Hledá se nový šéf státní akciovky, kterou stát cíleně poškozuje ?!

Senzační odhalení skutečné situace národního železničního dopravce České dráhy, a.s., (ČD) přinesly veřejnosti 6. června 30. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a vyjádření premiéra České republiky Andreje Babiše v souvislosti se spekulacemi o chystaném odvolání předsedy představenstva a generálního ředitele ČD Miroslava Kupce. Kritická slova pana premiéra, směřovaná k Miroslavu Kupcovi, představovala mimo jiné výtku, že na vlastní žádost během pár týdnů trvajícího angažmá odešel z představenstva ČD do OKD Michal Heřman, kterého však vybrala oficiálně firma Constellation s. r. o. a má to ve svých referencích na webu. https://www.constellation.cz/cz/news.php

Pan premiér si dal v tomto případě gól do vlastní branky, neboť společnost Constellation vybral jeho vlastní bývalý ministr dopravy Dan Ťok a aby to nebylo málo, na stejném webu má tato společnost v referencích  „Projekt vyhledání a výběru nového předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti OKD a.s.“ spolu s krátkým přiznáním, že firma Constellation byla pověřena řízením projektu vyhledání a výběru vhodných kandidátů na pozici předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti OKD.

Nejdůležitějším sdělením pana premiéra ale bylo, že hlavní očekávání, kladené na předsedu představenstva, bylo stabilizovat vedení Českých drah. Opakem stability je destabilizace a pan premiér tak sněmovně po pravdě řekl veřejné tajemství, že České dráhy jsou destabilizovány, což je zjevné, protože se nemohou chovat jako korporátní společnost díky zásahům státu z poslední doby, které vygradovaly shodou okolností 11. září minulého roku, evokujícího vzpomínky na výročí tragédie  newyorských dvojčat, kdy bylo rozprášeno bývalé představenstvo ČD v čele s Pavlem Krtkem z důvodu údajné nedostatečné přípravy na liberalizaci osobní dopravy, únavy a nedostatečné komunikace, v pojetí Ministerstva dopravy ČR chápané jako potřebné aktivní předání majetku a výkonů soukromým dopravcům, kde si o to řeknou. Od 11. září minulého roku tak nemůže ČD vést svéprávný člověk a odborník s vlastním uvažováním, ale poslušná loutka, plnící soukromým dopravcům, co jim na očích vidí, protože ti už dávno vedou kroky ministra dopravy a stěžují si, že Miroslav Kupec není dostatečně loajální k nim.

V kontextu s vyjádřeními pana premiéra ve vztahu ke stávajícímu předsedovi představenstva ČD, který zůstal doposud jako jediný zástupce bývalého managementu a tudíž nositelem zbytku kontinuity a stability, se v plné nahotě odkrývá neuvěřitelný příběh „úspěšné popravy národního dopravce ČD“ v roce 2018, tedy v roce jeho 100. výročí, a to tehdejším ministrem dopravy Danem Ťokem, ústředním orgánem státní správy – Ministerstvem dopravy ČR (dále MD) včetně 2 sekčních náměstků ministra Čočka a Němce, sedících v řídícím výboru ČD, řídícím výborem a hlavně dozorčí radou ČD v čele s profesorem Petrem Moosem za tím účelem vybranou.

Příběh roku 2018 a postupné destabilizace státní akciové společnosti ČD můžeme začít tím, že po sérii konzultací mezi odborem veřejné dopravy MD a ČD v 2. polovině roku 2017, když došlo ke sladění požadavků objednatele, byla MD 28. února 2018 předána ucelená nabídka ČD na MD notifikovanou kompletní zakázku, zahrnující jako provázaný celek všechny dálkové linky. Využitím synergií zejména v provázanosti vozby na více linkách tak ČD odkryly svoje minimální cenové hranice a v rámci této nabídky předložily i návrh smlouvy včetně finančního modelu. V následujících měsících byla o nabídce ČD ze strany MD „zahájena jednání“.

V červnu 2018 svolalo MD údajně na základě předložení alternativních nabídek na přímé zadání dopravce ČD, RegioJet, Arriva  a LeoExpress, kde podalo informaci, že na některé linky vypsané zakázky přímého zadání obdrželo více nabídek a rozhodlo o dalším postupu, spočívajícím v rozdělení notifikované 1 zakázky na více zakázek, a to na linky, na které obdrželo jen nabídku ČD – tyto zadají ČD, u linek s více nabídkami vypracuje MD jednotné zadání se závazným návrhem smlouvy, který zpracuje MD, a vyzve dopravce, kteří projevili o konkrétní linky zájem, k předložení nových nabídek. Z nich vyberou dopravce s nejlevnější nabídkou. V tomto duchu však tehdy nebyla provedena změna původní notifikace z 26.4.2017.

V závěru června oslovilo představenstvo ČD dopisem ministra dopravy, kde upozornilo na potřebu řešení záležitostí zachování síťovosti železniční osobní dopravy s ohledem na komfort zákazníků, na nevyřešené problémy vůči ČD, a.s. (s těmito problémy byl již seznámen řídící výbor ČD), které ČD při soutěžích na otevřeném trhu diskriminují. V té době bylo představenstvo ČD stabilizovaným týmem, který se právem nemohl dívat na bezradnost a nečinnost odborníků MD, stále více se sbližujících se soukromými dopravci. Zajištění síťovosti, vyřešení nediskriminačních podmínek a celé řady otázek opakovaně a intenzivně od roku 2016 po MD požadovaly odborové centrály, působící na ČD, avšak bez patřičné odezvy a jakéhokoliv náznaku praktického řešení s výjimkou náznaku podceněného a opakovaně odkládaného jednotného tarifu.

13. července 2018, bezprostředně po vyslovení důvěry vládě České republiky, došlo v rámci řídícího výboru ČD k radikálnímu řezu v dozorčí radě ČD, kde byla vyměněna většina z devíti členů, a to 5. Radikální změna obsazení dozorčí rady ČD byla prezentována jako její odpolitizování a příchod odbornosti díky nově nominovaným akademikům v čele s bývalým ministrem dopravy profesorem Moosem. Jak vyplynulo z vystoupení ministra dopravy Dana Ťoka na tiskové konferenci téhož dne, noví členové dozorčí rady byli nominováni s tím, že odvolají stávající představenstvo ČD a iniciují výběrové řízení na celé vedení ČD. Tento zajímavý krok ve své podstatě avizoval diskvalifikaci nových členů dozorčí rady, kteří mají posloužit jako loutky k záměru, pro který byli vybráni a nemohli se seznámit se skutečnou situací ČD. Žádná odborná čistota nepřišla a v případě avizovaného odpolitizování dozorčí rady šlo o blamáž díky nominací Jana Štrofa – člena ANO bez praxe v dopravě a vedoucího kanceláře předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO). Ten skutečně politicky „působil“ a původně byl představen jako nominant na post politického náměstka ministra dopravy.

V létě 2018 zároveň přichází po další sérii schůzek MD s dopravci bez zápisů éra tzv. „rozstřelů“ MD a nové terminologie, kterou doposud legislativa ČR ani Evropské unie nezná. Za zmínku stojí 23. červenec, kdy ČD zřejmě naposledy měly možnost překvapit. Ačkoliv se původně málem nemohly díky „omylem požadovanému“ vakuovému WC na lince R 14 Pardubice – Liberec přihlásit s nosným vozovým parkem řady 843, oproti původní síťové a MD známé nejlevnější nabídce ještě vyšťouraly úspory a překvapily ministerské i nečekaně jediného soupeře Arrivu, když vedle jeho nabídky 101,50 Kč vytasily cenu dopravního výkonu 97,95 Kč na vlkm. Takže příště už žádné překvapení!   

Zajímavostí je, že po dlouhodobé rezignaci na zajištění síťovosti služeb ze strany MD  14. srpna 2018 vyzývá ministr dopravy SŽDC k předložení vlastní koncepce síťových služeb.

Přišel již zmíněný den D a 11. září 2018 nově nominovaná většina 5 z 9 členů dozorčí rady ČD: Prof. Ing. Petr Moos, CSc., Doc. Ing. Josef Kolář, CSc., Ing. Jan Štrof, Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M., Doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. úspěšně zahájili destabilizaci ČD nejen odvoláním předsedy představenstva ČD Pavla Krtka, Martina Bělčíka a Ludvíka Urbana, ale znefunkčnili také statutární orgán, kde zůstali jen Miroslav Kupec a Michal Štěpán. 18. září byl teprve mimořádnou dozorčí radou dovolen jako další člen představenstva Radek Dvořák. Dalším vážným přešlapem dozorčí rady ČD bylo paralyzování ČD ve vztahu k důvěrným materiálům, mobilizačním plánům, resp. tajným informacím Armády ČR, vnitra, Policie ČR, atd. Prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň „důvěrný“ má mít všech 5 členů představenstva a v případě krizových situací a důvěrných materiálů mohou za ČD právně vystupovat a podepisovat dokumenty předseda představenstva + 1 nebo místopředseda představenstva + 1., avšak mající prověrku na „důvěrné“. Jediný, kdo tuto prověrku měl a podmínky za ČD splňoval, byl Michal Štěpán, který skončil v představenstvu po uplynutí mandátu 20.února letošního roku. Zcela nepochopitelné se jevilo načasování změn v představenstvu ve vztahu k CER – Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností. Pavel Krtek co by předseda představenstva působil v řídícím výboru této největší evropské železniční instituce přes 3 roky a pomohl slušnému postavení ČD na mezinárodní úrovni. Účast českého zástupce v řídicím výboru CER znamenala příležitost ovlivňovat proces tvorby a schvalování norem, které rozhodující měrou ovlivňují činnost evropských dopravců. Shodou okolností se zasedání Managament Committee, resp. řídícího výboru CER konalo v pondělí 17. září a následně 18. září proběhlo tamtéž setkání řídícího výboru CER s eurokomisařkou pro dopravu Violetou Bulc před zahájením železničního veletrhu InnoTrans v Berlíně. Za ČD ani SŽDC se po 3 letech nikdo nezúčastnil a ani nemohl zúčastnit díky jasně vázanému mandátu, který ČD ztratily a přirozeně není zájmem soukromých dopravců, aby jej ČD zase zpět měly.

Po dalších konzultacích s dopravci bez zápisů, kde se neřešila vozidla ani jejich počty, vyzvalo 17. září 2018 MD dopravce včetně ČD k předložení nové nabídky na soubor linek Ex2 + R18, na soubor linky R8 a na soubor motorových linek R21 + R22 + R24 + R26. Opět jde o tzv. rozstřel a zaslalo dopravcům závazné zadání výkonu a rychlosti vozidel, kapacity a rozsahu služeb. Vedle linek Ex2 + R18, kde se nedala pro ČD rozsahem v tak krátkém čase očekávat konkurenční nabídka, se alternativní dopravci dočkali senzačního úspěchu ve dnech 29. a 30.11.2018. Z otevírání obálek podle předložených nabídkových cen vyplynul záměr MD a následně uzavření smlouvy s ČD na soubor Ex2+R18, s firmou RegioJet na linku R8, a se společností Arriva vlaky na linky R21+R22+R24+R26.

Z informací, získaných podle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a veřejných zdrojů vyplývá, že jediným hodnotícím kritériem MD při otevírání obálek byla maximální předpokládaná výše celkové kompenzace, na základě které bylo alternativním dopravcům přiděleno 12 % z celkového dopravního výkonu na trhu dálkové dopravy, a to nejméně do konce roku 2022. Zajímavé je, že úplně rozdílné výkony obou dopravců představují cenu dopravního výkonu na vlkm těsně pod 120 Kč. U Arrivy 119,60 Kč a u RegioJetu 119,88 Kč. Rozsahem výkonů, o které se oba dopravci dělí bez dalšího určení vozového parku a jeho zázemí se obě nabídky jeví jako nepodepřené reálnými náklady, protože obsahují moc neznámých. To potvrzuje stále se zvyšující inzerovaná mzda strojvedoucích.

MD ČR prezentuje údajné úspory na jednotlivých linkách v řádech 100 mil. Kč za poptávaná období, ale zcela opomnělo roli zástupce státu jakožto akcionáře společnosti ČD, která bude jeho postupem poškozena a zatížena fixními náklady, zároveň se dá díky tak obrovskému skokovému záměru angažmá soukromých dopravců předpokládat „kanibalizace“ zaměstnanců ČD ve funkci strojvedoucí a dalšího vlakového doprovodu, do kterých ČD vložily prostředky na výcvik. I v této souvislosti je třeba apelovat na to, že stát musí postupovat jako řádný hospodář, tj. v souladu se zákonem č. 77/2002 Sb. dbát, aby akciová společnost ČD poskytovala přepravní služby, které jsou v souladu s jejím podnikatelským plánem a obchodním zájmem.

Objednatelé veřejných služeb, a to stát i kraje, by měli zajistit, aby vynaložení finančních prostředků bylo to „nejlepší možné“, tzn. co nejhospodárnější, nejúčelnější a nejefektivnější. Splnění tohoto požadavku vychází z ustanovení § 2 písm. m), n) a o), § 25, § 27 a § 28 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; § 45 odst. 2 a § 53 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; § 14 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Objednatelé jsou tak ve skutečnosti vázáni k řešení dalších podmínek a kvality služeb dodavatelů v železniční osobní dopravě, přičemž  cena nesmí být jediným kritériem, jelikož by tím byl zcela popřen požadavek efektivnosti a účelnosti. U veřejných prostředků musí být v tomto směru dosaženo co nejlepšího poměru ceny a kvality.

Pro ČD kroky MD a způsob angažmá alternativních dopravců představují negativní ekonomické dopady, které nemohou vyvážit prezentované úspory státu na jednotlivých linkách. Jde o ztrátu tržeb z jízdného, výnosu z kompenzací MD, snížení hodnoty podniku, v některých lokalitách potenciální dopady do zaměstnanosti. Zároveň to znamená omezení možnosti investic do nových železničních kolejových vozidel, přičemž na většině předmětných linek mají najít uplatnění již opotřebená zahraniční vozidla. Celkem odhadujeme riziko zhoršení výsledku hospodaření ČD cca o 700 mil. Kč a znehodnocení ČD zůstatkovou hodnotou nepotřebných aktiv cca 600 mil. Kč, to vše škodě tohoto státu.

MD zvolený postup, uváděný jako přímé zadání, kde jsou porovnávány nabídky více dopravců, prezentované jako rozstřel nebo tržní konzultace, představují jakousi pseudo soutěž, kterou naše ani evropská legislativa nezná, avšak není pochyb o tom, že MD ČR zvolený proces musí být transparentní a kroky, které k rozhodnutí o výběru dopravců a zadání zakázek v závazku veřejných služeb vedly, musí být doložitelné. Ani na žádost Svazu odborářů služeb a dopravy podle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, MD kromě protokolů z otevírání obálek nedoložilo záznamy z jednání s dopravci, ke kterým prokazatelně opakovaně došlo a zároveň neposkytlo požadované informace o plánovaném typu a počtu nasazených vozidel. Ty jsou v případě RegioJetu velkou neznámou, společnost Arriva vlaky prezentuje nasazení motorových vozů řady 845, avšak MD s ní uzavřelo smlouvu i přes ignoraci povinností podle zákona o účetnictví a rejstříkového zákona nezveřejňováním povinných údajů v rámci veřejných listin obchodního rejstříku. Poslední informace představují účetní závěrku z roku 2016. To bývalý ministr dopravy „pro soukromý sektor“ Ťok na dubnovém jednání s odbory neviděl jako problém a řešení takového dopravce kvůli porušování zákona o účetnictví i rejstříkového zákona by údajně „neustál“ před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). MD se tak samo dopouští porušování výše uvedených zákonů a porušování péče řádného hospodáře.

Od poloviny minulého roku je zřejmé, že ústřední orgán státní správy – MD ČR, řídící výbor i dozorčí rada ČD nebyli loajální vůči vlastní korporaci a soustavně poškozují vlastnictví státu. Předchozí ministr dopravy Dan Ťok a MD ČR upřednostnili zájmy soukromého sektoru na úkor vlastní společnosti, kterou prokazatelně poškodili. Neméně závažná je role MD jako průkopníka obcházení zákonů a vytváření doposud neznámé formy korupčního prostředí, který inspiroval i některé kraje, o kterých budeme postupně na stránkách našeho svazu informovat. Namísto jejich metodického řízení je MD a jeho dlouhodobý postoj příčinou postupného rozkladu síťových služeb železnice, když se naopak díky výrazně se zvyšující poptávce po železnici kultivované zapojení alternativních dopravců nabízí ku prospěchu všem a především zákazníkům železnice. Připomeňme si, že Evropská unie předpokládá v rámci liberalizace železničního trhu a 4. železničního balíčku kultivovaný, resp. systematický proces zlepšování služeb v železniční osobní dopravě – konkrétně zvýšení kvality, transparentnosti, účinnosti a výkonnosti s akcentem na pozitivní síťové dopady, sociální a územní soudržnost a celkovou efektivitu systému veřejné dopravy, což MD ještě nepochopilo a podle všeho nehodlá akceptovat.

Analytický tým Svazu Odborářů Služeb a Dopravy vyhodnotil všechny nashromážděné podklady a 13. června předloží orgánům svazu ke schválení návrh příslušných podnětů ÚOHS, v rámci Evropské komise potom Generálnímu ředitelství pro mobilitu a dopravu a Generálnímu ředitelství pro regionální a městskou politiku.     

V Praze 7. 6. 2019                                                                      Jindřich Berounský

                                                                                    Svaz Odborářů a Služeb a Dopravy

 

Jedná se o seriál na pokračování a příští týden bude na téma krajů.

Rubriky: Archiv, Komentáře |

Pokyny k odjezdu na LTD do Chorvatska 14. 6. 2019

ke stažení zde: Pokyny k odjezdu a příjezdu

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Blamáž na kolejích Libereckého kraje a 160. výročí jeho nejstarší železnice bez oslav

Na 1. květen letošního roku připadá 160. výročí otevření tzv. Pardubicko-liberecké dráhy, která ve své době přinesla Liberci a východní části kraje pokrok a překotný rozvoj průmyslu. Byla to tehdy obrovská událost a člověk by 160 let po té čekal, že 1. května 2019 budou v Liberci slavnostně vítat protokolární parní vlak Pardubice – Hradec Králové – Turnov –  Liberec s hejtmany Pardubického a Královéhradeckého kraje a dalšími vzácnými hosty hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátor Liberce Jaroslav Zámečník. To vše podpořeno 15. výročím vstupu České republiky do Evropské unie, který se symbolicky odehrával na Trojzemí u Hrádku nad Nisou, nedaleko bydliště hejtmana Libereckého kraje. Vlak by při této příležitosti mohl pokračovat do Hrádku nad Nisou i Žitavy, i když toto pokračování železnice oslaví 160. výročí až 1. prosince.

Žádná pára však nepřijede a „oslavy“ se nakonec „smrskly“ na téměř utajenou akci na libereckém nádraží v sobotu 4. května a výstavu zajímavostí z jubilující železnice, která proběhne pouze díky železničním nadšencům od 4. do 14. května v kulturním domě městyse Libštátu, vzdáleného po železnici 68 km od Liberce. Obě výročí, představující jedny z nejvýznamnějších historických mezníků pro obyvatele i železnici Libereckého kraje, mají zvláštní pachuť a vyvolávají otázky, proč se nic okázale neslaví, kdo by měl vlastně oslavy uspořádat a zda je co slavit.

Za velmi zajímavých okolností, o kterých bude ještě řeč, má dojít právě letos v prosinci ke střídání dopravce na rameni Liberec – Stará Paka – Lomnice nad Popelkou a navazující trati Železný Brod – Tanvald. „Železniční odborníci“ Libereckého kraje upravili podklady pro Radu Libereckého kraje tak, aby v soutěži nesoutěži „na oko vyhrála“ horší nabídka společnosti Arriva vlaky s. r. o. s 19 let starými vozidly řady 642 Siemens Desiro, která prohlásili za moderní vozidlo nízkopodlažní konstrukce zřejmě pod heslem „Co je německé je hezké“ a kvalitativně lepší nabídku Českých drah (ČD) se zánovními vozidly řady 844 RegioSharky od polské Pesy prohlásili za horší. Arriva by tak v tuto dobu měla slavit, ale zřejmě nemá čím, a ČD nemají k oslavě důvod, protože je díky svým „železničním odborníkům“ Liberecký kraj nechce. Korunu tomu všemu nasadil „nestranný“ zástupce koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje KORIDu LK, který se začal chovat jako obchodní zástupce Arrivy, pro kterou shání výkony i na jiných tratích, což se nebude líbit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ani dvěma ředitelstvím Evropské komise v rámci Evropské unie, do které jsme před 15 lety vstoupili. Evropská unie totiž pod rouškou liberalizace prosazuje férové soutěže, hovoří o přirozených provozních souborech a zachování síťového efektu železnice, čemuž nový trend rozkouskování železnice v rámci Libereckého kraje neodpovídá.

160 letá jubilantka, vzniknuvší za Rakouska – Uherska co by Jiho-severoněmecká spojovací dráha, představuje zejména na území Libereckého kraje jedny z nejkrásnějších umělých železničních staveb v republice, avšak ani po nedávno proběhnuvší „modernizaci“, kdy z pohledu cestujícího vlaky nezrychlily, ale přibylo především modrého zábradlí a žlutých cedulí „Pozor vlak!“ na zastávkách a nádražích, kam lidé přicházejí za účelem očekávání vlaku, než aby se před ním měli na pozoru, nestačí potřebám 21. století.

Ještě smutnější pro Liberec a ostudný je případ pokračování železnice z Turnova do Prahy, a tím železničního spojení Liberec – Praha, které vzniklo v roce 1865 a dodnes, téměř ve své původní trase, měří 140 km. I přesto železnice více než 110 let představovala lepší variantu spojení cestovní dobou bez mála 3 hodiny. V době vzniku jí nemohly konkurovat 15 – 17 hodin jedoucí dostavníky, ale železnice a ti co o ní rozhodovali, usnuli jako šípková Růženka, a tak jí vznikla konkurence. O stavbě čtyřpruhové rychlostní komunikace Praha – Turnov bylo rozhodnuto v roce 1963 a první úsek se začal stavět u Mladé Boleslavi v roce 1967, v roce 1992 byla dnešní dálnice D10 hotova celá a spolu se čtyřpruhovou silnicí I/35 vytvořila rychlé kapacitní spojení Prahy s Libercem, které měří 96 km a do centra Prahy to je 112 km. Jenže s přibývající intenzitou dopravy na dálnici D10, významně konkurující dálnici D1, přestává být silniční spojení spolehlivé, natož pak rychlé a kapacitní. Nekonečný proces oprav a od nich se odvíjející rozsah omezení, pravidelné zácpy – to je skutečný stav dnešního silničního spojení, které s připočtením jízdy do centra Prahy vydá i na 2 hodiny.

A co na to železnice jako alternativa? Záměr rychlého železničního spojení Praha – Liberec, o kterém se jedná už 23 let, představuje nekončící příběh. Za tu dobu je zřejmé, že zrychlení železničního spojení Praha – Liberec by pomohlo i jeho zkrácení a vedení pomocí tzv. Všejanské  spojky, která by spojila Milovice, kam jezdí přímé vlaky z Prahy, s Čachovicemi na trati Nymburk – Mladá Boleslav. Územně technická studie Všejanské spojky pochází už z roku 1996 a od té doby vzniklo celkem 14 dokumentací, řešících zrychlení železničního spojení Praha – Liberec a související území Mladoboleslavska a Nymburska. V současné době vyšlo najevo, že v rámci poslední dokončované studie společností AF-Cityplan a Metroprojekt padl návrh, že se má řešit pouze modernizace úseku železnice z Prahy do Mladé Boleslavi alespoň díky nákladní dopravě, když směrem na Liberec údajně nevychází ekonomika stavby. Z celého je zřejmé, že autoři studie chybně vyhodnotili potenciál železničního spojení nejen pro Liberecko-jabloneckou aglomeraci, Český ráj a část Podkrkonoší, ale také velkou část Německa a Polska. Po sérii vzniknuvších dokumentací k železničnímu spojení se jeví rovněž jako nezbytná změna postoje Ministerstva dopravy ČR a jeho metodiky. Liberecký kraj se proti poslední studii správně ohradil a považuje ji za neobjektivní, avšak už dnes jde udělat více a zasadit se o realizaci alternativního železničního spojení přímými vlaky. V případě využití motorových jednotek Pesa řady 844 jde Liberec už dnes spojit s centrem Prahy a hlavním nádražím pod 2 hodiny.     

Při příležitosti výročí Pardubicko-liberecké dráhy si alespoň krátce připomeňme historii nejstarších železnic Libereckého kraje a jak rychle naši předkové stavěli. Už v roce 1841 informuje vídeňské úřady pražské gubernium, že podnikatelské kruhy v Sasku usilují o železnici Žitava – Liberec – Praha. V roce 1850 je schválena výstavba železnice Žitava – Liberec, která je zprovozněna 1. 12. 1859. Ještě před stavbou naší dnešní jubilantky, Pardubicko-liberecké dráhy, Praha proti ní už v roce 1850 protestuje. Stavební a provozní koncese pro trať Pardubice – Liberec je vydána 15. 6. 1856 a následné termíny veřejných zahájení provozu na postupně budovaných úsecích jsou obdivuhodné: 4. 11. 1857 Pardubice – Jaroměř, 1. 6. 1858 Jaroměř – Horka u Staré Paky, 1. 12. 1858 Horka u Staré Paky – Turnov a 1. 5. 1859 Turnov – Liberec. Spojení Liberce a Turnova s Prahou vzniklo až o 6 let později zprovozněním Turnovsko – kralupsko – pražské dráhy v roce 1865.

Naši předkové dokázali před 160 lety postavit 160 km železnice z Pardubic do Liberce za 3 roky, v současnosti neumíme za 23 let prosadit, vyprojektovat, natož postavit ani 8 km tolik potřebné železnice – Všejanské spojky. Aby nebylo všechno růžové ani před 160 lety, je třeba zmínit první blamáž na kolejích Libereckého kraje. Poslední úsek Pardubicko-liberecké dráhy mezi Turnovem a Libercem byl fakticky dokončen už na konci ledna 1859 a záhy pro nákladní dopravu využíván, ale Vídeň a centrální úřady byly zaměstnány přípravami na válku s Itálií, známou jako 2. italská válka za nezávislost, a tak telegram vídeňského ministerstva, povolující provoz, dorazil až 30. dubna. První oficiální vlak tak dorazil do Liberce 1. května 1859 ve 4 hodiny ráno. Slavnostní uvítání prvního vlaku tedy odpadlo už před 160 lety, ale radost ze spojení moderní železniční dopravou to Liberečanům nezkazilo.  

 

                                                                                                          Jindřich Berounský

Rubriky: Archiv |

Závod motokár – Liberec – 11.05.2019

Propozice ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Rozloučení železničních odborů s končícím ministrem dopravy Danem Ťokem

V úterý 9. 4. proběhlo zřejmě poslední jednání zástupců odborových centrál s nejdéle sloužícím porevolučním ministrem dopravy Danem Ťokem, kterému sekundoval sekční dopravní náměstek Ladislav Němec.

Hlavními a původně avizovanými tématy byly režijní výhody na železnici a liberalizace železnice. Na přetřes přišla i poslední vyjádření hejtmana Plzeňského kraje Bernarda, který má za to, že v případě brutto smluv na dopravní obslužnost v závazku veřejné služby by byl kraj režijními výhodami škodný. Pozitivní je, že ani ministr dopravy Dan Ťok nechápe motivaci plzeňského hejtmana a zároveň se distancoval od nedávných aktivit a pozměňovacích návrhů poslance ANO Kolovratníka, který by rád České dráhy (ČD) „zbavil povinnosti“ uznávat režijní výhody.

V rámci nastoleného bodu jednání o procesu liberalizace české železnice ministr dopravy pominul skutečnost, že máme evropsky rekordní počet soukromých dopravců, kterých je toho času 106, z toho 28 má licenci k provozování osobní dopravy. Pan ministr podal informaci, že v rámci osobní dopravy, objednávané Ministerstvem dopravy ČR, bylo 7. ledna letošního roku vyvěšeno na úřední desce, že kromě dálkových linek, zadaných v rámci tzv. rozstřelu Arrivě vlaky s.r.o. a RegioJetu budou všechny další v současném přechodném období zadány ČD. Zástupci naší odborové organizace otevřeli otázku tzv. rozstřelů Ministerstva dopravy ČR a konkrétně záležitosti přídělu 12% dálkové dopravy soukromým dopravcům Arriva vlaky s. r. o. a RegioJet během 29. a 30. 11. 2018, a to na základě nejnižší ceny a pouze s kritériem rychlosti a výkonu vozidel. Pan ministr prezentoval, že další kritéria byla obsahem návrhu smlouvy s dopravci na předmětných 5 linek, které však Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) má k dispozici a potvrzují opak. Zástupci našeho svazu prezentovali, že ministerstvo v rozporu s evropskou i naší legislativou navedlo dokonce i některé kraje, zejména Ústecký, Liberecký a Zlínský, k nezákonnému postupu při procesu výběru dopravců a má odpovědnost i za kraje. Pan ministr odpovědnost za kraje necítí a poukázal na to, že se kraje chovají jako samostatné územní útvary bez ohledu na cokoliv, ale že za to podle něj může v rámci jejich tehdejšího vzniku stávající prezident a bývalý premiér Miloš Zeman.

Zástupci SOSaD otevřeli otázku dodržování zákona o účetnictví a rejstříkového zákona v případě uzavření smluv ministerstvem s dopravci, kteří jej porušují nezveřejňováním povinných údajů v rámci veřejných listin obchodního rejstříku. To pan ministr nevidí jako problém a řešení těchto dopravců kvůli porušování zákona o účetnictví i rejstříkového zákona by údajně „neustál“ před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

V rámci posledního jednání s ministrem dopravy Danem Ťokem lze trochu bilancovat a hodnotit. Pan ministr je velmi příjemný a přátelský společník pro jakékoliv jednání, ale neodpovídají tomu následující výstupy.

Závěr angažmá ministra dopravy Dana Ťoka v loňském a letošním roce představuje celkem zásadní eliminaci ČD jako národního dopravce a obchodní společnosti, která „nesmí“ využít obranných prostředků proti konkurenci. Pan ministr se zasloužil o džungli na české železnici bez pravidel a stal se prokazatelně ministrem soukromého sektoru (včetně neskrývané podpory PPF), nikoliv České republiky a jejích občanů. 

 

                                                                                         Jindřich Berounský

Rubriky: Archiv |

SŽDC 26. 3. 2019

Dne 26. 3. 2019 proběhlo další společné jednání se zaměstnavatelem SŽDC.

Jednání vedl Ing. Koucký, který hned v úvodu vyčíslil průměrnou mzdu u SŽDC ve výši 36 639,- Kč za 01 + 02/2019, což je oproti stejnému období 2018 nárůst o 3 909,- Kč, a to je 112,04%.  Stav zaměstnanců – 17 155.

Náborové příspěvky fungují, je sjednáno za první dva měsíce 47 nových smluv.

Na rok 2019 je potvrzeno 350 rodinných příslušníků ke KOP s příspěvkem FKSP.

Odborovým centrálám byl předán rozpis plánu MOON na organizační jednotky pro rok 2019, ve kterém jsou též zohledněny motivační odměny pro zaměstnance řízení provozu, odborných správ a modernizace dráhy.

V další části jednání bylo předloženo k připomínkám Hodnocení PKS SŽDC za rok 2018 a Zálohový příděl FKSP pro rok 2019 po delimitaci.

U investičních akcí BOZP nás personální ředitel ujistil, že peněz je dostatek a nemusíme se tedy obávat, že i když byla např. některá akce navýšena z 60 tis. na 400 tis., tak bude realizována a nehrozí její vyřazení!

Od 1. 7. 2019 se připravují elektronické stravenky formou karty MasterCard. Momentálně běží pilotní program u nejvyššího vedení společnosti.

Co se týče Katalogu prací, rozbíhá se činnost pracovních skupin zaměstnavatele, z kterých se očekávají výstupy do konce září 2019. Pak proběhne další připomínkové řízení.

                                                                   Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

LDT Pakoštane 2019

SOSaD pořádá tradiční dětský tábor v Chorvatsku Pakoštane, tentokrát v termínu             14. – 23. 6. 2019.  ČÚ pro platbu: 0249769894/0300

Propozice a přihláška ke stažení zde: LDT Chorvatsko – nabídka a přihláška 2019.

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Hra na hledání viníka železničních nehod

Rekordní série nehodových událostí na železnici posledních dní, kdy se naposledy čelně srazily 2 osobní vlaky přímo v Brně na hlavním nádraží v úterý 5. března, den předtím osobní vlak s nákladním u Ronova nad Doubravou, přinesla zajímavou hru na hledání viníka série železničních nehod přímo od těch, kteří prostředí pro nehody na české železnici soustavně vytvářejí.

Hlavním hrdinou pro média byl v této souvislosti ministr dopravy Dan Ťok, který je právě proto nejdéle sloužícím ministrem dopravy, protože bravurně a s úsměvem zvládá roli fackovacího panáka. Vloni v červenci oznámil a velmi úspěšně v těchto dnech dokončil paralyzaci Českých drah (ČD), kdy ze státní akciovky a obchodní společnosti vyrobil bezbrannou příspěvkovou organizaci ministerstva, která ho musí poslouchat, ale v souvislosti se šňůrou nehod nemá komu vynadat, protože původní představenstvo nechal rozprášit. Vyjádřením v televizních výstupech o „přejíždění návěstidel“ (na železnici známe projetí) přesvědčil, že železnici stále nevstřebal. Jenže právě jím s úsměvem zastřešované ministerstvo a jeho odborníci v sekci dopravy, kteří, nepolíbeni praktickými zkušenostmi ze železničního provozu, chroustali pouze skripta a dnes pod zaříkadlem liberalizace železnice vyrobili českou kolejovou džungli bez pravidel a prostředí nejistoty.

Jsme jediná země v Evropě, kde se i na nejbezpečnější železniční trati s více zabezpečovacími systémy, zafinancovanými Evropskou unií, dokáží srazit vlaky, protože v pojetí ministerstva, následovaného, resp. papouškovaného kraji, se hledá v rámci liberalizace nejlevnější dopravce cenou dopravního výkonu na vlakový kilometr a nikoho nezajímá, jestli jeho vozidla, která v době „výběru“ ani nemá, jsou kompatibilní se zabezpečovacím zařízením, do kterého se za účelem zajištění bezpečnosti investovalo. Dnes už dokonce nikoho nezajímá, zda nejlevnější dopravce má vůbec strojvedoucí. Právě hledané úspory přinášejí tlak na strojvedoucí, na kterých je po postupné likvidaci vlakového personálu s dopravními povinnostmi z pohledu zajištění jízdy vlaku úplně všechno včetně zajištění funkčnosti toalet, přičemž od nehody s fatálními následky kolikrát dělí jedno jediné návěstidlo a několik vteřin.

V souvislosti s posledními nehodami a úterní poradou pana ministra byla v médiích prezentována opatření, která mají bezpečnost na železnici a výkon služby strojvedoucího zlepšit. Jakýsi blíže nespecifikovaný bodový systém a kamery na stanovištích strojvedoucího (pro ministra kabiny) včetně častějších kontrol nepředstavují v žádném případě zlepšení bezpečnosti, ale zvýšení stresu strojvedoucího, z toho vyplývající chybovost a dokazují absolutní nepochopení situace, ba dokonce odbornou prázdnotu trestuhodného kalibru, ohrožující sektor železniční dopravy.

Korunu všemu nasadil generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Díky jeho úternímu vystoupení v DV TV a duelu s Danielou Drtinovou se objevily i v dalších médiích titulky: Drážní inspektor: „Strojvedoucí si někdy hrají s mobily, za nehody může lidský faktor“.

Jan Kučera namísto připomenutí roku 2017 a novely zákona o drahách, která činnost Drážní inspekce omezila na šetření nehodových událostí bez původní možnosti řešení prevence, plně ukázal, že je pouhým lokajem ministerstva a nikoliv generálním inspektorem nezávislé Drážní inspekce. Jako by zlidštěné vyjádření o „plácačce“ výpravčího namísto výpravce, „peronu“ namísto nástupiště v kontextu s informací, že si myslí, ale nemůže dokázat hraní si s mobilem strojvedoucími, v plné nahotě ukázalo, že se nejedná o fundovanou dopravní autoritu. Zatímco alespoň někteří „odborníci bez praxe“ sekce dopravy na ministerstvu mají dopravní školu, jde o vystudovaného matematika, který v očích odborné veřejnosti a určitě strojvedoucích skandálně degradoval význam Drážní inspekce a majestátu generálního inspektora. Není divu. Po studiu odborné matematiky v roce 2003 nastoupil rovnou na Drážní inspekci, kde od tiskového mluvčího postoupil v roce 2004 na vedoucího kanceláře, už v roce 2006 na náměstka generálního inspektora a v roce 2016 se stal generálním inspektorem. Jednou z největších perel vystudovaného matematika v roli generálního inspektora Drážní inspekce při duelu s Danielou Drtinovou byla po velmi správné otázce, zda po sérii nehod nejde o systémový problém, jeho udivená otázka, zda naráží na strojvedoucí. Generální inspektor ukázal, že o profesi strojvedoucího nic neví, o systému též, a tím i na sobě systémový problém demonstroval. Prostředí železničního provozu vrcholově utvářejí lidé, kteří o něm z praktického hlediska nic nevědí, ale mají hodně přečteno, a svými teoretickými vyjádřeními, nápady a nedej Bože i zásahy jej naopak ohrožují.   

Dobrou zprávou na závěr je, že ministr dopravy v rámci svých vyjádření k nehodám mj. prezentoval: „Musíme analyzovat, zda jsou strojvedoucí přetížení nebo mají jiný problém.“ Jde o to, kdo to bude analyzovat, ale již z počtu cca 300 chybějících strojvedoucích jde vydedukovat, že jsou nahrazováni přesčasovou prací. Pro výkon jakékoliv profese, kde jde o bezpečnost, je zapotřebí stabilního prostředí, předem daných jistot, řádného odpočinku, ale zároveň systému s jasnými pravidly, kde se řeší jen nenadálé mimořádnosti.

V české železniční džungli, utvářené odborníky ministerstva bez praxe s vidinou úspor za každou cenu, se práce strojvedoucího stává čím dál větším dobrodružstvím s každodenními překvapeními, kudy a čím vůbec strojvedoucí pojede, natož kde směnu vlastně skončí, zda a kdy se dostane domů. Právě v Brně dlouhodobě probíhají rozsáhlá výluková opatření a  právě tam přibyly starosti, zda ještě bude strojvedoucí u Českých drah či s jiným dopravcem letos jezdit.

Seriózně provedená analýza stávajícího stavu zjistí, že třeba pondělní nehoda u Ronova nad Doubravou na trati se zjednodušeným řízením drážní dopravy by se nestala při aplikaci RADIOBLOKu, kterýžto byl původně jako úspěšně vyzkoušený projekt na trati Číčenice – Volary namísto plánovaného rozšíření na další podobné tratě Ministerstvem dopravy zastaven. Často omílané selhání lidského faktoru ze strany strojvedoucích v dalších případech má příčiny ve stresovém prostředí neustálých změn, daných stavem tratí a výlukovou činností, stavem vozidel, ale je hlavně odrazem diletantství v sektoru železniční dopravy, který není adekvátně odborně řízen a upadá do chaosu. Ale to jsme zase u odpovědnosti za sektor dopravy, jejíž řešení včetně železniční dopravy jako promyšleného síťového systému podle všeho čeká na pořádnou tragédii….

 

                                                                                                          Jindřich Berounský 

Rubriky: Archiv |

Severní Itálie

SOSaD, ve spolupráci se zaměstnavateli SŽDC, s.o., ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s., pro Vás připravil kulturní akci Itálii 15. – 19. 5. 2019 – Benátky, Verona, Lago di Garda a další…

Celý program ke stažení zde: Itálie

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Informace z jednání OC na ČD Cargo a.s. 26. 2. 2019

Jednání ve 13.00 hod. zahájil výkonný ředitel p. Ing. Tomáš TÓTH

 • Shrnutí událostí od posledního jednání
 • Diskuze o zaslaném materiálu k motivaci zaměstnanců SOKV (Opatření 004/2019 motivace zaměstnanců SOKV)
 • Návrh na revizi Interních norem (IN) spojených s PKS ČD Cargo a.s. – termín 8/2019
 • Souhlas s návrhem na revizi KATALOGU zaměstnání! – termín 9 -10/2019
 • Další motivace jednotlivých profesí.
 • Návrh na zahájení jednání o PKS 2020/2021 – termín od 1. 11. 2019 s ukončením 1–2/2020, s předchozím označením kapitol PKS, na kterých je shoda
 • Dopracovat ve spolupráci s OC IN ke KOP (Kondiční ozdravné pobyty)

 

Poté se slova ujal předseda představenstva p.Ivan BEDNÁRIK, MBA

 • Zopakoval potřebu revize KATALOGU zaměstnání, již zadal příkaz k podrobnější analýze jednotlivých zkoušek a jejich rozsahu.
 • Informoval o možnostech přehodnocení posuzování MU (mimořádných událostí) především projetí návěstidla apod.
 • Dále shrnul aktuální vývoj hospodářského výsledku, až na několik výpadků přeprav na Slovensku je většinou vše dle plánu.
 • Předpoklad navýšení přeprav dřeva díky kůrovcové kalamitě v oblasti Vysočina.
 • Informace, jak probíhá nákup a renovace jak HV, tak vozového parku.
 • K zaslanému dokumentu 004/2019 – motivace v SOKV požádal o zaslání návrhů a připomínek do 5. 3. 2019.
 • Domluven termín k předchozí problematice SOKV a to 6. 3. 2019 od 13.30 hod.
 • Diskuze o soutěži na SŽDC – Postrková služba.

Odbor personální p. Ing. Mojmír BAKALÁŘ

 • Informoval o akcích týkajících se budoucích zaměstnanců zejména propagace a prezentování ČD Carga v učebních oborech a na středním školství, zatím dobrá spolupráce.
 • Vývoj PKS v souvislosti s KOP a Katalogem do konce 9/2019

Odbor personální pí Mgr. Pavla KREISCHOVÁ

 • Informace a odsouhlasení čerpání a rozpočtu SF a C-SF 2019 (Sociální fond)

 

Milan Mikeš

Předseda FV SOSaD ČD Cargo a.s.

Rubriky: Archiv |