Informace z kolektivního vyjednávání ze dne 25.03.2014

Formulace stanovisek byla smluvními partnery střídavě precizována. V průběhu jednání o podobě 1. změny PKS SŽDC se dostavil generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., který informoval o personální obměně správní rady SŽDC, která se včera rozhodnutím vlády ČR, na návrh ministra dopravy uskutečnila. Analyticky zhodnotil současný stav u zaměstnanců řízení provozu v odměňování. Došlo k určitému sblížení množiny definovaných pracovišť, ale ke shodě prozatím nedošlo. Stanoviska odborových organizací nejsou jednotná.

V průběhu jednání došlo k projednání podmínek návratu zaměstnanců pilotního projektu zadávání oprav a údržby zabezpečovacího zařízení v úseku Brno – Česká Třebová a Hodonín – Moravský Písek od AŽD, a. s. Generální ředitel ještě v průběhu dne závěr projednávaných podmínek schválil.

Následné jednání se uskuteční v pondělí 31. 3. 2014.

Lubomír Michalec

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.