Odjezd autobusu do Alp 21. 1. 2017

Odjezdy Autobusu – 6 ROČNÍK V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ SOSaD

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Kulturně sportovní akce – BABYLON – LIBEREC – 25. – 26. únor 2017

Již plně obsazeno!!!

Propozice ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

EX Praha – Linec za 100

    K výrazné změně železniční dopravy došlo s příchodem GVD 2016/2017. Analyzujme tedy nový stav. Jedná se o zavedení pěti párů vlaků kategorie EX mezi Prahou a Lincem. Tyto vlaky jsou vedeny s odjezdem mezi šestou a osmnáctou hodinou z Prahy hl. n směr Linec a opačně vždy za odjezdem běžného rychlíku kategorie R. Zastavují v ČR ve stanicích Tábor, České Budějovice,Velešín-město a Rybník. Další změnou je zastavování vlaků kategorie R v Plané nad Lužnicí a posunutí odjezdu posledního vlaku kategorie R z Prahy hl. n na 23:16, tedy o cca 45 minut déle než v minulém GVD.  Pár vlaků kategorie R je ukončen ve stanici Veselí nad Lužnicí, to v 16:20. Odjezd opačným směrem v 7:37, obě polohy bez jakýchkoli přestupních vazeb.

    Co tato změna přináší v praxi. Ano máme spojení Praha Linec v solidním čase. Kapacita trati je naprosto vyčerpaná, vzhledem k nedokončeným částem IV. železničního koridoru, v úsecích Praha hlavní nádraží-Hostivař, Sudoměřice u Tábora-Votice, Doubí u Tábora-Soběslav, Dynín-Nemanice, což je 68 km, tedy 40% traťového úseku, většinou jednokolejného, kde budou samozřejmě probíhat stavební práce a s tím spojená výluková činnost a sní spojená náhradní autobusová doprava.  Tato náhradní autobusová doprava se zejména v Jihočeské části bude odehrávat na rozestavěné dálnici D3, kde kolabuje doprava již dnes. V důsledku kapacity jednokolejné trati Horní Dvořiště-České Budějovice, došlo k rozkladu regionálního spojení mezi Horním Dvořištěm a stanicím na trati směr Lipno.  Je dobré všimnout si zastavovací politiky dvou států Evropské unie. Zatímco v ČR si ministerští úředníci odboru veřejné dopravy (190) splnili chlapecký sen o vlaku, co nikde nestaví, rakouští úředníci zajistili zastavování těchto expresů v každém významnějším městečku včetně příhraniční vesničky Summerau. Zatímco český daňový poplatník se za své peníze může na vlak dojít na nástupiště například do Veselí nad Lužnicí podívat, rakouský se přepraví z bodu A do bodu B.  To za bezmála 100 milionů korun, což v rozpočtu Ministerstva dopravy není závratná částka, ale dala by se asi využít efektivněji.

    Pokud by text končil tímto výčtem, byla by to laciná kritika ministerských úředníků, přeživších desítku ministrů.  Potřeba rychlého spojení Prahy a Lince je oprávněná. Je zde ale i potřeba poskytnout vnitrostátní službu občanovi České republiky.  Řešení mělo spočívat v nahrazení vlaků kategorie R těmito pěti páry vlaků EX, vyvázat se z tupého držení se taktové dopravy. Tím by byla zachována i regionální kontinuita v oblasti Horní Dvořiště-Lipno. Tyto expresy by jako v současném řešení nezastavovaly v Benešově u Prahy, kde máme hustou regionální dopravu, to vlaky kategorie R a soukromého dopravce Arriva. Shodné je zastavení v žst. Tábor, odkud by cestující pokračovali osobními vlaky do žst. Veselí nad Lužnicí. Diskutabilní je zastavování v železniční zastávce Velešín Město, kde byť docházková vzdálenost na náměstí je cca 1,1 km, cestující ji musí překonat více-či méně pěšky a překonat při tom úrovňový přechod mezinárodní přetížené silnice E55. Jako jediné zastavení navíc, či záměna za Velešín-město, by bylo zastavení po rakouském vzoru ve stanici Horní Dvořiště a tím zajištění dopravní obslužnosti jak této obce, tak obce Český Heršlák.  Rychlík v současné době končící v žst Veselí nad Lužnicí by pokračoval dále přes Třeboň, do Českých Velenic a tím by zajistil obslužnost třeboňského regionu a zároveň zajistil přestupní vazbu směr Vídeň, kde v Č. Velenicích odjíždí vlak v 17:05. Opačným směrem pak vazba na vlak R 724 odjíždějící z žst. Veselí nad Lužnicí v 7:37.(toho času bez jakéhokoli přípoje). Dalším krokem by mělo být zrušení zastavování vlaků kategorie R v Plané nad Lužnicí, kde jsou přepravní proudy vázány na IDS Tábor, tedy MHD a nebude kromě železničních zaměstnanců využíváno. Chloubou je také posunutí posledního vlaku z Prahy do Tábora ve 23:16. Je to částečný reparát stejné skupiny ministerských úředníků, která před lety zrušila vlak vedený v poloze 0:25, který by byl znovu zaveden s cílovou žst. Včelná, kde by zajistil dopravu v čase neprovozované MHD České Budějovice. Vůbec by nevadilo, kdyby převzal jméno současného posledního rychlíku, které se úředníkům moc povedlo, tedy Váša Příhoda. Výše uvedené řešení by si vyžádalo náklady desetkrát nižší než současné, někde kolem 10 milionů korun, avšak se zvýšeným rozsahem dopravní obslužnosti, jak územně tak časově.

 

Zpracoval Bc. Lubomír Michalec a kol.

Rubriky: Komentáře |

PKS ČD Cargo, a.s. 2017 podepsána !!!

Dnes 22. 12. 2016 byla podepsána PKS ČD Cargo na rok 2017.

OSŽ se podpisem připojilo k popisové doložce z 16. 12. 2016, kde PKS podepsalo 8 OC.

Navíc se podařilo domluvit navýšení odměny na 3 500,-Kč (z původních 2 000,- Kč).

 

Milan Mikeš

Rubriky: Nezařazené |

5. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 21. 12. 2016 v 11:30 hod. podepsáno

Jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC po 1. 1. 2017 pokračovala v sídle organizace dne 21. 12. 2016.

V 11:30 hod. podepsal generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Pavel SURÝ společně se zástupci všech odborových centrál 1. změnu Podnikové kolektivní smlouvy na období 2016 – 2017, která bude účinná od 1. 1. 2017.

Výsledek dnes projednávaných bodů:

 1. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. a): Základní sazba výkonové odměny 4,5 %.
 2. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. b): Rozpětí sazeb výkonové odměny v případě dohody u oblastních ředitelství 3,5 až 17 % tarifní mzdy.
 3. Příloha č. 2 čl. 33 bod 4): Výše objemu pro výplatu VO v rámci disponibilních plánovaných (volných) mzdových prostředků 4,9 %.
 4. Příloha č. 2 čl. 34 bod 3: Použitelné mzdové náklady na mimořádné odměny 1,0 %.
 5. Příloha č. 2 čl. 38 Profesní odměna: Sjednána měsíční odměna 250 Kč držitelům platné licence strojvedoucího.
 6. Příloha č. 2.1: Sazby tarifních mezd sazeb A a B zvýšeny o 3,4 %.
 7. Příloha č. 2.1 čl. 13: Sazby odměn pracovníka dozoru:

                A:           71;

                B:            75;

                C:            80;

                D:            85.

 1. Příslib vyplacení mimořádné odměny 2 000 Kč/zaměstnanec v listopadu 2017 v případě splnění plánovaného hospodářského výsledku.
 2. Změna Směrnice SŽDC č. 29 – přidání zaměstnání kontrolor – defektoskopista, diagnostik do kategorie 3.

U ostatních rozporných bodů bylo dohodnuto zachování dosavadního znění.

V úterý 27. 12. 2016 proběhne technické čtení a následně dojde ke zveřejnění sjednaného textu PKS ve znění 1. změny.

Bc. Lubomír Michalec, Jiří Skopový a Josef Matys

Rubriky: Archiv |

Informace z kolektivního vyjednávání ČD Cargo, a.s..

Dne16.12.2016 proběhlo další kolektivní vyjednávání ve společnosti ČD Cargo,a.s.

    Odborové centrály předložily na tomto jednání svůj společný návrh, který nebyl zaměstnavatelem akceptován. Po bouřlivé debatě OC předložily další z návrhů, který však také nebyl zaměstnavatelem přijat. Poté předložil i zaměstnavatel svůj návrh.

    Tento byl odsouhlasen pouze osmi OC. OSŽ tento návrh prozatím nepřijalo.

Rozdíl mezi návrhem zaměstnavatele a představou OSŽ je 100,- Kč (do tarifu).

    Mzdové navýšení podepsané osmi OC (včetně SOSaD) je v podstatě totožné s ČD a.s.

TS  1 –  9    navýšeno o  3,4 %

TS 10 – 16  navýšeno o  2,9 %

    Odměna ve výši 2 000,- Kč (leden 2017).

K tomu všemu také další, již dohodnuté částky v oblasti příplatkové sféry.

    PV OSŽ ČD má možnost připojit svůj podpis pod PKS ČDC 2017 do konce roku.

     

Milan Mikeš

Jana Bartáková 

kolektivní vyjednavači SOSaD

Rubriky: Archiv |

Podniková kolektivní smlouva ČD a.s. na rok 2017 podepsána

    Příjemné vánoční svátky a šťastný nový rok mohou prožít zaměstnanci Českých drah. Dne 15. 12. 2016 byla v 13:00 hod. podepsána podniková kolektivní smlouva ČD a.s. na rok 2017.

    Zaměstnanci mohou očekávat od nového roku nárůst mezd 1-9 tarifní třídě 3,4 % a v tarifní třídě 10-16 nárůst o 2,9%. Dále všichni zaměstnanci dostanou jednorázovou odměnu 1 000,- Kč.

    Podniková kolektivní smlouva na rok 2017 zaručuje zaměstnancům stejné benefity na které jsou doposud zvyklí a zároveň jim mírně zvyšuje právní jistotu v rámci pracovních směn.

    Jsem rád, že podniková kolektivní smlouva na ČD je podepsána, dává zaměstnancům základní jistotu a klid, ale nejsem spokojený s celkovým výsledkem kolektivního vyjednávání. Přesto, že při posledním jednání kdy poslední návrh navýšení mezd všech odborových organizací byl 4,5% pro třídu 1-9 a 4% pro třídu 10-16 a zároveň byl domluven nepodkročitelný limit nárůstu, pod který odborové organizace v dalším jednání nepůjdou. Dne 15. 12. 2016 mě z nepochopitelného důvodu všechny odborové organizace mimo SOSaD souhlasily s prvním návrhem zaměstnavatele a to se současným podepsaným návrhem podnikové kolektivní smlouvy, který rozhodně nekoresponduje s tím, na čem se odborové centrály domluvily.

    Nejsem stejného názoru jako ostatní kolegové a myslím si, že s prvním návrhem zaměstnavatele souhlasit nebylo správné. Svůj názor jsem kolegům a zaměstnavateli sdělil, bohužel zase jako jediný.

 

Jan Kadečka, předseda SOSaD

Rubriky: Archiv |

4. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 13. 12. 2016

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 13. prosince 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel postupně 4 návrhy s následujícím konečným postojem jednajících stran:

 1. Návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2016 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění stanovených podmínek jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 – 2017. OC souhlasí.
 2. Oblast tarifní mzdy: zaměstnavatel navrhuje navýšení stávajících sazeb A a B + 1,5 %. OC požadují + 5 %.
 3. Profesní odměna: zaměstnavatel nově navrhuje znění dle roku 2016, s tím, že pro držitele licence strojvedoucího bude profesní odměna činit 250 Kč/měsíc. Přidání do PKS textu nevyplácení profesní odměny zaměstnanců pracujícím ve sjednaném období přípravy na výkon pracovní činnosti pod dohledem. OC souhlasí.
 4. Výkonová odměna: zaměstnavatel navrhuje základní sazbu VO 4,5% (nyní 4,3 %); rozpětí pro dohodnutou výkonovou odměnu OŘ 3,5 – 17 % (nyní 4 – 12 %). Použitelný objem pro výplatu výkonových odměn 5,2 % (nyní 4,6 %). OC požadují stav roku 2016
 5. Odměna při významném životním výročí dle roku 2016. OC souhlasí.
 6. Odměna z dohod pro pracovníka dozoru: navýšení všech sazeb. OC souhlasí.
 7. Příplatek za dělenou směnu ve znění roku 2016. OC souhlasí.
 8. Profese KOP: zaměstnavatel navrhuje profese dle roku 2016. OC požadují přeřazení pozice Operátor železniční dopravy do zaměstnání s nárokem na KOP jednou za dva roky (nyní jednou za tři roky).
 9. Návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2017 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění stanovených podmínek, v případě kladného hospodářského výsledku SŽDC, jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 – 2017. OC souhlasí s podmínkou náhrady textu „kladného hospodářského výsledku“ za „kladného výsledku EBITDA“.

Na základě požadavku odborových organizací předložil zaměstnavatel vstřícně návrh změny směrnice SŽDC č. 29 – přidání zaměstnání kontrolor – defektoskopista, diagnostik do kategorie 3 (tj. navýšení příspěvku z 800 Kč na 1 100 Kč).

Jelikož nedošlo k dohodě, začal zaměstnavatel projednávat Opatření generálního ředitele pro postup zaměstnavatele při nesjednání přílohy č. 2 Podnikové kolektivní smlouvy pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. V případě nabytí účinnosti tohoto dokumentu, bude odměňování zaměstnanců SŽDC v roce 2017 totožné s odměňováním roku 2016. Dochází k úpravě odměňování sazeb A a B odměny z dohody pro pracovníka dozoru (vliv zvýšení minimální mzdy) a úpravě profesní odměny dle výše popsaného návrhu zaměstnavatele. Dopadem nesjednání přílohy č. 4 by byla nerealizace kondičních pobytů v roce 2017. Zaměstnavatel je připraven podepsat 1. změnu PKS SŽDC v dosud sjednaných textech základního textu PKS, přílohy č. 1 a přílohy č. 3.

Další jednání se uskuteční dne 21. 12. 2016 v sídle zaměstnavatele.

Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Informace z kolektivního vyjednávání ČD Cargo – 30. 11. 2016

Třídenní jednání o návrhu PKS ČD Cargo, a.s. pro rok 2017, které proběhlo v Praze Libni,  přineslo již značné výsledky. Byly uzavřeny všechny dříve rozporované či neuzavřené body celého návrhu  nové PKS. U některých ustanovení bylo dohodnuto navýšení oproti platné PKS, přesné změny budou zveřejněny až po uzavření celé PKS.

Rozpor tak zůstává pouze u přílohy č.2.1, tabulky A – mzdové tarify.

Příští jednání je naplánováno na 2. 12. 2016 od 10:00 hodin v Praze.

Jana Bartáková, Milan Mikeš

 

Rubriky: Archiv |

Společné stanovisko odborových svazů k hrozivé situaci na železnici

Zpráva je ke stažení zde: spolecne-stanovisko-odborovych-organizaci-k-md

 

Bude ?

img-obrazky-cz

Nebude?

Rubriky: Archiv |