Díky aroganci politického vedení Jihomoravského kraje hrozí 30. ledna stávka na železnici Jihomoravského kraje

7. ledna 2020 se v sídle Odborového sdružení železničářů (OSŽ) v Domě Bohemika v Praze Vysočanech v odpoledních hodinách uskutečnilo společné jednání představitelů odborových organizací působících na železnici za účelem domluvy na společném postupu v problematice režijních výhod ČD, a to především kvůli aktuální neakceptovatelné situaci, kdy od 1. ledna 2020 není pro všechny držitele režijek a dokonce zaměstnance ČD zajištěna možnost bez další platby využívat osobní vlaky ČD, objednávané Jihomoravským krajem. Jde o zásadní útok na benefit zlevněného jízdného pro železničáře a na přetřes přišel kuriózní postoj náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, odpovědného za resort dopravy, Romana Hanáka, který se jako člen České strany sociálně demokratické staví proti benefitu režijního jízdného v Jihomoravském kraji, kde jsou stanoveny pro železničáře nehorázné příplatky. Po důkladném zhodnocení aktuální situace v oblasti režijních výhod ČD bylo přijato společné stanovisko odborových organizací působících na železnici k této problematice:

Odborové centrály působící na železnici jsou hrubě nespokojeny se stavem, kdy od 1. ledna 2020 není pro většinu držitelů režijek zajištěna možnost využívat režijních jízdních výhod ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem. Žádají proto důrazně všechny zainteresované strany, aby nejpozději do 30. ledna zajistily tuto možnost za reálných a přijatelných cenových podmínek odpovídajících charakteru tohoto benefitu.

Současně žádají zahájení jednání o nalezení systémového řešení problematiky režijních výhod na železnici na tom principu, aby v případě brutto smluv mezi krajem a ČD byla výše případné kompenzace od ČD pro daný kraj za užívání vlaků objednávaných tímto krajem držiteli režijek vypočtena jako podíl z celkové částky vybrané za roční prolongaci režijních výhod všech držitelů režijek odpovídající podílu dotčených vlaků na celkovém objemu vlaků zajišťovaných ČD. V případě, že tyto požadavky nebudou splněny, podporují všechny odborové centrály stávku vyhlášenou OSŽ, která by se týkala železniční dopravy v Jihomoravském kraji.

V Praze dne 7. 1. 2020

Zástupci odborových organizací se dále shodli na tom, že díky kritické situaci na železnici je v současné době nutné vyvolat jednání tripartity ve věci ohrožení bezpečnosti na železnici postupnou paralyzací Drážního úřadu i Drážní inspekce, k systémovému řešení jízdních výhod a nepovedené regionalizaci veřejné dopravy, když se některé kraje v organizaci a tarifu veřejné dopravy utrhly jako samostatné gubernie, což je zároveň totální selhání Ministerstva dopravy.

                                          Jindřich Berounský, Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.