Orgány svazu jednaly, bilancovaly a připravily novou strategii v Krkonoších

V malebném prostředí na hřebeni nejvyšších českých hor Krkonoš v Erlebachově boudě nad Špindlerovým Mlýnem proběhlo ve dnech 11. – 13. října výjezdní zasedání firemních výborů Správy železnic, Českých drah, ČD Cargo a generální rady, spojené se školeními z BOZP a novely zákoníku práce.

 

 

 

 

 

Účastníci jednání byli seznámeni se stavem kolektivního vyjednávání, které je u všech společností na začátku a pohledy zaměstnavatelů značně odlišné od očekávání našich kolektivních vyjednavačů.

Od 1. října tohoto roku se významně zhoršily podmínky pro předčasný odchod do důchodu a velké problémy v dopravě přináší k tomuto datu i novela zákoníku práce díky nesmyslné a v mnohých ohledech velmi komplikované úpravě skladby odpočinku mezi směnami.

Součástí jednání a diskusí byla i strategie pro nadcházející volby do dozorčích rad Českých drah a ČD Cargo.

SOSaD bude usilovat o společnou iniciativu všech odborových svazů proti nepovedenému procesu liberalizace české železnice, kde nejsou nastaveny jednotné standardy kvality a Ministerstvo dopravy i některé kraje, sledující pouze cenu dopravního výkonu, postupně diskvalifikují u přímých zadání i výběrových řízení České dráhy. Na druhou stranu objednatelé veřejné dopravy neřeší výpadky a závady některých alternativních dopravců, což celkově zhoršuje služby české železnice, která postupně ztrácí spolehlivost a síťový efekt. V některých případech jde i o ohrožení bezpečnosti železničního provozu.

V souvislosti s opakujícími se požáry a závadami vozidel 845/945 dopravce Arriva vlaky s.r.o. odeslal předseda svazu 10. října podnět Drážnímu úřadu a Ministerstvu dopravy s upozorněním na závažné bezpečnostní riziko při provozování těchto vozidel na sklonově náročnějších tratích. To se týká hlavně rychlíkové linky R14 Ústí nad Labem – Liberec – Pardubice, kde došlo naposledy ke 2 požárům po sobě 1. a 2. září. V případě netečnosti Drážního úřadu a Ministerstva dopravy se SOSaD obrátí na evropské instituce.

 

Mgr. Lubomír Michalec
Jindřich Berounský

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.