |

Akce – PŘEJEZD KRUŠNÝCH HOR na kolech – Sokolov – 18.06.2016

Propozice akce ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Informace z jednání na SŽDC ze dne 26. 4. 2016

Jednání zahájil a řídil personální ředitel Ing. Koucký, který přednesl k projednání návrh novelizace Směrnice č. 110 Předepisování náhrad škod zaměstnancům. Ač jsme k tomuto dokumentu již připomínky dávali  a některé byli zapracovány, nelíbila se nám  tato část:

Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

             Příklad č. 1:

Při cestě hromadným dopravním prostředkem je zaměstnanci odcizen svěřený služební mobilní telefon, který měl v zadní kapse kalhot. Pachatel nebyl zjištěn. Policie případ odloží. Zaměstnanec je povinen nahradit škodu v plném rozsahu.

Dle nás si tento příklad protiřečí s předchozí větou. Tím, že byl zaměstnanec obětí trestného činu, ztráta vznikla bez jeho zavinění. Následná zoufalá diskuze, že pokud má telefon v přední kapse, tak za nic nemůže a pokud v zadní, tak ano, nepotřebuje dalšího komentáře…

Další informací byl přechod 325 zaměstnanců  z ČD, a.s. v souvislosti s převodem majetku k 1. 6. 2016. Pro tyto zaměstnace bude momentálně platit PKS Českých drah. V této souvislosti musí být otevřen katalog zaměstnání, neboť SŽDC nemá  a katalog musí být aktualizován. Možná by bylo dobré toho využít a pokusit se navýšit třídy u některých výpračích, případně signalistů a konečně je pořádně ohodnotit.

V souvislosti s avizovanou změnou Zákoníku práce, bylo odsouhlaseno nenaplňovat některá ustanovení článků 14 a 41, přílohy č. 2, PKS 2016 – 2017.

Na závěr Ing. Pospíšil představil, celkovou Zprávu o stavu BOZP za rok 2015.

                                                                                                  Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |