Informace o jednání s představiteli ČD Cargo, a. s.

Dne 25.3.2014 se konalo další pravidelné jednání odborových centrál s vedením společnosti ČD Cargo, a.s.

Jednání zahájil předseda představenstva Ing. Oldřich Mazánek, informoval o stavu hospodaření ČDC, a.s., dceřiných firem a o odměňování managementu všech těchto společností. Seznámil s plány na další období, informoval o změnách ve složení managementu, valné hromady a dozorčí rady ČDC, a.s. Seznámil přítomné s výsledky svého jednání s ministrem dopravy Ing. Antonínem Prachařem, kde se mimo jiné jednalo o možnosti navrácení funkce generálního ředitele ČDC, a.s. Dále uvedl, že jeho prioritou je především obchodní činnost včetně spolupráce se státními institucemi. Poté předal slovo Ing. Karlu Adamovi, novému obchodnímu řediteli ČDC, a.s.

Ing. Karel Adam stručně shrnul svoji profesní dráhu a představil svoji strategii fungování obchodu. Jeho představou je zlepšení struktury obchodu, řešení logistiky a strategického managementu. Samozřejmostí je i uzavírání nových smluv na další přepravy a vytvoření většího tlaku na konkurenci ČDC, a.s.

Dále vystoupil finanční ředitel ČDC, a.s. Ing. Petr May, sdělil, že finanční situace ve firmě je stabilizovaná, za měsíc leden 2014 firma vykazuje mírný nárůst, v dubnu budou k dispozici auditované výsledky hospodaření za rok 2013. Informoval o řešení sporu se SŽDC (výluková činnost a platby za silovou elektřinu), která se řeší soudní cestou.

Provozní ředitel Ing. Zdeněk Meidl informoval o přípravě kapacit pro nové možné přepravy. ČDC, a.s. se opětovně zúčastní výběrového řízení přeprav do Chvaletic. Požádal přítomné, aby svým prostřednictvím tlumočili provozním zaměstnancům, aby aktivně spolupracovali se zástupci auditorské firmy Deloitte, kteří pro ČDC, a.s. vypracovávají podklady pro auditorskou činnost. Stručně informoval o úpadku společnosti Legios.

Na závěr vystoupil ředitel Odboru lidských zdrojů Ing. Mojmír Bakalář, informoval o změnách v organizační struktuře ČDC, a.s. v postavení vedoucích zaměstnanců. Požádal zástupce OC, aby informovali zaměstnance o možné přítomnosti zástupců krajské hygienické stanice na pracovištích. Předal přítomným zástupcům OC zásadní dokumenty platné na rok 2014 a to Podnikovou kolektivní smlouvu (PKS) ČDC, Dohodu o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS ČDC, a.s. a Zásady hospodaření se sociálním fondem ČDC, a.s., které byly předtím s odborovými orgány řádně projednány a jimi akceptovány.

Milan Mikeš – předseda Firemního výboru SOSaD při ČDC, a.s.

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.