O Jihomoravské „dopravní gubernii“ České republiky i Evropy aneb „Když Radim Jančura radí o ekonomice železnice Jihomoravskému kraji, ale výsledky hospodaření svého holdingu dlouhodobě tají“

V rámci České republiky začíná být Jihomoravský kraj „samostatnou dopravní gubernií“, kterých může být po jeho vzoru brzy 14, a tak už zanedlouho mohou cestující v České republice pod „metodickým vedením“ Ministerstva dopravy za probíhajícího upevňování hranic krajů co by oblastí rozličných kreativních nápadů ve veřejné dopravě čekat a studovat různé tarify i způsoby odbavení a nastupování do vlaku. S nadsázkou je možné předvídat, že třeba i přemírou dobrého vína v kraji se od České republiky Jihomoravský kraj brzy oddělí a nejen to, zřejmě vystoupí i z Evropské unie, takže se ani nespojí se sousedním Rakouskem.

Těžko uvěřitelný příběh se zatím odehrává v oblasti veřejné železniční osobní dopravy, kde Jihomoravský kraj – doposud vzor v organizaci veřejné dopravy alespoň krajským dispečinkem a návazností všech druhů dopravy zjistil, že je nejlepší ze všech krajů v čerpání evropské dotace z Operačního programu Doprava II na vozidla, kterou ve výši 5,5 mld Kč „vysál téměř celou“ z necelých 8 miliard Kč na úkor ostatních krajů jako nejlépe připravený, takže by mohl dokázat více než umí Evropa, Evropská unie a slovutná Evropská komise, která už řeší, že cestující by měl být kdekoliv v Evropské unii odbaven odkudkoliv a kamkoliv jedním jízdním dokladem, a to bez ohledu na nějaké národní systémy. V Jihomoravském kraji to tak nebude. Celá Evropa bude muset vstřebat jeho tarifní podmínky a má možnost využít úžasného odbavovacího systému a dlouhodobě precizovaného projektu POSEIDON, o kterém zatím nikdo netuší kromě obyvatel Jihomoravského kraje.

Společnost KORDIS JMK jako koordinátor železniční, regionální autobusové a městské hromadné dopravy v Jihomoravském kraji od roku 2013 ve spolupráci s dopravci a objednateli dopracovala do dokonalosti odbavování cestujících v kraji, které je prohlášeno za moderní. Název POSEIDON vznikl jako akronym ze slov: Pohodlný Odbavovací Systém Elektronických Integrovaných Dokladů, ale přestože uživatelsky a spolehlivostí zdaleka nedosahuje úrovně aplikací Českých drah, v aktérech systému a určitě i cestujících evokuje dokonalost podobností názvu se jménem starořeckého boha moře a vodního živlu Poseidóna.

Vraťme se ale k meritu věci. Jihomoravský kraj si má pořídit vlastní vlaky a 21. listopadu 2019 o tom rozhodli krajští zastupitelé, když po dlouhé diskusi schválili nákup 37 elektrických jednotek od Škody Transportation za 6,7 miliardy korun. Z toho má 85 procent pokrýt evropská dotace.Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s., (ČD) Václav Nebeský napsal hejtmanovi a Radě Jihomoravského kraje dopis, datovaný 5. 11., s upozorněním na rizika nákupu vozidel do vlastnictví kraje a nabídkou investice ČD s výzvou k jednání o smlouvě o závazku veřejné služby, účinné už záhy v přechodném období od 1.1. 2020 a s poukazem na to, že tato smlouva nerespektuje reálnou kapacitu vlaků, ale objednává a hradí jen objednatelem stanovenou kapacitu v místo kilometrech, která neodpovídá skutečně provozovaným soupravám vlaků. Smlouva byla označena právem za ekonomicky nevýhodnou pro ČD. Na dopis ČD reagoval dopisem hejtmanovi, Radě i Zastupitelstvu Jihomoravského kraje, datovaným 17.11., podnikatel a občan Jihomoravského kraje Radim Jančura, který označil záměr pořídit vozidla do vlastnictví kraje z OPD za největší počin Jihomoravského kraje v jeho historii, který bude mít pozitivní vliv na život občanů kraje i Brňanů. Oba dopisy zveřejnil web Zdopravy.cz, kde jsou ke stažení na následujícím linku:

https://zdopravy.cz/jihomoravsti-zastupitele-rozhoduji-o-miliardovem-nakupu-novych-vlaku-cd-jim-ho-rozmlouvaji-37633/

Poučný materiál Radima Jančury, hanobící podklady ČD,musel zastupitele přesvědčit o výhodnosti pronájmu vlastních vozidel vysoutěženému dopravci a pro laika vypadá senzačně. Pominu-li, že došlo k porovnání nákupu souprav nových vlaků s nákupem automobilu, a že na vstupech a v odhadech létají Radimu Jančurovi desítky miliónů, nepodložených vůbec ničím, a vedle sebe operuje termíny jako náklady na vlakový kilometr celkem a maximální náklady na vlakový kilometr celkem, Radim Jančura zapomněl říci zastupitelům to zásadní, co staví čísla o výhodnosti nákupu vozidel krajem úplně jinak.

Kraje nejsou zřízeny k podnikání v oblasti pronájmu movitého majetku, proto nesplňují podmínku zákona o DPHa narozdíl od dopravce nemohou odečíst DPH na vstupu, takže Jihomoravský kraj zaplatí při sazbě DPH 21 % cca 1,4 mld Kč navíc, a to bez možnosti odpočtu na vstupu. Pořizovací cena se tak v konečném důsledku pohybuje na 15% ceny vozidel bez DPH + celou výší DPH, tedy v částce vyšší než 2,3 mld. Kč. Podmínky pronájmu železničních kolejových vozidel navíc obsahuje dopis Evropské komise čj. REGIO.DDG2.F.3/MP D(2016)4251419, stanovující zásadní podmínku: „Pokud železniční podniky platí za pronájem, sazba musí odpovídat podmínkám na trhu“, tj. nájem musí představovat cenu obvyklou na trhu. Pronájem však není „veřejnou službou“, kterou se zajišťuje dopravní obslužnost a je z tohoto pohledu tzv. „příjmem projektu“, kterým se krátí poskytnutá dotace EU v poměru, ve kterém byla poskytnuta na vozidla (15 : 85).

Je diskutabilní, kolik má kraj vlastních zdrojů, ale na podstatnou část investice si bude muset vzít úvěr. Jihomoravský kraj v konečném důsledku vynaloží ze svého 6 650 900 000 Kč. 1 396 689 000 Kč DPHa k tomu bude zatížen úroky podle výše úvěru, které Radim Jančura „věští ze skleněné koule“. Po dodání posledního vozidla ze zakázky, čítající 37 elektrických jednotek, teprve může být zažádáno o uvolnění dotace, pokud vůbec bude v alokované výši po důkladném posuzování přiznána. Délka posuzování je další velkou neznámou, když ČD mají zkušenost, že doposud nejsou proplacena vozidla, dodaná v roce 2017.

Radim Jančura se při pokusu o porovnání pořízení vozidel z OPD krajem a dopravcem ČD dobral nesprávně k investičním nákladům kraje při pořízení vozidel 1 167 276 Kč a dopočítal se k senzačním 12,36 Kč na vlkm (vedle 76,90 Kč/vlkm u vozidel pořízených ČD a odpisů 30 let), když vychází z úvěru na 30 let a úroku 1,5 % p.a., avšak zcela vynechal pro kraj zásadní zaplacení DPH ve výši 1,4 mld Kč do nenávratna, k tomu přirozeně neřeší možnou prodlevu dodání vozidel a jejich proplacení, které jsou velmi pravděpodobné, od toho se odvíjející další náklady, díky kterým Jihomoravský kraj možná zaplatí vozidla 2 krát. Pronájem je ekonomicky oprávněným nákladem, který dopravce, jemuž budou vozidla pronajata, uplatní do vyúčtování kompenzace (prokazatelné ztráty), kterou kraj zaplatí.Příjem z pronájmu je příjmem projektu, kterým se ponižuje poskytnutá dotace, tzn. vrací se poměrná část poskytnuté dotace v poměru, kterým byla financována vozidla. Kraj tak postupně vrátí větší část, ne-li celou vzhledem k těžko odhadnutelným podmínkám trhu a současné výši pronájmu vozidel na trhu.

Radim Jančura je obdivuhodný podnikatel – kaskadér, který přivedl do veřejné dopravy, a to na železnici i do autobusů, nové zákazníky, ale doposud nevíme za kolik. Zastupitelům Jihomoravského kraje prostě „vysypal z rukávu“ nesprávná čísla. Než si zase napříště zastupitelé Jihomoravského kraje nechají radit a přečtou nějaké ekonomické poučky Radima Jančury, měli by v obchodním rejstříku pohledat konsolidovanou účetní závěrku holdingu Student Agency. Dodnes, v rozporu se zákonem o účetnictví, nebyla zveřejněna žádná a nikomu to nevadí. Ani Ministerstvu dopravy, které na základě nejnižší ceny vlakokilometru v obálce zadalo výkony páteřní moravské linky R8 od letošního prosince na 8 let Regiojetu Radima Jančury, jehož počty si však určitě pozornost zasluhují a víme, že mu nedělá problém vypálit jakékoliv číslo. Radí však ministru dopravy a nedělá mu problém „ukřižovat premiéra Babiše, když něco podělá“. Někdo nad ním a jeho holdingem zkrátka drží ochrannou ruku.

Jihomoravský kraj je v trochu jiné situaci. Vydává se dlouhou a riskantní cestou do neznáma, kde to je o politické odpovědnosti za případné ohrožení financování kraje,jeho zadlužení, omezení rozvoje i investic a ohrožení mobility občanů s vědomím, že tato cesta má v soukromém sektoru už svého jasného vítěze.

V Praze 27. 11. 2019

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.