Podniková kolektivní smlouva ČD 2013 – informace

Vážení kolegyně a kolegové,

Náš vnitřní informační systém sice oznámil, že PKS na rok 2013 u ČD, a.s. byla podepsána, ale na našem webu nebyla ještě ani zmínka co Vám ta nová PKS přinese, jak probíhalo kolektivní vyjednávání a jak jsme hájili Vaše zájmy.

Musím říct, že jsem hodně o tom přemýšlel, jak napsat o něčem co se tváří jako kolektivní vyjednávání a ve skutečnosti je to už diktát zaměstnavatele a bohužel i největší odborové organizace. Proč to píšu? V zájmu kolektivního vyjednávání se neměly vynášet stanoviska jednotlivých odborových centrál k jednotlivým bodům na venek, aby to náhodou nepoškozovalo samotné vyjednávání a odborové centrály, které samozřejmě měly hájit Vaše zájmy co nejlépe. Jestli to doopravdy tak bylo, tak to už budete muset posoudit sami, až si přečtete novou PKS a posoudíte ji.

Záměrem našich kolektivních vyjednavačů bylo zachování standardů, které zaměstnanci měli v roce 2012 a zároveň přinést nějaké to navýšení mezd. Bylo tedy pro nás radostné zjištění, že jsme se na počátku vyjednávání konečně setkali se stejným názorem u kolegů ostatních odborových centrál. Bohužel naše radost byla rychle tu tam, když jsme zjistili jaké to navýšení dle kolegů má vůbec být a do jakého rizika by chtěli kolegové jít při prosazování našich oprávněných zájmů.  Obávám se ale, že s názorem kolegů, kteří jdou do vyjednávání s tím, že Generální ředitel dá stejně jenom jedno procento, tak proč si říkat o víc, můžeme být vůbec rádi, že něco dostaneme, co vůbec můžeme proti tomu dělat, se opravdu moc prosazovat nedá.  Nechci tímto říci, že bychom třeba mohli při kolektivním vyjednávání získat více, vždy je to věc argumentů, ale předem se vzdát a vůbec naše požadavky neprosazovat a nepokusit se je vyjednat????.  Pak už si člověk muže položit jen jednu otázku, zda to jsou ti správní a na správném místě.

Průběh kolektivního vyjednávání byl stejný jako v předchozích letech, kdy menší OC měli stejný názor jako OSŽ, potom rozdílné názory pak už máme jen my a strojvedoucí. Bohužel v konečné fázi jsme zůstali v prosazování stejné PKS za rok 2012 a nárůstu zase sami, a když poslední návrh generálního ředitele odsouhlasily všechny OC a jejich zástupci byli ochotni podepsat PKS, tak jsme nakonec souhlasili také.

A jaké ty rozdíly v PKS na rok 2013 jsou:

Tarifní nárůst 1,8%

Možnost převést příspěvek zaměstnavatele na kapitálové pojištění na penzijní a získat tak tím vyšší příspěvek v penzijním připojištěním a tím pádem získat i vyšší příspěvek od státu a možnost získat odpočitatelnou položku na daně.

Objem VO j snížený na 4%  oproti 5%

Rozpětí VO snížený na 3% – 9% oproti 4%-9%

Zvýšení příspěvku na udržování stejnokroje.

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.