3. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – ve dnech 2.- 6.11. 2015

Ve dnech 2.11. až 6.11. 2015 se konala další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Bylo zahájeno projednávání:

 • Směrnice č. 29 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty;
 • Směrnice č. 39 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Vyjma bodu 1.1 obou směrnic, bylo dosaženo změny v ostatních návrzích. V bodu 1.1 obou směrnic nemá ADP mandát k dalšímu jednání. ADP vydá stanovisko k těmto směrnicím po konání VV ADP 12.11.2015.

K základním ustanovením PKS a jejím přílohám bylo dosaženo shody na:

 • Definici zaměstnanců letmo
 • Podmínkách nepřetržitého odpočinku v týdnu
 • Odměňování při zaškolování bod 3 čl.6
 • Odměnách při významném životním výročí a při prvním skončení pracovního poměru čl. 39
 • Odměnách z dohod pro pracovníka dozoru
 • Příplatku za práci přesčas
 • Příplatcích a odměnách, stravování a náhradách výdajů u HZS SŽDC
 • Oblasti pracovní doby, pracovní pohotovosti, dovolené a překážky v práci
 • Přestávkách na jídlo a oddech, přiměřené době na oddech a jídlo.

Není ukončeno jednání v oblasti sazeb tarifního odměňování, výkonové odměny, přílohy č.3 – stravování a přílohy č.4 – poskytování KOP.

Na příštím jednání bude také pokračovat jednání o konečné podobě směrnic:

 • Směrnice č. 29 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty;
 • Směrnice č. 39 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Další jednání se uskuteční dne 18. 11. 2015.

Bc. Lubomír Michalec

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.