K návrhu 1. změny PKS SŽDC 2014

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, i ostatní návštěvníci našich webových stránek,

chtěl bych zde reagovat na internetové články OSŽ a ADP a vysvětlit náš pohled na jednání o 1. změně PKS SŽDC 2014.

Na kolektivní vyjednávání o PKS SŽDC na rok 2014 přišlo ADP s požadavkem na zvýšení tarifního stupně výpravčích na, dle jejich názoru, více frekventovaných stanicích (hlavně, kde mají zřejmě své členy). Bez příslibu dalšího jednání o svém požadavku se zdráhali PKS 2014 podepsat. Vedení jim toto samozřejmě slíbilo, PKS byla podepsána a výsledkem je horkou jehlou ušitý návrh 1. změny PKS 2014. Zde vedení SŽDC navrhovalo na diskutovaných pracovištích navýšit VO ale pod podmínkou, že se na méně frekventovaných pracovištích VO sníží po 3,70 %. S tím jsme nemohli souhlasit. Takže návrh o ničem…

Odborové centrály se dokonce sami mezi sebou, potažmo ani se zaměstnavatelem, nedohodly na seznamu pracovišť, kterých by se změna měla týkat. Takže opět o ničem…Na posledním jednání zaměstnavatel upustil od ponížení VO na méně frekventovaných pracovištích a souhlasil by s návrhem OSŽ a DUA. Zde je ovšem háček v tom, že pravomoc k výběru nejzatíženějších pracovišť by měli ředitelé OŘ v dohodě s místně příslušnými odborovými organizacemi. Už vidím, jak se dohadují frekventovaná pracoviště už jen mezi odborovými organizacemi a poté ještě s řediteli OŘ. „Brnkačka-ha, ha“. Když se nedohodnou, bude pro všechny zaměstnance nárůst VO na cca 3,72, max. 3,73%. Nárůst o 0,02-0,03% VO. „Bomba“. Též o ničem…Zde musím ještě oponovat informaci OSŽ o dohodách zásad použití a rozpočtu FKSP na oblastních ředitelstvích. Dle informací předsedů ZO SOSaD to vypadá následovně-všechno dát na stravenky a buď se SOSaD přidá nebo bude na nich, že se FKSP nečerpá. A takhle by měla probíhat jednání zvýšení VO? Děkuji, NECHCEME!

Samozřejmě je SOSaD pro jakékoliv zvýšení mezd zaměstnanců, proto jsme podpořili návrh ADP, ve kterém by byla vyjmenována pracoviště, kde by měli nárůst VO zaručen. Proti byla UŽŽ a zbytek vyjednávacího týmu OSŽ vyjma předsedy, který se chtěl dohodnout.

Co říci závěrem?

Zaměstnavatel chce „jakýmsi“ způsobem splnit slib ze závěru loňského kolektivního vyjednávání, že se bude jednat a OSŽ se chytlo návrhu ADP a původně pouze k výpravčím nabalilo i zaměstnance „infrastruktury“.

Dle názoru SOSaD by se navýšení VO mělo týkat i dalších profesí, např. signalistů. Řešení ovšem vidíme ve zvýšení tarifních stupňů. Jsme stále toho názoru, že zaměstnavatel ví o pracovištích, která by si minimálně zvýšení VO zasloužila a má dostatek možností jak je finančně ohodnotit i bez 1. změny PKS 2014, kterou se snaží pouze „zavřít hubu“ odborovým organizacím a dostát slibu o budoucím jednání.

Když chtěl SOSaD v PKS 2014 vyšší mzdový nárůst, tak se všechny odborové organizace bránili usneseními prezidií, podnikových výborů a bůhví čím ještě, že jsou zavázány pouze nepodkročit minulou PKS a že SŽDC nemá peníze. Všechno víc než 0 JE OBROVSKÝ ÚSPĚCH. A ono, když budu od září „hustit“ do lidí, jak je na tom SŽDC špatně a že budeme rádi, když zachováme starou PKS, tak mi časem uvěří a já pak budu s 1 % „Geroj“! Státní podnik bez finančních prostředků? Tak s tím se opravdu neztotožňujeme.

Podobně, jako předseda PV OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malý, bych zde rád vyslovil přání nejen za sebe, ale i za celý SOSaD, aby kolegové z ostatních odborových centrál upustili od podobných taktických eskapád, začali konečně myslet na své členy a šli do blízkého kolektivního vyjednávání o PKS 2015 nikoli s nulovým požadavkem na mzdový nárůst a zanechali výmluv, že je pro ně důležitější zaměstnanost. Ta je důležitá pro nás pro všechny, ať již odboráře či neodboráře. Ovšem pokud udělá zaměstnavatel organizační změnu s následným vlivem na zaměstnanost, nic s tím většinou neuděláme. Pokrok jde vpřed rychlým tempem, ať již se nám to líbí nebo ne.

 

Lubomír Michalec, 1. místopředseda SOSaD a předseda FV SOSaD SŽDC

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.