Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC k 20. 11. 2014

Na společném výjezdním jednání, konaném ve dnech 18. až 20. 11. 2014, bylo představeno společné stanovisko zástupců odborových centrál k návrhu zaměstnavatele ze dne 29. 10. 2014. V návaznosti na již sjednané části PKS byl ze strany osmi odborových organizací předložen návrh u ostatních částí PKS, kde dosud nedošlo ke shodě, zachovat stávající principy PKS 2014. Toto stanovisko není stanoviskem všech odborových organizací. Současně byl všemi odborovými organizacemi předložen požadavek na nárůst tarifních mezd o 5 %. ADP nadále trvá na původních odlišných návrzích, zasahujících do profesní odměny a spočívajících ve změně způsobu odměňování zaměstnanců exponovaných pracovišť řízení provozu. K tomu zaměstnavatel sdělil, že navrhovaný nárůst tarifních mezd není akceptovatelný (navrhuje nárůst o 1 %) a konstatuje, že změnu způsobu odměňování exponovaných pracovišť řízení provozu a infrastruktury navrhoval jak v první změně PKS 2014, tak v návrhu zaměstnavatele, kterým bylo zahájeno kolektivní vyjednávání o podobě PKS na další období. Souhrnný dopad požadavků ADP na čerpání mzdových a ostatních osobních nákladů na příští období, který přesahuje 10 %, je nadále nepřijatelný. Na společném jednání byly odborové organizace seznámeny s návrhem organizační změny na úseku řízení provozu s předpokládanou účinností k 1. 1. 2015 a bylo zahájeno projednávání zásad pro tvorbu a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb. Další jednání se uskuteční dne 24. 11. 2014 v sídle zaměstnavatele.

                                                                                                          Lubomír Michalec

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.