Odbory jsou znepokojeny situací Českých drah a požadují vysvětlení!

Odborové centrály, působící v rámci Českých drah (ČD), se sešly ve čtvrtek 20. 9. v sídle OSŽ v Praze Vysočanech ke společnému jednání, aby zhodnotily situaci ČD a zároveň sjednotily postoje před plánovaným jednáním tripartity 24. 9. a následně jednáním s ministrem dopravy 25. 9. t. r..

Odbory považují jednání dozorčí rady ČD dne 11. 9. t. r. v souvislosti s odvoláním předsedy představenstva ČD Pavla Krtka, místopředsedy Ludvíka Urbana a člena představenstva Martina Bělčíka za diletantství a nezodpovědný hazard s ČD se všemi možnými důsledky a budou požadovat vysvětlení ze strany ministra dopravy i předsedy dozorčí rady. Podle právních stanovisek, kterými odbory disponují, bylo představenstvo ČD neusnášeníschopné od 11. 9. do mimořádné dozorčí rady ČD 18. 9. a dovolení Radka Dvořáka co by místopředsedy představenstva ČD.

V souvislosti se současnou situací a plánovanými jednáními tripartity i u ministra dopravy budou odbory požadovat vypořádání Ministerstva dopravy s materiálem „Role státu při zajišťování dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové legislativy na společnost ČD“, aby k němu došlo bezpodmínečně před jakýmikoliv kroky k otevírání, resp. poškozování trhu. Jde o již dříve nastolené a adekvátně nevypořádané připomínky a body:

  • Způsob úhrady a princip odpovědnosti za záložní soupravy pro případ živelných pohrom a jiných mimořádných stavů
  • Zajištění dopravní obslužnosti v krizových stavech a dopravy pro funkce obrany státu včetně úhrady této služby, která nemůže jít za ČD
  • Definice zájmů státu ve věci působnosti v mezinárodních železničních organizacích a stanovení podílu na úhradě finančních nákladů
  • Dořešení redukce přirážky na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů ( to je nutné i pro zrovnoprávnění tuzemských dopravců vůči zahraniční konkurenci, která je v současnosti zvýhodněna)
  • Využití institutu transparentního oddlužení ČD (ve smyslu Pokynů Společenství – 2008/C184/07)
  • Definice základních principů fungování železniční dopravy v prostředí otevřeného trhu i v rámci jednotlivých krajských objednatelů ZVS, pro které by měla být pravidla závazná, aby nedošlo k destrukci železničního systému jako takového
  • Dořešení historických zátěží ČD
  • Vyřešení a stanovení základních pravidel a standardů pro zachování síťovosti služeb železnice  
  • Řešení standardů přepravy handicapovaných osob

V průběhu jednání vyšlo najevo, že v registru smluv byla zveřejněna 18. 9. nová smlouva mezi Českou republikou, resp. mezi Ministerstvem dopravy a státním podnikem CENDIS, a to smlouva o zajištění návrhu, vývoje a provozu systému jednotného tarifu za téměř 255 mil.   Kč. Jde zcela jednoznačně o vytváření duálního systému vedle In Karty ČD, což se vedle dosavadní investice do In Karty ČD v rámci akciové společnosti státu jeví jako skandální mrhání státními prostředky. Zároveň se ukazuje, že státní podnik CENDIS výrazně pokulhává za původně avizovanými termíny jednotného národního tarifu.  OSŽ slíbilo otevřít i tuto otázku na jednání tripartity 24. 9. t. r..    

                                                                                  Jindřich Berounský

                                                                        Svaz odborářů služeb a dopravy

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.