Informace z jednání na SŽDC ze dne 26.8.2014

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 26. 8. 2014

Zaměstnavatel předložil upravený návrh 1. změny PKS SŽDC na rok 2014, který vycházel z předchozího návrhu zaměstnavatele. V tomto návrhu zaměstnavatel zpřesnil podmínky pro přiznání zvýšené sazby výkonové odměny na vybraných pracovištích. Stanoviska odborových organizací nebyla jednotná – nebylo dosaženo shody.

Zaměstnavatel předložil na tomto jednání, v souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání, návrh nové kolektivní smlouvy pro období po 31. 12. 2014. Smluvní strany sjednaly dohodu o zásadách kolektivního vyjednávání. Byla dohodnuta úprava pravidel účasti zástupců odborových organizací a dohodnut harmonogram kolektivního vyjednávání na období do konce měsíce října 2014.

Dále byl projednáván návrh etického kodexu zaměstnance. Byla podána informace o připravované změně v posuzování účasti zaměstnanců při přípravě na kvalifikaci výpravčího.

Jan Kadečka a Lubomír Michalec

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.