SOSaD oslovil Evropskou komisi a kompetentní instituce České republiky kvůli veřejné zakázce a okolnostem jejího přidělení dopravci z holdingu Regiojet Ústeckým krajem

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) oslovil Evropskou komisi a stěžejní  instituce České republiky, dohlížející na právní stav a veřejné zakázky na železnici, upozorněním na soustavné porušování legislativy a nestandardní okolnosti výběru dopravce při přidělování veřejných zakázek dopravcům holdingu RegioJet Ministerstvem dopravy a Ústeckým krajem.

Kromě Generálního sekretariátu Evropské komise byla oslovena Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Z českých institucí svaz oslovil Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, Vrchní státní zastupitelství v Praze, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Krajský soud v Brně co by rejstříkový, „dohlížející“ již 12 let na ignoraci zákona o účetnictví ze strany dopravců holdingu RegioJet, a zároveň Ústecký kraj, který podle dosavadních poznatků uspořádal veřejnou soutěž s předem jasným vítězem, který bude nejlevnější, ale přitom nemusí moc spolehlivě jezdit, někdy dokonce vůbec.

Upozornění poukazuje na skutečnost, že do dnešního dne a za celou dobu působení firem, resp. dopravců holdingu RegioJet, dříve Student Agency nebyla zveřejněna konsolidovaná účetní závěrka holdingu. Z veřejných listin vyplývá velmi kreativní účetnictví propojených firem a tolerování nedostatků v účetnictví umožňuje praní špinavých peněz, zároveň nepřináší věrohodné vysvětlení prostředků, za které byl nakoupen vozový park dopravců holdingu RegioJet. Nezveřejnění konsolidované účetní závěrky holdingu je porušením více ustanovení § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Představuje zároveň jednoznačnou konkurenční výhodu dopravců holdingu RegioJet oproti dalším železničním dopravcům, kteří povinnosti, dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, plní a mají s tím přirozeně spojené náklady.

S výše uvedenými skutečnostmi a rozporem s legislativou oslovil Svaz Odborářů Služeb a Dopravy prostřednictvím datové schránky 30. 1. 2024 příslušný rejstříkový soud – Krajský soud v Brně, avšak doposud bez jakékoliv odezvy.

Soustavné porušování legislativy je dopravci RegioJet, resp. jeho předchůdci nepochopitelně tolerováno už od roku 2011, kdy došlo k porušení zákona 266/94 Sb., o drahách. Na české koleje se poprvé dostal dopravce, který nesplnil podmínky pro vydání licence k provozování drážní dopravy. Tehdy Drážní úřad „přehlédl“ nesplnění finanční způsobilosti dopravcem Regiojet, a.s., který měl povinnost do 30. 6. 2011 doložit auditovanou účetní závěrku za rok 2010. První účetní závěrka byla auditorem ověřena až v říjnu 2012 za rok 2011, a to za velkých nesrovnalostí. Od roku 2011 dochází doslova k ignoraci zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a za celou dobu nebyla nikdy zveřejněna konsolidovaná účetní závěrka holdingu.

Transparentní účetnictví a dodržování platné legislativy by mělo být v České republice a Evropské unii základním předpokladem pro ucházení se o veřejnou zakázku. To je celkem jednoznačný názor tvůrců i garantů evropské legislativy, nectí jej však doposud ani Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí ani Ministerstvo spravedlnosti a přes výše uvedené a netransparentní účetnictví přidělilo dopravcům holdingu RegioJet výkony na dálkových rychlíkových linkách R8, R9 a R23 za velmi nestandardních okolností. 

Evropská komise a výše uvedené instituce byly zároveň dopisem s upozorněním seznámeny s podnětem svazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30. 12. 2023.

Jindřich Berounský

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.