Prolongace „režijek“ 2021

Pokyny k prolongaci režijek zde:

Prolongace 2021

Seznam komerčních vlaků 2020_21

Seznam vlaků a úseků v objednávce JMK 2020-21

Rubriky: Archiv |

Šéf Drážní inspekce jede! Likvidace předchůdce a inspirace Stachanovci!

Bez nadsázky lze říci, že šéf Drážní inspekce (DI) Jan Kučera se aktivně podílí na postupné samolikvidaci a snižování významu svojí instituce. Pod jeho vedením došlo k odebrání části kompetencí DI a redukci 11 míst inspektorů v době zvyšujících se výkonů i počtu dopravců na železnici. Novinkou poslední doby jsou stachanovský závazek zrychlení vyšetřování mimořádných událostí na železnici a „poprava“ předchůdce v čele DI Romana Šiguta.

Jan Kučera oslavil v polovině října obrovský osobní úspěch. Dovršil více než 3letou snahu o likvidaci svého předchůdce Romana Šiguta. Tomu dělal skoro 10 let náměstka a v rezortu dopravy byli vnímání jako nerozluční přátelé. Jan Kučera jako úředník na svém místě se postupně zasloužil o více než 2600 stran dlouhý spis Romana Šiguta a 92 stran rozhodnutí o ukončení jeho služebního poměru. Ten prozatím skončil po téměř 18 letech působení na Drážní inspekci, kterou Roman Šigut sám 10 let vedl. Očima jeho nástupce je tím nejhorším člověkem na inspekci, pro kterého není v jím vedeném úřadu místo. Při poslední změně systemizace k 1. lednu letošního roku se stal jediným nadbytečným. Kuriózní je, že z pozice ředitele Ústředního inspektorátu DI, kterou nechal Jan Kučera zrušit stejně jako Ústřední inspektorát. To vše v rozporu se zákonem o drahách, což protiprávně schválila v závěru minulého roku vláda, jím uvedená v omyl.

Článek pokračuje zde:  Novinky z Drážní inspekce

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Skandální selhání Ministerstva dopravy a čím dál větší chaos na železnici

V tomto týdnu se obrátilo 12 odborových svazů na vicepremiéra a ministra dopravy Karla Havlíčka, aby kvůli lince R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem přehodnotil 5.října oznámený výběr dopravce Arriva, ke kterému dospěl po sérii netransparentních kroků odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy (MD), a nechal vypsat řádnou veřejnou soutěž.

V souvislosti s oznámeným výběrem dopravce Arriva se v médiích objevily velmi unáhlené informace, že na lince R14 bude s novým jízdním řádem od 13. prosince jezdit Arriva, ale nejde předjímat a toho času jde o nepravdivé informace. Díky nezákonnému postupu ministerstva jako zadavatele, o který se zajímají orgány činné v trestním řízení, došlo k návrhu na zahájení řízení o přezkoumání jeho úkonů u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud žijeme v právním státě, budou od 13. prosince pokračovat na lince R14 České dráhy.

Příběh manipulací, vedoucích k výběru již dávno domluveného dopravce Arrivy, odkrývá rezignaci odboru veřejné dopravy na jakékoliv zákony a lhůty pro sestavu jízdních řádů, ale také vliv soukromého sektoru, který ministerstvo paralyzoval.

Česká republika je evropským rekordmanem v pohrdání vlastními zákony a lhůtami, když ještě na přelomu října a listopadu není u dálkové dopravy a rychlíků objednávaných státem jasné, kdo bude jezdit od letošního 13. prosince ve 2hodinovém intervalu na 274 km rychlíkových linek!

Marast, do jakého veřejnou dopravu soukromým sektorem paralyzovaný odbor veřejné dopravy MD dostal, nejlépe dokazuje veřejně přístupný dokument na webu MD, který se jmenuje Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025 s výhledem do roku 2030. Ten bez rozpravy schválila 12. října Vláda České republiky a vůbec si nevšimla, že nejde o žádnou koncepci, ale slepenec popisu stavu, přehlídku názorů a odporujících si variant, kteréžto svým provedením význam slova koncepce potírají.

Zásadní potíž je v tom, že podle zákona o veřejných službách mají být s touto koncepcí v souladu plány dopravní obslužnosti území našich územně správních celků – tedy hlavně krajů a krajské plány dopravní obslužnosti musí být do souladu s koncepcí veřejné dopravy státu uvedeny do 1 roku ode dne schválení. Kraje však vůbec nemají na co navázat, takže jde očekávat, že se ještě více v duchu současného trendu nepovedené regionalizace osamostatní a výsledkem může být až 13 různorodých systémů dopravy a tarifních podmínek na malém území, které je pod rozlišovací schopnost Evropy.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Společné stanovisko odborových organizací na železnici ze dne 27. 10. 2020 k rozhodnutí MD ČR o výběru dopravce na linku R 14

 

Dokument v plném znění zde:  Výzva odborových svazů

 

Rubriky: Komentáře |

Ministerská fraška výběru dopravce na rychlíkové linky směřuje k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i k orgánům činným v trestním řízení

Zatímco v Evropské unii představuje liberalizace železnice v osobní dopravě a závazku veřejných služeb kultivovaný proces nabídkových řízení nebo regulérních přímých zadání, po kterých přichází zlepšování služeb, v České republice a v podání Ministerstva dopravy (MD) to je obcházení obou výše uvedených postupů, když resort dopravy stále více ovládají soukromé zájmy a nezákonné zákulisní dohody, které přinášejí uspokojování soukromých tužeb a zhoršení služeb. Netransparentní „výběr“ dopravců nebo spíše „česká rozdávačka“ mají toho času obrovský korupční potenciál v souvislosti s víceletými miliardovými zakázkami. Zatím se však nedostaly do hledáčku orgánů činných v trestním řízení, přestože si to zaslouží.

Resortu železniční dopravy nepřidává, že mu už 6 let nevládne žádný ministr dopravy, který je pro železnici převážně jen marketingovou loutkou, ale za otěže všeho důležitého na kolejích tahá „tajně“ člověk, o kterém se nesmí mluvit.

Minulý týden obdržely Vrchní státní zastupitelství v Praze, Národní centrála proti organizovanému zločinu i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podnět k prošetření, respektive oznámení o skutečnostech, které vedou k podezření ze spáchání trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži nebo veřejné dražbě podle § 256 tr.zákoníku a pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle § 257 tr. zákoníku.

Celý příspěvek zde:  Ministerská fraška výběru dopravce na rychlíkovou linku R14 pokračuje_SOSaD-1

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

 

 

 

 

 

 

             

Pro bližší informace volejte Mgr. Lubomíra Michalce 730 572 000.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

Rubriky: Komentáře |

4. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 20. října 2020

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se konala dvě jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro období po 31. 12. 2020 formou videokonference (14. 10. a 20. 10.).

Došlo ke shodě zejména u následujících bodů:
• platnost PKS 1 rok;
• upřesnění podmínek o informování a projednávání mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi;
• poskytování kondičních pobytů v roce 2021 v principech roku 2020;
• navýšení max. částky při odstupném při zdravotní nezpůsobilosti 3.1.6 B) a) základního textu PKS na 47 tisíc Kč;
• stanovená týdenní pracovní doba v parametrech roku 2020;
• upřesnění článku Dovolené v návaznosti na novelu zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021;
• upřesnění podmínek rozvrhování pracovní doby v době vyhlášeného nouzového stavu;
• zvýšení rizikového příplatku HZS na 2 500 Kč;
• nová odměnaza vedení pro 4 zaměstnání velících provozních zaměstnanců HZS;
• navýšení zvláštní odměny výpravčím v žst. Praha hl. n. a žst. Brno hl. n. na 2 000 Kč.

Zároveň došlo ke shodě nad finální podobou Katalogu zaměstnání SŽ, který bude účinný od 1. 1. 2021.

V rozporu po těchto jednáních zůstávají body:
• výše tarifních mezd;
• parametry poskytování výkonové odměny;
• příplatek za práci o sobotách a nedělích;
• výše zvláštní odměny.

Další jednání proběhne tento pátek 23. října 2020 v sídle organizace.

Rubriky: Archiv |

PKS ČD, a.s. na rok 2021 podepsána!!!

Dne 7. 10. 2020 ve večerních hodinách při jednání o zásadách sociálního fondu ČD, a.s. na rok 2021 a 1. změně PKS na rok 2020, byla nakonec dohodnuta a podepsána všemi odborovými organizacemi i PKS ČD, a.s. na rok 2021.

Předložení návrhu PKS ČD, a.s. na rok 2021 od zaměstnavatele na tomto jednání bylo sice překvapením, ale odborové centrály byly ochotny v zájmu zaměstnanců jednat.

Návrh zaměstnavatele byl prodloužit stávající PKS ČD, a.s. na další rok s úpravou fondu pracovní doby pro THP zaměstnance, snížení dovolené pro všechny zaměstnance na 5 týdnů a nárůst tarifních mezd 1 %.

Všechny odborové organizace se shodly, že v době ekonomické nejistoty zaměstnavatele je pro ně návrh na prodloužení PKS na rok 2021 přijatelný. Spornými body byly pro OC změny ve fondu pracovní doby, zkrácení dovolené a návrh na 1% navýšení tarifní mzdy.

Po několika hodinovém jednání se našla shoda mezi odbory a zaměstnavatelem.

Nová PKS ČD, a.s. na rok 2021 přinese zaměstnancům navýšení tarifní mzdy 2% a obdobně se postupuje i zaměstnanců se smluvní mzdou.

Dále bude, na základě hospodářského výsledku firmy, vyplacena odměna ve výši 1% ročního příjmu zaměstnance.

Dle letošních zkušeností byly přidány články pro případ nutnosti vyhlášení částečné nezaměstnanosti, které zaměstnancům zajistí navýšenou mzdu oproti zákoníku práce.

Ostatní parametry PKS ČD, a.s. zůstávají stejné jako v roce 2020.

Kadečka Jan

Rubriky: Archiv |

„Férovka“ vicepremiéra Havlíčka na výletě resortem dopravy

První dějství nekonečně dlouho trvající frašky výběru již v červnu vybraného dopravce je u konce, když vicepremiér Havlíček 5 .října oznámil: „Na základě porovnání nabídek a ověření ceny na trhu jsme se rozhodli u linky z Pardubic přes Liberec do Ústí nad Labem upřednostnit společnost Arriva. Ta nabídla na sedm let o 302 milionů výhodnější nabídku než České dráhy. Zároveň nám garantuje, že od půlky prosince obsluhu této trati zvládne s kvalitními vlaky a personálem.“

Když pomineme, že Arriva na železnici ještě nic garantovaného nenaplnila, soustavně se jí to zázračně odpouští, máme za sebou doslova apokalypsu na kolejích ještě ze začátku roku, která byla díky opatřením kolem koronaviru COVID-19 zapomenuta a zřejmě má pomoci zase probíhající druhá vlna, pan vicepremiér prezentuje kvalitní vlaky a personál. Ty „kvalitní“ více než 30 leté vlaky jsou vynikající v rovinatém terénu, ale horské úseky a sklonové poměry Libereckého kraje nezvládají už teď a přitom vozidla mají podle smlouvy umožnit efektivní využití technických parametrů infrastruktury a disponovat dostatečnými dynamickými vlastnostmi pro rychlé dosažení maximální traťové rychlosti i ve sklonově náročných úsecích. Třeba z České Lípy na Jedlovou si to jde vychutnat náležitě a zapojením motorových jednotek řady 845 místo 843 s plošinami je eliminována možnost přepravy imobilních cestujících, jejichž podmínky se měly podle §36e zákona o drahách zlepšovat a nikoliv likvidovat.

Pokračování článku zde:   Férovka vicepremiéra Havlíčka

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Odbory na železnici společně protestují proti postupu Ministerstva dopravy při výběru dopravců na rychlíkové linky R14 a R27

Ve středu 30. září se uskutečnila videokonference Ministerstva dopravy (MD) se zástupci železničních odborů. Za MD se jí zúčastnil vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček, jeho náměstkové Jan Sechter a Ladislav Němec, zároveň ředitel odboru veřejné dopravy Ondřej Michalčík. Odborové sdružení železničářů zastupovali Martin Malý a Vladislav Vokoun, Federaci strojvůdců ČR Jaroslav Vondrovic a Pavel Semecký, Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Jindřich Berounský.

Odborové organizace vyzvaly Ministerstvo dopravy ke zrušení tzv. „rozstřelu“ pro výběr dopravců na linky R14 a R27 z důvodu netransparentnosti a porušení platných termínů pro zpracování jízdního řádu podle § 34a zákona o drahách a Prohlášení o dráze Správy železnic na rok 2021.

Jako jediné a regulérní východisko doslova z „nouzového stavu“, který MD svým postupem způsobilo, považujeme pokračování angažmá stávajícího dopravce ČD a vypsání regulérní veřejné soutěže na 15 let mj. s ohledem na potřebné investice do bezpečnosti (ETCS).

Dopravce Arriva vlaky s.r.o. doposud ve velké míře neplní kvalitativní parametry smlouvy o závazku veřejných služeb, nezveřejňuje svoje výsledky podle zákona o účetnictví a podal začátkem července nabídku na linky R14 a R27. V této souvislosti byl záhy zahájen nábor nových zaměstnanců pro nová střediska dopravce Arriva vlaky, s.r.o., kde tento nepůsobí, s vysvětlením oslovovaným i vlastním zaměstnancům, že ČD nemají o linky zájema nebo že ČD nemohou podat konkurenceschopnou nabídku.

Celý příspěvek zde:  Společné prohlášení odborů po jednání s MD

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |