Pernink – další zbytečná nehoda s mrtvými a raněnými!

Kolik je potřeba obětí železničních nehod, aby někdo dokopal Ministerstvo dopravy (MD) k systémovému řešení bezpečnosti, odpovídajícímu 21. století? Namísto toho právě MD způsobilo bezpečnostní džungli na české železnici a skrečovalo řešení zabezpečení železničních tratí s tzv. zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu D3, tj. na kterých provoz řídí dispečer z jednoho místa a strojvedoucí jsou povinni se mu ve stanovených dopravnách ohlásit a požádat ho o svolení k další jízdě.

Pernink 7. 7. 2020 – strojvedoucí osobního vlaku číslo 17113 Johanngeorgenstadt – Karlovy Vary dolní nádraží se rozjíždí včas v 15.07 z Perninku a má za to, že křižuje v Nových Hamrech, jako tomu je o sobotách, nedělích a svátcích – s vlakem 17112 Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt. Tak tomu bylo shodou okolností díky svátkům od soboty až do pondělka 4. – 6. 7. Jenže on je první pracovní den, avšak úterý 7. 7. a proti němu jede vlak 17110 o 31 minut dříve, se kterým má křižovat už v Perninku. Krátce po odjezdu z Perninku dochází k čelní srážce obou vlaků v oblouku a nepřístupném lesním porostu. V případě trati 142 Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt jde v úseku Nejdek – Potůčky opět o srážku vlaků na trati se zjednodušeným řízením podle předpisu D3, když dispečer, resp. výpravčí DOZ Nejdek, kam došla v roce 2018 modernizace z Karlových Varů, sídlí v železniční stanici Karlovy Vary.

Alarmující je, že už po tragických srážkách vlaků 22.7.2004 mezi Bavorovem a Strunkovicemi nad Blanicí se 2 usmrcenými, 16 těžce a 17 lehce zraněnými a  1. 9. 2007 na regionální dráze Číčenice – Volary mezi Bavorovem a Vodňany se 13 zraněnými vydala Drážní inspekce bezpečnostní doporučení na technické zabezpečení dané trati a tratích obdobných s tzv. zjednodušeným řízení drážní dopravy dispečerem dle předpisu D3. Po několika urgencích a tlaku Drážní inspekce, mj. vzhledem k opakování obdobných mimořádných událostí, byl nakonec firmou AŽD vyvinut systém „Radioblok“, který automaticky nedovolí strojvedoucímu odjet bez svolení dispečera a nedovolí jízdu dvou vlaků proti sobě. Zařízení bylo instalováno pilotně a prioritně na trati Číčenice – Volary v jižních Čechách (od 26. 4. 2011 tréninkový provoz, od 5. 12. 2012 ověřovací provoz, od 14. 12. 2014 úplný provoz) a následně mělo být zavedeno na dalších obdobných tratích, jako např. Čáslav – Třemošnice, na které dne 4. 3. 2019 došlo k další zbytečné srážce osobního a nákladního vlaku se 6 zraněnými.

Skandální je, že Ministerstvo dopravy s analfabety na oblast bezpečnosti železnice již vyvinutý a v provozu ověřený systém „Radioblok“ skrečovalo s odkazem na nový evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS, kterého se však dočkáme do roku 2025 jen na hlavních koridorových tratích a jeho implementace na regionální tratě je nesmyslná a nereálná i ekonomicky, každopádně by spíše znamenala zánik regionální železniční dopravy.

Ani investice do bezpečnosti železniční dopravy nemusí v České republice znamenat skutečné zajištění bezpečnosti a ochranu před srážkou vlaků. 3. 5. 2018 se na Českokrumlovsku mezi dopravnami Křemže a Boršov nad Vltavou srazily osobní vlaky na trati 194, která byla prezentována jako nejbezpečnější v republice. Při nehodě bylo zraněno 13 cestujících (mezi nimi i děti z mateřské školy). Po revitalizaci za více než 1,6 mld Kč (bez DPH) byla od září 2016 tato trať dokonce vícenásobně zajištěna proti selhání lidského činitele – strojvedoucího. Kromě dálkového řízení byla na zmíněné trati zprovozněna rádiová síť TRS, dobudovány antény pro pokrytí celého území a došlo k vybavení systémem VNPN, t. j. systémem a zařízeními „Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla“. Zabezpečovací zařízení neumožňovalo, aby vlak vůbec odjel z dopravny a po zvukové výstraze by byl zastaven, následně i díky tzv. generálnímu stopu i další vlaky. Má to však háček. Tak tomu bylo jen do 9.12. 2017. Jihočeský kraj hledal nejlevnějšího dopravce i na „nejbezpečnější trať v České republice“, jak byla úspěšná revitalizace prezentována v září 2016 v médiích, a tak vozidlo osudného vlaku nemělo 3. 5. 2018 vybavení, odpovídající zabezpečení trati.

Krátce po nástupu vícepremiéra Karla Havlíčka do resortu dopravy odborové centrály na železnici vyzvaly k řešení tristní situace v oblasti bezpečnosti a síťovosti železnice. Po jednání na Úřadu vlády 4. února s premiérem Babišem a vícepremiérem Havlíčkem železniční odbory ve společném materiálu popsaly problémy železnice mj. v oblasti bezpečnosti s poukazem na  alarmující a nepřijatelné snižování úrovně zajištění bezpečnosti železniční dopravy, když od roku 2017 dochází k postupnému paralyzování Drážního úřadu (který mj. plní v rámci unijního práva funkci národního bezpečnostního úřadu pro železnici) a Drážní inspekce,  tzn. institucí, které bezpečnost železniční dopravy přímo ovlivňují.

Od té doby došlo k obměně 2 náměstků ministra dopravy, avšak k potvrzení těch, kteří mají stávající stav na svědomí. Žádná systémová změna se zatím nekonala, a tak je otázkou, co se na železnici musí odehrát, aby varování odborů a fakta o úpadku bezpečnosti stála za pozornost vícepremiéra Havlíčka, který se dnes seznamuje tváří v tvář s tvrdou realitou – mrtvými a raněnými, vyprošťovanými ze zdeformovaných železničních vozidel. Resort dopravy by měli opustit ti, kteří stávající stav dopustili a nikoliv ti, kteří jej chtěli řešit, jako se tomu děje doposud. Na tahu s odpovídajícím řešením je pan vícepremiér Havlíček, v roli ministra dopravy plně odpovědný za resort dopravy a systém bezpečnosti železniční dopravy.   

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

V Praze 7. 7. 2020

Rubriky: Archiv |

Společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS SŽ na rok 2020 ze dne 7. 7. 2020

Dne 7. 7. 2020 proběhlo druhé jednání o návrhu 3. změny PKSSŽ na rok 2020 v sídle zaměstnavatele. Zaměstnavatel předložil nový návrh, který předpokládal provedení průzkumu zájmu mezi zaměstnanci SŽ s přiděleným poukazem KOP na rok 2020 i s možností realizace KOP do konce února 2021 (tj. výběr, zda čerpat klasický kondiční pobyt či zda obdržet finanční kompenzaci ve výši 7 000 Kč, či zda čerpat pracovní volno [tzv. domácí kondiční pobyt]). Probírána byla i skupina zaměstnanců, kteří museli předčasně přerušit kondiční pobyt v začátku COVID-19.

Zástupci odborových organizací většinově s návrhem zaměstnavatele nesouhlasili a kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS bylo ukončeno.

Rubriky: Komentáře |

1. společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS 2020 a o zahájení kolektivního vyjednávání o PKS 2021 u SŽ dne 30. 6. 2020

Dne 17. 6. 2020 zaměstnavatel zaslal odborovým organizacím návrh 3. změny PKS SŽ 2020. Dnes proběhlo i za účastí generálního ředitele Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiřího Svobody, MBA kolektivní vyjednávání o této 3. změně.

Obsahem návrhu zaměstnavatele 3. změny PKS SŽ 2020 je řešení problematiky kondičních pobytů zaměstnanců SŽ – provedení nového průzkumu zájmu mezi zaměstnanci, kteří měli stanoven termín absolvování kondičního pobytu, ale ještě na kondiční pobyt neodjeli, ani nečerpali tzv. domácí kondiční pobyt. V rámci jednání se nepodařilo odstranit rozpory o rozhodovacích možnostech našich zaměstnanců v rámci průzkumu zájmu (zda čerpat klasický kondiční pobyt či zda obdržet finanční kompenzaci ve výši 7 000 Kč, či zda čerpat pracovní volno [tzv. domácí kondiční pobyt]). Probírána byla i skupina zaměstnanců, kteří museli předčasně přerušit kondiční pobyt v začátku COVID-19. Kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS SŽ 2020 bude pokračovat v sídle zaměstnavatele dne 7. 7. 2020.

Dále generální ředitel předložil odborovým organizacím návrhy následujících dokumentů:
• Podnikové kolektivní smlouvy SŽ na rok 2021
• Katalogu zaměstnání SŽ
• Rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP
• Dohody o kolektivním vyjednávání
• Směrnice SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ.

Byl dohodnut termín předložení společného stanoviska OC k návrhu PKS SŽ 2021 na 17. srpen 2020. Smluvní strany budou o návrhu a společném stanovisku OC jednat od 1. září 2020.

Rubriky: Komentáře |

Šikana v resortu dopravy pod pláštíkem zákona o státní službě

Zákon o státní službě (ZSS) měl přinést profesionalizaci, transparentnost, depolitizaci státní správy, stabilitu výkonu státní služby a kontinuitu služebního poměru – jakýsi kariérní růst. V resortu dopravy však znamená přesně opak, a to dokonce v případě instituce, jež měla být a svého času byla klíčovou pro bezpečnost drážní dopravy – Drážní inspekci (DI), která je podle práva Evropské unie národním inspekčním (vyšetřovacím) orgánem, který má být nezávislým na Ministerstvu dopravy i provozovatelích dráhy a drážní dopravy.

V čele Drážní inspekce je toho času vystudovaný matematik Mgr. Jan Kučera, který aktuálně řeší více než bezpečnost železnice nejméně 2000 stránkový osobní spis Mgr. Romana Šiguta, jeho předchůdce, kterého Jan Kučera šikanuje a z odborníka na drážní bezpečnost s pozitivním ohlasem a uznáním v Evropě by chtěl udělat „prašivého psa“, pro kterého jako jediného není dnes na Drážní inspekci místo.

Celý článek Jindřicha Berounského zde:    Šikana v resortu dopravy

Rubriky: Komentáře |

Koncepce k režijkám: Mohly by fungovat v rámci jednotného tarifu, se zrušením se nepočítá

Ministerstvo dopravy v rámci nové koncepce veřejné dopravy na příštích pět let, kterou aktuálně odeslalo na vládu, řeší i další osud režijek. Vládě přitom předložilo tři varianty, když čtvrtou v podobě úplného zrušení režijek odmítlo. Narušilo by to prý sociální smír na železnici.

„Režijní jízdné představuje citlivou část tarifní problematiky na železnici,“ píše se v koncepci. Autoři připomínají, že podobu režijek stále upravuje takzvaný transformační zákon (77/2002), podle kterého vznikly dnešní České dráhy jako akciová společnost a Správa železnic (původně SŽDC).

Po nástupu konkurence a spuštění soutěží ale podoba režijek přestala vyhovovat. Z jejich platnosti byly po dohodě z roku 2017 vyňaty komerční vlaky a spoje vzešlé ze soutěží. Další spory přinesl odmítavý postoj krajů k uznávání režijek v regionální dopravě (především Jihomoravského).

V koncepci se proto připouští tři možná řešení:

1. Zachování stávajícího stavu, kdy režijky bez příplatků platí jen ve vlacích přímo zadaných Českým drahám. Ministerstvo ale připomíná, že to má několik nevýhod. Odborům prý vadí, že uznávání režijního jízdného je nařízeno jen v některých vlacích. Povinnost navíc platí jen pro České dráhy, tedy jedinou obchodní společnost na trhu, ačkoliv podle evropského práva by neměl být rozdíl mezi veřejně a soukromě vlastněnou firmou.

2. Poskytování režijního jízdného jako zaměstnaneckou výhodu. Zaměstnavatel by pak měl právo určit, v jakém rozsahu bude zaměstnanecký benefit poskytovat, zda se bude poskytnutý zaměstnanecký benefit vztahovat na vlaky jednoho dopravce nebo na celou dopravní síť. Jako řešení využitelné pro všechny dopravní služby v železniční dopravě se pak podle MD nabízí režijka v rámci Systému jednotného tarifu (SJT), jehož plné spuštění se chystá na letošní prosinec. Cena síťové roční jízdenky v rámci SJT je nastavena na 23 tisíc korun. „Je proto třeba zároveň rozhodnout, zda a případně v jaké míře se budou do financování takového benefitu angažovat veřejné rozpočty,“ píše se v koncepci. U Správy železnic by prý přitom bylo nutné určit, jaký záběr by režijka v podobě zaměstnaneckého benefitu měla mít.

3. Uložení povinnosti uznávání režijního jízdného všem. Třetí možností je nařízení slevy pro zaměstnance všech dopravců a vybraných organizací (zejména Správy železnic) ze strany státu. Výhodou této varianty je podle autorů zcela rovné postavení dopravců a přímý vliv státu na okruh osob a rozsah zlevněného (či volného) jízdného pro skupiny cestujících s ohledem na zaměstnanecký poměr v sektoru železnice. „Naopak naprosto zásadní nevýhoda této varianty spočívá v tom, že by bylo nutné uvedený tarifní závazek řádně vyrovnávat do výše tržní alternativy – bylo by obtížné najít jinou alternativu než síťovou jízdenku Systému jednotného tarifu za 23 tisíc korun,“ stojí v koncepci. Jiným slovy stát by dopravcům za režijkáře platil podobně, jako dnes doplácí jízdenky mládeži a seniorům. „Je to varianta velkorysá, avšak přináší značné ekonomické důsledky pro stát,“ píše se v koncepci.

Kdo má dnes na režijky nárok:

V ustanovení § 33 Transformačního zákona (77/2002) se konkrétně uvádí, že „Ministerstvo stanoví ceny jízdného a přepravného a podmínky jejich uplatnění (tarify) pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců ministerstva a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování, provozování drážní dopravy, poživatelů důchodů, kteří pracovali v oblasti drážní dopravy, jakož i jejich rodinných příslušníků.“

Převzato z webu zdopravy.cz

Rubriky: Komentáře |

Problémový dopis z 18.3.2020 č.j. 914/2020-O10 o převedení zaměstnanců OCP a OJ ZAP do režimu letmo z důvodu nouzového stavu, který vznikl díky pandemii COVID-19 – vyřešen. Dodatek č. 2 k dohodě o částečné nezaměstnanosti u ČD, a.s. podepsán.

Dnes se podařilo dohodnout ukončení platnosti vydaného opatření ze dne 18.3.2020 č.j. 914/2020 – O10 ke dni 1. 8. 2020, které zaměstnavatel dle našeho názoru zneužil, když se mu nepodařilo dohodnout s naší odborovou organizací o 1. změně PKS ČD, a.s. pro rok 2020, aby zaměstnanci OCP a OJ ZAP byli nadále zařazeni v režimu letmo až do 30.9.2020i po ukončení nouzového stavu.

Byli jsme proto znepokojení, že toto opatření, které jsme dostali jen na vědomí za situace, kdy byl vyhlášen nouzový stav a nikdo z nás nevěděl, jak se bude COVID-19 a nouzový stav s ním nadále vyvíjet, chtěl zaměstnavatel bez projednání aplikovat plošně i po ukončení nouzového stavu.

Dle našeho názoru zaměstnavatel postupoval v rozporu platnou legislativou a PKS, když si svévolně aplikoval opatření, kdy zaměstnance nepřevedl na zpět do turnusového režimu po ukončení nouzového stavu v souvislosti COVID-19 a chtěl je nechat, bohužel i s podporou ostatních odborových organizací, v režimu letmo až do 30. 9. 2020 a to právě s odkazem na tento dopis.

Toto naše stanovisko jsme zaměstnavateli oznámili dopisem, kde jsme požadovali odvolání tohoto opatření a dále již uplatňování nových opatření zaměstnavatele dle platné PKS ČD, a.s.

Odborová SOSaD organizace jako jediná nedala souhlas a nepřipojila svůj podpis k prodloužení dohody o částečné nezaměstnanosti na ČD, a.s. dne 1. 6. 2020, pokud bude toto opatření v platnosti.

Jsme stále přesvědčeni, že zaměstnanci mohli být převedeni z režimu letmo do turnusového režimu mnohem dříve, než je uvedeno v novém opatření.
Přesto jsme nakonec rádi, že se našla shoda se zaměstnavatelem a zaměstnanci OCP a OJ ZAP dle nového opatření budou od 1. 8. 2020 zařazeni do turnusového režimu. Režim letmo již nebude využit plošně, ale jen lokalitách, kde je z důvodu COCVID-19 nadále omezen provoz.

Věříme, že podmínky nového opatření a jeho aplikaci si naše základní organizace ohlídají.

Vzhledem k tomu, že byla nalezena shoda nad výše uvedeným dokumentem, naše odborová organizace připojila nakonec svůj podpis k dodatku o částečné nezaměstnanosti u ČD, a.s. s platností do 31. 7. 2020

Kadečka Jan
Předseda Svazu Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Komentáře |

Jak dál v ČD Cargo?

Pro osvěžení připomínám informace o opatřeních na ČD Cargo po dobu platnosti 1. změny PKS ČD Cargo 2020/2021, zveřejněnou zde na našich stránkách podrobně 30. 3. 2020.

Na základě situace v ČR i ve světě byla dohodnuta 1. změna PKS ČD Cargo 2020/2021.

Tato změna umožňuje v konktrétních případech využití institutu částečné nezaměstnanosti (§209 Zákoníku práce). Odborům se podařilo dohodnout, v kterých případech nebude tento institut použit, a to s přihlédnutím na sociální a existenční podmínky jednotlivých zaměstnanců. 1. změna PKS je platná od 1. 4. – 31. 8. 2020. 

Spolu s touto změnou bylo vydáno Opatření č.5 k aplikaci částečné nezaměstnanosti, které stanovuje bližší podmínky pro využití §209. Jeho platnost je do 30. 6. 2020 s tím, že se v případě potřeby bude jednat o možném prodloužení i po tomto datu.

Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Komentáře |

Koronavirus a čím dál větší chaos ve veřejné dopravě

Naše životy a veřejnou dopravu poslední dobou ovlivňuje nový typ koronaviru, označovaný jako SARS-CoV-2. V souladu s pravidly Světové zdravotnická organizace pro pojmenování nových infekčních nemocí člověka byl pro onemocnění vyvolané novým koronavirem zvolen název COVID-19 (coronavirus disease 2019 = ischemická choroba 2019). Tento se poprvé objevil oficiálně na začátku loňského prosince v čínské provincii Chu-pej, kde se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Stále více je zřejmé, že Čína toho kolem okolností, doby vzniku a intenzity nákazy hodně utajila, což se projevilo raketovým nástupem pandemie, která zaskočila celý svět, Evropskou unii navíc jako by nový koronavir úplně vygumoval.

Vraťme se ale do České republiky, kde je stále více diskutabilní, kdy nás nový nepřítel skutečně navštívil, ale Ministerstvo zdravotnictví informovalooprvních třech potvrzených případech nákazykoronavirem na území České republiky 1. března. Následovala série dnes již nepodstatných prohlášení zejména v rámci tiskových konferencí vlády s ujištěním, jak je vše pod kontrolou, ale nebylo. Stále víme, že „bojujeme proti medvědovi, kterého nikdo neviděl“, a soustřeďme se na dopravu, kde se vedle zdravotníků, hasičů, policistů, pracovníků sociálních služeb i prodavačů potkávala dlouhou dobu velká část dopraváků s koronavirem rovněž v první linii – především řidiči autobusů, vlakvedoucí, průvodčí i strojvedoucí. Připomeňme si proto sled událostí ve veřejné dopravě.

Ještě před „oficiálním proniknutím“ pandemie do České republiky se 4. února 2020 na Úřadu vlády ČR konalo společné jednání zástupců odborových centrál, působících na železnici, s premiérem ČR Andrejem Babišem, místopředsedou vlády ČR, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD Václavem Nebeským. Schůzka byla svolána na základě společného prohlášení odborových svazů s výzvou k jednání, které bylo zasláno předsedovi vlády s představou vyvolat diskusi a řešit současnou tristní situaci na železnici v ČR. Stěžejními body k jednání byly bezpečnost železniční dopravy, rozklad síťových služeb železniční osobní dopravy, a negativní dopady regionalizace osobní železniční dopravy na síťové fungování železnice, které bylo v mnoha lokalitách České republiky přerušeno. Ve stejném duchu následovalo další jednání odborů s vícepremiérem Havlíčkem ještě 3. března, aniž by někdo tušil, co železnici a celkově veřejnou dopravu potká, a že se v plné nahotě ukáže absence jakékoliv odborné autority Ministerstva dopravy, která by pomohla v nově přibraném resortu dopravy vícepremiérovi Havlíčkovi situaci řešit, natož koordinovat nějaká krizová opatření. Na chaos ve veřejné dopravě se podívejme podrobněji. Představuje přehlídku postupných opatření dopravců a objednatelů veřejné dopravy, přičemž se znovu ukázalo, že jednotlivé kraje a pro Evropu nesmyslně nicotné územní celky berou svoje území jako gubernii a centrum světa bez ohledu na to, co se děje byť jen v kraji sousedním.

Na základě rozhodnutí vlády se od soboty 14. března 2020 zastavila veškerá přeshraniční a dálková mezinárodní osobní železniční doprava. Od pátku 20. března a od soboty 21. března pak začala redukce státem objednávané vnitrostátní dálkové dopravy, postupně přestaly jezdit také komerční vlaky vypravované jednotlivými dopravci. Za zmínku stojí, že z autobusových dopravců FlixBus zmizel úplně bez náhrady.

18. března oslovuje vedení Českých drah Asociaci krajů ČR, resp. předsedu dopravní komise a poukazuje na rozdílný přístup krajů – objednatelů k redukcím, a to co do objemu, tak i termínově. S poukazem na nefunkčnost a neúčinnost diverzifikovaných řešení vedení ČD žádá o jednotný přístup k redukci regionální dopravy v nouzovém stavu a regulační opatření, účinné od 23.3. 2020. Prezentována byla představa aplikovat regionální dopravu v rozsahu nedělního jízdního řádu, což představovalo redukci cca 28%, avšak šlo o házení hrachu na zeď a série různých postupných nekoordinovaných omezení různého objemu a rozsahu přinesla jen v rámci traťových jízdních řádů na webu Správy železnic od 14. března do 28. dubna 64 změn, když právě 28. dubna Správa železnic v rámci zveřejnění k tomu datu platných jízdních řádů rezignovala na jejich aktualizaci a od té doby nejsou uváděny na webu Správy železnic aktuální jízdní řády. S postupným obnovováním rozsahu provozu v souvislosti s koncem nouzového stavu ztratili přehled o tom, co platí a co objednávají i samotní objednatelé – kraje,resp. koordinátoři jejich dopravy.

Zajímavý a velmi názorný je příklad z Libereckého kraje, který alespoň progresivně zavedl roušky ve veřejné dopravě před vládním opatřením od 19. března již 17. března od 18 hodin. Změny rozsahu dopravy a další opatření byla delegována na koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje KORID Lk s. r. o., a tak ve druhém nejmenším kraji republiky proběhly změny 14., 16., 21. a 28. března, poslední omezení dopravy 19. dubna. Vedle těchto termínů bylo nutné hlídat informace k jakému dni se váže aktuální stav prezentovaného. Na webu Správy železnic se v souvislosti se změnami na trati 089 objevila těžko uvěřitelná tabulka jízdního řádu s různě proškrtanými spoji jako stav k 15. 4. a Liberecký kraj celkem nepochopitelně řešil platnost omezení od 19. dubna až do 31. srpna. V souvislosti s obnovováním rozsahu dopravy nastal opět chaos a málokdo chápal, proč vlaky na páteřní lince L1 Liberec – Harrachov – Szklarska Poreba Górna končí v Desné Riedlově vile a proč byly do Harrachova ponechány 2 páry spojů i v době rapidně se zvyšující poptávky po dopravě. O svátečních májových dnech a zejména víkendu 9. – 10. května představovaly přeplněné vlaky a cyklisté, kteří se nedostali do vlaku už z Jablonce n. N., debakl koordinátora veřejné dopravy KORIDuLk, který vyvrcholil o víkendu 16. a 17. května, kdy začaly jezdit mezi Desnou a Harrachovem vlaky, o kterých nikdo nevěděl a na území Libereckého kraje se podařilo docílit stav, kdy neplatily žádné informace a vlaky nebyly v informačních systémech IDOS, Správy železnic ani ČD. Díky váznoucí komunikaci a pozdnímu zadání se rozšíření dopravy nedostalo včas k firmě CHAPS, která je toho času přetížena rozsahem změn v celé republice.

V České republice je v současnosti těžko uvěřitelný stav, když na zastávkách veřejné dopravy nejsou vyvěšeny aktuální platné jízdní řády, do toho nelze věřit ani vyhledavačům spojení, ve velké míře neplatí ani jízdní řády na webech Správy železnic a dopravců, takže čekání na vlak je dobrodružství představující čekání až něco anebo jestli vůbec něco pojede.

Jízdní řád pro trať 089:k089_od_2020-04-19_COVID-19-1

Jindřich Berounský

Rubriky: Komentáře |

Komunismus a další zázraky na železnici s LEO Expressem

5. května, na výročí Pražského povstání, jsem se vydal do matičky Prahy z Podorlické pahorkatiny přímým vlakem Lichkov – Praha, honosně označeným LET 1290 Leo Express Orlice. Byl jsem zvědav na služby dopravce LEO Express Tenders s.r.o. a přímý spoj Podorlicka s Prahou, který dokonce i na území sousedního Středočeského kraje dotuje Pardubický kraj. Hejtman Netolický přitom v televizi nedávno říkal, že „jeho nemocnice“ nemají dostatek potřebných zdravotních pomůcek (roušky, respirátory, ochranné oděvy apod.), na které asi neměl kvůli „nezištnému sponzoringu Leoše“ dostatek prostředků.

Jednotka FLIRT od Stadlera je pěkně živá, i když trošku tvrdší, a krajina ubíhá. Prostor mezi sedačkami je ale na mě dost malý, takže si nedokážu představit, jak bych přežil, kdyby byla místa plně obsazená, ale to v současnosti díky řádění koronaviru nehrozí, takže mám přece jenom pohodlí. Zatímco čekám na vlakový doprovod, o kterém nevím, zda jde o průvodčího, stevarda nebo někoho jiného, bafne na mě na internetu úžasná nabídka, že LEO Express nabízí svezení na stanovišti strojvedoucího, když si do 7. května zakoupím nějaké leo kredity a nejméně za 5000 Kč.

Rád bych si koupil jízdenku do Prahy, ale 2 hodinky jsou pryč, nikoho z personálu jsem nezahlédl a již brzdíme na pražském hlavním nádraží. Nevycházím z údivu. Já se svezl skoro 170 km do Prahy zadarmo? Můj údiv nezůstal bez povšimnutí a byl jsem uklidněn, že na tomto spoji je nezájem o platbu cestujících častějším jevem. Zpočátku prý nebyl dostatek lidí, a tak strojvedoucí musel na dalekou pouť sám. Expresní spojení Podorlicka s Prahou podle všeho představuje kromě zajímavé cesty také příběh o tom, jak jsme se ze socialismu přes překotný kapitalismus dostali ke komunismu a každému podle jeho potřeb. Na závěr jsem ještě poučen „znalcem poměrů“ o tom, že i cestující zadarmo je pro soukromou firmu výhodný, když něco zaplatí bohatý Pardubický kraj a dopravci stačí jen vykázat určitý počet cestujících se státem kompenzovanými slevami, a tak spokojeni jsou všichni.

Udiveně děkuji za vysvětlení a zkoumám podmínky, za jakých bych si mohl splnit dříve nesplnitelný sen a 60 minut se projet na stanovišti strojvedoucího jednotkou, která si to sviští i 160 km/h. Za těch 5000 Kč a k tomu na dlouho předplaceného jízdného by to za to stálo. Z příslušných propozic dopravce se dozvídám, že minimální věk pro pobyt na stanovišti strojvedoucího je 5 let a děti do 12 let musí být doprovázeny dospělým, takže mému toužebnému zážitku asi nic nebrání. Přece jenom už jsem na železnici něco zažil a náhle si vybavím, co všechno dříve musel člověk absolvovat, aby mohl na stanoviště strojvedoucího byť jen na chvíli. Náhle mě napadlo, jak by asi skončili 5leté dítě i strojvedoucí, kdyby se opakovaly tragédie, které potkaly Studénku. Kdyby ve 160 km/h vlak potkal jakoukoliv překážku…Brr…Udělalo se mi špatně a říkám si, co na to třeba Drážní úřad a hlídá ještě někdo bezpečnost na kolejích?

Z médií se dozvídám, že dopravce se v rámci možnosti cestovat na stanovišti strojvedoucího musí řídit vlastním bezpečnostním opatřením, takže tady si podle mě někdo plete železnici, kde platily zákony psané krví, s dětským vláčkem. Ještě téhož dne si přečtu, že České dráhy LEO Express zkoumají a zvažují jeho koupi. Trochu se mi ulevilo a přeji si, aby to pro všechny dobře dopadlo.

Váš Jaromír Dušek

železničář, bývalý náměstek hejtmana Pardubického kraje,
čestný předseda SOSaD a předseda OSŽ v soudním sporu s OSŽ

Rubriky: Komentáře |

Informace o zrušení letního tábora v Chorvatsku 2020

S politováním Vám oznamujeme, že jsme nuceni zrušit ve dnech 12. – 20. 6. 2020 letní dětský tábor v Chorvatsku, který každoročně připravujeme pro děti členů Svazu Odborářů Služeb a Dopravy.
Finanční prostředky, které byly zaplaceny účastníky na tábor, budou vráceny účastníkům ve výši 100% na účty, ze kterých platba přišla.
V případě, že účastníci tábor platili přes účet zaměstnavatele, bude platba vrácena na účet zaměstnavatele a účastník dostane peníze zpět od zaměstnavatele.
V případě dotazů volejte v pracovní dny od 8:00 – 14:00 hod. na tel. 730 572 000

Kadečka Jan
Předseda Svazu Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Komentáře |