Připravujeme III. řádný sjezd SOSaD

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

Generální rada SOSaD rozhodla o konání dalšího řádného sjezdu SOSaD – a to třetího v pořadí od založení naší odborové organizace v roce 2008.

Sjezd se bude konat ve čtvrtek 18. 5. 2017 v Jílovém (u Děčína) v místním zámku. Většině členů SOSaD místo konání sjezdu nemusím připomínat. Odehrály se tam naše všechny minulé řádné sjezdy a díky pochopení vedení města Jílového fakticky vzniká už hezká tradice.

Sjezd je plánován jako jednodenní. S ohledem na rozsah programu zajišťuje sekretariát SOSaD případné ubytování delegátů a hostů před a po sjezdovém jednání.

Připravovaný sjezd by měl zhodnotit činnost svazu za uplynulé čtyřleté období, zvolit nové vedení a uložit mu úkoly na další čtyři roky. V této souvislosti, vážení a milí čtenáři, očekáváme i Vaše náměty a připomínky, které by měly být na jednání sjezdu akcentovány.

Organizačně bude sjezd uspořádán už tradičním způsobem. Základní organizace SOSaD nejpozději do 30.4.2017 uspořádají členské schůze nebo konference a na nich zvolí nejen nový závodní výbory na další čtyřleté období a členy revizní komise pro kontrolu činnosti ZV, ale rovněž zvolí delegáty sjezdu v počtu jeden delegát na každých započatých 30 členů v evidenci ZO, pokud členové mají splněné povinnosti dle stanov. Zde možná poněkud nadbytečně připomenu, že počet členů dle předchozího parametru se rozumí včetně důchodců.

Každá členská schůze nebo konference rovněž navrhne (může navrhnout) kandidáty do funkcí předsedy a dvou místopředsedů SOSaD. Rovněž se očekávají návrhy na pozice členů svazové revizní komise na další čtyřleté období, pochopitelně u všech návrhů vždy včetně písemného souhlasu každého kandidáta s takovou kandidaturou do jakékoliv volené funkce.  

Pochopitelně u všech návrhů se pod pojmem člen nebo kandidát rozumí i členka/kandidátka. U návrhů na funkce v revizní komisi je to dokonce obvyklejší a stejně tak je zde výhodou i ekonomická kvalifikace. Tím ovšem není žádná volba podmíněna.

S ohledem na Stanovy SOSaD, které umožňují, aby každý člen SOSaD mohl kandidovat na jakoukoliv funkci ve svazu, je možné, aby do výše uvedených pozic kandidovali i ti členové, kteří nepožádali o podporu svou ZO, a tudíž nejsou navrhováni jejím prostřednictvím. Ti se přihlásí samostatně do sekretariátu SOSaD nejpozději do 30.4.2017 a uvedou své osobní údaje, potřebné pro volbu, doloží, že mají zaplacené členské příspěvky, atd. Bližší podmínky jsou k dispozici tamtéž. Sekretariát SOSaD o takové kandidatuře vždy následně informuje příslušný ZV ZO. Takový případný kandidát si hradí veškeré své výdaje, spojené se sjezdem zásadně samostatně ze svého. Tímto postupem se z něj ovšem nestává delegát sjezdu.

Volby do funkcí volených sjezdem jsou přímé a tajné. Volí se pomocí hlasovacích lístků, tedy obdobně, jako se pořádají volby např. do poslanecké sněmovny.

Vše upravuje návrh volebního řádu, který schválí delegáti sjezdu v úvodu svého sjezdového jednání. Delegáti SOSaD se nikdy nesníží k tomu, aby hlasovali o tom, kdo bude např. předsedou nebo místopředsedou SOSaD veřejně, a mnohdy pod skrytým nátlakem a sledováním, jak ten který delegát hlasuje, jak tomu občas je na sjezdech některých jiných odborových organizací.

Základní organizace a svaz přispívají na náklady sjezdu dle opatření schváleného Generální radou SOSaD.

K přípravě sjezdu dostávají v těchto dnech všechny ZV ZO SOSaD organizační pokyny a návrhy jednotlivých dokumentů sjezdu.

Přejme si, aby připravovaný sjezd se podařilo řádně připravit a usnesení, přijatá na sjezdu, byla v dalším období naplňována.

 

JUDr. Jiří Rokos, předseda komise pro přípravu III. sjezdu SOSaD.

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.