Za historií královských rodů v Anglii aneb svět čar a kouzel

AKCE JE JIŽ OBSAZENA.

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy pořádá od 27. 4. do 1. 5. 2017 kulturní vzdělávací akci do Londýna a okolí.

Propozice s pokyne zde: Za historií královských rodů v Anglii

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Poodhalení multifunkčního super náměstka ministra dopravy

Není to tak dávno, co jsme se z medií dozvěděli, že státní tajemník ministra dopravy Tomáš Čoček rezignoval. V tištěných a elektronických médiích se opakoval podtitulek „Čoček už chce být jen náměstkem“. Mnozí z nás si v tu chvíli s úlevou pomysleli, že to konečně někomu došlo. Sedět na mnoha židlích najednou a ve funkcích s protichůdnými zájmy zastupovaných subjektů zkrátka nejde. Pokud však někdo očekával, že to byla první předzvěst zlepšení stavu na Ministerstvu dopravy a tím i české železnici, hluboce se zmýlil.

Opuštění postu státního tajemníka nebylo prozřením, ale malým divadélkem krátce předtím, než by nastaly problémy. Zvlášť úsměvné je, že na začátku listopadu 2016 vyšlo najevo, že si Tomáš Čoček přišel za necelý rok a půl ve funkci státního tajemníka na odměny převyšující částku 666 tis. Kč a na konci stejného měsíce na funkci rezignoval. Takovýto přivýdělek k platu musí závidět i vrcholoví manažeři ryze soukromých a českých výrobních podniků. Podívejme se však na to, pro koho a co všechno Tomáš Čoček dělal a dělá, abychom přišli na to, že si odměny za své super schopnosti zcela jistě zasloužil.

Tomáš Čoček je totiž multifunkční super manažer, kterému není rovno. Pokud by jím nebyl, tak si lze jen stěží představit to, že může plnohodnotně a zejména nezaujatě zastávat post 1. náměstka ministra dopravy a zároveň post předsedy řídícího výboru Českých drah, a.s., a ještě post člena správní rady Správy železniční dopravní cesty, s.o. Pro lepší představu je nezbytné uvést, že řídící výbor i správní rada jsou vrcholnými orgány obou výše uvedených organizací, které jsou 100 procentně vlastněny státem, a které z hlediska hierarchie řízení spadají pod přímé řízení Ministerstva dopravy ČR. Pro snazší pochopení si vše názorně uveďme na příkladu zajímavé transakce minulého roku, tzv. prodeje nádraží.

Nejprve vláda na žádost Ministerstva dopravy ČR (Tomáš Čoček v roli 1. náměstka ministra dopravy) schválila převod nádraží. Řídící výbor ČD (Tomáš Čoček v roli předsedy řídícího výboru) následně nařídil dozorčí radě ČD, a.s. a představenstvu ČD, a.s., aby převod zrealizovali. Následně musela správní rada SŽDC, s.o. (Tomáš Čoček v roli člena správní rady) odsouhlasit podmínky převodu resp. nákupu nádraží do svého vlastnictví. Je opravdu dech beroucí, jak se Tomáš Čoček v této trojroli dokáže pohybovat. Jednou jedná s péči řádného hospodáře za ČD, a.s., kdy s ohledem na péči řádného hospodáře muselo jít zejména o to, aby byl majetek prodán za co nejvyšší cenu, podruhé jedná za SŽDC, s.o., kdy s ohledem na péči řádného hospodáře muselo jít zejména o to, aby byl majetek nakoupen za co nejnižší cenu, aby do třetice jednal jménem státu, tedy Ministerstva dopravy ČR, které si musí počínat tak, aby svým jednáním majetek státu nepoškozovalo, neodůvodněně nesnižovalo jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. Opravdu hodné super manažera. To by jinak nikdo nezvládl. Avšak ani tyto schopnosti nemohou popřít to, že se zcela evidentně jedná o střet zájmu a de facto i rozpor s evropskou legislativou.

Ale podívejme se ještě dále. Ministerstvo dopravy ČR, zmítané bezradností v případě řešení aktuálních otázek železniční dopravy, stále pokračuje v blamáži o tom, co po České republice chce Evropská unie (EU), potažmo Evropská komise (EK). Vytrvale se snaží obcházet již přijatá vládní usnesení a ohýbat dávno platné podmínky pro čerpání dotačních prostředků na kolejová vozidla, přestože jsou pro čerpání prostředků vytvořeny všechny předpoklady. Ministerstvo dopravy se stalo nepochopitelnou a zcela absurdní brzdou evropských investic do železničních vozidel a institucí, která pod stále větším vlivem soukromých dopravců „podkopává“ svého národního dopravce a státní akciovou společnost České dráhy (ČD). Jednou ze stěžejních postav ostudného procesu je opět Tomáš Čoček, který dostatečně nehájí zájmy ČR v souladu s přijatým vládním usnesením a schválenou dotační legislativou. Věcně nepříslušný útvar EK vydal s jeho podporou stanovisko, které diskriminuje ČR při čerpání evropských prostředků oproti srovnatelným zemím zejména Visegrádské čtyřky, po kterých EK podmínky uvedené ve stanovisku pro ČR nepožaduje. A jak k tomu došlo?

Již delší dobu lobbují soukromí dopravci v Bruselu a i na Ministerstvu dopravy za zlepšení podmínek pro svůj byznys. Jejich úsilí vyvrcholilo separátní schůzkou se zastoupením Evropské komise přímo na půdě Ministerstva dopravy v Praze 27. 6. 2016. Výstupem setkání byla dohoda, co by mělo obsahovat stanovisko Evropské komise tak, aby vyhovovalo soukromým dopravcům s tím, že investice EU se mají odehrávat formou centrálního nákupu přes půjčovnu vodidel a MD, a to jen na vysoutěžené výkony. To vše v rozporu s přijatými vládními usneseními a již schválenými podmínkami čerpání evropských prostředků. Ve stejnou dobu se právě konal řídící výbor ČD a po obou akcích proběhlo společné jednání se zástupci EK, rozšířené o zástupce ČD a předsedu řídícího výboru ČD Tomáše Čočka, tentokráte jako zástupce MD, který vystupoval spíše jako agent privátních dopravců a doporučil akceptovat jejich přání z předchozí schůzky. Kdyby zástupkyně EK tušila, že Tomáš Čoček je nejvyšší zástupce státu v ČD, asi by si pomyslela něco o střetu zájmů, ale ten má Tomáš Čoček vyřešený…

V listopadových Otázkách Václava Moravce – diskusním pořadu České televize v přímém přenosu Tomáš Čoček veřejně ukázal svoje chápání zastávaných pozic včetně toho, jak se dá jednoduše vybruslit z jakékoliv funkce, znamenající střet zájmů. V televizním pořadu až groteskně vysvětloval Václavu Moravcovi svoje role a funkce, ve kterých se evidentně ztrácel. Nevysvětlil. Nepochopil jej ani Václav Moravec, jinak bezesporu velmi bystrý člověk. Kromě toho, že Tomáš Čoček svým vystoupením pobavil, přinesl moudro, které osvětluje záhadu, jak jde kumulované funkce i střety zájmů zvládnout. Například k roli předsedy řídícího výboru ČD uvedl, že je jen zástupcem státu, přenášejícím jeho vůli, nikoliv Tomášem Čočkem ve střetu zájmů. Vyšlo také najevo, že má kdykoliv právo „přepnout“ se na soukromou osobu a lobbovat za kohokoliv, takže na střety zájmů zapomeňte.

Zajímavá je jiná forma střetu zájmů, které se Tomáš Čoček dopustil v předchozí funkci ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury a ze které je zřejmé, že u nás není nic nemožné. Málokdo ví, že Tomáš Čoček je synem Petra Čočka, akcionáře a předsedy Správní (dříve dozorčí) rady Jindřichohradeckých místních drah, a.s. Tomáš Čoček po absolvování Českého vysokého učení technického a působení na MD se od ledna 2009 stal náměstkem ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), od června 2011 byl pověřen řízením SFDI a od listopadu 2011 se stal ředitelem SFDI. Právě od doby jeho působení v čele SFDI se výrazně zlepšily podmínky a výše čerpání provozních dotací ze SFDI do infrastruktury Jindřichohradeckých místních drah, a.s. (JHMD). Paradoxem je, že s přibývající výší dotací viditelně klesá starost o drážní infrastrukturu JHMD, kde už 2 roky nebyla funkční ani strojní podbíječka, přestože podbíjení je vykazováno o sto šest.

Neméně zajímavý je příběh, jak se vlastně Tomáš Čoček stal státním tajemníkem. V únoru 2015 jen tak „náhodou“ přešel ze SFDI na Ministerstvo dopravy a byl jmenován náměstkem ministra dopravy, aby se mohl vůbec zúčastnit transparentního výběrového řízení na státního tajemníka. Podle služebního zákona byl totiž okruh možných uchazečů omezen v zásadě na ředitele odborů a náměstky ministra dopravy. Dnes je již veřejným tajemstvím, že Tomáš Čoček neměl být nikdy státním tajemníkem jmenován, protože nesplňoval podmínky služebního zákona. Na Ministerstvu dopravy si s tím ale hlavu nelámali a prostě to zařídili. Nic na tomto faktu nemění ani to, že nakonec Tomáš Čoček musel dobrovolně na funkci státního tajemníka rezignovat, byť oficiální důvod byl, jak už to tak u nás bývá, úplně jiný.

V souvislosti s nedávnou rolí Tomáše Čočka coby státního tajemníka se hodí poznamenat výši odměn na Ministerstvu dopravy a podřízených institucích, o které se státní tajemník stará. Podle služebního zákona mohou být maximální odměny 25 % z maximálního možného platu. V případě náměstků na MD to tedy je cca 390 tisíc Kč. Ve skutečnosti dle veřejně dostupných zdrojů byly odměny nepoměrně vyšší, protože Tomáše Čočka detaily služebního zákona nezajímají. Je dobrotivý a štědrý, sám ale také nepřišel zkrátka.

Velmi bizarní tečkou na závěr je, že nedávný státní tajemník Tomáš Čoček jako služební orgán stihl spolurozhodovat při výběrových řízeních o tom, kdo bude ředitelem Drážního úřadu a generálním inspektorem Drážní inspekce. Šéfům těchto „nezávislých“ institucí schvaloval výši platu, odměny, ale také služební cesty. A tady jsme se zase zamotali, když ředitel Drážního úřadu nebo generální inspektor Drážní inspekce byli závislí na přízni státního tajemníka, v jedné osobě 1. náměstka ministra dopravy, předsedy řídícího výboru ČD a člena správní rady SŽDC, tedy zástupce institucí, na kterých musí být Drážní úřad i Drážní inspekce nezávislé. Připadáte si jako v Kocourkově? Ano, správně. „Prostě to uděláme“ je zaklínadlo, které zase porazilo naši i evropskou legislativu.  

Pokud by se někomu zdálo, že toho je na jednoho moc jenom v rámci železniční dopravy, velký omyl. Tomáš Čoček má obrovský záběr a vedle blaha a docházky šéfů podřízených institucí řešil vše s resortem dopravy spojené včetně investic. Jeho multifunkčnost a postupně stále větší důležitost mu přinesla čím dál větší okruh lidí, kteří také něco chtějí podepsat. A jak v tom množství před podpisem rozlišit, zda je to správné a přínosné. A tak se na ministerstvu objevily služební automobily, které neměly využití.

Drtivou většinu řidičů určitě nepotěšila nenadálá masivní obměna svodidel na českých dálnicích, protože se náhle a nečekaně přišlo na to, že starší svodidla nesplňují směrnici právě ministerstva dopravy, majícího multifunkčního super náměstka. Nová „super bezpečná“ svodidla přitom vyšla „jen“ v průměru na cca 4000 Kč na metr délky. Příběh překotné výměny svodidel na našich dálnicích je ale tak zajímavý, že si zaslouží větší pozornost někdy příště a ke strádající železnici vlastně vůbec nepatří. 

 

Jindřich Berounský
Svaz odborářů služeb a dopravy

Odkazy na použité zdroje informací:

http://zpravy.idnes.cz/odmeny-ministerstvo-dopravy-namestci-dhz-/domaci.aspx?c=A170112_172259_domaci_jkk

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/216411030511113-otazky-vaclava-moravce-2-cast 

.  

Rubriky: Komentáře |

Destrukce české železnice pokračuje

Seriál destrukčních kroků na české železnici pod rouškou evropské legislativy, kterou ohýbáme směrem, který se hodí určité zájmové skupině lidí, pokračuje. Další díl se jmenuje rozklad Drážní inspekce.

Zatímco doposud pod heslem „Prostě to uděláme, i když nevíme co?!“ pracovalo především Ministerstvo dopravy, tentokráte na jeho nesystémové kroky navázalo Ministerstvo vnitra, které na pondělní jednání vlády ČR předložilo materiál ke vzniku Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, řešící omezení počtu systemizovaných míst na Drážní inspekci.

Ve vládním materiálu se uvádí, že v souvislosti se vznikem Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře se počítá s úsporou 10 systemizovaných míst na Drážní inspekci z původních 49 služebních míst na 39 s tím, že od 1. 4. 2017 má dojít k významnému zúžení působnosti Drážní inspekce, a to „pouze na šetření mimořádných událostí v drážním provozu, primárně vážných nehod na dráze celostátní a regionální“.

Autorům zcela ušlo, že tato působnost Drážní inspekce tu byla vždy a nic se nezměnilo. Drážní inspekce musí šetřit všechny vážné nehody, dále nehody a incidenty, významné pro bezpečnost. Zúžení působnosti pouze na šetření vážných nehod bylo někdy v původním návrhu novely zákona o drahách, avšak po projednání v Parlamentu ČR došlo k úpravám, představujícím zachování působnosti v původním rozsahu.

Dalším argumentem pro redukci je, že Drážní inspekce nebude nadále zajišťovat výkon státního dozoru. Všichni zasvěcení z provozu však ví, že ten sloužil především pro šetření mimořádných událostí, tzn. Drážní inspekce si jím opatřovala důkazy a ověřovala reálnou situaci v provozu, u méně závažnějších případů Drážní inspekce dozorovala, zda dopravce nebo provozovatel dráhy šetřil, respektive vyšetřil mimořádnou událost správně, tzn., zda zjistil všechny příčiny a stanovil účinná opatření k zajištění nebo zvýšení bezpečnosti. Drážní inspekce u těchto mimořádných událostí nesepisovala závěrečnou zprávu a neprováděla veškerou administrativu. Za čas, který by Drážní inspekce věnovala pouze 1 nehodě se závěrečnou zprávou, se efektivně stihlo pouhým dozorováním vyšetřit řadu jiných mimořádných událostí. Nově Drážní inspekce zvládne za stejný čas vyšetřit méně nehod a snížením počtu zaměstnanců se tento počet logicky ještě sníží.

Drážní inspekce má podle předkládaného materiálu přijít o pravomoc ukládat sankce provozovatelům dráhy a dopravcům, která bude koncentrována na Drážním úřadu. Tady jde o zcela zavádějící informaci, když Drážní inspekce sice nebude jako doposud vést správní řízení a ukládat sankce za pozdní ohlášení nebo nezajištění místa mimořádné události, ale nově má vést správní řízení a ukládat sankce fyzickým a právnickým osobám, pokud neumožní inspektorům působit v rámci jejich oprávnění v souvislosti s šetřením. Jde tedy o změnu formální, nikoliv faktickou.

Úplnou demagogií je v důvodové zprávě vládního materiálu, že „změny byly provedeny s cílem řádného naplnění práva EU a důsledného provedení koncepce, podle níž je inspekční orgán odborným pracovištěm, které provádí nezávislé a odborné šetření mimořádných událostí (přičemž hodnotí i kroky jiných úřadů, nejen fyzických a právnických osob), ale některé okolnosti naopak šetřit nesmí (typicky zavinění) a ani neukládá sankce“. Předně autorům opět ušlo, že zavinění není okolnost mimořádné události, ale odpovědnost za mimořádnou událost, kterou Drážní inspekce nikdy nezjišťovala, protože jí to nepřísluší, stejně tak nemohla ukládat sankce, když její šetření bylo a má být nezávislé na jakémkoliv soudním nebo správním postihu. Vůbec není jasné, jak souvisí působnost Drážní inspekce s novým Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře, když tuto tzv. regulační činnost vykonává pouze Drážní úřad, nikoliv ale Drážní inspekce.

Způsob provedení redukce Drážní inspekce byl zvolen zcela nesystémově bez jakékoliv analýzy a vyhodnocení rizik. Zaslouží si pozornost a především širší odbornou diskusi, ke které, jak je vidět, není prostor v rámci Ministerstva dopravy, které nemá dobře zaplacené úředníky a musí si nechat radit, ale podařilo se mu „nakazit“ Ministerstvo vnitra.

V souvislosti s Drážní inspekcí a dosavadními bludnými kroky Ministerstva dopravy je třeba připomenout jeden z nejlepších mediálních kousků ministra dopravy Dana Ťoka, který se v rámci tiskové zprávy k nehodě na železničním přejezdu v Golčově Jeníkově 22. března 2016 vyjádřil, že se zasadí o kontroly a větší pravomoci Drážní inspekce, avšak následující den, 23. března, o pár hodin později žádal poslance o schválení opaku. (viz 2 odkazy níže).

Ministr dopravy má určitě smysl pro humor a v pomyslné soutěži o nejlépe se otáčející korouhvičku v čele úřadu nemá konkurenci. O to smutnější je, že nekoncepční materiál, představující dokonce tápání v otázkách zajištění bezpečnosti železniční dopravy, prošel vládou ČR tentokráte prostřednictvím Ministerstva vnitra.

 

Jindřich Berounský
Svaz odborářů služeb a dopravy

14. 3. 2017

 

V textu zmíněné odkazy na obraty ministra dopravy:

http://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministr-Tok-Naridil-jsem-prisnejsi-kontrolu-alkoh?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/042schuz/s042342.htm

Rubriky: Komentáře |

Konec rodu Miskóců, Miškólc město plné historie – upřesňující informace k akci

Zájezd se koná dne 20. 03. 2017

Odjezdy autobusu a nástupní místa k akci:

Cheb – autobusové nádraží u pošty 20:00 hod.

Sokolov – naproti IŠTE 20:30 hod.

Praha – nad hlavním nádražím na magistrále na pravé straně směrem k Muzeu mezi 22:30 – 23:00 hod.

V případě nutnosti telefonní spojení: Milan Kliment 606 744 443

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Sportovní akce – Turistika salzburským krajem – Rakousko 26. – 28. května 2017

Akce je již plně obsazena!!!

Propozice ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Nový regulátor české železnice?

 

Česká železnice má konečně předsedu nového regulačního úřadu v dopravě. Ministerstvo dopravy (MD) po dvou zpackaných výběrových řízeních naplnilo to, co Evropská unie požadovala již k červnu 2015. Obdivuhodný výkon! Takřka dvouleté zpoždění přešel strašák jménem Brusel bez větší výtky a cesta k výběru toho správného člověka, který má sestavit úřad, byla trnitá. Je „staronový hlídač drážní legislativy“ Pavel Kodym a bez pochyby fundovaný odborník na železnici tím pravým, kdo bude regulovat přístup dopravců na železnici a řešit spory?  To vše ukáže čas a také další personální obsazení pro budoucnost železnice důležitého úřadu, který má účinkovat od 1. dubna letošního roku. Malé ohlédnutí do minulosti je však varovné a dá se předpokládat, že džungle na české železnici, kde může jezdit kdokoliv i z plezíru, ještě zhoustne.

     Na počátku stály dva zákony (č. 319/2016 Sb. a 320/2016 Sb.), prapodivně sestavená hodnotící komise zcela závislá na Ministerstvu dopravy, byť EU požadovala pravý opak, velice obecně definované podmínky výběrového řízení, jehož výsledkem byli dva vítězové se stejným počtem bodů. Bravo! Toto se jen tak nevidí po písemném testu a ústním pohovoru, ze kterých by bylo zajímavé vidět podklady. Jeden z vítězných uchazečů, bývalý generální ředitel ČD Dalibor Zelený, byl následně panem ministrem Ťokem odmítnut údajně z důvodu soudního sporu s ČD. Členové výběrové komise, zdá se, nečtou veřejný tisk, když na tuto údajnou překážku, která je obecně známá, přišli až po skončení výběrového řízení. Ministerstvo se nakonec přiklonilo k Pavlu Kodymovi. Ten však prošel až na druhý pokus. Vláda s jeho jmenováním napoprvé nesouhlasila, ale nikoliv z důvodu politických, jak bylo v médiích prezentováno, ale právě z důvodu velmi chabého odůvodnění ze strany MD a netransparentního výběrového řízení. Ovšem to by nebylo MD, aby z toho opět nevybruslilo. Tentokrát v podobě ultrakrátkého výběrového řízení, kam byl opět připuštěn Dalibor Zelený. Ano, ten, který se nelíbil v 1. kole pro svůj možný střet zájmu s ČD. Obměněná hodnotící komise opět nečetla noviny, ale hádejte, kdo vyhrál. Konečně správně Pavel Kodym. Tedy napodruhé prověřený a ideální kandidát, chtělo by se zvolat.

     Vybraný „nestranný“ předseda, jehož předností je dle ministra dopravy bývalá pozice ředitele Drážního úřadu v letech 2003 – 2013, má však stopu poněkud jinou. V čele Drážního úřadu zavíral oči nad některými ustanoveními zákona o drahách, jejichž naplňování musí primárně hlídat. Vzhledem k dočasné amnézii hodnotící komise a jejímu nezájmu o veřejný tisk se však není čemu divit, že se na tuto slabost jaksi zapomnělo. Rovněž je nezbytné připomenout, že Pavel Kodym má velmi dobré vztahy s náměstkem MD Kopřivou a náměstek Kopřiva odvážně vytrhl trn z paty ministru dopravy v kauze mýta podpisem dodatku s Kapschem. A již to do sebe zapadá….

Ukvapila se naše vláda?   

     Opakovaný výběr předsedy regulačního úřadu včetně jeho jmenování vládou se odehrály za náhle prezentovaného zájmu Evropské komise o okolnosti, proč nebyl vybrán předsedou drážního regulátora údajný vítěz prvního kola výběrového řízení. Ten, kterého MD chtělo, Pavel Kodym. Ministr dopravy dokonce požádal pana premiéra o pomoc při formulování odpovědi do Bruselu a tzv. Bruselský štít zafungoval. Připomeňme si také, že jindy ostražití bruselští úředníci již více než 2 roky přehlíží jinde nevídaný brutální střet zájmů dvou náměstků ministra dopravy – Tomáše Čočka a Milana Ferance, kteří v rozporu s evropskou legislativou zastávají protichůdné funkce a protichůdné zájmy v orgánech Českých drah, a.s. (ČD) a Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC). Jen tak mimochodem jde o přímý materiální střet a porušení čl. 4 odst. 1, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 1 věta druhá, čl. 29 odst. 1 směrnice č. 34/2012/EU, neboť není personálně zajištěna oddělenost správce infrastruktury (a jeho hlavních funkcí) od provozovatele drážní dopravy. Jde jinak o tu samou směrnici, podle které měl být řešen nový regulátor.

     Ministerstvo dopravy je obdivuhodně všemocné. Na samotném úřadu a v orgánech drážních společností evropská legislativa neplatí. Ve věci výběrového řízení na předsedu nového regulačního úřadu byl vždy jasně definovaný požadavek na transparentní výběrové řízení, nezávislé na Ministerstvu dopravy a jím podřízených institucích, ale hlavně v souladu se správním řádem, tedy se lhůtou minimálně 30 dnů na podání přihlášek, jeho zveřejnění alespoň ve dvou hromadných sdělovacích prostředcích a s jasně zadanými kritérii pro hodnocení a popř. jasně definovanými pravidly postupu výběrového řízení. Nic takového se však nestalo a ministr dopravy nechal takřka bez povšimnutí 21. 9. 2016 v rámci jednání vlády projít materiál, který pro volbu předsedy stanovuje vágní kritéria a výběrovou komisi, složenou z 1 zástupce MD, 1 zástupce Drážního úřadu a 1 zástupce Drážní inspekce. Materiál byl však předložen pouze pro informaci a vláda k němu nepřijala žádné usnesení. Již od tohoto momentu bylo možné předvídat, že volba předsedy nebude nezávislá a odborná, ale v gesci Ministerstva dopravy pod taktovkou privátních subjektů, kteří přirozeně hájí své zájmy, tedy svůj byznys.

     Informace o výběrovém řízení se objevila na již neexistujících webových stránkách Ministerstva dopravy v sekci „Potřebujete poradit“ Ještě ani nezaschly zalepené obálky uchazečů na podatelně, když média a jako první idnes.cz, resp. MF Dnes přinesla informaci, kdo se přihlásil. To vše před otevřením obálek. Po vyřazení jednoho z účastníků se výběrového řízení zúčastnili Pavel Kodym, Dalibor Zelený a Jiří Pálka. Členy komise byli ředitelé Drážního úřadu a Drážní inspekce spolu se zástupcem legislativního úseku MD v gesci náměstka ministra Kopřivy.

      Pavel Kodym, zejména po zmíněné kariéře ředitele Drážního úřadu v letech 2003 – 2013, je bez pochyby zdatným odborníkem s širokým rozhledem, ale v minulosti projevil loajálnost k Ministerstvu dopravy a dalším autoritám v případech, kde to nebylo hodné funkce ředitele Drážního úřadu.  

Pavel Kodym, co by ředitel Drážního úřadu:

  • si v červnu 2010 po překotné výměně vedení ČD Cargo nevšiml, že nikdo z představenstva společnosti nemá odbornou způsobilost a ČD Cargo tak mohlo přijít o licenci k provozování drážní dopravy. Začal to řešit až na upozornění Svazu Odborářů Služeb a Dopravy a po zájmu médií.
  • se od října roku 2010 do února 2012 neohradil proti Pavlu Habartovi v čele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Ten neměl odbornou způsobilost ani praxi. Habartu do čela obří investorské organizace dosadil ministr dopravy Vít Bárta v říjnu 2010 bez výběrového řízení. Nový šéf nesplňoval kvalifikační požadavky, takže byl pouze pověřen řízením a nikoli jmenován generálním ředitelem. Organizace tak zhruba rok a půl neměla generálního ředitele. Správní rada SŽDC se rozhoupala k řešení až v únoru 2012 po hrozbě předsedy Svazu Odborářů Služeb a Dopravy Jaromíra Duška, který kvůli nezákonné situaci pohrozil soudem. Tehdy viselo ve vzduchu zpochybnění Habartou podepsaných smluv za miliardy a s tím související nečerpání evropských dotací na železnici, když podle zákona a tvůrců zákona o SŽDC je statutárním orgánem jenom generální ředitel. Správní rada SŽDC se následně rozhodla vypsat výběrové řízení na generálního ředitele a do té doby musel všechny dokumenty s Habartou podepisovat i náměstek Bohuslav Navrátil.
  • se nečinností a porušením zákona o drahách 266/94 Sb. přičinil o to, že se na české koleje dostal dopravce, který nesplnil podmínky pro vydání licence k provozování drážní dopravy. Přehlédl nesplnění finanční způsobilosti dopravcem Regiojet, a.s., a to nedoložením auditované účetní závěrky za rok 2010 (povinnost do 30. 6. 2011). První účetní závěrka byla auditorem ověřena až v říjnu 2012 za rok 2011 za velkých nesrovnalostí.

Ministerstvu dopravy známé okolnosti působení Pavla Kodyma v čele Drážního úřadu se zřejmě jeví jako výhoda pro stávající vedení resortu dopravy. Pro železnici a nezávislost velmi důležité instituce regulátora nejen železniční dopravy jsou zcela zásadní hrozbou. Ale všechna čest. Bruselská cestička se povedla, a tak trochu po Švejkovsku stále více platí: „Bruselem vyděsíme, ne evropskou legislativu nehledíme a po česku zařídíme!“

                                                                                                     Jindřich Berounský

 28. 2. 2017                                                                      Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |

Alibismus a papír zpožďují vlaky

Nepříznivé povětrnostní podmínky jsou negativním vlivem pro všechny druhy dopravy. V případě železnice pamatuje na silný vítr až vichřici Dopravní a návěstní předpis Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) svojí kapitolou s názvem Mimořádné povětrnostní podmínky. Ta popisuje opatření v případě ohrožení provozu, které nastává, dochází-li po dobu přímého působení povětrnostních vlivů k nadměrnému kymácení stromů, viditelnému vlnění a pohybu trakčního vedení, vznikají-li škody na stavbách, předpokládá-li se zvýšení toků v blízkosti trati, apod.

Pokud by mohlo vlivem povětrnostních podmínek dojít ke vzniku překážky na trati, mají výpravčí zpravovat strojvedoucí vlaků písemným rozkazem o přizpůsobení rychlosti jízdy tak, aby na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, kterou vidí před sebou, zastavil vlak před případnou překážkou na trati. Opatření je třeba využívat v případech opravdu mimořádných, protože vzhledem k zábrzdné vzdálenosti vlaků co by „mnohatunových kolosů“ představuje jeho praktická aplikace výrazné zpomalení dopravy, a tím zpoždění a narušení jízdního řádu. Prezentované opatření přenáší odpovědnost za zvládnutí překážek na trati a případné hrozící škody na strojvedoucího, pro kterého je hrozba miliónových škod či ohrožení životů cestujících likvidační a na druhou stranu zpožděný a pomalu jedoucí vlak nepotěší jeho cestující. 

Jednou z oblastí, pravidelně ohrožovaných větrem a nepříznivými povětrnostními podmínkami je severovýchod Čech v oblasti Jizerských hor. Organizačně zde řízení provozu i správa infrastruktury spadá pod Oblastní ředitelství SŽDC Hradec Králové, které svým zpřísňujícím pokynem č. 78/2015 (ve 2. změně) ukládá výpravčím a dispečerům využít opatření již při výstraze Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ve středu 22. 2. v ranních hodinách vydal ČHMÚ výstrahu č. 28/2017, upozorňující na hrozící silný vítr a povodně v Libereckém kraji. Jednou z obětí opatření se stala Jizerskohorská železnice a páteřní železniční linka kraje  L1 Liberec – Tanvald – Harrachov (– Szklarska Poreba), kde se od 8 hodin začaly vydávat písemné rozkazy, přestože žádný vítr po celý den nefoukal a menší, avšak v této oblasti běžné poryvy větru se objevily až ve večerních hodinách. Kolem poledne vydal ČHMÚ další výstrahu č.29, předpovídající nepříznivou situaci do pátku. Zejména na dálkově řízeném 27 km dlouhém úseku Liberec – Tanvald z dispečerského pracoviště v Liberci nemá dispečer přehled o aktuální situaci, a tak podle opatření je odpovědnost přenesena na strojvedoucího, který, kdyby přizpůsobil rychlost jízdy tak, aby zastavil před vyskytnuvší se překážkou, doprava by na páteřní trati zkolabovala záhy, zvláště když vlaky jezdí na jednokolejné trati v přepravních špičkách v intervalu 30 minut a na ně navazuje celá řada dalších přípojů.

Opatření oblastního ředitelství SŽDC nad rámec základního dopravního předpisu žádnou bezpečnost nepřineslo, zbytečně zpozdilo vlaky, stresuje strojvedoucí a představuje alibismus těch, kteří nesmyslně balancují mezi řízením provozu a jeho plynulostí. Ty se neslučují s cárem papíru – tzv. „foukacím rozkazem“, který má přinést bezpečnost, ve skutečnosti alibi oblastního řídícího aparátu SŽDC. Opatrnosti není nikdy nazbyt, ale ti, kteří nesmyslná opatření vytvářejí a podepisují, zřejmě neví, že sám strojvedoucí v čele vlaku je nejvíce ohrožen jakoukoliv kolizí s překážkou včetně mohutných kmenů stromů, které tu a tam v zalesněných úsecích železnice padají i bez pomoci větru. Sám strojvedoucí má osobní zájem zastavit před vyskytnuvší se překážkou. Postačila by mu prokazatelně daná informace o varování ČHMÚ bez dalších zbytečných frází.     

         

                                                                                             Jindřich Berounský

                                                                                     Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

  1. 2. 2017
Rubriky: Komentáře |

Připravujeme III. řádný sjezd SOSaD

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

Generální rada SOSaD rozhodla o konání dalšího řádného sjezdu SOSaD – a to třetího v pořadí od založení naší odborové organizace v roce 2008.

Sjezd se bude konat ve čtvrtek 18. 5. 2017 v Jílovém (u Děčína) v místním zámku. Většině členů SOSaD místo konání sjezdu nemusím připomínat. Odehrály se tam naše všechny minulé řádné sjezdy a díky pochopení vedení města Jílového fakticky vzniká už hezká tradice.

Sjezd je plánován jako jednodenní. S ohledem na rozsah programu zajišťuje sekretariát SOSaD případné ubytování delegátů a hostů před a po sjezdovém jednání.

Připravovaný sjezd by měl zhodnotit činnost svazu za uplynulé čtyřleté období, zvolit nové vedení a uložit mu úkoly na další čtyři roky. V této souvislosti, vážení a milí čtenáři, očekáváme i Vaše náměty a připomínky, které by měly být na jednání sjezdu akcentovány.

Organizačně bude sjezd uspořádán už tradičním způsobem. Základní organizace SOSaD nejpozději do 30.4.2017 uspořádají členské schůze nebo konference a na nich zvolí nejen nový závodní výbory na další čtyřleté období a členy revizní komise pro kontrolu činnosti ZV, ale rovněž zvolí delegáty sjezdu v počtu jeden delegát na každých započatých 30 členů v evidenci ZO, pokud členové mají splněné povinnosti dle stanov. Zde možná poněkud nadbytečně připomenu, že počet členů dle předchozího parametru se rozumí včetně důchodců.

Každá členská schůze nebo konference rovněž navrhne (může navrhnout) kandidáty do funkcí předsedy a dvou místopředsedů SOSaD. Rovněž se očekávají návrhy na pozice členů svazové revizní komise na další čtyřleté období, pochopitelně u všech návrhů vždy včetně písemného souhlasu každého kandidáta s takovou kandidaturou do jakékoliv volené funkce.  

Pochopitelně u všech návrhů se pod pojmem člen nebo kandidát rozumí i členka/kandidátka. U návrhů na funkce v revizní komisi je to dokonce obvyklejší a stejně tak je zde výhodou i ekonomická kvalifikace. Tím ovšem není žádná volba podmíněna.

S ohledem na Stanovy SOSaD, které umožňují, aby každý člen SOSaD mohl kandidovat na jakoukoliv funkci ve svazu, je možné, aby do výše uvedených pozic kandidovali i ti členové, kteří nepožádali o podporu svou ZO, a tudíž nejsou navrhováni jejím prostřednictvím. Ti se přihlásí samostatně do sekretariátu SOSaD nejpozději do 30.4.2017 a uvedou své osobní údaje, potřebné pro volbu, doloží, že mají zaplacené členské příspěvky, atd. Bližší podmínky jsou k dispozici tamtéž. Sekretariát SOSaD o takové kandidatuře vždy následně informuje příslušný ZV ZO. Takový případný kandidát si hradí veškeré své výdaje, spojené se sjezdem zásadně samostatně ze svého. Tímto postupem se z něj ovšem nestává delegát sjezdu.

Volby do funkcí volených sjezdem jsou přímé a tajné. Volí se pomocí hlasovacích lístků, tedy obdobně, jako se pořádají volby např. do poslanecké sněmovny.

Vše upravuje návrh volebního řádu, který schválí delegáti sjezdu v úvodu svého sjezdového jednání. Delegáti SOSaD se nikdy nesníží k tomu, aby hlasovali o tom, kdo bude např. předsedou nebo místopředsedou SOSaD veřejně, a mnohdy pod skrytým nátlakem a sledováním, jak ten který delegát hlasuje, jak tomu občas je na sjezdech některých jiných odborových organizací.

Základní organizace a svaz přispívají na náklady sjezdu dle opatření schváleného Generální radou SOSaD.

K přípravě sjezdu dostávají v těchto dnech všechny ZV ZO SOSaD organizační pokyny a návrhy jednotlivých dokumentů sjezdu.

Přejme si, aby připravovaný sjezd se podařilo řádně připravit a usnesení, přijatá na sjezdu, byla v dalším období naplňována.

 

JUDr. Jiří Rokos, předseda komise pro přípravu III. sjezdu SOSaD.

Rubriky: Archiv |

Konec rodu Miskóců

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli pořádá kulturně sportovní akci ,,Konec rodu Miskóců“ v Maďarsku ve městě Miškólc v termínu 20. – 23. 3. 2017.

Propozice zde: Maďarsko

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Tábor v Chorvatsku 2017

SOSaD pořádá, jak je již zvykem, LDT v Chorvatsku – Pakoštane v termínu 16. 6. – 25. 6. 2017.

1

 

LDT Chorvatsko 2017

Přihláška tábor

Pokyny k odjezdu a příjezdu

Rubriky: SOSaD pořádá ... |