LDT Chorvatsko Pakoštane 2024

Oblíbený tábor se bude letos konat v termínu od 14. do 23. 6. 2024.

Číslo účtu pro platbu: 0249769894/0300

 

LDT Chorvatsko 2024 – nabídka

 

přihláška tábor ( lze vyplnit PC ) 2024

Rubriky: LDT Chorvatsko Pakoštane 2024 |

Kam kráčí Centrum techniky a diagnostiky Správy železnic? Aneb když generál Svoboda osobním dopisem likviduje Svobodu…

Základním posláním Centra techniky a diagnostiku (dále CTD) je zajišťovat diagnostiku, technický servis a rozvoj v oblasti provozuschopnosti železniční dopravní cesty včetně výkonu správy a provozu rádiových sítí a dílčích částí jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS na železniční dopravní cestě. CTD je také gestorem norem a technologií.

Tato instituce je vnitřní organizační jednotkou Správy železnic. Byla vnímána jako třešnička na dortu, kam se dostali dlouholetí praktici a odborníci, kteří mají největší předpoklady zajišťovat technickou progresi na železnici. Jak se však ukazuje v poslední době, postavení této instituce a její ukotvení v organizační struktuře Správy železnic má do ideálu daleko. Hospodářská činnost …

Celý článek Jindřicha Berounského zde:

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Neradostné bilancování roku 2023 pro České dráhy

5. prosince 2023 došlo k dohodě odborových centrál a vedení Českých drah o Podnikové kolektivní smlouvě, která přinesla přilepšení o tarifní stupeň strojvedoucím a strojmistrům. Jinak navýšení do tarifních mezd ve výši 2,3% a každý zaměstnanec obdrží měsíčně mimořádnou odměnu ve výši 1.000 Kč, která má představovat průměrný nárůst 2,2%. Měsíční nárůst každého zaměstnance (včetně smluvních mezd) by měl být 4,5%. Zároveň se ustoupilo od redukcí KOP, dodatkového volna a mimořádných odměn při životním výročí. Od 1. 4. 2024 si o 1 tarifní stupeň výše polepší vlakový doprovod. Pokud se podíváme za hranice do Německa a Rakouska, nadále se rozevírají nůžky a pokračuje až děsivý mzdový propad všech zaměstnanců ČD.

Ministerstvo dopravy podle očekávání završilo první otevřenou soutěž na provoz dálkových vlaků v případě linky R9 Praha Brno přes Vysočinu a 3. května podepsalo smlouvu na 15 let s dopravcem RegioJet, který v tendru „porazil“ České dráhy. Dopravce má od prosince 2026 vyjet s úplně novými jednotkami od polské společnosti PESA Bydgoszcz.

Celý článek J. Berounského zde: Neradostné bilancování roku 2023 pro České dráhy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

PKS ČD na rok 2024

PKS ČD, a.s., na rok 2024

Rubriky: Archiv |

PKS SŽ 2024

Celá kolektivní smlouva ke stažení zde:  SŽ PKS 2024

Rubriky: Archiv |

PKS Cargo 2024 podepsána

Dnes, 4.12.2023, došlo k dohodě o parametrech nové podnikové kolektivní smlouvy ve společnosti ČD Cargo, a.s. pro rok 2024.
Předmětem dohody je plošné navýšení tarifních mezd v rozsahu 4,5%.
V rámci celého systému odměňování jsme se dále zaměřili na klíčové profese v provozní oblasti naší společnosti.

Jana Bartáková a Milan Mikeš

Rubriky: Archiv |

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2024

Dne 30. listopadu 2023 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2024. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci všech 9 odborových organizací působících u této organizace.

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2024 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd o 4,2 % a zachování dosavadní úrovně ostatních složek mzdy a dosavadních benefitů.
Současně došlo v rámci kolektivního vyjednávání k dohodě o vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2023 ve výši 12 000 Kč zaměstnancům Správy železnic, kteří splní stanovené podmínky.

„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k dohodě, která s ohledem na složité ekonomické, finanční a legislativní podmínky příštího roku představuje pro zaměstnavatele maximální možný závazek a současně přinese v příštím roce zachování zaměstnanosti, jistotu a dobré podmínky našim zaměstnancům. Věřím, že Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel.“ uvedl po podpisu generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb v podmínkách nové legislativy, účinné od 1. 1. 2024, a o dalších interních normách.

Mgr. Lubomír Michalec, Jiří Skopový, Milan Kliment

Rubriky: Archiv |

Demonstrace 27. 11. 2023

Účast dobrovolná, sejdeme se u východu z metra stanice Staroměstská v 11:45 hodin…

Rubriky: Komentáře |

Kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024, ze dne 20. 11. 2023

Dne 20. 11. 2023 pokračovalo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA,
kolektivní vyjednávání v sídle organizace. Generální ředitel předložil komplexní návrh,
který mj. navrhl dovolenou v rozsahu roku 2023, navýšení tarifních mezd a podmínky
navýšení smluvních mezd, doplnění nároku na KOP o zaměstnání mistr OKV a vrchní mistr
OKV a upřesnění textace této přílohy, navýšení příspěvku na stravování dle PKS včetně
možnosti nahrání stravenkového paušálu na elektronickou stravenkovou kartu, finální
textaci podmínek výplaty zvláštní odměny (podmínky roku 2023; rozšíření o OZ HZS-SDV).
Ve svém návrhu generální ředitel navrhl zvýšení tarifních mezd, přičemž odborové
organizace souhlasily s navrhovanými úpravami textu vyjma hodnoty nárůstu tarifních
mezd.
Generální ředitel informoval o svém rozhodnutí vyplatit se mzdou za měsíc listopad 2023
všem zaměstnancům SŽ, splňujícím stanovené podmínky, jednorázovou mimořádnou
odměnu (bez ohledu na průběh a výsledky kolektivního vyjednávání).
Další jednání proběhne dne 30. 11. 2023 od 9:30 hod. v sídle organizace.

Rubriky: Komentáře |

11. ročník alpského lyžování

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy, ve spolupráci se SŽ, ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., pořádají
sportovní akci 11. ročník alpského lyžování.

Leták ke stažení zde: Leták

Pořadatel: Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Termín: 14. – 18. 1. 2024
Přihlášení: na základě průzkumu zájmu, tel. 9722 41366

Propozice ke stažení zde: Propozice

Rubriky: SOSaD pořádá ... |