Archiv autora: admin

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2024

Dne 30. listopadu 2023 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2024. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci všech 9 odborových organizací působících u této organizace.

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2024 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd o 4,2 % a zachování dosavadní úrovně ostatních složek mzdy a dosavadních benefitů.
Současně došlo v rámci kolektivního vyjednávání k dohodě o vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2023 ve výši 12 000 Kč zaměstnancům Správy železnic, kteří splní stanovené podmínky.

„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k dohodě, která s ohledem na složité ekonomické, finanční a legislativní podmínky příštího roku představuje pro zaměstnavatele maximální možný závazek a současně přinese v příštím roce zachování zaměstnanosti, jistotu a dobré podmínky našim zaměstnancům. Věřím, že Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel.“ uvedl po podpisu generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb v podmínkách nové legislativy, účinné od 1. 1. 2024, a o dalších interních normách.

Mgr. Lubomír Michalec, Jiří Skopový, Milan Kliment

Rubriky: Archiv |

Demonstrace 27. 11. 2023

Účast dobrovolná, sejdeme se u východu z metra stanice Staroměstská v 11:45 hodin…

Rubriky: Komentáře |

Kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024, ze dne 20. 11. 2023

Dne 20. 11. 2023 pokračovalo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA,
kolektivní vyjednávání v sídle organizace. Generální ředitel předložil komplexní návrh,
který mj. navrhl dovolenou v rozsahu roku 2023, navýšení tarifních mezd a podmínky
navýšení smluvních mezd, doplnění nároku na KOP o zaměstnání mistr OKV a vrchní mistr
OKV a upřesnění textace této přílohy, navýšení příspěvku na stravování dle PKS včetně
možnosti nahrání stravenkového paušálu na elektronickou stravenkovou kartu, finální
textaci podmínek výplaty zvláštní odměny (podmínky roku 2023; rozšíření o OZ HZS-SDV).
Ve svém návrhu generální ředitel navrhl zvýšení tarifních mezd, přičemž odborové
organizace souhlasily s navrhovanými úpravami textu vyjma hodnoty nárůstu tarifních
mezd.
Generální ředitel informoval o svém rozhodnutí vyplatit se mzdou za měsíc listopad 2023
všem zaměstnancům SŽ, splňujícím stanovené podmínky, jednorázovou mimořádnou
odměnu (bez ohledu na průběh a výsledky kolektivního vyjednávání).
Další jednání proběhne dne 30. 11. 2023 od 9:30 hod. v sídle organizace.

Rubriky: Komentáře |

11. ročník alpského lyžování

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy, ve spolupráci se SŽ, ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., pořádají
sportovní akci 11. ročník alpského lyžování.

Leták ke stažení zde: Leták

Pořadatel: Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Termín: 14. – 18. 1. 2024
Přihlášení: na základě průzkumu zájmu, tel. 9722 41366

Propozice ke stažení zde: Propozice

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Usnesení ze zasedání Generální rady SOSaD konané dne 9.11.2023

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) podporuje veškeré protestní akce ČMKOS a ASO proti snižování životní úrovně občanů ČR, zejména zaměřené proti tzv. daňovému balíčku, včetně případné stávky, bude-li na železnici v součinnosti s ostatními odborovými svazy vyhlášena.

 

Rubriky: Archiv |

Výjezdní kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024

Ve dnech 2. a 3. 11. 2023 pokračovalo výjezdní kolektivní jednání zástupců zaměstnavatele a všech odborových centrál v Benešově.

V návaznosti na závěry jednání 1. 11. 2023 (za účasti generálního ředitele SŽ) byl podrobně procházen text návrhu PKS SŽ 2024. Po jednání zůstává zejména rozpor v oblasti výše sazeb tarifních mezd, smluvních mezd a v rozsahu dovolené. Drobné nesoulady zůstaly v oblasti parametrů podmínek vyplácení zvláštní odměny a výše příspěvku na stravování.

Dále na dnešním jednání uvolnily OSŽ, FVČ, DUO a FŽ ČR z prostředků C-FKSP, původně určených na jimi pořádané sportovně-kulturní aktivity, 216 950 Kč ve prospěch individuálních rekreací z C-FKSP. O půlnoci 4. 11. 2023 budou prostředky v rekreacích C-FKSP k dispozici v personálním portálu STKR. V rámci jednání se smluvní strany seznámily se statistikou letošního čerpání FKSP a s pravděpodobnými možnostmi jeho využití v případě přijetí tzv. konsolidačního balíčku.

Další jednání proběhne dne 20. 11. 2023 od 13:00 hod. v sídle organizace za účasti generálního ředitele.

 

Mgr. Lubomír Michalec, Jiří Skopový a Milan Kliment

Rubriky: Archiv |

První den výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024

V úvodním dnu výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2024 bylo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, představeno společné stanovisko odborových centrál k návrhu zaměstnavatele na znění PKS 2024, který byl předložen dne 23. 10. 2023.

Generální ředitel podrobně představil rozpočtové možnosti zaměstnavatele a předložil návrh, který reflektuje změnu legislativy, přistoupil na část nových požadavků odborových centrál na navýšení finančního plnění zaměstnancům a zlepšení podmínek zaměstnanců SŽ, většinově zachoval benefity roku 2023 a předložil návrh zaměstnavatele k navýšení mezd. Tímto návrhem by došlo ke zlepšení podmínek všech zaměstnanců SŽ.

Zástupci odborových centrál slovně ocenili návrh zaměstnavatele, ovšem, i s ohledem na povinnosti projednávání v orgánech odborových centrál, nepřistoupili k podpisu kolektivní smlouvy.

V dalších dnech výjezdního jednání budou probíhat technické úpravy textu.

Rubriky: Archiv |

Soutěžní blamáž na kolejích Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj vyhlásil na počátku září unikátní „soutěž“, která má dopředu svého vítěze a hledá se jen „největší poražený“. Doposud se obešla bez většího zájmu médií. Veřejná zakázka, zveřejněná na profilu zadavatele zakazky.krajbezkorupce.cz, se jmenuje Zajišťování veřejných služeb v regionální železniční osobní dopravě vozidly v majetku Jihomoravského kraje. Administruje ji Advokátní kancelář Fiala, Tejkal a partneři. Lhůta pro podání nabídek se prodloužila ze 30. října do 10. listopadu. S kontraktem a novým dopravcem se počítá od prosince 2024 do prosince 2034, ale ve skutečnosti se nehledá svéprávný dopravce, ale jenom personální agentura pro strojvedoucí a nesvéprávný vazal Jihomoravského kraje a jeho koordinátora dopravy.

Jihomoravský kraj „vybírá dopravce“, který zajistí provoz elektrických jednotek Moravia. Ty pořídil do svého vlastnictví a doposud je provozují České dráhy (ČD), které sehrály roli užitečného mouřenína při jejich problematickém uvádění do provozu. Kraj jich má 37, z toho šest dvouvozových o kapacitě 146 míst k sezení (EMU 140) a 31 čtyřvozových s kapacitou 333 míst (EMU 310). Celkové náklady na jejich pořízení dosáhly 6,651 miliardy korun (bez DPH) s dotací z Operačního programu Doprava Evropské unie ve výši 5,483 miliardy na 36 jednotek, kterou Jihomoravský kraj ukousl na úkor většiny krajů České republiky.

Pokračování článku J. BEROUNSKÉHO zde: Soutěžní blamáž na kolejích Jihomoravského kraje

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Zahájeno kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024

Na dnešním jednání zaměstnavatele a zástupců všech centrál odborových organizací při Správě železnic, státní organizaci, byl předložen písemný návrh zaměstnavatele Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2024.

Zaměstnavatel stručně představil návrh, který podle jeho stanoviska reflektuje na aktuální ekonomické možnosti organizace a reaguje na připravovanou legislativu.

Odborové organizace předloží společné stanovisko do 1. 11. 2023, kdy bude zahájeno třídenní výjezdní jednání v Benešově.

 

Mgr. Lubomír Michalec, Jiří Skopový

Rubriky: Archiv |

Orgány svazu jednaly, bilancovaly a připravily novou strategii v Krkonoších

V malebném prostředí na hřebeni nejvyšších českých hor Krkonoš v Erlebachově boudě nad Špindlerovým Mlýnem proběhlo ve dnech 11. – 13. října výjezdní zasedání firemních výborů Správy železnic, Českých drah, ČD Cargo a generální rady, spojené se školeními z BOZP a novely zákoníku práce.

 

 

 

 

 

Účastníci jednání byli seznámeni se stavem kolektivního vyjednávání, které je u všech společností na začátku a pohledy zaměstnavatelů značně odlišné od očekávání našich kolektivních vyjednavačů.

Od 1. října tohoto roku se významně zhoršily podmínky pro předčasný odchod do důchodu a velké problémy v dopravě přináší k tomuto datu i novela zákoníku práce díky nesmyslné a v mnohých ohledech velmi komplikované úpravě skladby odpočinku mezi směnami.

Součástí jednání a diskusí byla i strategie pro nadcházející volby do dozorčích rad Českých drah a ČD Cargo.

SOSaD bude usilovat o společnou iniciativu všech odborových svazů proti nepovedenému procesu liberalizace české železnice, kde nejsou nastaveny jednotné standardy kvality a Ministerstvo dopravy i některé kraje, sledující pouze cenu dopravního výkonu, postupně diskvalifikují u přímých zadání i výběrových řízení České dráhy. Na druhou stranu objednatelé veřejné dopravy neřeší výpadky a závady některých alternativních dopravců, což celkově zhoršuje služby české železnice, která postupně ztrácí spolehlivost a síťový efekt. V některých případech jde i o ohrožení bezpečnosti železničního provozu.

V souvislosti s opakujícími se požáry a závadami vozidel 845/945 dopravce Arriva vlaky s.r.o. odeslal předseda svazu 10. října podnět Drážnímu úřadu a Ministerstvu dopravy s upozorněním na závažné bezpečnostní riziko při provozování těchto vozidel na sklonově náročnějších tratích. To se týká hlavně rychlíkové linky R14 Ústí nad Labem – Liberec – Pardubice, kde došlo naposledy ke 2 požárům po sobě 1. a 2. září. V případě netečnosti Drážního úřadu a Ministerstva dopravy se SOSaD obrátí na evropské instituce.

 

Mgr. Lubomír Michalec
Jindřich Berounský

Rubriky: Archiv |