Nový regulátor české železnice?

 

Česká železnice má konečně předsedu nového regulačního úřadu v dopravě. Ministerstvo dopravy (MD) po dvou zpackaných výběrových řízeních naplnilo to, co Evropská unie požadovala již k červnu 2015. Obdivuhodný výkon! Takřka dvouleté zpoždění přešel strašák jménem Brusel bez větší výtky a cesta k výběru toho správného člověka, který má sestavit úřad, byla trnitá. Je „staronový hlídač drážní legislativy“ Pavel Kodym a bez pochyby fundovaný odborník na železnici tím pravým, kdo bude regulovat přístup dopravců na železnici a řešit spory?  To vše ukáže čas a také další personální obsazení pro budoucnost železnice důležitého úřadu, který má účinkovat od 1. dubna letošního roku. Malé ohlédnutí do minulosti je však varovné a dá se předpokládat, že džungle na české železnici, kde může jezdit kdokoliv i z plezíru, ještě zhoustne.

     Na počátku stály dva zákony (č. 319/2016 Sb. a 320/2016 Sb.), prapodivně sestavená hodnotící komise zcela závislá na Ministerstvu dopravy, byť EU požadovala pravý opak, velice obecně definované podmínky výběrového řízení, jehož výsledkem byli dva vítězové se stejným počtem bodů. Bravo! Toto se jen tak nevidí po písemném testu a ústním pohovoru, ze kterých by bylo zajímavé vidět podklady. Jeden z vítězných uchazečů, bývalý generální ředitel ČD Dalibor Zelený, byl následně panem ministrem Ťokem odmítnut údajně z důvodu soudního sporu s ČD. Členové výběrové komise, zdá se, nečtou veřejný tisk, když na tuto údajnou překážku, která je obecně známá, přišli až po skončení výběrového řízení. Ministerstvo se nakonec přiklonilo k Pavlu Kodymovi. Ten však prošel až na druhý pokus. Vláda s jeho jmenováním napoprvé nesouhlasila, ale nikoliv z důvodu politických, jak bylo v médiích prezentováno, ale právě z důvodu velmi chabého odůvodnění ze strany MD a netransparentního výběrového řízení. Ovšem to by nebylo MD, aby z toho opět nevybruslilo. Tentokrát v podobě ultrakrátkého výběrového řízení, kam byl opět připuštěn Dalibor Zelený. Ano, ten, který se nelíbil v 1. kole pro svůj možný střet zájmu s ČD. Obměněná hodnotící komise opět nečetla noviny, ale hádejte, kdo vyhrál. Konečně správně Pavel Kodym. Tedy napodruhé prověřený a ideální kandidát, chtělo by se zvolat.

     Vybraný „nestranný“ předseda, jehož předností je dle ministra dopravy bývalá pozice ředitele Drážního úřadu v letech 2003 – 2013, má však stopu poněkud jinou. V čele Drážního úřadu zavíral oči nad některými ustanoveními zákona o drahách, jejichž naplňování musí primárně hlídat. Vzhledem k dočasné amnézii hodnotící komise a jejímu nezájmu o veřejný tisk se však není čemu divit, že se na tuto slabost jaksi zapomnělo. Rovněž je nezbytné připomenout, že Pavel Kodym má velmi dobré vztahy s náměstkem MD Kopřivou a náměstek Kopřiva odvážně vytrhl trn z paty ministru dopravy v kauze mýta podpisem dodatku s Kapschem. A již to do sebe zapadá….

Ukvapila se naše vláda?   

     Opakovaný výběr předsedy regulačního úřadu včetně jeho jmenování vládou se odehrály za náhle prezentovaného zájmu Evropské komise o okolnosti, proč nebyl vybrán předsedou drážního regulátora údajný vítěz prvního kola výběrového řízení. Ten, kterého MD chtělo, Pavel Kodym. Ministr dopravy dokonce požádal pana premiéra o pomoc při formulování odpovědi do Bruselu a tzv. Bruselský štít zafungoval. Připomeňme si také, že jindy ostražití bruselští úředníci již více než 2 roky přehlíží jinde nevídaný brutální střet zájmů dvou náměstků ministra dopravy – Tomáše Čočka a Milana Ferance, kteří v rozporu s evropskou legislativou zastávají protichůdné funkce a protichůdné zájmy v orgánech Českých drah, a.s. (ČD) a Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC). Jen tak mimochodem jde o přímý materiální střet a porušení čl. 4 odst. 1, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 1 věta druhá, čl. 29 odst. 1 směrnice č. 34/2012/EU, neboť není personálně zajištěna oddělenost správce infrastruktury (a jeho hlavních funkcí) od provozovatele drážní dopravy. Jde jinak o tu samou směrnici, podle které měl být řešen nový regulátor.

     Ministerstvo dopravy je obdivuhodně všemocné. Na samotném úřadu a v orgánech drážních společností evropská legislativa neplatí. Ve věci výběrového řízení na předsedu nového regulačního úřadu byl vždy jasně definovaný požadavek na transparentní výběrové řízení, nezávislé na Ministerstvu dopravy a jím podřízených institucích, ale hlavně v souladu se správním řádem, tedy se lhůtou minimálně 30 dnů na podání přihlášek, jeho zveřejnění alespoň ve dvou hromadných sdělovacích prostředcích a s jasně zadanými kritérii pro hodnocení a popř. jasně definovanými pravidly postupu výběrového řízení. Nic takového se však nestalo a ministr dopravy nechal takřka bez povšimnutí 21. 9. 2016 v rámci jednání vlády projít materiál, který pro volbu předsedy stanovuje vágní kritéria a výběrovou komisi, složenou z 1 zástupce MD, 1 zástupce Drážního úřadu a 1 zástupce Drážní inspekce. Materiál byl však předložen pouze pro informaci a vláda k němu nepřijala žádné usnesení. Již od tohoto momentu bylo možné předvídat, že volba předsedy nebude nezávislá a odborná, ale v gesci Ministerstva dopravy pod taktovkou privátních subjektů, kteří přirozeně hájí své zájmy, tedy svůj byznys.

     Informace o výběrovém řízení se objevila na již neexistujících webových stránkách Ministerstva dopravy v sekci „Potřebujete poradit“ Ještě ani nezaschly zalepené obálky uchazečů na podatelně, když média a jako první idnes.cz, resp. MF Dnes přinesla informaci, kdo se přihlásil. To vše před otevřením obálek. Po vyřazení jednoho z účastníků se výběrového řízení zúčastnili Pavel Kodym, Dalibor Zelený a Jiří Pálka. Členy komise byli ředitelé Drážního úřadu a Drážní inspekce spolu se zástupcem legislativního úseku MD v gesci náměstka ministra Kopřivy.

      Pavel Kodym, zejména po zmíněné kariéře ředitele Drážního úřadu v letech 2003 – 2013, je bez pochyby zdatným odborníkem s širokým rozhledem, ale v minulosti projevil loajálnost k Ministerstvu dopravy a dalším autoritám v případech, kde to nebylo hodné funkce ředitele Drážního úřadu.  

Pavel Kodym, co by ředitel Drážního úřadu:

  • si v červnu 2010 po překotné výměně vedení ČD Cargo nevšiml, že nikdo z představenstva společnosti nemá odbornou způsobilost a ČD Cargo tak mohlo přijít o licenci k provozování drážní dopravy. Začal to řešit až na upozornění Svazu Odborářů Služeb a Dopravy a po zájmu médií.
  • se od října roku 2010 do února 2012 neohradil proti Pavlu Habartovi v čele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Ten neměl odbornou způsobilost ani praxi. Habartu do čela obří investorské organizace dosadil ministr dopravy Vít Bárta v říjnu 2010 bez výběrového řízení. Nový šéf nesplňoval kvalifikační požadavky, takže byl pouze pověřen řízením a nikoli jmenován generálním ředitelem. Organizace tak zhruba rok a půl neměla generálního ředitele. Správní rada SŽDC se rozhoupala k řešení až v únoru 2012 po hrozbě předsedy Svazu Odborářů Služeb a Dopravy Jaromíra Duška, který kvůli nezákonné situaci pohrozil soudem. Tehdy viselo ve vzduchu zpochybnění Habartou podepsaných smluv za miliardy a s tím související nečerpání evropských dotací na železnici, když podle zákona a tvůrců zákona o SŽDC je statutárním orgánem jenom generální ředitel. Správní rada SŽDC se následně rozhodla vypsat výběrové řízení na generálního ředitele a do té doby musel všechny dokumenty s Habartou podepisovat i náměstek Bohuslav Navrátil.
  • se nečinností a porušením zákona o drahách 266/94 Sb. přičinil o to, že se na české koleje dostal dopravce, který nesplnil podmínky pro vydání licence k provozování drážní dopravy. Přehlédl nesplnění finanční způsobilosti dopravcem Regiojet, a.s., a to nedoložením auditované účetní závěrky za rok 2010 (povinnost do 30. 6. 2011). První účetní závěrka byla auditorem ověřena až v říjnu 2012 za rok 2011 za velkých nesrovnalostí.

Ministerstvu dopravy známé okolnosti působení Pavla Kodyma v čele Drážního úřadu se zřejmě jeví jako výhoda pro stávající vedení resortu dopravy. Pro železnici a nezávislost velmi důležité instituce regulátora nejen železniční dopravy jsou zcela zásadní hrozbou. Ale všechna čest. Bruselská cestička se povedla, a tak trochu po Švejkovsku stále více platí: „Bruselem vyděsíme, ne evropskou legislativu nehledíme a po česku zařídíme!“

                                                                                                     Jindřich Berounský

 28. 2. 2017                                                                      Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.