Nízké Tatry – doporučení

Vážení účastníci kulturně sportovní akce – Nízké Tatry

Vzhledem k tomu, že vlak EC 125 poslední dobou má při svém příjezdu do stanice Půchov několika minutové zpoždění, mohlo by se stát, že nestihnete přípoj R 607 Fixinela do Liptovského Mikuláše.  Aby k tomu nedošlo a Vám neujel objednaný autobus s Liptovského Mikuláše k hotelu Grand Jasná, změnili jsme v propozicích vlak, kterým jste měli doporučeno jet.

Nově doporučujeme:

Odjezd z Prahy EX 147 Landek v 8:24 hod. do Žiliny příjezd 13:38 hod

Odjezd ze Žiliny R 607 Fixinela v 14:45 hod. příjezd Liptovský Mikuláš 15:53 hod.

Samozřejmě, že můžete využít i staré doporučení nebo své vlastní spojení, ale UPOZORŇUJI, ŽE AUTOBUS NEBUDE ČEKAT.

Pokud nestihnete objednaný autobus z Liptovského Mikuláše budete, muset využít místní autobusovou dopravu. Cena cca 1,20,- Euro. Odj. 17:25, 18:55, 21:10 hod.

Jan Kadečka

 

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Proč nesouhlasíme s předem připravenou a státem podporovanou (?) postupnou likvidací Českých drah – aneb proč SOSaD už zase kalí vodu

Rokos_Jiri

Na začátku je zdánlivě bohulibý záměr státu: Umožnit více dopravcům (dopravním společnostem i živnostníkům) podílet se na trhu osobní železniční dopravy podle směrnic EU o liberalizaci trhu a umožnit těmto v převážně budoucnu vytvořeným konkurenčním železničním společnostem a jednotlivcům soutěžit o zákazníky i v oblasti železniční dopravy. Na kolejích v osobní dopravě bude jezdit kdekdo, úplně jako autobusáci a jako už teď jezdí v podstatě kdekdo, v železniční nákladní dopravě. Podle autorů takového projektu dojde ke zlevnění jízdného (možná – teď se to slibuje) a zanikne nynější téměř monopol jediného (byť národního a fakticky státního) dopravce.

Tím i zanikne problematika režijních výhod sama od sebe, protože národnímu dopravci zůstanou oči pro pláč, spousta lokomotiv a řada mizerných i něco moderních vozů a možná několik tratí, které mu zbydou k provozování. Tam si režijky klidně uplatňujte. Ale nejde o režijky. Jde o stávající pracovní místa, o která zaměstnanci ČD přijdou, protože k čemu by Českým drahám ta místa byla (včetně drahého a početného managementu), když při realizaci takového modelu nebudou mít ČD zřejmě koho a kde vozit.

Vlaky s cestujícími bude totiž vozit kdekdo, protože stát zřídí půjčovnu lokomotiv a vozů a bude je zadarmo (!!!) půjčovat kdekomu, kdo získá živnosťák a licenci drážního úřadu k provozování železniční dopravy. A to dnes získá skoro každý, kdo prohlásí, že zaplatil komerční pojistné a je ekonomicky způsobilý, aniž kdo dokáže zjistit, zda je tomu tak, když základní kapitál s.r.o. je jedna koruna česká. To je ovšem kapitál jako noha a případné odškodnění cestujících z přepravy, garantované zákonem, je fakticky, zákon – nezákon, dost problém.

Také zkoušky strojvůdců, vlakvedoucích a průvodčích bude mít kdekdo, protože odborná úroveň nových zaměstnanců (či spíše živnostníků) u nových šéfů bude dál klesat, protože na ní nebude mít nikdo zájem (odborně zdatný personál je drahý personál). Zájem bude na rychlých a levných zkouškách (pracovních podmínkách), aby se vyplatil provoz zajišťovaný studenty a dalšími brigádníky – příležitostnými zaměstnanci, což přinese radikální mezizaměstnaneckou konkurenci v oblasti ceny práce (mzdy), bohužel s výslednicí směrem dolů. Je to vidět v autobusové dopravě žlutých a dalších busů i v železniční dopravě těchto provozovatelů. Na co stálé zaměstnance, vždyť ti jsou podstatně dražší.

Vy, vážení strojvůdci a vlakvedoucí, kteří možná nyní berete víceméně slušné (?) peníze, na ně zapomeňte. Chcete zaplatit vaší odbornost a zkušenosti? Brigádníci a všelijaké rychlokvašky jsou přeci výrazně levnější a kapitalista zaměstnavatel vás bude živit jen za cenu jejich práce a to ještě možná, protože si přinášíte staré a blbé návyky včetně návyku protestovat, když se vám něco nelíbí. A odbory to za vás vyřeší. Na to zapomeňte. A proč se vás nezastane odborová organizace? Protože nebude. Zeptejte se třeba „Jančurovců“ kolik má zaměstnanců, pardon brigádníků, v odborech! Žádného, protože přeci tito lidi jsou tak spokojeni se svými podmínkami, že odbory nepotřebují. Že ne? Tak se jich běžte zeptat.

A co tedy bude s národním dopravcem? Představte si, že v tomto státě jsou všechny tratě a spoje na nich budou provozovány, ať už ve veřejném zájmu nebo komerčně, na základě soutěží a přímého zadání MD. Do nich se sice přihlásí především národní dopravce, který má přeci zaměstnance, lokomotivy a vozy, a potom se přihlásí živnostník Franta a jeho kámoš Pepík, kteří do teď měli truhlárnu. Vozy a lokomotivy nemají, na co také, když je dostanou půjčené zdarma, zaměstnance nemají také, stačí, až vyhrají výběrové řízení, pak se jim budou hrnout sami. A dostanou je od ČD (třeba i přímo), protože ty budou zřejmě muset zredukovat stav personálu dle svých výkonů, tj. skoro žádných, protože podle mého názoru v takové konkurenci nemohou vyhrát jedinou podstatnou soutěž nebo přímé zadání. Viz příklad tratě Plzeň – Most. A na vině nejsou režijky, ale cena jejich nákladů daná drahým a početným managementem, drahými lokomotivami, které plodí drahé odpisy, atd. Režijky jsou jen mlžná clona k soutěži dle podmínek MD pramálo způsobilého dopravce.

Bohužel na tuto ministerskou taškařici nejvíce doplatí zaměstnanci ČD. Ti, aby se uživili a měli kde bydlet, mají nyní hypotéky a úvěry. Musejí tedy někde pracovat. A nakonec budou muset vzít zavděk i nižší mzdou u „truhláře“ když jim nic jiného nezbývá a práce bude jen u nich, i když třeba i za polovičku.

Takže na vaší dráze, kterou nyní jezdíte na režijku do práce a třeba se ještě na ní proháníte jako strojvůdce v pracovním poměru k ČD, bude od vyhlášení výsledků soutěže vozit vlaky nový dopravce, dříve truhlář Franta, který si mezitím veškerou předepsanou dokumentaci jednoduše opatří. Stačí mu trocha vstupního kapitálu, na který mu banky rádi půjčí v rámci programu podpory nových podnikatelů. Náklady na pracovní sílu bude mít „soukromník“ minimální, náklady na vozy a lokomotivy žádné, odpisy z nich také žádné. To mu všechno stát daruje, protože přeci podporuje tržní prostředí a konkurenci a tím, jako na potvoru, i likvidaci svého státního majetku. No a co. Přeci podporujeme soukromé podnikání, které vždy, když se něco zprivatizovalo, tak to vyšlo nejméně 8x dráž než provoz původní, takže už se podnikatelé těší, jak si státní majetek lacino rozeberou, jako už tolikrát dříve.

A jaký to má to navíc nezanedbatelný přínos další? Nebudou odbory! Ty silné železniční odbory, které vám vždy vyjednaly dobré mzdy a další podmínky v rámci slušné kolektivní smlouvy, žádný „soukromník“ u sebe nestrpí. O tom vám můžu vyprávět hodiny a hodiny i s praktickými příklady.

Až se po čase zjistí, že takhle tu železniční dopravu provozovat nelze, pro časté nehody a úrazy cestujících na dráhách, třeba vlivem nekvalifikace a diletantví personálu, když takto vzniklé škody nemá kdo hradit, protože pojišťovny budou odmítat pojistné plnění právě z týchž důvodů a podnikatelé mají přeci ten kapitál o výši jedné Kč, tak cestujícím i vám – zaměstnancům např. náš truhlář prostě nezaplatí a klidně zkrachuje. A nikdy to z něj nikdo nedostane. A to náš stát podporuje?

Nakonec stát bude muset tyto firmičky odkoupit, protože dost pravděpodobně budou dříve či později ohrožovat bezpečnost v železniční dopravě a začne tuto dopravu provozovat (už zase) sám a (doufejme) v nějaké vyšší technické a technologické kvalitě; vzpomeňte, jak to bylo v Anglii. A to si namastí kapsy naši „truhláři“ podruhé. Protože (železniční) podniky, které „vybudovali“ za naše peníze daňových poplatníků, již něco stojí. A mají přidělené výkony – ty nejlepší – takže cena za takové „know-how“ bude pěkně vysoká. A s nimi se možná (nebo určitě) svezou (a také nejméně dvakrát) ti, co to teď připravují. Obviňuji je, že jim to vše musí být již nyní jasné.

Stát, tedy my, kromě toho zaplatí z našich peněz podporu nezaměstnaným železničářům, protože o ně nebude nijak velký zájem, včetně pod cenu prodaným základním prostředkům, atd. A to vše ve jménu politiky volné hospodářské soutěže dopravy na železnici.

Tak to je jeden z důvodů, proč si myslíme, že politika volné hospodářské soutěže v železniční osobní dopravě (tak, jak ji nastavuje MD) je špatná. Tady vůbec nejde o konkurenci, ale o obyčejné postupné rozebrání fakticky státního majetku, který dosud mají ČD, ohrožení zaměstnanosti všech zaměstnanců a v neposlední řadě automatickou likvidaci jejich práv, včetně účasti v odborech a včetně likvidace režijních výhod. To vše bez námahy a přikryto bohulibým pláštěm záměrů vlády, která přeci dělá všechno pro lidi. Pro které ale?

A proč netroubí na poplach další železniční odbory včetně OSŽ? Vždyť jejich předáci sedí v dobře placených postech dozorčích rad železničních firem, mají blízko i na MD a od začátku je jim tento proces znám nebo na něj možná i přímo kývají? Na to si odpovězte sami včetně toho, jak se vás budou zastávat, až třeba budete o dosavadní místa přicházet, možná i díky jejich nynějšímu postoji.

Jiří Rokos, člen GR SOSaD.

Rubriky: Komentáře |

Stát ještě více otevírá železnici soukromým dopravcům. Podle odborářů jde o cílenou likvidaci Českých drah

http://archiv.ihned.cz/c1-65397570-ministerstvo-dopravy-otevira-zeleznici-soukromym-dopravcum-podle-odboraru-jde-o-cilenou-likvidaci-ceskych-drah?utm_source=atlasHP&utm_medium=financebox&utm_term=position-3

Rubriky: Archiv |

Všem odborovým organizacím, působícím v železniční dopravě

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě analýzy současných kroků Ministerstva dopravy (MD) ve vztahu k Českým drahám (ČD), resp. celé skupině ČD, které Svaz Odborářů Služeb a Dopravy považuje za zásadní pro celý segment veřejné dopravy, považujeme za nutné svolat společné jednání všech odborových svazů, působících na železnici.  Cílem by mělo být zaujetí společného stanoviska k záměrům MD, podle našeho názoru představujícím hrozící likvidaci národního dopravce ČD a celé skupiny ČD, tzn. i všech dceřiných společností, i za cenu obcházení rozhodnutí Vlády ČR a usnesení ÚOHS. To považujeme za skandální jednání, kterému nelze nečinně přihlížet, a současně za hrozbu pro všechny zaměstnance.

V příloze zasíláme podrobnější informace, vztahující se k postupu MD.

Jsme nuceni konstatovat, že stávající vážná situace vyžaduje radikální postoj odborových organizací.

Stanovisko SOSaD k hrozící situaci na ČDLikvidace národního dopravce Českých drah…

Generální rada Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD)

Firemní výbor SOSaD při ČD, a.s.

 

V Praze dne 10. srpna 2016

Rubriky: Komentáře |

Článek o režijkách – I. část

Jak železničáři a důchodci užívají zaměstnanecké jízdní výhody (pokud vůbec) a hlavně:

 Jak dlouho ještě budou?

  1. část

České dráhy se stále více a opakovaně nechávají slyšet, že zaměstnanecký tarif jízdného pro zaměstnance a jejich některé rodinné příslušníky je jim břevnem v oku, protože jim tuto výši jízdného a podmínky pro něj (tedy zejména okruh osob oprávněných používat takové jízdné) nařizuje ministr dopravy v ustavení § 33 zákona č. 77/2002 Sb. (ve znění pozd. předpisů). V důsledku toho ČD vláčí na svých bedrech haldu režistů, kteří svým údajně směšně nízkým jízdným téměř ruinují hospodaření Českých drah, protože ty by měly zhruba o půl miliardy větší příjem z jízdného, než kdyby místo režistů vozily zákazníky s jiným druhy slev.  Ale co nadělají, ministr rozhodl (rozhoduje) podle platného (a prý špatného) zákona a tak ČD nemohou být ve výraznějším zisku (možná vůbec nějakém zisku).

A také do veřejných soutěží vyhlašovaných MD se ČD ze stejných důvodů nemohou přihlásit. Tedy přihlásit se mohou, ale nemohou vyhrát, protože jim za hrbem sedící halda režistů, která, resp. náklady na ně, každé výběrové řízení zhatí přibližně o tuto částku, když režisti se na úkor ČD fakticky obohacují; jeden novinář dokonce napsal, že tyto osoby takovou částku dokonce ČD fakticky dluží.

Rubriky: Komentáře |

Cyklovýlet KOLEM OKOLO OHŘE – 12. srpna 2016

Propozice Cyklovýlet od pramenů Ohře ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Jednání podnikových výborů a generální rady Svazu Odborářů Služeb a Dopravy 9. 6. 2016

Stručný přehled hlavních bodů a postřehů z jednání firemních výborů ČD, ČD Cargo, SŽDC a generální rady SOSaD

Kromě organizačních záležitostí a podpůrného fondu se jednání zabývala otázkami budoucnosti železnice jako takové a především Českých drah, a.s. (ČD), v souvislosti s novelou zákona o drahách, který by se dal nazvat také „proti Českým drahám“. Novela Zákona č. 266/1994 Sb. O drahách má za cíl implementovat evropskou legislativu, resp. Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES. Proto získala přívlastek transpoziční.

Celý příspěvek zde.

Rubriky: Komentáře |

Sinsheim a Legoland

Odjezd do SRN je 11. 6. 2016 ve 3:00 od vlakového nádraží v Děčíně, dále ve 3:30 z Ústí od „myší díry“ a v 6:40 ze Sokolova z čerpací stanice ONO vedle dálnice. Návrat 12. 6. 2016 v nočních hodinách.

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Sportovní akce – Nízké Tatry 1. – 4. září 2016

Propozice ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Pokyny k LDT Chorvatsko – Nemira 2016

Pokyny k odjezdu a příjezdu

Rubriky: SOSaD pořádá ... |