Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích ke kolektivnímu vyjednávání dne 27. 9. 2022

Dne 27. 9. 2022 se v sídle organizace konalo kolektivní vyjednávání za účasti generálního
ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

Zaměstnavatel předložil komplexní návrh textu kolektivní smlouvy včetně návrhu
jednorázových mimořádných odměn v roce 2022. Návrh zaměstnavatele, dle jeho názoru,
reflektoval maximální ekonomické možnosti organizace tak, aby mohla být zachována
zaměstnanost a schopnost zaměstnavatele dostát svým závazkům v oblasti odměňování.

Zástupci odborových organizací neměli jednotná stanoviska, přičemž nesouhlasili
s předloženým návrhem v různých bodech.

Zástupci odborových organizací neměli jednotná stanoviska, přičemž nesouhlasili
s předloženým návrhem v různých bodech. Čtyři odborové organizace nesouhlasily
s návrhem zaměstnavatele ohledně nárůstu tarifních mezd.

Další jednání bude v sídle organizace dne 30. 9. 2022.

 

 

Rubriky: Archiv |

Systém bezpečnosti na české železnici? Díky nečinnosti Drážní inspekce se ututlal i dětský kočárek, který shořel v rychlíku Arrivy !!!

Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) oslovil ministra dopravy Martina Kupku dopisem kvůli nedostatečné a nekvalitní činnosti Drážní inspekce a alarmující situaci na rychlíkové lince R14 Ústí nad Labem – Liberec v souvislosti s vozbou dopravce Arriva vlaky s.r.o., kterou zajišťuje motorovými jednotkami řady 845. Ty jsou pro provoz na sklonově náročné trati zejména mezi Českou Lípou a Libercem svojí konstrukcí nevhodné. To se prokázalo rozsáhlými výpadky v provozu, které se přenáší na další linky a dopravce. Například 22. 9. 2022 došlo o odřeknutí rychlíku 1349 Ústí nad Labem – Liberec a jeho nahrazení autobusem, který dosáhl zpoždění až 134 minuty.

Kritický materiál o činnosti Drážní inspekce předložil SOSaD ministru dopravy 25. dubna letošního roku při příležitosti společného jednání s odbory a vedením Českých drah. V souvislosti s nedávným vyhodnocením dotazníků strojvedoucích přinesly zpravodajství i web České televize 5. září informaci, že Drážní inspekce (DI) má problémy s vyšetřováním nehod, protože jí chybí zaměstnanci. Bylo prezentováno 8 nevyřešených nehod po roční zákonné lhůtě a významně se prodlužuje doba jejich šetření. SOSaD upozornil pana ministra, že Jan Kučera v čele Drážní inspekce hájil doposud úspory zaměstnanců a dokonce si stanovil závazek zkrácení průměrné délky šetření mimořádné události od jejího vzniku po dokončení závěrečné zprávy v porovnání s průměrem let 2017 – 2019 o 10 % v rámci projektu „Profesionalizace Drážní inspekce“, hrazeného zjevně z prostředků EU, jak je uvedeno na webu DI. To v podstatě znamená, že Drážní inspekce chce za evropské peníze dosáhnout něčeho, čeho už v minulosti dosáhla, přitom se nemá dostat ani na svá původní čísla 7 měsíců délky šetření, ale pouze na více než 8 měsíců.

Celý článek pana Berounského zde: Arriva

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

V poslanecké sněmovně zazněla nepříjemná pravda o bezpečnosti české železnice

Pod záštitou předsedy podvýboru pro dopravu – poslance STANu Ondřeje Lochmana se minulý týden uskutečnil seminář na téma „Bezpečnost na železnici“. Díky STANu se po mnoha letech podařilo v poslanecké sněmovně otevřít odbornou platformu, kde se říkala pravda o bezpečnosti české železnice, ale také o skutečné situaci evropského zabezpečovací systému ETCS a hrozícího dopadu na objednatele a efektivitu železničního systému. STAN reprezentoval rovněž náměstek ministra dopravy Václav Bernard a předseda jeho odborné komise doprava a infrastruktura Roman Šigut.

Semináře se zúčastnili vedle odborné veřejnosti také zástupci objednatelů a koordinátorů veřejné dopravy. Všechny přednášky a prezentace zaujaly a stojí za to se jim postupně věnovat.

Celý článek Jindřicha Berounského zde:  Pravda o bezpečnosti železnice

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích ke kolektivnímu vyjednávání dne 14. 9. 2022

Dne 14. 9. 2022 zástupci odborových organizací představili za účasti generálního ředitele SŽ společné stanovisko k návrhu PKS na rok 2023 zaměstnavatele, které bylo zaměstnavateli zasláno dne 9. 9. 2022. Bylo konstatováno, že k jednotlivým návrhům bude pokračovat diskuze.

Zaměstnavatel zdůraznil, že v oblasti nárůstu výše tarifních a smluvních mezd již předložil maximální možný návrh.

Dále bylo projednáno čerpání prostředků C-FKSP 2022 s dopadem do možnosti čerpání příspěvku na rekreace.

Další jednání bude v sídle organizace dne 19. 9. 2022 a 27. 9. 2022.

 

Mgr. Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Rubriky: Komentáře |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizací k zahájení kolektivního vyjednávání dne 31. 8. 2022

Dne 31. 8. 2022 předložil generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, odborovým centrálám návrh kolektivní smlouvy na rok 2023, návrh rámcových zásad FKSP a zásad C-FKSP na rok 2023. Tímto aktem bylo zahájeno kolektivní vyjednávání.

Předložený návrh zachovává základní principy a rozsah benefitů dle současné PKS a počítá s nárůstem tarifních mezd včetně stejného nárůstu do objemu smluvních mezd. Současně byla zahájena diskuze o snížení negativních dopadů inflace na zaměstnance SŽ v roce 2022. Odborové centrály předloží své společné stanovisko do 9. 9. 2022.

Dále byla na jednání sjednána 3. změna PKS SŽ 2022, která reaguje na vyhlášku MPSV č. 237/2022 Sb., kterou se mění s účinností od 20. 8. 2022 výše stravného při tuzemských pracovních cestách.

V předloženém návrhu rámcových zásad a zásad C-FKSP je nově zakomponován princip čerpání příspěvku FKSP prostřednictvím digitální zaměstnanecké karty.

Dále došlo k dohodě o navýšení disponibilní částky pro individuální rekreace z C-FKSP – od 1. 9. 2022 bude opět umožněno prostřednictvím personálního portálu STKR žádat o příspěvek. K navýšení této částky došlo na základě úspor odborových organizací OSŽ, ADP, FVČ, FV a FSČR. Ostatní odborové organizace se vyjádří na dalším jednání.

Další jednání bude v sídle organizace dne 14. 9. 2022.

Rubriky: Archiv |

Den s Arrivou – když je z generála fíra a motoráky přes kopce žene jeho víra

Reportérka Seznam Zpráv Zuzana Hodková, která zpovídá špičky českého byznysu, se věnovala generálnímu řediteli Arrivy Danielu Adamkovi. Vznikl velmi zajímavý rozhovor, zveřejněný 9. srpna. Daniel Adamka má můj obdiv, protože je jedním z mála generálních ředitelů, kteří se zařadí mezi své podřízené a dokáží pracovat mezi nimi. Občas si zajezdí jako strojvedoucí a zachraňuje firmu, kde začíná být vidět fluktuace i v řadách této prestižní profese. V době, kdy rozhovor s generálním ředitelem Arrivy vyšel, shodou okolností strojvedoucí Daniel Adamka absolvoval dvoudenní směnu na lince R 21 Praha – Tanvald.

V rámci rozhovoru došlo i na legendární nástup Arrivy na více linkách v prosinci 2019, spojený s retrovlaky a totálními výpadky. Daniel Adamka z něj prezentuje poučení a údajné zvládnutí rozjezdu o rok později (v prosinci 2020) na lince R14 Ústí nad Labem – Liberec – Pardubice. Jako bývalý starší kolega Daniela Adamky si dovoluji hrubě nesouhlasit se zvládnutím rozjezdu na lince R14 – provoz na ní není zvládnut doposud a podobná prohlášení mě děsí.

Celý článek Jindřich Berounského zde: Den na kolejích s Arrivou

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

2. změna PKS ČD, a.s. na rok 2022

Dne 3. 8. 2022 uzavřely České dráhy s odbory 2. změnu PKS ČD, a.s. na rok 2022 (dále PKS). Touto změnou se zaměstnavatel zhostil své povinnosti z PKS dle bodu 6.1 tzv. inflační doložky. Dle sjednané dohody s Odbory dostanou všichni zaměstnanci jako kompenzaci za inflaci v tomto roce 7 500 Kč a to v měsíci září s výplatou mzdy za měsíc srpen.

Součástí této 2. změny PKS byl také návrh zaměstnavatele prodloužit stávající PKS na rok 2023. Navzdory velice rozdílným požadavkům, za jakých podmínek by byly odborové organizace ochotny přistoupit k prodloužení PKS až do konce roku 2023, bylo nakonec dosaženo také shody.

Díky podepsané 2. změně PKS budou mít zaměstnanci od 1. 1. 2023 zachované v nezměněné podobě benefity, na které jsou zvyklí a zaručené navýšení do TS o 5,2%. Obdobně se bude postupovat i u zaměstnanců se smluvní mzdou až do výše 60 000 Kč

Závěrem je potřeba si říci, že taková to jednání za účelem změny v odměňování zaměstnanců nebo jednorázových odměn v průběhu roku a přitom v době platnosti PKS nejsou vůbec jednoduchá. Pokud bychom se zaměstnavatelem nenašli částečnou shodu, zaměstnanci by neměli nic.

V době, kdy zaměstnavatel musí čelit liberalizaci na železnici, kdy sám stát prostřednictvím ministerstva dopravy stále vytváří nerovné podmínky v podnikání na železnici, kdy jsme doposud nedostali vyrovnání kompenzace za Covid, kdy objednavatelé nechtějí hradit navýšené vstupní náklady za osobní dopravu, kdy ČD musí nechat na vlastních pozemcích pod kolejemi svobodně podnikat jiné subjekty, které si o to řeknou a zaplatí za to ovšem Správě železnic, jsem nakonec rád, že jsme se zaměstnavatelem částečnou shodu našli.

Říkám částečnou, přestože jsme za SOSaD 2. změnu PKS podepsali, neznamená, že jsme s ní plně spokojeni.

Proto je důležité si uvědomit, že v dnešní tvrdé ekonomické situaci je třeba si o peníze říct. Kdo si hlasitě neřekne, ten nedostane nic. Zaměstnavatel nemůže a nebude do nekonečna sanovat politické šlendriánství. Pokud nedostane za své služby zaplaceno, tak nebude moci využít své aktiva k podnikání a bude proto čím dál tím složitější uspět při vyjednávání o navýšení mezd v budoucích PKS.

Kadečka Jan
Předseda SOSaD

Rubriky: Archiv |

Výzva všem odborovým centrálám, působícím u Správy železnic, s.o.

Na základě poklesu reálné mzdy zaměstnanců Správy železnic, s.o., vlivem inflace, nárůstu cen energií atd., se usnesl Firemní výbor SOSaD při Správě železnic, s.o. vyzvat všechny odborové centrály ke společnému, urychlenému a  jednotnému postupu nad 3. změnou PKS SŽ 2022.

Řešení se nabízelo buď navýšením tarifních mezd, formou mimořádných odměn, nebo kombinací.

K jednotnému postupu jsme se, bohužel, nedopracovali.

Na základě obdržených stanovisek bych chtěl poděkovat Federaci vozmistrů, Unii železničních zaměstnanců, Demokratické unii odborářů a Alianci drážního provozu za ochotu řešit tento negativní trend ihned.

31. 8. 2022 je společné jednání OC a zaměstnavatele a je všeobecně očekáváno zahájení kolektivního jednání o PKS 2023 návrhem zaměstnavatele.

Zde se tedy pokusíme alespoň dohodnout urychlenou výplatu mimořádných odměn pro zaměstnance tak, aby se co nejvíce snížil negativní dopad situace ve společnosti na komfort jejich života…

Mgr. Lubomír Michalec

 

Text celého dopisu zde:  výzva OC

Rubriky: Komentáře |

Podvod s ojetými německými vozidly se na české železnici nevyplatil

Místopředseda poslanecké sněmovny a bývalý dvojministr Karel Havlíček byl poslední dobou hodně slyšet, když moralizoval hnutí STAN a jeho předsedu Víta Rakušana. V případě Ministerstva dopravy ale zapomněl na spoušť, kterou hnutí ANO zanechalo i s jeho přičiněním.

Analytický tým Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) shromáždil podklady, na základě kterých lze konstatovat, že se v případě železniční osobní dopravy stal spolu se svým předchůdcem Danem Ťokem jen loutkou soukromého sektoru. V roce 2020 velmi plamenně obhajoval zlepšování dálkové dopravy v nezávislé trakci na severu Čech ojetými německými motorovými jednotkami 628/928 doslova z kopřiv. Po jejich „bohemizaci“ na 845/945 – přemalování, úpravě interiéru a dosazení vakuových záchodů sliboval prostřednictvím dopravce Arriva vlaky s.r.o., kterého „vybral“, obsluhu linky R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem kvalitními vlaky a personálem.

To se psal 5. říjen 2020 a pan ministr nedbal žádných varování a podložených argumentů ani za situace, kdy už od prosince 2019 Arriva na železnici ještě nic garantovaného nenaplnila a vše jí bylo zázračně odpuštěno. Dnes už víme, že to nebyl zázrak, ale zákulisní eliminace všech a všeho, co by v jízdě dopravce Arriva vlaky překáželo.

Článek v plném znění zde:  Podvod s ojetými německými vozidly se na české železnici nevyplatil

 

 

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Neštěstí v Bohumíně ve stínu předčasných informací neprofesionálního šéfa Drážní inspekce

Zhruba 20 minut po ranním rozbřesku se pondělního rána s datem 27. 6. v 5.02 hodin srazil SuperCity vlak č. 516 Pendolino Bohumín – Praha Českých drah (ČD) s posunující lokomotivou řady 742 ČD Carga. Ohlušující rána přišla asi po 360 metrech jízdy Pendolina 680.006 od nástupiště a bočně čelní střet s posunující lokomotivou stál život strojvedoucího Pendolina, způsobil zranění jeho stewardky a 4 kolegů na lokomotivě ČD Carga. Cestující byli evakuováni, spoj SC 516 s plánovaným odjezdem ve 04:59 byl zrušen. Provoz ve stanici Bohumín byl asi na půl hodiny přerušen. To jsou smutná fakta, na kterých se shodli mluvčí záchranářů, ČD i Správy železnic s tím, že příčiny nehody i výši škody, která půjde do desítek miliónů korun, zjišťují vyšetřovatelé.

Opět nezklamal šéf Drážní inspekce Jan Kučera, který se nepoučil z nedávných předčasných soudů, obrátivších se následně proti němu a dokazujících až nepřijatelnou neprofesionalitu (např. série prohlášení o strojvedoucím k nehodě u Českého Brodu ze 14.7.2020, kde se následně prokázala zdravotní indispozice). Už v 6.29, téměř hodinu a půl po nešťastné události, uvádí web Zdopravy.cz, že podle Jana Kučery pendolino projelo kolem návěstidla zakazujícího jízdu a vjelo tak do postavené posunové cesty. Pro ČTK Jan Kučera doslova uvedl: „Pravděpodobná možnost je takzvaná nedovolená jízda, to znamená, že pendolino projelo návěstidlo zakazující jízdu, takže nemělo ještě správně postaveno výhybky a vjelo tam, kam nemělo“.

Celý článek Jindřicha Berounského zde:  Železniční neštěstí v Bohumíně

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |