Skončil III. sjezd SOSaD.

Ve čtvrtek dne 18. 5. 2017 se konal v zámečku města Jílové (u Děčína) III. řádný sjezd Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (svaz je známý i pod zkratkou SOSaD).

Město i zámek je u organizátorů i delegátů velmi oblíben. Konaly se tam všechny naše řádné sjezdy. Je tomu tak nejenom díky vstřícnosti města, ale i kvůli optimální velikosti a vybavení místního zámku. Ani malý, ani velký – ani příliš noblesní, ani strohý – a přitom příjemná atmosféra – by mohla znít stručná charakteristika zámku.

Na 60 delegátů se sešlo, aby zhodnotili činnost SOSaD i jeho funkcionářů za minulé čtyři roky a zvolilo nové vedení svazu na další čtyřleté období. Také tento sjezd, stejně jako všechny minulé, lze charakterizovat vysokou ukázněností všech přítomných, kterou obdivuji.

Posuďte se mnou: Zahájilo se na čas, účast 100%. To jinde nenajdete, stejně jako přesné dodržení navrženého programu bez potřeby korekcí, pečlivě připravené dokumenty sjezdu, které rovněž nebylo nutné korigovat, i tajné volby, které proběhly bez jediné organizační chybičky. V neposlední řadě tedy velmi dobře fungovaly pracovní komise sjezdu.

Poděkování patří i zástupcům zaměstnavatelů za jejich účast i za vystoupení; rádi jsme přivítali i naše čestné hosty pány Holeštu a ing. Duška, bývalé předsedy našeho svazu a jeho zakládající členy. Pozdravit nás přišel i místostarosta Jílového pan Lubomír Michalec (st.), který byl rovněž naším zakládajícím členem (jako většina delegátů) i dlouholetým funkcionářem.

A jak to všechno dopadlo? Na další čtyřleté období je opět zvolen předsedou svazu pan Jan Kadečka, který z tohoto titulu rovněž předsedá Firemnímu výboru SOSaD při Českých drahách, a.s, prvním místopředsedou byl opětovně zvolen pan Bc. Lubomír Michalec, který bude současně řídit Firemní výbor SOSaD při Správě železniční dopravní cestě, státní organizaci, druhým místopředsedou svazu byl zvolen pan Milan Mikeš, který současně povede Firemní výbor SOSaD při ČD Cargo, a.s.

Na závěr delegáti schválili program svazu na další čtyřleté období, který nejenom jim, ale i dalším funkcionářům svazu i jeho členům ukládá úkoly, jejichž zajišťování a realizace nebude vždy jednoduchá.

Nezbývá než popřát všem nově zvoleným funkcionářům našeho svazu co nejlepší podmínky pro výkon jejich práce a tomu i odpovídající závěry, zaměstnavatelům v působnosti SOSaD co nejlepší hospodářské výsledky i součinnost s naším svazem a dalšími odborovými centrálami a všem členům našeho svazu i dalším zaměstnancům, aby taková spolupráce jim přinesla zlepšení jejich života i života jejich rodin.

JUDr. Jiří Rokos, předseda návrhové komise III. sjezdu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.