Vodíkový vlak jako naděje pro české koleje

Česká železnice, které ujel pomyslný vlak pokroku západním směrem a předjel ji už i ten východní, zažila konečně malý svátek a světlý záblesk. Ostrůvek železniční džungle uprostřed Evropy, kde se zastavil čas a pokrok v nezávislé trakci zajišťují pod taktovkou Ministerstva dopravy 35 leté přemalované dieselové jednotky z německých kopřiv (628/928, „bohemizované“ na 845/945), navštívila vodíková Coradia iLint 654.101 společnosti Alstom co by první vodíkový vlak na světě, úspěšně sloužící v osobní dopravě od roku 2018 právě v Německu, kde se v Salzgitteru vyrábí.

Společnost Alstom jako průkopník udržitelné mobility představila vodíkovou jednotku Coradia iLint na železničním veletrhu InnoTrans 2016 v Berlíně, následně se v roce 2017 vodíkový vlak do České republiky podíval, ale „utajeně“ na jediné české koleje, znamenající oázu pokroku – železniční zkušební centrum a okruh ve Velimi Výzkumného Ústavu Železničního co by dceřiné společnosti Českých drah. Druhou zemí v Evropě, která schválila Coradia iLint jako čistou alternativu k dieselovým vlakům, je Rakousko. Jako třetí se přidala Itálie prostřednictvím závodu Alstomu v italském Saviglianu, následně i Francie a Nizozemí. Zájem potvrdily i další evropské železnice a vodíkový vlak uspěl v červnu 2021 i v Polsku.

17. – 25. května 2022 proběhla na českých a moravsko-slezských kolejích velmi zajímavá Coradia iLint Railshow 2022, z toho 2 dny i na Slovensku. Vodíkovou jednotku 654.101a veřejnost i objednatele veřejné dopravy svým výkladem provázel Dan Kurucz co by výkonný  ředitel Alstom pro Českou republiku a Slovensko. Bývalý předseda představenstva a generální ředitel Českých drah (únor – listopad 2014) se v rámci představování vodíkového vlaku vrátil symbolicky k ČD, které jako generální partner a dopravce jízdy vodíkové jednotky 654.101 zajišťovaly.

Celý článek J. Berounského zde: Vodíkový+vlak+naděje+pro+české+koleje

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Ohlédnutí za sjezdem Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD)

Dne 10.5.2022 se konal v Ústí nad Labem v hotelu Clarion IV. řádný sjezd SOSaD. To je ovšem obecně známý fakt. Chtěl bych v této souvislosti pouze připomenout pár souvztažností a možná i postřehů, protože naše návrhová komise připravovala průběžná usnesení sjezdu a samozřejmě i usnesení závěrečné. Usnesení vznikala na základě akceptace předložených zpráv delegáty sjezdu a obsahově zahrnovala i jejich diskusi, pokud s těmito příspěvky byla obecná shoda.

Všechny sjezdy prakticky všech odborových organizací mají v podstatě jednoduchý scénář: zhodnotit práci svých orgánů a jejich funkcionářů v nich a zvolit nové osoby na další období. U nás tomu bylo obdobně – a přesto v něčem odchylně.

Především díky Covidu a ještě v jeho průběhu se již v minulém roce všechny členské schůze a konference všech základních organizací (ZO) usnesly na prodloužení funkčního období stávajících a i budoucích orgánů a funkcionářů a dalších členů v nich na délku pěti let.

Za další všichni členové SOSaD měli právo navrhnout jména budoucích funkcionářů, které si přejí mít nejen v čele každé ZO, ale i celého svazu. Přitom mohli považovat za jisté, že tito kandidáti budou zvoleni v tajných volbách na jednotlivých ZO, na sjezdu potom v tajných volbách pod dohledem volební komise, jejíž členové jsou zcela nezávislé osoby, tedy nejsou ani delegáty sjezdu, ani kandidáty na budoucí funkce. Takže řídící našeho sjezdového jednání se nemohl dopouštět výkřiků typu „Vidím optickou většinu (kladných hlasů) – kandidát je zvolen“, atd., jako je tomu u některých jiných spolků.

A jak náš sjezd dopadl? Všechny ZO navrhly, aby stávající funkcionáři byli voleni i na další pětileté období a následně svou vůli potvrdili delegáti sjezdu v tajných volbách. V diskusi před volbami a o zprávách o činnosti jednotlivých orgánů byla dokonce s dosavadní činností svazu a jeho orgánů vyjádřena spokojenost a jejich práce byla vysoce hodnocena (přestože naši kolegové z jiných svazů a možná i někteří zástupci zaměstnavatelů mají na stanoviska SOSaD(u) jiný názor). To je ovšem trochu rána všem těm přežívačům a spokojencům s mírnými a laskavými postoji odborů k problematice mezd a dalším pracovněprávním problémům, které jsou často odchylné od postojů našich.


V diskusích na jednání sjezdu (a to je také zakotveno v podrobném zápisu z jeho jednání), ale zaznívala i obava, jak zaměstnanci, důchodci a další skupiny obyvatelstva budou zvládat současnou hyperinflaci a postupnou ztrátu elementárních sociálních jistot. Dotazy delegátů v tomto směru, pokud směřovaly k přítomným zástupcům zaměstnavatelů v působnosti našeho svazu, nemohly tedy být na této platformě uspokojivě objasněny.


Diskutujícími byl také kritizován postoj předešlé i této vlády, reprezentované postoji, stanovisky a rozhodnutími ministerstva dopravy ve směru k podpoře soukromokapitálových dopravců na železnici, když tyto korporace mají často nekvalitní vozový park a nedostatky v provozu, servisu i personálu a je jim přidělován stále větší rozsah výkonů bez ohledu na zájmy cestujících i zřetelnou nižší kvalitu jejich provozu. Majetek Českých drah je dle diskusí přitom cílevědomě rozebírán a jejich provozní způsobilost je postupně likvidována. S tím souvisí tolerování těchto atributů ze strany dalších objektivních orgánů státu.

V závěrečném usnesení sjezdu delegáti nejen, jak už bylo řečeno, ocenili činnost svazu za uplynulé funkční období, ale další období všechny nově zvolené orgány (a funkcionáře v nich) zavázali, aby pokud možno nedopustili pokles reálných mezd nejen u zaměstnanců ve všech zaměstnaneckých skupinách, ale i ve vztahu ke ztrátám sociálních jistot např. u důchodců a u dalších kategorií našich členů, bránili devastaci české železnice a podporovali rozvoj těch zaměstnavatelů v působnosti SOSaD, kteří budou statečně hájit stejné cíle.

A co říci závěrem? Že by trochu statistiky? Účast na sjezdu byla lehce přes 90% z pozvaných. Někteří kandidáti obdrželi více než 91% hlasů přítomných, většina i něco přes 93% kladných hlasů. Probíhaly celkem čtyři volby včetně voleb do revizní komise. Významně pomohla výpočetní technika, díky které se hlavně sčítání hlasů po volbách zkrátilo na úhrnných 20 minut.

Poděkování za pomoc na sjezdu náleží nejen všem třem sjezdovým komisím, zejména volební, ale i pořadatelům, kteří odvedli většinu organizační a manuální práce, a to ve svém volnu.

Děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali tomuto článku a kterou věnujete i současným otázkám.

JUDr. Jiří Rokos, předseda návrhové komise IV. sjezdu SOSaD.
V Praze dne 18.5.2022

Rubriky: Archiv |

Služebníci soukromého sektoru na Ministerstvu dopravy mají rádi dobrodružství!

Na Ministerstvu dopravy se odvíjí zajímavá fraška „výběru dopravce“ pro rychlíkovou linku R27 Olomouc – Krnov – Ostrava. Jde v podstatě o pokračování osvědčené hry, prohlášené za výběr dopravce, z let 2018 a 2020. Parametry výběru určuje dopravce Arriva vlaky s.r.o., a tak „výběr toho nejlepšího“ aktuálně čeká na to, až bude mít Arriva opravdu dostatek vozidel třeba začátkem června.

V roce 2020 bylo již v červnu rozhodnuto o lince R14 Ústí nad Labem – Pardubice – Liberec, kterou nakonec musely České dráhy (ČD) skutečně na konci roku vyklidit Arrivě. I přes skandální nástup Arrivy na předchozí 4 rychlíkové linky, spojený s retro nebo vynechanými vlaky. (Nez)Odpovědní představitelé Ministerstva dopravy, Drážního úřadu, Drážní inspekce i Správy železnic se museli naučit závady nevidět a nesledovat, aby všechno bylo na oko v pořádku. Prostě Potěmkin, aby Arriva mohla jezdit, který trvá dodnes.

V polovině srpna 2020 zčeřila úsměvy ministerských služebníků soukromého sektoru informace Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze i Národní centrále proti organizovanému zločinu, že je vybráno tam, kde by se mělo teprve vybírat a děje se něco nekalého spolu se zajímavou komunikací. To aktéry angažmá Arrivy v čele se sekčním náměstkem ministra dopravy Němcem a ředitelem odboru veřejné dopravy Michalčíkem vyprovokovalo k tomu, že 1. září vyhlásili „rozstřel“ o nejnižší cenu dopravního výkonu a tímto postupem nešlo docílit jiného než potvrzení Arrivy. Jenže přišel rozklad podvodem šokovaných Českých drah a na jejich popud záležitost „výběru“ zkoumal od konce října Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten byl následně osloven i Svazem Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) dalším podnětem. http://www.sosad.cz/sosad-oslovil-podnetem-uohs-ceska-rozdavacka-na-kolejich-by-ministerstvu-dopravy-projit-nemela/

Arriva nakonec smlouvu na linku R14 získala 2 dny před prosincovou změnou jízdního řádu 2020/21 v mimořádné situaci, kde už z logiky měl kvůli ÚOHS nerozhodnutému sporu pokračovat původní dopravce ČD. Nevídaná situace, kdy doslova do posledního dne není jasné, kdo vyjede! V civilizovaném světě nepřijatelné, u nás nová cesta zlepšování veřejné dopravy. Za velmi zajímavých okolností v době nástupu nového předsedy ÚOHS Mlsny, respektive záhy po něm, podepsala zamítnutí rozkladu ČD i podnětu SOSaD místopředsedkyně ÚOHS, odcházející do důchodu. Stanovisko ÚOHS je pak stěžejní pro státní zastupitelství i policejní orgán, kam se kauza dostala, ale z jejich dosavadních výstupů je zřejmé, že do džungle vztahů a legislativy v sektoru železniční dopravy tyto instituce nepronikly. Není se čemu divit, protože doposud se nestačily vypořádat s podvody a korupcí v případě linkové autobusové dopravy v závazku veřejné služby (např. kauza BusLine), kde jde o stamilióny, ale na železnici o řádově jiný level a miliardy.

Analytický tým SOSaD v těchto dnech shromáždil poznatky a hlavně podklady od roku 2016 po současnost, se kterými bude postupně na pokračování seznamovat nového ministra dopravy a veřejnost. Je z nich zřejmý velmi negativní vliv soukromého sektoru a různých druhů vztahů a vazeb na železniční osobní dopravu nejen v závazku veřejné služby. Způsobil ohýbání evropské legislativy, paralyzaci státních orgánů a institucí, které měly být nezávislé. Výsledným efektem jsou rozklad síťovosti železnice, výrazné zhoršení jejích služeb a hlavně skandální zhoršení bezpečnosti. Česká železnice tak zaostává čím dál více za evropskými trendy a dokonce i evropskou legislativou povinnými parametry.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

IV. sjezd SOSaD potvrdil vedení i směrování svazu

10. 5. 2022 se konal v Ústí nad Labem v kongresovém centru hotelu Clarion IV. řádný sjezd Svazu Odborářů Služeb a Dopravy, který se po zahájení, nezbytných procedurách a vystoupeních hostů věnoval hodnocení uplynulého pětiletého období. Své zprávy přednesli předseda svazu i Firemního výboru pro ČD Jan Kadečka, I. místopředseda svazu a předseda Firemního výboru Správy železnic Mgr. Lubomír Michalec a II. místopředseda a předseda Firemního výboru ČD Cargo Milan Mikeš. V nich shrnuli svoji činnost a aktuální dění na železnici. Činnost analytického týmu svazu, který směřuje k intenzivnější komunikaci se zástupci Evropské komise a dalších odborových organizací a institucí v Evropě, představil jeho vedoucí Jindřich Berounský.


Delegáti sjezdu kladně zhodnotili a velmi ocenili dosavadní činnost svazu za uplynulé pětileté období a poté zvolili v tajném hlasování na dalších pět let tyto funkcionáře svazu:


Do funkce předsedy SOSaD a současně i předsedy Firemního výboru SOSaD při ČD, a.s. byl opětovně zvolen Jan Kadečka, do funkce I. místopředsedy svazu byl opětovně zvolen Mgr. Lubomír Michalec a současně se stal znovu předsedou Firemního výboru SOSaD při Správě železnic, státní organizace, do funkce II. místopředsedy Svazu a současně do pozice předsedy Firemního výboru SOSaD při ČD Cargo, a.s. byl opětovně zvolen pan Milan Mikeš.

Dále byli na IV. sjezdu SOSaD zvoleni místopředsedové výše uvedených firemních výborů (FV), a to paní Jana Bartáková pro činnost FV SOSaD u ČD Cargo, a.s., pánové Jindřich Berounský pro činnost FV SOSaD u ČD, a.s. a Jiří Skopový pro činnost FV SOSaD u Správy železnic, státní organizace.

Sjezd zvolil novou revizní komisi svazu a jejími členy se stali Eva Hlaváčová, Lucie Pacholíková, Andrea Tarantová a Ing. Zdeněk Vaníček.

Proces voleb funkcionářů svazu byl na sjezdu poprvé a velmi úspěšně realizován elektronickým způsobem v rekordním čase cca 20 minut.


V rámci diskuse vystoupil i čestný předseda svazu Ing. Jaromír Dušek, který apeloval především na zvýšení reálných příjmů zaměstnanců. Padla celá řada námětů zejména pro kolektivní vyjednavače.


Další diskuse byla věnována činnosti analytického týmu svazu a jeho zjištěním, vycházejícím z vlastního šetření a informací, získaných na základě informačního zákona 106. Za analytický tým podal delegátům v odpovědích na dotazy bližší informace o tristním pojetí liberalizace železnice i její bezpečnosti opět Jindřich Berounský, který kriticky prezentoval výstupy generálního inspektora Drážní inspekce Mgr. Kučery a jeho nezákonný postup se zneužitím služebního zákona při likvidaci bývalého generálního inspektora Mgr. Šiguta. Delegátům sjezdu byla představena zjištění ohledně angažmá dopravce Arriva vlaky s.r.o. a přehlížení četných závad a výpadků dopravce ze strany Ministerstva dopravy, Drážního úřadu, Drážní inspekce a krajských objednatelů, což dokazuje nerovné podmínky a preferenci alternativního dopravce „za každou cenu“ v rozporu s evropskou směrnicí 1370 a 4. železničním balíčkem. To se týká především linky R14 Ústí nad Labem – Liberec – Pardubice a linek R21 Praha – Tanvald a R22 Kolín – Šluknov. Jindřich Berounský dále prezentoval kritiku novely zákona o drahách a nesmyslnost, resp. nutnost radikálního přehodnocení Národního implementačního plánu ETCS, který by svými neufinancovatelnými náklady způsobil likvidaci především regionální dopravy, kde lze využít např. radioblok v kombinaci se satelitními systémy.

Závěrem přijal sjezd usnesení, ve kterém uložil úkoly zvoleným zástupcům na další pětileté období. V rámci svého mandátu mají především nadále věnovat svoje úsilí k zabránění devastace české železnice, nedopustit pokles reálných mezd u všech skupin zaměstnanců ani pokles sociálních jistot včetně důchodů a aktivně vystupovat ve vztahu k zaměstnavatelům s cílem zajistit dodržování zákoníku práce a kolektivních smluv. Aktivní přístup je vyžadován i v případě společných protestů odborových centrál proti zhoršování životní úrovně i postavení zaměstnanců.

Rubriky: Komentáře |

Potěmkin v Rusku i na české železnici

Hlavním tématem současné doby je už třetí měsíc válka, kterou Rusko rozpoutalo napadením Ukrajiny. Vedle utrpení Ukrajinců a pomoci jim je skoro nicotné zabývat se něčím jiným a i když o válce, Putinem nazvané „speciální vojenské operaci“, nemůžeme mít nikdo úplně objektivní informace, děsivá je ruská propaganda a masáž ruského lidu, kterou si naše bývalé Československo vyzkoušelo už v roce 1968, kdy nám v noci z 20. na 21. srpna „bratrská“ vojska pěti zemí Varšavské smlouvy (SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR) překročila československé hranice a přijela nás „osvobodit“. Rozplynul se sen o demokracii, před kterou nás pak sovětská vojska „chránila“ přes 21 let, aby nás po téměř 23 letech opustil 27. 6. 1991 i poslední sovětský voják, věřící, že nás chrání.

Právě v Rusku se zrodil fenomén Potěmkina, jinak milence a neoficiálního spoluvládce carevny Kateřiny II. Veliké, a s ním i něco blízkého a oprášeného v současné době – Potěmkinovy vesnice. Už ne „stavění vesnic z papíru“ v éře Kateřiny Veliké, ale Potěmkinovy vesnice jako snažení se či dokonce umění na oko vylepšit něco více než je skutečnost, falešné přikrášlení a zastírání pravdivého stavu věcí.

Jedním z oborů, kde je třeba vycházet z pravdivého stavu věcí, patří určitě doprava, zejména ta železniční a bezpečnost na ní. Zatímco v posledních letech dochází v Evropě k renovaci a významnému kvalitativnímu rozvoji železnice, té české ujel úplně západ Evropy, předjíždí ji a stále více jí ujíždí i východ Evropy, před kterým jsme dokonce mívali náskok.

Celý článek Jindry Berounského zde: Potěmkin na české železnici

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

1. změna podnikové kolektivní smlouvy na ČD, a.s. podepsána.

Dne 2. 5. 2022 byla dohodnuta a podepsána všemi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem 1. změna PKS ČD, a.s. s účinností od 1. 7. 2022.

Změny se týkaly přílohy č. 4 – Stravování a náhrady výdajů a přílohy č. 7 – Odměny za zabránění úniku tržeb.

PŘÍLOHA Č. 4 – Stravování a NÁHRADY výdajů

Článek 1 – Organizace stravování

2. Zaměstnancům GŘ ČD, OJ CIS Střed, CIS Východ, CIS Západ, OJ OPT, OJ RSM Brno, RSM Hradec Králové, RSM Praha a OJ ZS zaměstnavatel umožní stravování formou peněžitého příspěvku na stravování ve výši 60,- Kč (původně 55,-) za každou směnu, tzv. stravovací paušál.
3. Nelze-li umožnit stravování způsobem uvedeným v bodě 1, článku 1 nebo v bodě 2 článku 1 této přílohy, může vedoucí organizační složky umožnit stravování poukázkami na jídlo v nominální hodnotě 120,- Kč (110,-).
7. Zaměstnavatel jako formu stravování je povinen nabídnout 1x za směnu poukázku na jídlo v nominální hodnotě 120,- Kč nebo 2 x 60,- Kč zaměstnancům v zaměstnání strojvedoucí, strojvedoucí v přípravě, vlakvedoucí osobních vlaků, průvodčí osobních vlaků, vedoucí stevard SC Pendolino, stevard SC Pendolino, průvodčí stevard a u zaměstnání posunovač, vedoucí posunu, kontrolor vozby, vlakový revizor, vozmistr a četař při splnění podmínky vedení čety vozmistrů v případě, že pracovní cesta souvisí s doprovodem vlaku (viz Metodický pokyn k PKS 2022) a tito zaměstnanci současně splní následující podmínky:
a) trvá-li přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny alespoň 3 hodiny,
b) pracovní cesta trvá ve směně déle než 1 hodinu (bez ohledu na kalendářní dny), a ve směně nesmí vzniknout jiný nárok na stravné při pracovní cestě dle platných právních předpisů.
8. V případě, že délka směny (délka pracovní doby) je více než 12 hodin, je zaměstnavatel povinen nabídnout další poukázku na jídlo v nominální hodnotě 44,- Kč (40,-) zaměstnancům v zaměstnání strojvedoucí, strojvedoucí v přípravě, vlakvedoucí osobních vlaků, průvodčí osobních vlaků, vedoucí stevard SC Pendolino, stevard SC Pendolino, průvodčí stevard, zaměstnancům v zaměstnání posunovač, vedoucí posunu, vozmistr a četař při splnění podmínky vedení čety vozmistrů v případě, že jejich pracovní cesta souvisí s doprovodem vlaku.

Článek 1 – Stravné při pracovních cestách na území ČR

1. Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí:
a) zaměstnancům, u nichž převažuje častá změna místa výkonu práce, tj. u strojvedoucích, strojvedoucích v přípravě, vlakvedoucích osobních vlaků, průvodčích osobních vlaků, vedoucích stevardů SC Pendolino, stevardů SC Pendolino, průvodčích stevardů, kontrolorů vozby, vozmistrů, vlakových revizorů, a to při řízení nebo odbavení drážních vozidel a při doprovodu vlaků:
118,- Kč (103,-), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
182,- Kč (158,-), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
283,- Kč (246,-), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

5. Příspěvek na stravovací paušál bude hrazen ve výši 54,- Kč (49,-) z provozních prostředků zaměstnavatele a ve výši 6,- Kč z prostředků SF ČD, a. s.

 

PŘÍLOHA Č. 7 – ODMĚNY ZA ZABRÁNĚNÍ ÚNIKU TRŽEB

Vzhledem k poskytování zvláštního jízdného ve výši 50 % dětem, studentům a důchodcům se zavádí přepočítací koeficient vybraných tržeb ve výši 1,2.

JAN KADEČKA

Rubriky: Archiv |

Jarní lyžování na Šumavě – Železná Ruda – zrušeno!!!

Propozice zde:   Jarní lyžování na Šumavě

Pro nedostatečný počet přihlášených byla akce z C-FKSP zrušena.

Zaplacené příspěvky budou vráceny na účty, ze kterých byly zaslány.

Tímto se zájemcům omlouváme, pouze jsem chtěli nabídnou alternativu za zrušené Alpské lyžování.

Rubriky: Komentáře |

LDT Pakoštane 2022Letní dětský tábor v Chorvatsku

SOSaD  ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, ČD, ČD Cargo pořádá letní dětský tábor v Chorvatsku v destinaci Pakoštane.

Termín: 17. 6. – 26. 6. 2022

 

Cena tábora: 5.500,- Kč (cenu lze snížit o příspěvek zaměstnavatele z FKSP, SF)

Č.ú. pro platbu:  0249769894/0300

Doprava autobusem (odjezdy Děčín, Ústí nad Labem, Praha, České Budějice)

Stravování a ubytování: plná penze s celodenním pitným režimem, děti jsou ubytovány v apartmánovém domě.

                                        Dům se nachází 150 m od pláže.  

Účast: děti od 6 – 15let věku

Pojištění: pro všechny děti zajišťuje organizátor tábora

Přihlášky na tábor přijímá  Mgr. Lubomír Michalec na tel. 730 572 000, email: lubomir.michalec2@sosad.cz;

Zároveň je nutné vyplnit i písemnou přihlášku, kterou je možné si vyzvednout na jednotlivých ZV ZO SOSaD nebo stáhnout na internetu www.sosad.cz ; www.zososad-unl.cz . Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 31. 4. 2022 v kanceláři ZV ZO SOSaD Děčín nebo zaslat na email: lubomir.michalec2@sosad.cz

Počet dětí: 48

S podepsáním přihlášky zákonný zástupce účastníka souhlasí s podmínkami tábora:

Pořadatel si vyhrazuje právo tábor zrušit: pokud situace nedovolí cestování mimo ČR, nebo cestování mimo ČR by vyžadovalo zvláštní povolení, které by znamenalo více náklady tábora, nebo vyhodnotí, že vycestování mimo ČR není bezpečné. V těchto případech bude zákonnému zástupci účastníka vrácena cena tábora v plné výši. Pořadatel se zříká odpovědnosti za další náklady vynaložené zákonným zástupcem účastníka za účelem účasti na táboře. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru účastníků tábora při větším počtu přihlášených dětí.

LDT Chorvatsko 2022 – nabídka

Přihláška tábor 2022 pdf.

Přihláška tábor 2022 doc.

 

 

 

 

Rubriky: Komentáře |

PKS ČD Cargo 2022/23 podepsána

Ve společnosti ČD Cargo bylo dnes dokončeno kolektivní vyjednávání. Nová podniková kolektivní smlouva bude platná od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023. Nejpodstatnější změnou parametrů je nominální navýšení všech tarifních mezd o 1100 Kč. Mimořádně tak oproti zvyklostem nedochází k procentuálnímu navýšení především z důvodu snahy zohlednit aktuální míru inflace u zaměstnanců v nižších tarifních stupních.

Současně dochází k úpravě některých dalších nadtarifních složek mzdy, které oceňují vyšší míru práce v noci a flexibilitu zaměstnanců.

Rubriky: Archiv |

Českou železnici zasáhl legislativní paskvil!

S 1. únorem začala platit novela zákona o drahách, jejímž hlavním smyslem byla implementace dvou směrnic EU – o interoperabilitě železničního systému v EU a bezpečnosti železnic. Ty jsou implementovány naprosto nepřesně, nedůsledně, neúplně, některá ustanovení, která mají zásadní vliv na drážní bezpečnost, dokonce vůbec. Již v tuto chvíli je naprosto zřejmé, že se zákon musí kompletně předělat kvůli zásadním nedostatkům a lze jej bez nadsázky označit za paskvil. Nejedná o žádné dílčí, kosmetické vady, ale o naprosto zásadní až systémové. Vedle celé řady nedostatků v transpozici směrnic EU jsou zásadní výhrady k tzv. monitoringu licencí strojvedoucích a sankcím pro strojvedoucí.

V poslední době se česká železnice stala ostrůvkem svérázného pojetí evropské legislativy a terčem amatérských pokusů o její řešení ze strany těch, kteří nemají ani potuchy o specifických zákonitostech železničního provozu a vymýšlejí opatření, nad kterými zůstává rozum stát. Provozní zaměstnanci, kterých se pak nové nápady dotýkají, právem pochybují o aktérech novinek za situace, kdy neustále bobtná Dopravní a návěstní předpis Správy železnic D1 a jeho ustanovení jsou čím dál méně v praxi aplikovatelná.

Článek pokračuje zde:  Českou železnici zasáhl legislativní paskvil-1

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |