Informace z jednání na SŽDC ze dne 26. 4. 2016

Jednání zahájil a řídil personální ředitel Ing. Koucký, který přednesl k projednání návrh novelizace Směrnice č. 110 Předepisování náhrad škod zaměstnancům. Ač jsme k tomuto dokumentu již připomínky dávali  a některé byli zapracovány, nelíbila se nám  tato část:

Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

             Příklad č. 1:

Při cestě hromadným dopravním prostředkem je zaměstnanci odcizen svěřený služební mobilní telefon, který měl v zadní kapse kalhot. Pachatel nebyl zjištěn. Policie případ odloží. Zaměstnanec je povinen nahradit škodu v plném rozsahu.

Dle nás si tento příklad protiřečí s předchozí větou. Tím, že byl zaměstnanec obětí trestného činu, ztráta vznikla bez jeho zavinění. Následná zoufalá diskuze, že pokud má telefon v přední kapse, tak za nic nemůže a pokud v zadní, tak ano, nepotřebuje dalšího komentáře…

Další informací byl přechod 325 zaměstnanců  z ČD, a.s. v souvislosti s převodem majetku k 1. 6. 2016. Pro tyto zaměstnace bude momentálně platit PKS Českých drah. V této souvislosti musí být otevřen katalog zaměstnání, neboť SŽDC nemá  a katalog musí být aktualizován. Možná by bylo dobré toho využít a pokusit se navýšit třídy u některých výpračích, případně signalistů a konečně je pořádně ohodnotit.

V souvislosti s avizovanou změnou Zákoníku práce, bylo odsouhlaseno nenaplňovat některá ustanovení článků 14 a 41, přílohy č. 2, PKS 2016 – 2017.

Na závěr Ing. Pospíšil představil, celkovou Zprávu o stavu BOZP za rok 2015.

                                                                                                  Bc. Lubomír Michalec

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.