Adrenalinové odpoledne

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli Správa železnic, ČD a ČDC pořádá v neděli 17. 9. 2023 od 12:00 adrenalinové odpoledne ve sportovním areálu Jedlová.
Bližší informace zde: Adrenalinové odpoledne

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Jan Kučera potvrdil svoji nekompetentnost pro vedení Drážní inspekce

Hospodářské noviny přinesly 8. 8. 2023 rozhovor redaktora Martina Bibena s Janem Kučerou, „obhájivším“ post v čele Drážní inspekce (DI). Podle všeho doposud vládu České republiky nezajímají výsledky DI, mající sestupnou tendenci, a výběrové řízení, působící jako fraška, mělo za cíl najít nejohebnějšího destruátora instituce, která se vymkla tomu, co má splňovat podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic.

Jan Kučera ukazuje v rozhovoru neskutečnou rozpolcenost a ohebnost, se kterou si v některých pasážích odporuje. Prezentuje celou řadu nepravdivých informací, ale hlavně dokazuje svoji nekompetentnost a potvrzuje dosavadní oprávněnost kritiky odborů. Zcela zásadní kotrmelec prodělal v případě svého pohledu na evropský systém zabezpečení ETCS. Doposud prosazoval bezvýhradní aplikaci na všech tratích a svého předchůdce Romana Šiguta za osvícené hledání jiných řešení odměnil i v tomto ohledu negativním služebním hodnocením, které nakonec představuje hanopis v rozsahu přes 2400 stran.

V dopisu Svazu Odborářů Služeb a Dopravy kvůli nehodě Pendolina v Bohumíně ze 7. července letošního roku si uvědomuje reálie a finanční náročnost zavádění systému ETCS, ale doporučuje jej v maximálně možné míře. 8. srpna už je náhle třeba vymyslet něco jednoduššího a levnějšího na tratích, kde ETCS nebude. Po 7 letech dospěl k tomu, za co soustavně hanobil svého předchůdce Romana Šiguta při jeho postupném „sesazování“ a dosažené likvidaci.

V rozsáhlém rozhovoru se Jan Kučera dotkl odborů a analytického týmu Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD). Jeho demagogii a zcela nepravdivé informace je třeba uvést na pravou míru:

Pokračování článku zde – Jan Kučera potvrdil svoji nekompetentnost pro vedení Drážní inspekce-1

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Dohoda o vyplacení mimořádné odměny dle PKS ČD na rok 2023, bodu 6. 1. všeobecných podmínek.

Dne 10. 8. 2023 podepsali odborové organizace se zaměstnavatelem dohodu, které vzešla z jednání o zmírnění dopadů rostoucí inflace na zaměstnance Českých drah.

Dokument obsahuje vyplacení mimořádné odměny ve výši 10 000 Kč pro každého zaměstnance ČD. Odměna bude vyplacena v září ve výplatě za měsíc srpen.

Převedení příplatku za režim práce včetně příplatku za nepravidelný nástup a příplatku za krátkou směnu do tarifu.
Převedení příplatku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti a příplatek za praxi do osobního ohodnocení.
Převedení příplatku za zaškolování do projektu mentoring.
Odměna za únik tržeb zůstává zatím beze změny.

Odborové organizace a zaměstnavatel se domluvili na tom, že veškeré změny v systému odměňování zaměstnaců ČD pro rok 2024, budou provedeny až po vzájemné dohodě.

Odborové organizace a zaměstnavatel se dohodli na předbežném termínu zahájení kolektivního vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy ČD na rok 2024, a to na konec měsíce září nebo začátek měsíce října.

Kadečka Jan

Rubriky: Archiv |

„Férovka“ a bezpečnostní Potěmkin ministra Kupky v resortu dopravy

19. července vláda znovu jmenovala na pět let do funkce generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučeru. A to navzdory tomu, že už rok a půl dostává ministr dopravy podklady o rapidně se zhoršujících výsledcích Drážní inspekce (DI), která jde pod jeho vedením doslova „do kytek“. Shovívavost ministra dopravy před výsledky DI došla tak daleko, že 7. června Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) poslal informace o DI – podložená a nezpochybnitelná fakta panu premiérovi a celé vládě. (viz zde)

https://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/odborari-vyzyvaji-vladu-k-okamzitym-zmenam-na-drazni-inspekci/2380864

http://www.sosad.cz/setreni-nehody-pendolina-v-bohumine-vyvolava-vice-otazek-nez-odpovedi/

Doposud pan ministr Kupka alespoň svými ústy profesionálního mluvčího prezentoval, že bezpečnost železnice je jeho prioritou. V takovém případě by byla logická změna v čele Drážní inspekce. Nestalo se tak a vysvětlení přináší citace pana ministra Kupky v oficiální tiskové zprávě Ministerstva dopravy: „Svoje pozice obhájili profesionálové, kteří mají mou důvěru. Věřím, že stejně jako doposud budou spravovat svoje úřady odpovědně, budou hledat další nutné provozní úspory, zjednodušovat a redukovat agendy a přispívat k další digitalizaci v dopravě“.

Tato citace prozrazuje diametrálně odlišné priority. Nejlepší je ten, kdo si personálně zdecimuje úřad, porušuje a obchází naši i evropskou legislativu, řešící bezpečnost železnice. Proto se také šetření vážných železničních nehod a incidentů postupně omezuje, délka šetření se výrazně prodlužuje a na kvalitě nezáleží. Celý příspěvek zde: Férovka i Potěmkin ministra Kupky v resortu dopravy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Šetření nehody Pendolina v Bohumíně vyvolává více otázek než odpovědí!

27. června uplynul rok od vážné železniční nehody v železniční stanici Bohumín, kde se krátce po východu slunce na samotném začátku cesty srazilo Pendolino – expres SuperCity 516 do Prahy s lokomotivou na posunu. Drážní inspekce (DI) zveřejnila závěrečnou zprávu o výsledcích šetření mimořádné události těsně před uplynutím roční lhůty, ale jsou v ní nejasnosti, doslova záhady, obsahuje nepochopitelné nepřesnosti a dokonce i nejapnosti jako doporučení evropského zabezpečovače ETCS v metru či na vlečkách!

Prvořadým úkolem DI je šetření příčin a okolností mimořádných událostí. DI má zjistit příčinu nehody s cílem zabránit jejímu opakování a policie zkoumá trestněprávní odpovědnost konkrétních osob. Opírá se o výstupy DI, které má za fundované a podložené důkazy. Na místě mimořádné události musí inspektor DI proto zajistit všechny skutečnosti potřebné pro vyšetřování. V souvislosti s vydáním závěrečné zprávy proběhla v médiích informace, že kriminalisté již před časem případ odložili a nemuseli čekat na ukončení práce DI. Měli údajně dostatek indicií, které ukázaly na strojvedoucího jako viníka nehody a ten při ní zemřel.

Po prozkoumání závěrečné zprávy DI zaslal Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Ministerstvu dopravy, Drážnímu úřadu, Drážní inspekci i příslušným vyšetřovatelům Policie ČR stanovisko s výhradami k závěrečné zprávě DI. Ty jsou spolu s otázkami ke zodpovězení uvedeny ve 33 bodech.

Stanovisko+SOSaD_079_Zaverecna zprava DI Bohumin-1

Zpráva už v základu nedokázala popsat správně viditelnost odjezdového návěstidla, které měl strojvedoucí projet přes návěst „Stůj“. Rozpor je i v ujeté vzdálenosti Pendolina od návěstidla. Prezentací nepravdivého času východu slunce byly zkresleny světelné poměry a popřena skutečnost, že na východě republiky slunce vychází dříve než třeba v Praze. „Spletení se“ téměř o 15 minut chybně vyloučilo ovlivnění viditelnosti návěstidla paprsky slunce.

Dále je ze zprávy zřejmý chaos v řízení provozu a nejasné rozložení jednotlivých obvodů odpovědnosti za posun v železniční stanici Bohumín. Zarážející je, že v 5:02:01 byly dispečerem zadány úkony pro jízdu posunového dílu ČD Cargo, když v 5:00:48 se strojvedoucí Pendolina potkal s pohotovostním výpravčím a bylo zřejmé, že je možný brzký odjezd vlaku Ex 516 (Pendolina). Ten skutečně nastal a odjezdové návěstidlo L2 bylo míjeno už v 5:03:06. Byl posun v čase kolem pravidelného odjezdu vlaku Ex 516 tak nutný? Neměl tam co dělat!

Zcela nejapným a nemístným je v závěrečné zprávě doporučení DI, aby vlastníci a provozovatelé drah železničních v maximálně možné míře rozšiřovali traťovou část vlakového zabezpečovače evropského zabezpečovacího systému ETCS. Pokud by bylo vztaženo na koridorové tratě, v pořádku, ale na všechny dráhy, jako i vlečky a metro, je to nesmysl.

Přestože zpráva popisuje bezpečnostní mezery a systémové chyby, obsahuje i návrh řešení bezpečnější výpravy vlaků osobní dopravy, rozporuje si závěrem, že systémová příčina nebyla zjištěna. Těch poctivý čtenář zprávy najde více.

Jindřich Berounský

 

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Otevřený dopis odborů předsedovi vlády

Dne 26. června 2023 se v sídle OSŽ v Domě Bohemika sešli zástupci odborových centrál působících na české železnici k projednání možností společného postupu ve věci výhrad k vládnímu návrhu tzv. ozdravného balíčku veřejných financí.

Na jednání došlo k dohodě na odeslání společného otevřeného dopisu všech odborových centrál předsedovi vlády ČR:

Odbory železnice předsedovi Vlady ČR 26 06 2023

Rubriky: Komentáře |

Tisková zpráva: SOSaD oslovil vládu kvůli bezpečnosti železnice a vedení Drážní inspekce

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) oslovil dopisem vládu kvůli bezpečnosti české železnice a zásadním výhradám k vedení Drážní inspekce. O tom, že nejde o plané výhrady odborů, svědčí i letošní pravomocný rozsudek soudu v případu vážné železniční nehody a vykolejení nákladního vlaku (dne 28. 7. 2019) mezi železničními stanicemi Chodová Planá a Mariánské Lázně. Podle soudu neselhal strojvedoucí, ale systém bezpečnosti na železnici. Na to již několik let svaz upozorňuje.

SOSaD poukazuje na chybně transponovanou evropskou legislativu. Od roku 2017 došlo k paralyzování pro bezpečnost stěžejních institucí – Drážního úřadu a Drážní inspekce. K tomu přispěli legislativci Ministerstva dopravy, kteří na železnici vytvořili stav, jako by na silnici nebyli dopravní policisté. Došlo k omezení kompetencí obou zmíněných institucí a ještě ke všemu k jejich personálnímu oslabení v době zvyšujícího se počtu dopravců na českých kolejích a v případě Drážního úřadu i převzetí dalších povinností v rámci evropského železničního prostoru.

Analytický tým SOSaD sleduje dlouhodobě činnost všech institucí, které se podílejí na zajištění bezpečnosti železnice. Jako jeden z nejslabších článků byla po důkladném a dlouhodobém rozboru vyhodnocena Drážní inspekce. Vedle zmíněných omezených pravomocí díky nekompetentnímu vedení. Zatímco řadoví inspektoři umí velmi precizně popsat okolnosti a příčiny nehodových, resp. mimořádných událostí, neodpovídá tomu závěr závěrečných zpráv, který je dokonce podle potřeby ohýbán a dokazuje, že v rozporu s evropskou legislativou není Drážní inspekce nezávislou institucí. Přehled zjištění analytického týmu svazu je přílohou dopisu vládě. v jejíž kompetenci a odpovědnosti
je i obsazení vedení Drážní inspekce.

V uplynulém měsíci dosáhla Drážní inspekce anti rekord v délce trvání šetření mimořádné události, který namísto stanovené lhůty 1 rok činí 4 roky šetření v případě vykolejení 4 vozů nákladního vlaku v úseku trati Domoušice – Hřivice.

SOSaD upozornil na to, že v českém systému bezpečnosti se ztratil při požáru rychlíku v Lužických horách v německé motorové jednotce uhořelý dětský kočárek, o který se doposud v rozporu s naší i evropskou legislativou nezajímá Drážní inspekce ani Drážní úřad.

Aktuální je nemístné ohýbání informací v rámci strategického dokumentu Drážní inspekce, který se objevil na jejím webu. Jde o Plán strategického rozvoje Drážní inspekce do roku 2026, kde je na straně 7 Graf 1, který má představovat počet šetřených mimořádných událostí v plném rozsahu. Podle všeho má navodit dojem, že po nástupu Jana Kučery do čela inspekce od 1. 7. 2016 došlo k jejich výraznému navýšení. Opak je pravdou, díky změně legislativy došlo k výraznému snížení počtu šetřených případů a graf ve skutečnosti představuje jen počet vydaných závěrečných zpráv. Tento dokument je rovněž přiložen v dopisu vládě.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy


Rubriky: Archiv, Postřehy Jindřicha Berounského |

Pokyny k odjezdu na LDT do Chorvatska

Informace ke stažení zde:  Pokyny k odjezdu a příjezdu 2023 platné ke dni 14.6

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Ministerstvo dopravy bylo „zprivatizováno“ i s ministrem Kupkou!

Uplynulo půl druhého roku nové vlády. Od ní se očekávaly zásadní změny i v resortu dopravy, který pro ně měl největší předpoklady. Po 8 letech vlády ANO zrovna končil mandát i stěžejním superúředníkům. Jedním ze základních volebních hesel, která měla úspěch, byla „deagrofertizace státní správy“. Lidé s jakoukoliv vizí v dopravě měli šanci ji tedy v čele resortu uplatnit.

Předchozímu období se nedá říci vláda ANO nad resortem, ale jeho ovládnutí vlivovými skupinami v čele s mediálně nejvýraznějším Jaroslavem Faltýnkem. Ministerstvo dopravy se tak postupně podařilo zprivatizovat Agrofertu a například i spřízněným železničním dopravcům Regiojetu a Arrivě. Pro ně se stalo samoobsluhou, respektive spíše zbytečným, i když noblesním přístřeškem pro symbolická setkávání. Není divu, protože „zajíc dávno běhal jinudy“ a stále vesele běhá jinými pražskými, prostějovskými i průhonickými uličkami.

Předchůdce v čele resortu Karel Havlíček – „rozdvojený“ do dalšího resortu a vicepremiér, měl zpočátku opravdovou snahu něco řešit, i když to měl zakázáno. Jeho počáteční elán a vstřícnou komunikaci s odbory po několika měsících vystřídaly fráze a místo e-mailů a zpráv, zakončených sympatickým „Držte se“ přišly strohé a nic neříkající dopisy úředníků, kteří postupně a velmi bravurně zvládli odtržení pana dvojministra od problémů.

O nového ministra Martina Kupku se tentokráte stěžejní superúředníci úřadu postarali ještě lépe a před jeho nástupem do úřadu. Celý příspěvek zde: Ministerstvo dopravy zprivatizováno-1

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Volby do Správní a Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR 211

Volby do Správní a Dozorčí rady 2023

Pojďme kolegu a dobrého kamaráda Ing. Bc. Petra Tomana, BA (Hons) podpořit!

Rubriky: Archiv |