Archiv autora: Lubomir Michalec

Když vlastník škodí vlastní firmě…

V souvislosti s očekávaným prvním jednáním zásadně obměněné dozorčí rady Českých drah (ČD) je na pražském nábřeží Ludvíka Svobody patřičně dusno. Zatímco odbory mají po jednání s ministrem dopravy a panem profesorem Moosem ze 30. 7. t. r. příslib, že k žádným personálním změnám přes léto nedojde, do programu prvního jednání se kromě volby předsedy dozorčí rady vloudil bod „personální záležitosti“, pod kterým si lze představit cokoliv. Každopádně předčasné informace, ke kterým ze strany ministra dopravy Ing. Dana Ťoka směrem k vedení ČD došlo, škodí státní akciovce ve více ohledech, stejně jako konkurenci poskytnuté informace o ztrátě jednotlivých dálkových linek. 

    13. července letošního roku, bezprostředně po vyslovení důvěry vládě České republiky, došlo v rámci řídícího výboru Českých drah (ČD) k radikálnímu řezu v dozorčí radě ČD, kde byla vyměněna většina z devíti členů, a to 5. Radikální změna obsazení dozorčí rady ČD byla prezentována jako její odpolitizování a příchod odbornosti díky nově nominovaným akademikům v čele s bývalým ministrem dopravy profesorem Moosem. Jak vyplynulo z vystoupení ministra dopravy Dana Ťoka na tiskové konferenci téhož dne, noví členové dozorčí rady byli nominováni s tím, že odvolají stávající představenstvo ČD a iniciují výběrové řízení na celé vedení ČD.

    Tento zajímavý krok ve své podstatě znamená diskvalifikaci nových členů dozorčí rady, kteří mají posloužit jako loutky k záměru, pro který byli vybráni a nemohli se seznámit se skutečnou situací Českých drah, kde je vedení ČD vytýkána jakási únava a nepřipravenost na liberalizaci trhu v železniční osobní dopravě. Co se týká odbornosti, zajímavé je, že ministr dopravy důvěřuje jen akademikům z Českého vysokého učení technického v Praze a další vysoké školy dopravního směru jako by nebyly. Už vůbec nesedí informace o odpolitizování dozorčí rady, které se nekoná nominací Jana Štrofa – nového politického náměstka ministra dopravy, člena ANO a dosavadního vedoucího kanceláře předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO).

    Dne 30. 7. 2018 proběhla schůzka odborů, působících na ČD, (dále Odbory) s panem ministrem dopravy Ing. Danem Ťokem. Na této schůzce byl účasten i panem ministrem doporučený a zřejmě budoucí nový předseda dozorčí rady ČD pan profesor Ing. Petr Moos, CSc., který dostal slovo, aby blíže vysvětlil, co lze vytknout vedení ČD a co jsou ty relevantní důvody, které zvažovanou výměnu managementu ČD ospravedlňují, a to především v rámci přípravy ČD na liberalizaci.

    Na předmětné schůzce nebyl zástupcům Odborů sdělen žádný relevantní důvod proklamované potřeby změny ve vedení ČD. Zároveň se potvrdilo, že pan profesor Moos neměl dostatek času na vstřebání relevantních informací o aktuální situaci ČD a zejména pak o aktuálních postojích a dosavadních krocích představenstva ČD, které by mělo mít možnost svoje kroky před dozorčí radou ČD obhájit. Ze strany pana ministra padla výzva, aby se zaklínadlo rating společnosti nepřeceňovalo, protože důvěra věřitelů spočívá hlavně v tom, že za závazky státní akciovky 100% ručí stát.  To byla zcela nepravdivá informace, protože stát za žádné stávající závazky ČD neručí.

    Jediným pro Odbory pozitivním výstupem byl příslib pravidelných jednání a konzultací ministra dopravy, resp. pana profesora Moose, se zástupci Odborů. Po ujištění ze strany pana ministra i pana profesora Moose, že se přes léto nebude nic dít, byl domluven další termín jednání na 28. 8. 2018.  

    Odbory mají zcela jednoznačně za to, že problematiku liberalizace nemůže řešit národní dopravce, ale právě a jen Ministerstvo dopravy ČR (MD ČR), které doposud nevytvořilo férové podmínky pro soutěže. Není věcí managementu ČD, ale je odpovědností MD ČR, aby se vyřešily zejména závazky ČD vyplývající ze zákona, přinášející celou řadu povinností, které ostatní dopravci nemají. Např. vybírat dodavatele vozidel a tedy svého hlavního výrobního prostředku pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, kdy ostatní dopravci tuto povinnost nemají. Naopak jako chvályhodné se jeví počínání stávajícího managementu ČD, který se snaží jednat s péčí řádného hospodáře a nabízí ministerstvu svůj roky budovaný komplexní systém odbavení cestujících, který má zaimplementovány všechny integrované dopravní systémy v ČR a umožňuje vydávat jízdní a rezervační doklady z a do všech stanic, a to nejen na území ČR, ale i v i zahraničí. Tento systém navíc umí integrovat i tarify ostatních dopravců. Ministerstvo tedy nemusí nic vymýšlet a je pouze na něm, aby se s ČD na využití systému dohodlo. Ale MD ČR o tom nechce slyšet a raději hodlá nalít více než 200 mil. Kč do svého podniku CENDIS, s. p. a do Státní tiskárny cenin, s. p., přičemž zde nejsou žádné záruky, jak a kdy bude systém fungovat. Využitím systému státní akciové společnosti ČD by se přitom vyřešila otázka potřebného zajištění síťovosti a problematika clearingu tržeb.

    Samostatnou otázkou jsou potom poptávková řízení s akcentem pouhé ceny dopravního výkonu na 1 km, takže díky tomu není třeba zohlednit ani zabezpečovací zařízení jednotlivých tratí, do kterých se investovaly evropské prostředky a došlo k jejich zmaření, když se na železnici dostávají vozidla bez odpovídajícího komunikačního zařízení a dochází k výraznému zhoršení bezpečnosti. Mementem by měla být květnová nehoda na Českobudějovicku u Křemže, kde šťastnou náhodou při srážce vlaků nebyli mrtví, ale pouze 14 zraněných včetně malých dětí na jedné z „nejbezpečnějších tratí“ v České republice, kde by byl při takovém postoji bezpečnější tzv. žezlový systém zabezpečení z předminulého století.

    Nelze zpochybnit právo vlastníka společnosti – státu prostřednictvím řídícího výboru a následně dozorčí rady ČD provádět změny v managementu ČD, ale tyto musejí být doprovázeny jasnou strategií a vizí, jak mají ČD vypadat, kam mají směřovat a co se od nich očekává. Pokud někdo dopředu veřejně hovoří o odvolání představenstva ČD, jde určitě o stabilitu firmy a zajímá to věřitele ČD a přirozeně i ratingovou agenturu Moody´s. Stabilita managementu a vztah majitele ke společnosti jsou celkem zásadními kritérii hodnocení. ČD už několik let drží stabilní rating Baa2, což je dva stupně od spekulativního pásma. Toto hodnocení bylo naposledy potvrzeno letos v červnu, přičemž rating má stabilní výhled. Jakékoliv zhoršení ratingu by mohlo znamenat výrazné zvýšení nákladů na úroky z úvěrů a dluhopisů.

    Ve 2. pololetí 2018 nastává pro ČD kritická doba, neboť řeší splatnost 8 miliard CZK (300 mil. EUR) dluhopisů veřejně obchodovatelných a splatných v červnu 2019. To představuje novou emisi veřejně obchodovatelných dluhopisů v Londýně a do konce roku 2019 nastavit proces (mandátní banky, advokáti, informační memorandum, roads shows po Londýně, Frankfurtu nad Mohanem, Curychu, Vídni apod.). Pokud se neuspěje, hrozí deflaut, resp. bankrot ČD a rozprodej dceřiných firem, o což možná zájmovým skupinám okolo Vlády ČR a soukromých dopravců jde. ČD mají veřejně obchodovatelné EURové  dluhopisy v Lucemburku (Londýn, Frankfurt, Praha) za 25 miliard CZK. Jejich případné znehodnocení spadá do britské jurisdikce. Každoroční „obhajoba“ ratingu (prezentace managementem) je v březnu v Miláně a v červnu v Praze.

    Co se týká nedávné historie, ČD začaly s investičním ratingem Baa1 v roce 2011, následně klesl na Baa2 v 2013 a pak v roce 2014 na hranici spekulativního pásma Baa3. V roce 2015 se podařilo za stávajícího vedení ČD přes problémy udržet na Baa3, aby nespadl do spekulativního pásma Caaa. V 2016 se podařilo po prezentacích opět povýšit rating o jeden stupeň na Baa2 (oddálit od hraničního pásma Baa3). V letech 2017 a 2018 se podařilo rating Moody‘ s obhájit a udržet v investičním pásmu Baa2.

    Opakovaná negativní vyjádření směrem k managementu ČD a jeho zpochybňování ze strany  minstra dopravy výrazně poškozují státní akciovou společnost v jednom z nejdůležitějších období – v době potřebného refinancování dluhopisů a přípravy uzavírání smluv na dálkovou i regionální dopravní obslužnost. Dělají radost konkurenci ČD včetně té zahraniční, nikoliv občanům České republiky co by akcionářům ČD.

 

 

                                                                                              Jindřich Berounský

                                                                                   Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |

NÁZOR: Blamáž ministerstva dopravy ve věci liberalizace železnice

Pokud Vás zajímá „liberizace železnice“, čtěte následující článek na Zdopravy.cz.                                                                                                  

NÁZOR: Blamáž ministerstva dopravy ve věci liberalizace železnice

Rubriky: Archiv |

Setkání s ministrem vnitra Janem Hamáčkem

 

    Dne 18. 7. 2018 jsem se zúčastnil jednání odborových centrál s ministrem vnitra o situaci zaměstnanců České pošty. Nízké mzdy, nevyhovující pracovní podmínky a z toho pramenící nedostatek zaměstnanců, rušení pošt a zavádění franšíz i přes nesouhlas obcí a měst a spousta dalších problémů, které trápí zaměstnance pošty.

   Ministr vnitra vyjádřil podporu našich požadavků na spravedlivou úhradu základních poštovních služeb a vnímá kritickou situaci státního podniku i zaměstnanců.

    Snad se bude snažit více než bývalý ministr vnitra Chovanec, který se na zaměstnance České pošty doslova v….l.

                                                                                                            Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Společné prohlášení odborových centrál k posledním krokům ministra dopravy DanaŤoka

    V úterý 17. 7. 2018 dopoledne se sešli zástupci všech deseti odborových organizací působících u Českých drah, aby projednali aktuální dění na Českých drahách.

    V poledne pak odborové centrály podepsaly společné prohlášení, ve kterém vyjadřují znepokojení nad posledními kroky ministra dopravy Dana Ťoka v souvislosti s obměnou dozorčí rady ČD a dopředu prezentovaným odvoláním vedení ČD na tiskové konferenci ministra dopravy 13. 7. 2018.

    Odborové organizace na železnici jsou znepokojeny alarmujícím vývojem v sektoru veřejné železniční dopravy a v případě dalších negativních kroků deklarují připravenost využít všech legitimních prostředků k zabránění destabilizace Českých drah. Podrobnosti jsou uvedeny ve společném prohlášení.

Celé prohlášení zde: Prohlášení OC

Rubriky: Archiv |

6. společné jednání FV a GR SOSaD

    Společné jednání FV a GR se konalo 14. 6. 2018. Jednání FV se opět nezúčastnil žádný zaměstnavatel z blíže nespecifikovaných  důvodu.

    FV CDC vzal na vědomí informace předsedy FV pana Milana Mikeše z jednání zaměstnavatele a OC. Proběhla diskuze k plánovým volbám do dozorčí rady a její rozšíření na 3 zástupce zaměstnanců, zástupců odborů. FV schválil kandidaturu tří kandidátů za SOSaD. Na jednání zástupců OC a ředitele PJ Ústí n. L.byl okomentován hospodářský výsledek, který je nižší oproti plánu o cca 3 %. Všechna pracoviště by měla být vybavena novými mobilními telefony dvou typů. Současně se používá na 50 typů různých modelů a značek.

    FV SŽDC projednal vznikající spor s ředitelem O10, Ing. Kouckým ve věci vyplácení refundací členům FV SŽDC a jejich účasti na projednávání dokumentů zaměstnavatele bez účasti předkladatele. Byla vzata na vědomí neoficiální informace o změně statusu akcí pořádaných z C-FKSP. Tato změna bude mít dopad na čerpání prostředků C-FKSP. Bližší seznámení lze očekávat na jednání OC a zaměstnavatele.

    FV dále projednal Plán k zajištění akcí BOZP a zlepšení prac. a soc. podmínek 2018 a Pokyn ředitele odboru systému bezpečnosti provozování dráhy – Zajištění ochrany osobních údajů při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí, smrtelných a určených pracovních úrazů

    FV ČD přijal informace z jednání zaměstnavatele a OC. Na tomto jednání byla zástupci SOSaD otevřena otázka přímých rychlíků Praha – Harrachov, které z důvodů zpoždění nedojedou do cílové stanice. Dále otázka periodických prohlídek, které trvají déle než tři hodiny a nově zavedeného úklidu stanic, kterou zabezpečuje firma Jihotrans. Byla projednána nová dohoda mezi ČD a SŽDC o prodeji jízdenek. V současné době je zprostředkováván prodej jízdenek ve 166 stanicích. Byly projednány změny Procesních listů k 10. 6. 2018, Operační pokyn k nefunkčnosti aplikace Informace o vlaku v POP a Pokyn ředitele odboru cenotvorby a produktové komunikace č. 14/2018. Posledním bodem bylo projednání  mzdového vývoje za leden až duben 2018 a přepravní podmínky IDS ve vlacích ČD – IDS Moravskoslezského kraje ODIS

    FV společně odsouhlasili přípravu a realizaci jednání k přípravě jednotlivých změn v PKS na rok 2019.

    JUDr. Rokos informoval o sporu  p. Jaromíra Duška s OSŽ o investici do horských hotelů. Proběhla  4 soudní jednání a OSŽ ani v jednom případě neuspělo a spory prohrálo. Tyto spory jsou již pravomocně ukončeny.

    GR navrhla a schválila svolání FV a GR v letních měsících dle potřeby. Další pravidelné jednání bude 26. 9. 2018.  GR odsouhlasila podporu pan Jindřicha Berounského k iniciaci jednání s ostatními OC za účelem společného stanoviska k nově vytvořeným podmínkám pro přidělení dotací k financování vozidel a jednání k nápravě podmínek, které je diskriminační pro ČD. Dále byla odsouhlasena úprava stanov v bodě zastupitelnosti funkcionářů SOSaD a  vypuštění přílohy 1. V posledním bodě proběhla diskuze k GDPR vzhledem k zajišťování sportovních a kulturních akcí.

    Příští pravidelné jednání FV a GR SOSaD proběhne 26. 9. 2018.

Zpracoval  J. Skopový

Rubriky: Komentáře |

LDT Pakoštane – pokyny k odjezdu

Po dohodě s dopravcem je odjezd 22. 6. 2018 již v 15:00 z Děčína od nádraží a v 15:20 z Ústí od „myší díry“.

Celé propozice ke stažení zde: Pokyny

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Alarmující železniční nehoda na nejbezpečnější české trati!

    Jen co Jihočeský kraj a jeho koordinátor veřejné dopravy JIKORD odprezentovali vyhlášení soutěže na zajištění železniční osobní dopravy v motorové trakci na dobu příštích 15 let, kde zadávací dokumentace určuje jakou hudbu a kolik filmů na jakou dobu má zajistit palubní portál, který nemusí být, díky Bohu, použitelný na záchodě, přichází jako blesk z čistého nebe zpráva o srážce dvou osobních vlaků společnosti GW Train Regio, a.s., ke které došlo dnes 3. 5. v 8.45 hodin na Českokrumlovsku u Mříče mezi dopravnami Křemže a Boršov nad Vltavou na trati 194 České Budějovice – Černý Kříž.

    Podle dostupných informací strojvedoucí zpožděného osobního vlaku 8102 Volary – České Budějovice nevyčkal v dopravně Křemže na pravidelné křižování s rovněž zpožděným vlakem 8103 České Budějovice – Nové Údolí, projel návěstidlo v poloze „Stůj“, řízl výhybku a bezprostředně po odjezdu z dopravny došlo k čelní srážce obou vlaků, při které bylo zraněno 13 cestujících (mezi nimi i děti z mateřské školy) a strojvedoucí. Na motorovém voze RegioSprinteru řady 654 a motorové jednotce řady 629 jsou odhadnuty škody na 6 mil Kč, došlo i k vykolejení a díky jednomu z vypadlých motorů úniku provozních kapalin. Celkově v obou vlacích dohromady cestovalo a bylo ohroženo cca 50 cestujících.

    Hned od počátku se objevují informace o vině strojvedoucího od agentury RailJob, který je v pracovním poměru u GW Trainu, ale železniční nehoda se stala na jedné z nejbezpečnějších tratí České republiky, která je po revitalizaci za více než 1,6 mld Kč (bez DPH) od září 2016 dokonce vícenásobně zajištěna proti selhání lidského činitele – strojvedoucího.

    Kromě dálkového řízení byla na zmíněné trati zprovozněna rádiová síť TRS, dobudovány antény pro pokrytí celého území a došlo k vybavení systémem VNPN, t.j. systémem a zařízeními „Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla“. Zabezpečovací zařízení neumožňuje, aby osudný vlak 8102 vůbec odjel z dopravny a po zvukové výstraze by byl zastaven, následně i díky tzv. generálnímu stopu i další vlaky. Má to však háček. Tak tomu bylo jen do 9.12.2017. Jihočeský kraj hledal nejlevnějšího dopravce i na „nejbezpečnější trať  v České republice“, jak byla úspěšná revitalizace prezentována v září 2016 v médiích, a tak vozidlo osudného vlaku nemělo odpovídající vybavení, ale disponovalo wifi pro cestující, a strojvedoucí měl k domluvě mobilní telefon, který vlak nezastaví !!!

    Železniční nehoda na jedné z nejzabezpečenějších tratí v republice je obrovským skandálem a výstrahou Jihočeskému kraji, který selhává jako objednatel i koordinátor železniční dopravy skandálními nepřípoji a sází na co nejlevnějšího dopravce s wifi bez základního zajištění bezpečnosti, odpovídajícího 21. století, a to tam, kde cca 1,25 mld Kč přispěla na revitalizaci trati a její zabezpečení z Fondu soudržnosti Evropská unie. 

 

V Praze dne 3. 5. 2018                                           Jindřich Berounský                                                                           Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

https://budejovice.idnes.cz/trat-budejovice-volary-opravili-za-miliardu-fmb-/budejovice-zpravy.aspx?c=A160916_104604_budejovice-zpravy_khr

Rubriky: Komentáře |

4. společné jednání FV a GR SOSaD

    Společné jednání FV a GR se konalo 12. 4. 2018. Jednání FV se tentokrát nezúčastnil žádný zaměstnavatel z důvodu kolize termínů.

    FV CDC vzal na vědomí informace předsedy FV pana Milana Mikeše z jednání zaměstnavatele a OC. FV se dále zabýval problematikou BOZP, konkrétně dovybavením pracovními pomůckami jako jsou batohy a čelovky pro vybrané pracovní profese a tedy nikoliv jen a pouze pro strojvedoucí. Zároveň podporuje vybavení pracovišť, která přichází do styku se zákazníky, jednotnými oděvními součástmi – mikiny, trička s logem firmy.

    FV SŽDC projednal návrh OSŽ na úpravu Zásad FKSP, čl. 3.2.6.2 a nesouhlasí s předloženou změnou. Proběhla diskuze na téma STKR, se kterým SOSaD nesouhlasí a ve kterém se vyskytují problémy při jeho správě. Dále se FV zabýval nečinností OŘ Ústí n/L, kdy vedení nereaguje na písemné dotazy ZO.

    FV ČD přijal informace z jednání představenstva ČD. Probíhá výběrové řízení na dopravce jihomoravského kraje. V rámci diskuze ČD – MD se řeší přehodnocení financování osobních pokladen ve stěžejních stanicích. Opětovně se očekává snížení stavů pokladen a nahrazení jízdenkovými automaty, což by mělo řešit ČD IS. Z pohledu SOSaD toto není dobré řešení, protože ubyde možnost informování, přepravy jízdních kol a jiných záležitostí vyžadujících osobní kontakt. FV navrhl zástupce SOSaD do komise ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky stejnokrojových výstrojních součástí pro ČD, a.s.“ a to pana Bc. L. Michalce a pana R. Jakla.

    GR opětovně projednala návrh pana Sýkory na úpravu stanov SOSaD a předložený materiál neakceptuje a nesouhlasí s těmito návrhy. Odsouhlasením navrhovaných změn by celý subjekt SOSaD ztratil samostatnost a suverenitu.

    Dále bylo projednáno:

  • zasílání členských příspěvků zaměstnavatelem na centrálu
  • rozdělení finančních prostředků SF do ZO na činnost
  • stav Podpůrného fondu SOSaD

Závěrem jednání proběhla diskuze k volbě členů do dozorčí rady ČDC za odborové centrály a k problematice GDPR – ochrana a zpracování osobních údajů.

    Příští jednání FV a GR SOSaD proběhne 10. 5. 2018.

                                                                                                 Zpracoval  J. Skopový

                       

Rubriky: Archiv |

Jednání OC se zaměstnavatelem 17. 4. 2018

    Dne 17. 4. 2018 se uskutečnilo pravidelné jednání OC s vedením SŽDC. Jednání se za zaměstnavatele zúčastnil personální ředitel Ing. Pavel Koucký, vedoucí personálního oddělení O10 Ing. Evžen Pospíšil, vedoucí mzdového oddělení O10 Ing. Hana Kohoutová a na část jednání se dostavil generální ředitel SŽDC  Bc. Jiří Svoboda, MBA.

    Generální ředitel nastínil kroky, které by měly vést ke konsolidaci jednotlivých segmentů u SŽDC. U vertikály řízení provozu se řeší nová strategie a s tím spojený počet pracovišť pohotovostních výpravčích s cílem řešit jejich opodstatněnost a v návaznosti počet provozních obvodů. Tento úkol byl zadán náměstkovi GR pro provoz Ing. Hendrychovi. Ve vertikále správy majetku probíhá rozjezd a jejich začlenění do OŘ. U vertikály provozuschopnosti je stále co zlepšovat, např. výkaznictví. Organizační přesuny se naplánují. Vertikála ekonomiky řeší sloučení SON s OŘ, samostatná vertikála modernizace se má více přiblížit provozu a provozuschopnosti.  Blíží se čerpání prostředků z EIB pro úseky Kolín – Č. Třebová, Č. Třebová – Brno a Č. Třebová – Ostrava včetně uzlů Pardubice a Č. Třebová, kde se předpokládají významné stavby.

    V další části jednání Ing. Pospíšil představil aktuální stav STKR, kdy je od 1. 4. 2018 server přístupný i ze soukromých počítačů.

    Ing. Koucký informoval o vývoji mezd za rok 2017 a mzdový plán na rok 2018. Byla projednána problematika FKSP a upřesněno čerpání a rozpočet na rok 2018. 

    Příští jednání zaměstnavatele a OC proběhne v sídle zaměstnavatele 22. 5. 2018.

 

                                                                                                                          Jiří Skopový

Rubriky: Archiv |

3. společné jednání FV a GR SOSaD

     Další pravidelné společné jednání FV a GR se konalo 8. 3. 2018. Jednání FV SŽDC se zúčastnil ředitel personálního odboru SŽDC, Ing. Pavel Koucký a  Bc. Jiří Svoboda, MBA – pověřený ředitel SŽDC, s. o. Ten se představil a upozornil, že správní rada bude 22. 3. řešit personální složení vedení SŽDC. Dále se pak vyjádřil ke svým zkušenostem s médii, kdy je sice „pověřen“ teprve několik dní, poskytl rozhovor deníku MF Dnes, který ovšem nekoresponduje s tím, co řekl a naopak plně si stojí za tím, co bylo zveřejněno v Parlamentních listech.

     V nejbližším období je na pořadu organizační změna platná k 1. 4., kterou je sloučení SON a OŘ. SŽDC je před stavební sezónou dofinancována do limitu 2017 včetně mezd již v březnu, což nebývalo zvykem. Jedná se zástupci Evropské investiční banky o zaúvěrování různých významných stavebních činností, především pak koridorových. Pokud to dopadne, budou na 5 let zajištěny zdroje na projekty, které budou řešeny na dopravní konferenci v Pardubicích za účasti premiéra.

     Ing. Koucký informoval o důležitosti únorové uzávěrky, která bude dle PKS  východiskem pro rozpočtování mezd a ost. os. nákladů, což bude řešeno správní radou 22. 3. Na tomto jednání bude jmenován ředitel SŽDC a bude se schvalovat byznys plán. Další informací bylo zprovoznění serveru CDP Praha, který umožní od 1. 4. přístup do STKR zvenku i garantům akcí z osobního PC.

     FV ČD se zabýval žádost o výjimečné přiznání jízdních výhod a probíhajícímu výběrovému řízení dopravní obslužnosti v jihomoravském kraji. Dalším bodem jednání byl vládní návrh, kdy od 10. 6. má vstoupit v platnost 75% sleva pro studenty a důchodce nad 65 let. Toto opatření může mít dopad na zaměstnanost, především pokladních. Je třeba již nyní tlačit na ČD ke změně vyhodnocování tržeb.

 

Zpracoval: J. Skopový

Rubriky: Komentáře |