Cyklovýlet KOLEM OKOLO OHŘE – 12. srpna 2016

Propozice Cyklovýlet od pramenů Ohře ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Jednání podnikových výborů a generální rady Svazu Odborářů Služeb a Dopravy 9. 6. 2016

Stručný přehled hlavních bodů a postřehů z jednání firemních výborů ČD, ČD Cargo, SŽDC a generální rady SOSaD

Kromě organizačních záležitostí a podpůrného fondu se jednání zabývala otázkami budoucnosti železnice jako takové a především Českých drah, a.s. (ČD), v souvislosti s novelou zákona o drahách, který by se dal nazvat také „proti Českým drahám“. Novela Zákona č. 266/1994 Sb. O drahách má za cíl implementovat evropskou legislativu, resp. Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES. Proto získala přívlastek transpoziční.

Celý příspěvek zde.

Rubriky: Komentáře |

Sinsheim a Legoland

Odjezd do SRN je 11. 6. 2016 ve 3:00 od vlakového nádraží v Děčíně, dále ve 3:30 z Ústí od „myší díry“ a v 6:40 ze Sokolova z čerpací stanice ONO vedle dálnice. Návrat 12. 6. 2016 v nočních hodinách.

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Sportovní akce – Nízké Tatry 1. – 4. září 2016

Propozice ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Pokyny k LDT Chorvatsko – Nemira 2016

Pokyny k odjezdu a příjezdu

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Turnaj v malé kopané – Jílové u Děčína – 2. července 2016

Propozice k turnaji ke stažení zde …

fotbalovy-mic-arsenal-fc-s-podpisy-vel-1

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Poděkování

P_20160421_121834 (2)

Vážení kolegyně a kolegové,

chtěl bych Vám všem poděkovat za hlasy, které jste mi dali při volbách do dozorčí rady Českých drah, a.s.. Přestože nestačily na mé zvolení, není všem dnům konec a vynasnažím se hájit Vaše zájmy i mimo tento orgán, tak jako doposud.

                                                                                                             S úctou Jan Kadečka

Rubriky: Komentáře |

Akce – PŘEJEZD KRUŠNÝCH HOR na kolech – Sokolov – 18.06.2016

Propozice akce ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Informace z jednání na SŽDC ze dne 26. 4. 2016

Jednání zahájil a řídil personální ředitel Ing. Koucký, který přednesl k projednání návrh novelizace Směrnice č. 110 Předepisování náhrad škod zaměstnancům. Ač jsme k tomuto dokumentu již připomínky dávali  a některé byli zapracovány, nelíbila se nám  tato část:

Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

             Příklad č. 1:

Při cestě hromadným dopravním prostředkem je zaměstnanci odcizen svěřený služební mobilní telefon, který měl v zadní kapse kalhot. Pachatel nebyl zjištěn. Policie případ odloží. Zaměstnanec je povinen nahradit škodu v plném rozsahu.

Dle nás si tento příklad protiřečí s předchozí větou. Tím, že byl zaměstnanec obětí trestného činu, ztráta vznikla bez jeho zavinění. Následná zoufalá diskuze, že pokud má telefon v přední kapse, tak za nic nemůže a pokud v zadní, tak ano, nepotřebuje dalšího komentáře…

Další informací byl přechod 325 zaměstnanců  z ČD, a.s. v souvislosti s převodem majetku k 1. 6. 2016. Pro tyto zaměstnace bude momentálně platit PKS Českých drah. V této souvislosti musí být otevřen katalog zaměstnání, neboť SŽDC nemá  a katalog musí být aktualizován. Možná by bylo dobré toho využít a pokusit se navýšit třídy u některých výpračích, případně signalistů a konečně je pořádně ohodnotit.

V souvislosti s avizovanou změnou Zákoníku práce, bylo odsouhlaseno nenaplňovat některá ustanovení článků 14 a 41, přílohy č. 2, PKS 2016 – 2017.

Na závěr Ing. Pospíšil představil, celkovou Zprávu o stavu BOZP za rok 2015.

                                                                                                  Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Putování po severním Polsku

SOSaD pořádá, ve spolupráci se zaměstnavatelem 1. – 4. 8. 2016, kulturně sportovní akci, tentokrát u našich severních sousedů.

Propozice jsou ke stažení zde: Propozice Polsko

Rubriky: SOSaD pořádá ... |