Archiv autora: admin

Společné stanovisko odborových organizací na železnici ze dne 27. 10. 2020 k rozhodnutí MD ČR o výběru dopravce na linku R 14

 

Dokument v plném znění zde:  Výzva odborových svazů

 

Rubriky: Komentáře |

Ministerská fraška výběru dopravce na rychlíkové linky směřuje k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i k orgánům činným v trestním řízení

Zatímco v Evropské unii představuje liberalizace železnice v osobní dopravě a závazku veřejných služeb kultivovaný proces nabídkových řízení nebo regulérních přímých zadání, po kterých přichází zlepšování služeb, v České republice a v podání Ministerstva dopravy (MD) to je obcházení obou výše uvedených postupů, když resort dopravy stále více ovládají soukromé zájmy a nezákonné zákulisní dohody, které přinášejí uspokojování soukromých tužeb a zhoršení služeb. Netransparentní „výběr“ dopravců nebo spíše „česká rozdávačka“ mají toho času obrovský korupční potenciál v souvislosti s víceletými miliardovými zakázkami. Zatím se však nedostaly do hledáčku orgánů činných v trestním řízení, přestože si to zaslouží.

Resortu železniční dopravy nepřidává, že mu už 6 let nevládne žádný ministr dopravy, který je pro železnici převážně jen marketingovou loutkou, ale za otěže všeho důležitého na kolejích tahá „tajně“ člověk, o kterém se nesmí mluvit.

Minulý týden obdržely Vrchní státní zastupitelství v Praze, Národní centrála proti organizovanému zločinu i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podnět k prošetření, respektive oznámení o skutečnostech, které vedou k podezření ze spáchání trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži nebo veřejné dražbě podle § 256 tr.zákoníku a pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle § 257 tr. zákoníku.

Celý příspěvek zde:  Ministerská fraška výběru dopravce na rychlíkovou linku R14 pokračuje_SOSaD-1

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

 

 

 

 

 

 

             

Pro bližší informace volejte Mgr. Lubomíra Michalce 730 572 000.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

Rubriky: Komentáře |

4. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 20. října 2020

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se konala dvě jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro období po 31. 12. 2020 formou videokonference (14. 10. a 20. 10.).

Došlo ke shodě zejména u následujících bodů:
• platnost PKS 1 rok;
• upřesnění podmínek o informování a projednávání mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi;
• poskytování kondičních pobytů v roce 2021 v principech roku 2020;
• navýšení max. částky při odstupném při zdravotní nezpůsobilosti 3.1.6 B) a) základního textu PKS na 47 tisíc Kč;
• stanovená týdenní pracovní doba v parametrech roku 2020;
• upřesnění článku Dovolené v návaznosti na novelu zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021;
• upřesnění podmínek rozvrhování pracovní doby v době vyhlášeného nouzového stavu;
• zvýšení rizikového příplatku HZS na 2 500 Kč;
• nová odměnaza vedení pro 4 zaměstnání velících provozních zaměstnanců HZS;
• navýšení zvláštní odměny výpravčím v žst. Praha hl. n. a žst. Brno hl. n. na 2 000 Kč.

Zároveň došlo ke shodě nad finální podobou Katalogu zaměstnání SŽ, který bude účinný od 1. 1. 2021.

V rozporu po těchto jednáních zůstávají body:
• výše tarifních mezd;
• parametry poskytování výkonové odměny;
• příplatek za práci o sobotách a nedělích;
• výše zvláštní odměny.

Další jednání proběhne tento pátek 23. října 2020 v sídle organizace.

Rubriky: Archiv |

PKS ČD, a.s. na rok 2021 podepsána!!!

Dne 7. 10. 2020 ve večerních hodinách při jednání o zásadách sociálního fondu ČD, a.s. na rok 2021 a 1. změně PKS na rok 2020, byla nakonec dohodnuta a podepsána všemi odborovými organizacemi i PKS ČD, a.s. na rok 2021.

Předložení návrhu PKS ČD, a.s. na rok 2021 od zaměstnavatele na tomto jednání bylo sice překvapením, ale odborové centrály byly ochotny v zájmu zaměstnanců jednat.

Návrh zaměstnavatele byl prodloužit stávající PKS ČD, a.s. na další rok s úpravou fondu pracovní doby pro THP zaměstnance, snížení dovolené pro všechny zaměstnance na 5 týdnů a nárůst tarifních mezd 1 %.

Všechny odborové organizace se shodly, že v době ekonomické nejistoty zaměstnavatele je pro ně návrh na prodloužení PKS na rok 2021 přijatelný. Spornými body byly pro OC změny ve fondu pracovní doby, zkrácení dovolené a návrh na 1% navýšení tarifní mzdy.

Po několika hodinovém jednání se našla shoda mezi odbory a zaměstnavatelem.

Nová PKS ČD, a.s. na rok 2021 přinese zaměstnancům navýšení tarifní mzdy 2% a obdobně se postupuje i zaměstnanců se smluvní mzdou.

Dále bude, na základě hospodářského výsledku firmy, vyplacena odměna ve výši 1% ročního příjmu zaměstnance.

Dle letošních zkušeností byly přidány články pro případ nutnosti vyhlášení částečné nezaměstnanosti, které zaměstnancům zajistí navýšenou mzdu oproti zákoníku práce.

Ostatní parametry PKS ČD, a.s. zůstávají stejné jako v roce 2020.

Kadečka Jan

Rubriky: Archiv |

„Férovka“ vicepremiéra Havlíčka na výletě resortem dopravy

První dějství nekonečně dlouho trvající frašky výběru již v červnu vybraného dopravce je u konce, když vicepremiér Havlíček 5 .října oznámil: „Na základě porovnání nabídek a ověření ceny na trhu jsme se rozhodli u linky z Pardubic přes Liberec do Ústí nad Labem upřednostnit společnost Arriva. Ta nabídla na sedm let o 302 milionů výhodnější nabídku než České dráhy. Zároveň nám garantuje, že od půlky prosince obsluhu této trati zvládne s kvalitními vlaky a personálem.“

Když pomineme, že Arriva na železnici ještě nic garantovaného nenaplnila, soustavně se jí to zázračně odpouští, máme za sebou doslova apokalypsu na kolejích ještě ze začátku roku, která byla díky opatřením kolem koronaviru COVID-19 zapomenuta a zřejmě má pomoci zase probíhající druhá vlna, pan vicepremiér prezentuje kvalitní vlaky a personál. Ty „kvalitní“ více než 30 leté vlaky jsou vynikající v rovinatém terénu, ale horské úseky a sklonové poměry Libereckého kraje nezvládají už teď a přitom vozidla mají podle smlouvy umožnit efektivní využití technických parametrů infrastruktury a disponovat dostatečnými dynamickými vlastnostmi pro rychlé dosažení maximální traťové rychlosti i ve sklonově náročných úsecích. Třeba z České Lípy na Jedlovou si to jde vychutnat náležitě a zapojením motorových jednotek řady 845 místo 843 s plošinami je eliminována možnost přepravy imobilních cestujících, jejichž podmínky se měly podle §36e zákona o drahách zlepšovat a nikoliv likvidovat.

Pokračování článku zde:   Férovka vicepremiéra Havlíčka

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Odbory na železnici společně protestují proti postupu Ministerstva dopravy při výběru dopravců na rychlíkové linky R14 a R27

Ve středu 30. září se uskutečnila videokonference Ministerstva dopravy (MD) se zástupci železničních odborů. Za MD se jí zúčastnil vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček, jeho náměstkové Jan Sechter a Ladislav Němec, zároveň ředitel odboru veřejné dopravy Ondřej Michalčík. Odborové sdružení železničářů zastupovali Martin Malý a Vladislav Vokoun, Federaci strojvůdců ČR Jaroslav Vondrovic a Pavel Semecký, Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Jindřich Berounský.

Odborové organizace vyzvaly Ministerstvo dopravy ke zrušení tzv. „rozstřelu“ pro výběr dopravců na linky R14 a R27 z důvodu netransparentnosti a porušení platných termínů pro zpracování jízdního řádu podle § 34a zákona o drahách a Prohlášení o dráze Správy železnic na rok 2021.

Jako jediné a regulérní východisko doslova z „nouzového stavu“, který MD svým postupem způsobilo, považujeme pokračování angažmá stávajícího dopravce ČD a vypsání regulérní veřejné soutěže na 15 let mj. s ohledem na potřebné investice do bezpečnosti (ETCS).

Dopravce Arriva vlaky s.r.o. doposud ve velké míře neplní kvalitativní parametry smlouvy o závazku veřejných služeb, nezveřejňuje svoje výsledky podle zákona o účetnictví a podal začátkem července nabídku na linky R14 a R27. V této souvislosti byl záhy zahájen nábor nových zaměstnanců pro nová střediska dopravce Arriva vlaky, s.r.o., kde tento nepůsobí, s vysvětlením oslovovaným i vlastním zaměstnancům, že ČD nemají o linky zájema nebo že ČD nemohou podat konkurenceschopnou nabídku.

Celý příspěvek zde:  Společné prohlášení odborů po jednání s MD

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Angažmá dopravce Arriva vlaky v Libereckém kraji je podepřeno manipulacemi, střetem zájmů, podvodem a nesplněnými sliby

S novým jízdním řádem od konce minulého roku a letos se na kolejích Libereckého kraje povedlo nevídané. V rámci zvyšování atraktivnosti regionální železniční osobní dopravy v kraji pod Ještědem díky novému angažmá dopravce Arriva vlaky s.r.o. přišli cestující mezi Železným Brodem a Tanvaldem o možnost bezbariérově nastupovat i vystupovat, hendikepovaní na větších invalidních vozících o možnost přepravy úplně.

Cestující se vozí převážně přes 30 let starými německými motorovými vozy řady 845 a na lince L3 mezi Libercem a Starou Pakou spočívá zlepšení v tom, že jezdí 20 let staré a kdysi pokrokové, ale dnes ošuntělé červené jednotky Siemens Desiro řady 642 DB Regio s nálepkami Arrivy namísto Českými dráhami (ČD) nabízených 8 let starých moderních motorových jednotek řady 844 od Pesy. To vše díky manipulacím a vnímání železnice ze strany bývalého jednatele koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje KORID Lk – stavebního inženýra Pavla Blažka, který měl do ledna minulého roku zároveň poradenskou firmu Transport Advisory, s.r.o. společně s manažerem dopravce Arriva vlaky a dlouho využíval důvěry hejtmana i Rady Libereckého kraje, které vodil v případě železnice jako „nestranný odborník“ doslova na provázku, když na jednáních rovnou mluvil za kraj a vedle toho dělal vše pro Arrivu. Ještě dnes po odvolání z funkce jednatele (9. června letošního roku) jako specialista KORIDuLk na drážní dopravu ztvárňuje obsah komunikace hejtmana a náměstka pro dopravu Jana Svitáka v případě železnice a umíněně pracuje na tom, aby z ČD byl jen „zbytkový dopravce“ jako na lince L3 v úseku Liberec – Stará Paka, kterou Liberecký kraj zadal celou Arrivě s výjimkou jednoho páru vlaků, které ekonomicky a provozně do konceptu Arrivě nezapadají, a to posledního nočního ve 22.53 hodin z Liberce do Semila prvního ranního ve 4.10 ze Semil do Liberce. Vlakovým četám ČD tak až ironicky zůstal nejméně oblíbený výkon, kdy se jedou z domova z Liberce vyspat na nocležnu do Semil, kam dorazí po půlnoci, aby se časně ráno vrátily zpět.

Celý článek zde: Angažmá dopravce Arriva vlaky v Libereckém kraji

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Předvolební diskuse České televize na téma dopravy Libereckého kraje „odkopala lobbistu Arrivy“, placeného Libereckým krajem

V rámci předvolební diskuse České televize (ČT) s kandidáty na hejtmana Libereckého kraje 10. září došlo i na dopravu, kterou moderátor České televize Martin Řezníček uvedl: „A zaměřme jsme se teď na jeden z dalších velkých problémů Libereckého kraje. A tím je doprava. Kraji se ani v tomto konkrétním volebním období nepodařilo splnit sliby a zlepšit zásadně například železniční dopravu mezi Prahou a Libercem, zároveň doprava vázne i mezi Libercem a Pardubicemi, dokonce rychlíky Českých drah na této trati jezdí pomaleji než v době, kdy železnici vládla pára.“

Celý článek zde:Doprava Libereckého kraje v ČT

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Zrušení akce „Nad Tatrou sa blýska“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s lítostí Vám musím oznámit zrušení poznávacího zájezdu. Důvodem je opatření Slovenska vůči návštěvníkům z České republiky. Zaplacené zálohy budou co nejdříve vráceny na čísla účtů, ze kterých přišly. Akce je připravená a věřím, že se uskuteční v příštím roce.

Děkuji za pochopení. Lubomír Michalec

Rubriky: Komentáře |